1. Ürünler ve Hizmetler
 2. Ürünler ‑ HighPerformance
 3. Enfeksiyona karşı koruma çözümleri
 4. Koruma konsepti-Ofisler

“Pandemide çalışanlarımı mümkün olan en iyi şekilde nasıl korurum?” …

… tüm işverenlerin sorması gereken temel sorudur.

Birçok işletme, Corona pandemisi sırasında tamamen yeni zorlayıcı durumlarla yüz yüze geliyor. Corona’dan önce, örneğin işyerindeki işletme içi kazaları önlemek amacıyla çoğunlukla sadece klasik iş güvenliği düzenlemelerinin gerekliliklerini karşılamak gerekirken, çalışanları iş yerinde Covid-19 virüsünün bulaşmasına karşı korumak için artık çok daha kapsamlı koruyucu önlemlerin alınması gerekiyor. Bununla birlikte, çalışanların sağlığını korumaya yönelik önlemler aynı zamanda işletme içi devre dışı kalma durumlarına ve bununla bağlantılı maliyetlere ve satış kayıplarına karşı bir emniyet anlamına gelir. Bu nedenle, hastalık nedeniyle işe gelememe durumlarını ve bunun işletme üzerindeki etkilerini asgariye indirmek amacıyla SARS-CoV-2 iş güvenliği mevzuatının gerekliliklerini fazlasıyla karşılayan teknik çözümler içeren etkili bir konseptin uygulanması önerilir.

Ev ofis modelini uygulamak her zaman mümkün değildir
Akrilik cam ayırma panoları ve maskeler ofis çalışanlarını korur

Ev ofis veya değil? Ofis alanları için aşağıdaki Corona kuralları geçerlidir

Pandemi döneminde hükümet, çalışanların korunması kapsamında, işverenlere, çalışanlarının mümkün olan her yerde ev ofis modeliyle çalışmalarına olanak sağlamaları için çağrıda bulunuyor. Örneğin dijitalleştirmenin eksik veya evde çalışmayla ilgili teknolojinin yetersiz olması gibi işletmeyle ilgili nedenlerden dolayı bu mümkün değilse, epidemiyolojik olarak bağlantılı temasları azaltmak ve çalışanları SARS-CoV-2 virüsüyle doğrudan veya dolaylı olarak enfekte olmaya karşı mümkün olan en iyi şekilde korumak için iş yerinde uygun önlemlerin alınması gerekir.

Sağlıklı bir çalışma iklimi, şirketlerin alabileceği en iyi koruma önlemidir

Şirketle çalışanlar arasındaki ilişki temelden değişti. Eskiden sosyal ortaklığın en önemli aracı maaş iken, günümüzde özellikle Corona pandemisinde başka değerler önem kazandı. Çalışanlar, haklı olarak iş yerinde bulaşıcı patojenlere karşı “mümkün olan en iyi şekilde” korunmayı bekliyor. Çalışanların enfeksiyona karşı korunması ve dolayısıyla sağlıklarının korunmasına yönelik önlemler gönülsüz olarak uygulandığı takdirde, kısa veya uzun vadede memnuniyetsiz çalışanlar bunun acısını çıkaracaktır. Bu, şirkette Corona’nın yayılmasının neden olabileceği işletmeyle ilgili sonuçlardan apayrı bir sorundur.

4 bileşen. 4 kez güvenlik. İşe severek gelmek için 4 iyi neden.

Koruma duvarlarına git

Akrilik koruma duvarları

Aerosol koruyucu panelli mobil ve sabit ayırma panolarımız, damlacıklara ve aerosollere karşı benzersiz bir koruma sağlar.


Koruma duvarlarına git

Yüksek performanslı hava temizleme cihazlarına git

Yüksek performanslı hava temizleme cihazı

Corona virüsüne karşı bilimsel olarak onaylanmış etkinliğe sahip mobil hava temizleme cihazları.
Alman Malı – pazar liderinden.

Hava temizleme cihazlarına git

BQ30 hava kalitesi monitörüne git

CO2 ampulü

Ne zaman havalandırma yapılmalıdır? Hava kalitesi monitörleriyle, odadaki CO2, ince toz ve aerosol partiküllerinin ne zaman çok fazla olduğu anlaşılabilir.


