1. Ürünler ve Hizmetler
 2. Ürünler ‑ HighPerformance
 3. Enfeksiyona karşı koruma çözümleri
 4. Koruma konsepti-Okullar

Baba, okullar ne zaman açılacak? …

… bir gün çocuklarınızdan böyle bir cümle duyacaksınız deseler bir yıl önce buna inanacak bir anne veya baba pek bulamazdınız.

Okulun olmadığı zamanlar tatil, eğlence ve özgürlük demekti. Corona’dan bu yana her şey farklı. Çocuklarımız, ebeveynler, öğretmenler için, tüm okul düzeni, evde oturma, oyun saatleri ve arkadaşlarla buluşma için. Normal, geçmişte kaldı. Farklı bir günlük hayata sahip olduk. Ancak alıştığımız bu normale olan özlemimiz hâlâ devam ediyor. Özellikle çocuklarımızda. Okula dönmek, eski yerlerde, Ahmet veya Ayşe’nin yanında oturabilmek. Çene çalmak ve öğrenmek. Koşturup oynamak ve sessizce çalışmak. Öncelikle ilkokul çocukları, yaşları ve ihtiyaçlarıyla daha az uyumlu deneyimler kazanıyor. 

Okul çantası ve maske ile.

Okula yeni başlayan ilkokul öğrencileri, okulu başka bir şekilde bilmiyor. Kayıt fotoğraflarında çantalı ve maskeli çocuklar görülüyor. Bu çocuklar, 30 yıl sonra sınıfça toplandıklarında beyaz maskenin altından kimin dil çıkardığını tahmin etmeye çalışacak. Fulya mı Oya mı? Yeni anlamlar ve yeni kurallar sınıf yönetiminde kendini gösteriyor ve bu çocukların deneyimleri ve hatıraları kalıcı bir etki yaratacak. Belki de davranışlar değişecek ve sosyal yetkinlikler yeniden tanımlanacak.

Sağım boş, kim gelsin …

Çocuklar yakınlığa ihtiyaç duyar. Özellikle yeni bir ortama geldiklerinde her şeyi keşfetmek ister ve kendilerini buna zorunlu hissederler. Corona koşullarında artık mümkün değil. Dikkat edilmesi gereken husus, mesafedir. Ve öğrenme odaları bariz bir şekilde sınırlandırıldı. Öğretmenler sadece mimikler ve temasla asgari düzeyde iletişim kurabiliyor ve okuma, yazma ve hesaplama becerilerini kazandırmanın ilk adımlarında çok az yardımcı olabiliyor.

Yeni kurallar. Eski okullar.

Tabii ki mekansal koşullar değişir, bir pandemi boyunca da, bir gecede değil. Koşullara uymak ve doğru şeyi yapmaya çalışmak gerekir. Mesafeler ve yürüyüş yolları santim santim hesaplandı ve tanımlandı. Almanya genelinde. Tüm okullarda ve okul tiplerinde. Ancak çocuklardan bahsettiğimizi unutmamamız gerekiyor. Kuralların öğrenilmesi ve sonra denenmesi ve uygulanması gerekir. Bu da zaman alan bir süreçtir. Davranışlar, özellikle çocuk davranışları değişmez, çünkü görünmeyen virüsler sınıfta risk oluşturur. Virüsler görülemez, tutulamaz ve zor tanımlanır. İlkokul çocukları için, her zaman mevcut olmayan ve dolayısıyla her zaman davranışları da belirlemeyen bir tehlike.

Cebirden sayı doğrusuna kadar.

Farklı şekilde ifade edecek olursak: Çocuklarımız saat 8.00’dan 14.00’a kadar ve hatta daha uzun bir süre maske takıyor. Maskeler koruyor ve bu mantıklı bir uygulama. Fakat aynı zamanda dünyaya bakışlarını, diğer insanlarla iletişimlerini değiştiriyor ve güncel araştırmalarda da belgelendiği gibi, çocukların her zaman sorunsuz bir şekilde konsantre olmasına katkıda bulunmuyor. Çekmeler ve itmeler yaşanır, sıra düzeltilir ve yılın soğuk dönemlerinde kimilerinin maskesi içten nemlenir ve nefes alıp verirken rahatsız eder. Evet, maskeler güvenlik konseptimizin bir parçası. Fakat sosyal etkileşimleri de değiştiriyorlar. Çeşitli ülkelerin öğrenci konseyleri de derste maske yükümlülüğü konusunda anlayış gösterdiklerini belirttiler, fakat aynı zamanda kendi deneyimledikleri bakış açısından “Derste maske yükümlülüğüyle birlikte konsantrasyonun zayıflaması ve iletişim sorunlarının da görüldüğü” konusunu açtılar.

Bereleri takın. Sınıfı havalandırıyoruz.

