Müşteri hizmetleri ve destek: +90 212 438 56 55

Pazartesi - Cuma: Saat 08:30 - 18:30

TIH 650+ kızılötesi ısı levhası
 1. Ürünler ve Hizmetler
 2. Ürünler ‑ HighPerformance
 3. Isıtma
 4. Kızılötesi ısı levhaları

Kızılötesi ısı levhaları

Yeni binalarda duvar yüzeylerini kurutmak için veya su hasarlarının ve eski binaların restorasyonunda kızılötesi ısı levhaları

TIH 650+ kızılötesi ısı levhası

TIH 650+ profesyonel kızılötesi ısı levhası, yeni inşaatlarda veya su hasarlarından sonra duvarlarda yüzey kurutma için optimum düzeyde uygundur.

Özellikle masif duvarlar, klasik nem alma yöntemlerine oranla daha hızlı kurutulabilir.

Etkin bir kurutma prosesinin önkoşulu, ısı levhasının tüm yüzeyinde eşit bir ısı dağılımıdır. Genellikle sadece homojen olmayan ısı yayılımı elde edilen klasik kızılötesi ısı levhalarının aksine, TIH 650+'da kullanılan yenilikçi malzeme karışımı, ısı levhasının tüm yüzeyi üzerinde mutlak oranda homojen bir ışın yayımı performansını ve dolayısıyla ısı dağılımını garanti eder; ısı levhası ayrıca arka taraftan da yalıtılmıştır ve böylece nesneye odaklanmış optimum yayılma performansı ve maksimum enerji verimi sağlar

Büyük yüzeyli kurutma işlemleri için, üç adede kadar kızılötesi ısı levhası istifli grup olarak hızlı ve devrilme güvenliği sağlanmış şekilde birleştirilebilir.

TIH 650+ sessiz çalıştığı ve oksijen tüketmediği için, yaşam alanlarında da sorunsuz şekilde kullanılabilir.


Esnek şekilde değiştirilebilen profesyonel sistem

Kızılötesi ısı levhalarını ihtiyaç odaklı şekilde tek olarak veya bir grup içinde birleştirerek kullanabilirsiniz:

 1. Birlikte teslim edilen ayakların montajı ile TIH 650+ zeminde bağımsız olarak yatay şekilde kurulabilir.
 2. Birlikte teslim edilen ayakların montajı ile TIH 650+ zeminde bağımsız olarak dikey şekilde kurulabilir.
 3. TIH 650+, zeminde kurulabilir ve üstünde, istifleme tutamaklarıyla bağlantı ile kurulu bir istif grubu elde edilebilir.
 4. Opsiyonel olarak tedarik edilebilen montaj desteği bağlantı seti ve montaj desteği sabitleme mandalı seti ile TIH 650+ yüksekte yer alan alanlarda hedefe yönelik yüzey kurutması için piyasada bulunan montaj desteklerine de sabitlenebilir.
Esnek şekilde değiştirilebilen profesyonel sistem

Pratik uygulamadaki temel bilgi: Mineral yapı malzemelerindeki nem transfer mekanizmaları

Mineral yapı malzemelerindeki nem transfer mekanizmaları

Gözenekli, mineral yapı malzemeleri, su taşıması için belirleyici olan farklı türde, büyüklükte ve formdaki gözenekler ve kılcallardan oluşan bir ağ dokusundan çekilir. Yapı malzemesindeki nem miktarına bağlı olarak, suyun taşınması işlemi prensip olarak iki farklı türde gerçekleşir: Difüzyon ve su akışı.

Difüzyon sırasında, tüm gözenek alanına su buharı akabilir (1).

Su miktarının artmasıyla birlikte daha büyük gözenekli alanların yüzeyinde bir su filmi oluşur, daha küçük gözenek geçişleri tamamen suyla dolmuştur (2).

Yapı malzemesinin aşırı doyması durumunda, genişletilmiş gözenek alanlarında sadece akış aracılığıyla taşınacak kadar fazla su bulunur (3).