BQ30 hava kalitesi monitörüne git

Maskelere git

Ağız burun maskeleri

Damlacıklara ve aerosollere karşı korumaya yönelik yüksek kaliteli tek kullanımlık ağız burun maskeleri.

Ofiste enfeksiyona karşı koruma

Görünmeyen aerosollere karşı görünür şekilde etkili

Aerosol koruyucu panelli şeffaf akrilik cam ayırma panoları, daha büyük damlacıklara ve gözle görülmeyen aerosol partiküllerine karşı güvenli bir koruma olanağı sağlar. Sadece Trotec'ten temin edebileceğiniz ayırma panoları, günlük iş hayatında bulaşıcı aerosollere ve nemli tükürük partiküllerine karşı korunmak için çepeçevre bir koruyucu panel içerir. Özel olarak şekillendirilen aerosol koruyucu panel, solunumla ve konuşma sırasında dışarıya verilen aerosol partiküllerinin, uygun oda havası temizleme cihazları veya havalandırma önlemleriyle oda havasından arındırılmadan önce yandaki veya karşıda oturan çalışanlara doğru gitmesini engeller. Her çalışan için uygun koruma alanı. Çalışanları, maske takmanın ötesinde, bilim adamlarının ortak görüşüne göre SARS-CoV-2 virüsünün ana taşıyıcısı olara kabul edilen bulaşıcı aerosollere karşı korumak için şeffaf bir olanak.

Daha fazlasını öğrenin

Yüksek performanslı hava temizleme cihazları ofislerde virüssüz, bakterisiz ve aerosolsüz bir hava sağlar

Dışarıda sıcaklık eksi 10 °C. Ofis ortamlarında sağlıklı iklim.

Çalışanların en iyi şekilde korunması söz konusu olduğunda, rüzgar koşullarından ve sıcaklıktan bağımsız olarak havadaki bulaşıcı virüslere karşı koruma sağlayan güvenilir bir çözüme ihtiyaç duyulur. Açık pencerelerle gerçekleştirilen havalandırma bunu sağlayamaz. TAC V+ yüksek performanslı hava temizleme cihazları ise bunu sağlar. Mobil oda havası temizleme cihazı, sürekli çalışmada bile verimliliği değişmeden, oda havasındaki havada taşınan tüm patojenleri yüzde 99,995’lik bir verimlilikle temizler. Bulaşıcı aerosoller, bakteriler veya ince toz partikülleri ve açık pencerelerden iç mekânlara giren alerjenler fark etmez – TAC V+, havadaki hastalığa neden olan asılı ve zararlı maddelere karşı neredeyse yüzde 100 oranında koruma sağlar. Ayrıca pahalı ısıtma enerjisi açık pencerelerden dışarıya kaçtığı için çalışanların soğuk kış günlerinde donmaması da gerekir.

Daha fazlasını öğrenin

Ofiste de sürekli olarak cerrahi maskelerin takılması gerekir

Gündelik ortak hayatta ekstra güvenlik

Bu arada, maske takmaya alışmış bulunuyoruz. Tıbbi maskeler, daha büyük damlacıklara karşı yüksek düzeyde koruma ve maske tipine bağlı olarak, solunum ve konuşma sırasında dışarıya verilen çok küçük aerosol partiküllerine karşı da belirli bir seviyede koruma sağlar. Havanın sürekli olarak hava temizleme cihazları aracılığıyla temizlenmediği tüm alanlarda yüksek kaliteli maskeler kullanılmalıdır. Menşei kanıtlanmış, filtre performansı test edilmiş ve yüksek bir kullanım konforuna sahip tıbbi maskeler.

