Çelik endüstrisi

Sorularınız var mı?

Size daha fazla bilgi vermekten mutluluk duyarız.

Tel.: +90 212 438 56 55
  1. Endüstri çözümleri
  2. Genel bakış
  3. Çelik endüstrisi

Çelik endüstrisindeki nem alma cihazları

Damla ayırmadan çelik depolarını kuru tutmaya kadar çeşitli alanlar için profesyonel sistemler

Çelik endüstrisinde, sıvıların ayrılması ve nemin tahliye edilmesi gereken sayısız proses mevcuttur. Damla ayırma yöntemiyle kimyasal kayıplar ve emisyonların azaltılması üretimde başlar. Ayrıca hedefe yönelik bir nem alma işlemi, sistemleri ve önemli parçaları zararlı korozyona karşı korur. Ürünlerde korozyon ve paslanma oluşmaması için çelik ürünlerinin depolanmasında da belirli bir nem değerine uyulması gerekir. Trotec, çelik endüstrisinin tüm alanlarında uyarlanmış bir kurutma sağlamak için sürekli sistemler ve kiralanabilir modeller olarak ideal çözümleri sunar.

Kimyasal kayıpların ve emisyonların azaltılması ve ürünlerin optimum şekilde depolanması söz konusu olduğunda, çelik üretimi sırasında düşük nem değerlerine uyulması son derece önemlidir. Buna örnek olarak, çeliği işlemeye yönelik kimyasalların kullanıldığı bir asitleme sisteminin işletimini gösterebiliriz. Prosesin tehlikeye atılmaması ve kısmen hassas makinelerin zararlı nemden korunması için, çelik ürünlerin üretimi sırasında belirli nem değerlerinin aşılmaması gerekir.

Bu diyagramda çeliğin korozyonu gösterilmektedir

En iyi depolama koşulları

Düşük nem, çelik ürünlerin depolanmasında da mutlaka gereklidir. Aksi takdirde, nem biriken soğuk yüzeylerde, ürünü tehdit eden, hatta kullanılmaz hale getiren paslanma ve oksitlenme tehlikesi söz konusudur. Çeliğin korozyonu yüzde 50'nin üzerinde bir bağıl nem değerinde başlar. Bağıl nem yüzde 50'nin üzerindeyse, oksitlenme hızı, düşük bağıl nem değerlerine göre 2.000 kata yakın bir oranda daha yüksektir. Bir taraftan depoların yakınında su kullanımından kaçınmak, diğer taraftan da aktif ve öncelikli olarak nemin etkin bir şekilde alınmasını sağlamak gerekir. Böylece sadece metal ürünlerin kalitesini yükseltmekle kalmaz, aynı zamanda fire oranını da düşürebilirsiniz.

Hassas ekipman ve makinelerin korunması

Çelik ürünlerin depolanmasının yanı sıra, kompresörler, türbinler ve gaz türbini filtreleri gibi diğer ekipmanların da neme ve dolayısıyla korozyona karşı korunması gerekir. Makineler kuru havayı sevdiği için bu bileşenler yanlış nem değerinden ciddi şekilde olumsuz etkilenir. Makineler ve üretim tesisleri için biz insanlardan farklı olarak son derece kuru hava tercih edilir. Çünkü korozyon sorunları sadece bu şekilde önlenebilir.

Nem almada güçlü ortak

Gazlar veya sıvıların ayrıldığı her yerde sıvı damlalar oluşur. Ve bu damlalar normalde üretimde ciddi teknik sorunlara neden olur. Trotec, tüm tesislerin verimini güvence altına almak ve fire oranının yüksek olmasını önlemek için nem almaya yönelik güçlü çözümler sunar: Sabit TTR adsorpsiyon nem alma üniteleri. Bu üniteler, tüm deponun neminin etkin bir şekilde alınmasını ve böylece ürünlerin neme karşı tamamen korunmasını sağlarlar. Nemli hava, higroskopik yüzeyi nemi adsorbe eden bir rotor aracılığıyla sevk edilir. Ardından kuru hava olarak depoya verilir.

Bir bakışta güncel iklim değerleri

Her zaman güvenli tarafta olmak için, bir çelik endüstrisi işletmesinin tüm bölgelerinde nem değerleri hızlı ve güvenilir bir şekilde ölçülebilir. Trotec'in nem ölçme cihazları ve öncelikle iklim verisi kaydediciler iklimle ilgili ayrıntılar konusunda güçlü ve hassas ölçüm cihazlarıdır.

En iyi öneri: Endüstri servisi

Hangi alanda hangi nem alma kapasitesi gerekli? Hangi cihaz modeli en uygun? Bu ve diğer birçok soru, Trotec Endüstri Servisi'nin yetkin danışmanları tarafından cevaplanır. Uzmanlar yerinde de kapasite hesabını yapar ve kurulumla ilgili sorularınız için sözde ve özde yanınızdadır. Çelik endüstrisinin giderek katılaşan yönetmeliklerine uyulabilmesi amacıyla, tesisinizin kârlılığını tehlikeye atmamak için doğru çözümün bulunması önemlidir.

TKL – Trotec Rental Division

Makinelerin kısa süreyle devre dışı kaldığı durumlarda veya talepler geçici olarak en üst noktaya ulaştığında TKL, Trotec Kiralama Departmanı ve Avru’nın lider cihaz kiralama şirketi 10.000’den fazla kiralanabilir cihazı ve 24 saat hızlı tedarik hizmetiyle kârlılığınızı korumanızda size yardımcı olur. Örnek olarak aşağıdakileri kiralayabilirsiniz:

TKL kiralama portalımızda uygun fiyata tüm güç sınıflarında kiralık cihazlar bulabilirsiniz!

Talep üzerine özel model olarak özelleştirilmiş adsorpsiyon nem alıcılar da üretiyoruz

Talep üzerine ihtiyaçlarınıza mükemmel şekilde uyarlanmış “Alman malı” özel model olarak özelleştirilmiş adsorpsiyon nem alıcılar da üretebiliriz, örneğin:

  • Hijyenik modelde TTR kurutma üniteleri
  • LABS içermeyen kuru hava için TTR kurutma üniteleri
  • Aşırı düşük çiğleşme eşiğine sahip TTR kurutma üniteleri

Uzmanlarımızla yakın işbirliği içinde bireysel ihtiyaçlarınız için özel olarak uyarlanmış bileşenler içeren özel modeller planlama, tasarlama ve üretme olanağından faydalanın.
Burada ayrıntılı bilgi alabilirsiniz …

Çelik endüstrisine yönelik Trotec ürünleri