İçerisi soğuyacak. Almanya’daki sınıflarda. Bununla ilgili öneriler şu şekilde: 20 dakikada bir ve her teneffüste havalandırma yapılmalıdır. Havalandırma için tüm pencerelerin iyice açılması gerekir, yani gerçek bir kesintili havalandırma yapılır. Sadece kanadın üst tarafından açılan bir pencere yeterli olmaz. İdeali çapraz havalandırmadır, yani cereyan yaptırmak. Bu arada politikacılar öğrencilere şu tüyoyu veriyor: “Kalın giyinin. Veya derse girerken yanınıza kalın ceket veya kazak alın.” Havalandırmayla ilgili kuralları uygulamak pek kolay değildir, üşümek kaçınılmazdır, aynı şekilde burunlar akmaya başlar ve bütün bunlar, okulların enerji tüketimi gibi konsantrasyon açısından da çok iyi değildir.

Hayatı korumak.

Mesafeyi korumak. Maske takmak. Daha az sosyal etkileşimde bulunmak. Ve tabii hijyen önlemlerini uygulamak. Sadece çocukların uymakla yükümlü olmadığı kurallar. Fakat bu, çocuklar ve gençler için, daha fazla hayat deneyimine sahip yetişkinlere oranla daha zor. İngiliz araştırmacılar tarafından ve Leipzig Üniversitesi’nin Çocuk Kliniği ve Poliklinik bölümünde görevli Prof. Wieland tarafından yönetilen bir araştırmada, “Çocuklar ve gençlerin hayat kalitesinde genel kayıp” olduğu belirtiliyor. Bu etki, ebeveynlerin sosyal statüsü ve gelir durumuyla ilişkili. Bu bilgiler ne anlama geliyor? Burada Corona gibi bir pandemi, arkasında sadece sağlıkla ilgili değil, aynı zamanda toplumsal ve psikolojik sonuçlar da bırakabilir. Bunu göz önünde bulundurmamız ve mümkün olduğunca küçük boyutta tutmaya çalışmamız gerekiyor.

4 bileşen. 4 kez güvenlik. Neredeyse normal bir sınıf için 4 iyi neden.

Akrilik koruma duvarları

Aerosol koruyucu panelli mobil ve sabit ayırma panolarımız, damlacıklara ve aerosollere karşı benzersiz bir koruma sağlar.

Koruma duvarlarına git

Yüksek performanslı hava temizleme cihazlarına git

Yüksek performanslı hava temizleme cihazı

Corona virüsüne karşı bilimsel olarak onaylanmış etkinliğe sahip mobil hava temizleme cihazları.
Alman Malı – pazar liderinden.

Hava temizleme cihazlarına git

BQ30 hava kalitesi monitörüne git

CO2 ampulü

Ne zaman havalandırma yapılmalıdır? Hava kalitesi monitörleriyle, odadaki CO2, ince toz ve aerosol partiküllerinin ne zaman çok fazla olduğu anlaşılabilir.

BQ30 hava kalitesi monitörüne git

Maskelere git

Ağız burun maskeleri

Damlacıklara ve aerosollere karşı korumaya yönelik yüksek kaliteli tek kullanımlık ağız burun maskeleri. 

Gördüğünüz gibi. Hiçbir şey görmüyorsunuz.

Ayırma panolarındaki şeffaflık ve aerosol koruyucu panel, okul saatleri boyunca biraz daha fazla normallik sağlıyor. Ayırma panoları çepeçevre bir koruyucu panele sahip. Bu panel, aerosollerin hızlı bir şekilde yayılmasını engelliyor. Aynı masada oturduğu arkadaşları çok yakınında oturduğu için matematik sınavına bakabilecekken hiçbir şey olmaz. Koruyucu panel, aerosolleri ve nemli partikülleri tutar. Bu sayede okul maskesiz bir şekilde devam eder. Fakat öncelikle günlük okul hayatında insanlığımıza biraz daha fazla kavuşuruz.  Bir gülümseme, cesaret verici bir bakış, sert bir ifade ... İletişim kurmak için ihtiyaç duyduğumuz ve öncelikle çocuklar için günlük öğrenim hayatında önemli olan sinyaller.

Daha fazlasını öğrenin

Dışarıda sıcaklık eksi 10 °C. Sınıfta insanın kendini iyi hissettiği bir iklim.

Bu, TAC V+ yüksek performanslı hava temizleme cihazıyla sağlanıyor. Pencereler kapalı kalıyor. Hava, açık pencerelerle sağlanana oranla daha etkili bir şekilde aerosollerden arındırıldı. 20 dakikalık aralıklarla gerçekleştirilen karmaşık kesintili ve çapraz havalandırmaya gerek kalmaz, enerji ihtiyacı artmaz, hava, güvenilir bir şekilde ve dışarıdaki ve içerideki sıcaklığa bağlı olmadan temizlenir. TAC V+’nın çok sessiz olmasını ve açılan pencerelerle, havanın yanı sıra sınıfa caddedeki gürültülerin de taşınmasını buna ekleyin. TAC V+ için tanımlanan birçok argüman mevcut. Verimlilik, süreklilik, öngörülebilirlik, enerji maliyetlerini minimuma indirme, enfeksiyon riskiyle mücadelede bilimsel olarak kanıtlanmış etkinlik. Ve ayrıca artık hiç kimsenin donması gerekmiyor. Bu sayede matematik dersi kışın da eğlenceli geliyor.