Düzenli havalandırma ve CO2 ampulleri

Düzenli havalandırma ve CO2 ampulleri

Sürekli hava temizlemeyi tamamlayıcı olarak ofis alanlarındaki odadaki tüm çalışanlara, CO2 değeri 1000 ppm ve üzerinde olduğunda kesintili havalandırma için sınıflardaki pencereleri açmaları yönünde talimat verilir. Ancak bu, oda havası temizleme cihazlarının kullanılması durumunda, aerosol konsantrasyonlarını azaltmak için mutlaka gerekli değildir. Ancak bu şekilde, oda havasında kendini iyi hissetmeme ve konsantrasyon kaybına neden olabilecek çok yüksek CO2 değerlerinin oluşması önlenir. CO2 miktarının denetimi, ihtiyaca bağlı şekilde (odadaki çalışan sayısına bağlı olarak) BQ30 hava kalitesi monitörü ile gerçekleştirilir.

Daha fazlasını öğrenin

Optimum korumanın 4 bileşeni: Hava temizleme cihazı, koruma duvarı, maske, CO2 ampulü

Güvenli bir çalışma ortamı için 4 güvenilir bileşen:

 • Çepeçevre aerosol koruyucu panelli şeffaf ayırma panoları.

  Yakın çalışma ortamında çalışanlardan yayılan uçan damlacıklar ve çok küçük aerosol partiküllerinden kaynaklanan enfeksiyon riskini azaltır.

 • TAC V+ oda havası temizleme cihazı.

  Dolaylı enfeksiyon riskini etkin ve güvenilir bir şekilde minimuma indirme. Enerjik olarak mantıklıdır, bilimsel olarak kanıtlanmıştır ve sağlıklı bir çalışma iklimine önemli bir katkı sağlar.

 • Koruyucu maskeler.

  Çalışma yeri terk edilir terk edilmez, öğle arasında geçilen yerlerde, oda değiştirirken tıbbi ağız burun maskeleri güvenlik sağlar.

 • CO2 ampulleri.

  Ne zaman tekrar havalandırma yapılmalıdır? Hava kalitesi monitörleriyle, oda havasındaki CO2 miktarının, ince toz ve aerosol partiküllerinin ne zaman çok fazla olduğunu gösterir.

  Burada, ofisler ve kamuya açık tesisler için bilimsel olarak denenmiş koruma konseptlerini bulabilirsiniz:

Daha fazlasını öğrenin

“Okullar, ofisler ve ticari alanlar için koruma duvarlarıyla ilgili çözüm rehberi” daki tüm bilgiler

PDF olarak mevcut olan “Okullar, ofisler ve ticari alanlar için koruma duvarlarıyla ilgili çözüm rehberi” başlıklı dokümanı okuduğunuzda, güvenli bir hijyen konseptinin şirketinizde de kıyaslanabilir ölçüde ne kadar kolay bir şekilde gerçekleştirilebileceğine şaşırabilirsiniz. Danışman dokümanı, kapalı mekânlarda durmayla ilgili olarak Prof. Christian Kähler tarafından önerilen hijyen konseptinin, iç mekânlarda bulaşma riskleriyle ilgili bilimsel olarak kanıtlanmış gerçekler ve ofis alanlarında bulaşma riskini asgariye indirmeye yönelik teknik çözümlerin uygulanmasıyla ilgili bir “Nasıl yapılır” bölümü içerir. PDF dosyasını buradan direkt olarak indirebilirsiniz:

Doğrudan okullar,ofisler ve ticari alanlar için koruma duvarlarıyla ilgili danışmana git
Ofisler ve ofis alanları için enfeksiyona karşı koruma

Çepeçevre aerosol koruyucu panelli akrilik cam koruma duvarının çalışma prensibi

Trotec'in akrilik cam koruma duvarının çepeçevre aerosol koruyucu paneli, aerosol partikülü akımının panelde girdap oluşturmasını sağlar. Bu sayede, aerosol partikülleri enfekte olmuş kişinin bulunduğu bölgede daha uzun süre kalır ve oda havası temizleme cihazı tarafından seyreltilmeden ve ayrıştırılmadan önce havaya karışır. PANELSİZ bir koruma duvarında, akrilik cam plakaya gelen aerosol partikülleri engellenmeden plakanın kenarından dışarı doğru akar. Bu şekilde, enfeksiyona neden olabilen aerosol partikülleri bir sonraki masaya yayılabilir.