1. İletişim
  2. Genel bakış
  3. Şirket
  4. Künye
  5. Seminerlere katılma koşulları

Seminerlere katılma koşulları

Trotec GmbH

1. Seminerlere katılmayla ilgili genel hususlar

Trotec GmbH (bundan sonra Trotec olarak anılacaktır) size birçok kapsamlı ve sistematik olarak geliştirilmiş seminer ve eğitim organizasyonu sunar. Bu tür bir organizasyona katılmak için aşağıdaki koşullar geçerlidir.

2. Kaydınız 

Trotec'in bir semineri için online kayıt yaptırmak, giriş işlemlerinin kolaylaşması ve iletişim daha hızlı olması sayesinde kaydolmanızı basitleştirir. Kayıt işlemini onayladığınızda, siz veya belirtilen kişi bağlayıcı olarak belirtilen seminere kayıt yaptırmış olur (teklif). Kendi güvenliğiniz için, e-posta yoluyla, eksik olup olmadığını en kısa zamanda kontrol etmenizi rica ettiğimiz kayıt bilgilerinizin bir kopyası size ulaştırılır. Katılım belgeleri ve katılım faturası gönderildikten sonra kaydınız Trotec tarafından kabul edilir. Daha önce katılımla ilgili yasal olarak geçerli bir talep oluşmaz.

3. Hizmet kapsamı 

Seminer tekliflerine, sipariş zamanında Trotec'in güncel teklif listesinde ilgili seminer için belirtilen hizmetler ve içerikler dahildir. Vaat edilen hususlar (performans belgeleri) ancak seminer açıklamasında mevcut olmaları veya Trotec tarafından metin formatında garanti edilmeleri durumunda geçerlidir.

4. Maliyetler ve ödeme/karşı talepler/hizmetlerin engellenmesi

a. Tüm fiyatlar; indirimler hariç, belirtilen katma değer vergisi dahildir. Seminer ücreti gerekli seminer belgelerini ve aralarda içilen ve soğuk içecekleri kapsar. Açıkça dahil edilmeyen maliyetler, seyahat veya konaklama maliyetleridir.

b. Ödeme, prensip olarak fatura karşılığında yapılır.

I. Her fatura için ödeme yapılması durumunda söz konusu ödemenin derhal, ancak en geç faturada belirtilen vadesine kadar yapılması gerekir.

II. Seminer başlamadan 10 gün öncesine kadar yapılan iptallerde katılımcı başına 100 EURO'luk bir işlem parasının ödenmesi gerekir. Bu süre dolduktan sonra iptal etme veya katılmama durumunda tüm seminer ücretinin ödenmesi gerekir. Tabii ki bir yedek katılımcının kaydı yapılabilir.

III. Gerekli her ödeme hatırlatması için 10,00 EURO'luk bir hatırlatma ücretinin ödenmesi gerekir.

c. Mahsup işlemine, sadece tartışmasız veya yasal olarak belirlenen karşı taleple izin verilir.

d. Teklifi yapılan seminerin Trotec tarafından her ne sebeple olsun eksiksiz olarak yapılması mümkün olmadığı takdirde tüm kayıt ücreti geri ödenir. Diğer talepler Madde 5 çerçevesinde dikkate alınmaz.

5. Sorumluluk 

a. Trotec'e, yasal temsilcilere, asistanlarına ve vekalet eden yardımcılarına yönelik herhangi bir yasal gerekçeye dayanan tazminat talepleri, zarar kasıtlı olarak gerçekleştirilmediği veya ağır ihmal nedeniyle ortaya çıkmadığı sürece (bu durumda b maddesi geçerlidir) örneğin sözleşmeye dayalı veya yasal yan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, ihlal edilmesi, sözleşme akdinde borçlanılması, üçüncü şahıslar için koruyucu maddelere sahip sözleşmeler ve izin verilmeyen uygulamalar nedeniyle hariç tutulur. Bu, başvuran kişiyi/katılımcıyı kusurlardan kaynaklanan dolaylı hasar riskine karşı güvenceye alması gereken özelliklerle ilgili garantiye yönelik tazminat taleplerinde geçerli değildir.

b. Trotec ayrıca

I. Kendi ağır ihmali durumunda yasal temsilcisine ve idareci konumundaki asistanlarına karşı tüm zarar tutarı ölçüsünde sorumludur, fakat basit asistanlarına karşı ağır kusuru olması durumunda değildir;

II. Ayrıca basit asistanlarına karşı da esasa ilişkin olarak ihmal nedeniyle temel yükümlülüklerini yerine getirmediği her durumda.

III. Sorumluluk, tipik olarak öngörülebilen zararın karşılığıyla sınırlıdır.

6. Veri gizliliği 

a. Trotec seminerleriyle ilgili online tekliflerden yararlanılması kapsamında, kullanım şekli ve hizmete bağlı olarak kişisel bilgiler de kaydedilir ve ilgili hizmet ilişkisi tamamlanana kadar, en geç sözleşmeye dayalı tüm ilişkiler sona erene kadar güvenli ve üçüncü şahısların erişimine kapalı bilgisayarlarda saklanır.

b. Trotec, bilgi toplama işleminin sadece hizmet ilişkisinin gerçekleştirilmesi ve uzaktan hizmet veri koruma kanunun yasal yönetmelikleri ile Federal Almanya bilgi güvenliği yasası çerçevesinde gerçekleştirileceğini taahhüt eder. Lütfen bilgi güvenliğiyle ilgili uyarıları da okuyun.

7. İfa yeri, yargılama yeri, uygulanacak hukuk 

a. Katılım ücretinin ödenmesi işleminin gerçekleştirileceği yer ve tek yargılama yeri, tarafların her ikisi için de 52525 Heinsberg'dir; bu, aynı zamanda döviz bozdurma ve çeklerin tahsil edilmesi için de geçerlidir. İlgili seminerin gerçekleştirileceği yer, belirtilen seminer yeridir.

b. Başvuran tarafın ikametgahı veya normalde ikamet ettiği yer yurt dışında olsa bile, taraflar arasındaki tüm yasal ilişkiler için sadece Federal Almanya Hukuku geçerlidir. Aynı kural, başvuran tarafın normalde ikamet ettiği yeri daha sonra yurt dışına taşıması veya ulaşılamaz olması durumunda da geçerlidir.

8. Bölünebilirlik maddesi

Bu katılım koşullarındaki bir hükmün veya yasal ilişkiler çerçevesinde bir hükmün geçersiz veya eksik olması durumunda, sözleşme ve kayıt geçerliliğini korumaya devam edecektir. Bu nedenle diğer tüm hükümler veya üzerinde anlaşılan hususların etkinliği değişmeden kalacaktır. Bu durumda, geçersiz hale gelen hüküm, yasal geçerliliği olan ve ekonomik amaçlara karşılık gelen ve yakın olan bir hükümle değiştirilmelidir. 

 

(Son güncelleme tarihi 25.07.2005)