Daha fazlasını öğrenin

Etrafta gezinmeye izin verilir.

Ama sadece maskeyle. Trotec’in okul konseptinde güvenlikle ilgili üçüncü ortak, yüksek kaliteli ağız burun koruyucu maskesi. Öğrenciler veya öğretmenler çepeçevre aerosol panelli şeffaf ayırma panolarının arkasındaki korumalı bölgeden çıktıktan hemen sonra maske kullanılmalıdır. Ve burada tasarruf yapılmamalı ve okulların kullanımına kaliteli maskeler sunulmalıdır. Bu sayede, ders maksimum düzeyde normallikle ve minimum düzeyde kurallara uyularak yapılır.

Düzenli havalandırma ve CO2 ampulleri

Düzenli havalandırma ve CO2 ampulleri

Sürekli hava temizlemeyi tamamlayıcı olarak odadaki herkese, CO2 değeri 1000 ppm ve üzerinde olduğunda kesintili havalandırma için sınıflardaki pencereleri açmaları yönünde talimat verilir. Ancak bu, oda havası temizleme cihazlarının kullanılması durumunda, aerosol konsantrasyonlarını azaltmak için mutlaka gerekli değildir. Ancak bu şekilde, oda havasında kendini iyi hissetmeme ve konsantrasyon kaybına neden olabilecek çok yüksek CO2 değerlerinin oluşması önlenir. CO2 miktarının denetimi, ihtiyaca bağlı olarak (odadaki insan sayısına bağlı olarak) BQ30 hava kalitesi monitörü ile gerçekleştirilir.

Çocuklarımızın güvenliği için 4 önemli ortak.

 • Çepeçevre aerosol koruyucu panelli şeffaf ayırma panoları.

  Aerosol partikülleri nedeniyle doğrudan enfeksiyon riskini azaltır ve sınıfta maske takma zorunluluğunu gereksiz hale getirir

 • TAC V+ oda havası temizleme cihazı.

  Dolaylı enfeksiyon riskini etkin ve güvenilir bir şekilde minimuma indirme. Enerji açısından mantıklı ve sınıflardaki soğuğa karşı etkili.

 • Koruyucu maskeler.

  Koruma bölgeleri terk edilir terk edilmez, teneffüse çıkarken, oda değiştirirken ağız burun maskeleri güvenlik sağlar.

 • CO2 ampulleri.

  Ne zaman tekrar havalandırma yapılmalıdır? Hava kalitesi monitörleriyle, oda havasındaki CO2 miktarının, ince toz ve aerosol partiküllerinin ne zaman çok fazla olduğunu gösterir.

  Burada, okullar ve eğitim kurumları için bilimsel olarak denenmiş koruma konseptlerini bulabilirsiniz:

Daha fazlasını öğrenin

Okullarda ve eğitim kurumlarında enfeksiyona karşı koruma

“Okulda güvenli eğitim için çözüm rehberi” başlıklı dokümandaki tüm bilgiler

PDF olarak mevcut olan “Okulda güvenli eğitim için çözüm rehberi” başlıklı dokümanda, okullar için güvenli bir hijyen konseptinin kıyaslanabilir ölçüde ne kadar kolay bir şekilde gerçekleştirilebileceğine şaşırabilirsiniz. Danışman dokümanı, okullarda Prof. Christian Kähler tarafından önerilen hijyen konseptinin, sınıfta bulaşma riskleriyle ilgili bilimsel olarak kanıtlanmış gerçekler ve derste bulaşma riskini asgariye indirmeye yönelik teknik çözümlerin uygulanmasıyla ilgili bir “Nasıl yapılır” bölümü içerir. PDF dosyasını buradan direkt olarak indirebilirsiniz:

Güvenli derslerle ilgili danışmana git

Çepeçevre aerosol koruyucu panelli akrilik cam koruma duvarının çalışma prensibi

Trotec'in akrilik cam koruma duvarının çepeçevre aerosol koruyucu paneli, aerosol partikülü akımının panelde girdap oluşturmasını sağlar. Bu sayede, aerosol partikülleri enfekte olmuş kişinin bulunduğu bölgede daha uzun süre kalır ve oda havası temizleme cihazı tarafından seyreltilmeden ve ayrıştırılmadan önce havaya karışır. PANELSİZ bir koruma duvarında, akrilik cam plakaya gelen aerosol partikülleri engellenmeden plakanın kenarından dışarı doğru akar. Bu şekilde, enfeksiyona neden olabilen aerosol partikülleri bir sonraki masaya yayılabilir.

Kısaca açıklayacak olursak: Okullar için bilimsel koruma konsepti

Bu videoda, doğrudan ve dolaylı SARS-CoV-2 enfeksiyon riskini asgariye indirmek için sınıfların nasıl hazırlanması ve donatılması gerektiği, Prof. Kähler tarafından gösteriliyor.

 Standart donanım

 Opsiyonel olarak temin edilebilenler

 mevcut olmayanlar