Bu sıvı su taşıma fazı, difüzyondan belirgin şekilde daha verimlidir.

Bu bağlamda, duvar kurutma işlemleri için kızılötesi ısı levhalarının kullanım uygunluğuna yönelik olarak aşağıdaki tespitler yapılabilir:

 1. Kızılötesi ısı levhalarının kurutma amaçlı kullanılması, örneğin tuğla ve doğal taşlar gibi sadece gözeneklilik oranı yüksek ve kapiler sistemi iyi oluşturulmuş yapı malzemelerinde doğru olur.
 2. Kapalı yapıya veya küçük kapilerlere (beton) sahip ve yüksek oranda sıkıştırılmış duvar yapı malzemelerinde, nem transferi ağırlıklı olarak difüzyon aracılığıyla gerçekleştiği için kızılötesi ısı levhalarının kullanılması hiçbir kurutma etkisi yaratmaz.
 3. Verimli bir kurutma performansı sadece sıvı fazında elde edilebilir. Nem, sadece bu fazda ısı akımını takip eder.
 4. Kurutma derecesinin artmasıyla birlikte su akımı dışarı çıkarsa, nem transferi, artan şekilde difüzyonla gerçekleşir. Bu andan itibaren, kurutma işleminin devamı için kızılötesi ısı levhalarının kullanılmasının hiçbir önemi yoktur!

Sonuç: Komple nemli yapı malzemelerinde nem transferi su akımı aracılığıyla sıvı formda gerçekleştiği sürece, kızılötesi ısı levhaları kurutma prosesinin hızlandırılmasında yardımcı olabilir.

Kızılötesi ısı levhaları, yapı malzemesindeki denge nemine ulaşılana kadar nem alma cihazlarının tümüyle yerini almak için kesinlikle uygun değildir!

Isıtma kapasite hesaplayıcısına git

Isı ihtiyacı hesabı

Birkaç adımda uygun ısıtma gücünü bulun. Odalarınızın ısıtılması için ısı ihtiyacını pratik çevrimiçi hesaplayıcıyla hesaplayın.

Isıtma gücü hesaplayıcısına git

Pratik bilgi kılavuzu – Profesyonel kullanıcılar için ısıtma know-how'ı

Üreticinin bilgi birikiminden birinci elden faydalanın: Danışman sayfalarımızda, farklı ısıtma cihazı tiplerinin fonksiyon tanımı, ana uygulama alanları ve daha fazlası hakkında size ayrıntılı bilgiler sunmaktayız.

Pratik profesyonel ısıtma bilgi danışmanına pratik bilgilerine git

Doğrudan profesyonel ısıtma konusunda danışman pratik bilgilerine git

AB Yönetmeliği

Bu ürün, bir termostat ile birlikte kullanıldığında 2015/1188 sayılı AB Yönetmeliği Madde 3 II'ye uygundur ve %98'lik bir verimlilik sağlar. Cihazı sadece bizim tarafımızdan önerilen Trotec BN35 gibi bir termostatla kullanın. Bununla ilgili daha fazla bilgiyi kullanım kılavuzumuzda bulabilirsiniz.

Bu ürün sadece iyi yalıtılmış odalar veya ara sıra kullanım için uygundur.

(AB Yönetmeliği 2015/1188 Madde 3, Ek II b) II (2))

Trotec: Alman Malı yenilik

Perde arkasına bir göz atın:

Hava işleme çözümlerinin uluslararası anlamda lider üreticilerinden biri olarak Trotec, sanayi müşterilerine ve ticari müşterilere hava temizleme, nem alma, ısıtma, iklimlendirme ve havalandırmaya yönelik yenilikçi ürünler sunuyor. Yüksek performanslı cihazlarımızda araştırmaya, geliştirmeye, tasarıma ve Almanya'da üretime % 100 önem veriyoruz. En yüksek kalite gereklilikleri, sistem çözümleri ve taze fikirler için.

Videoları inceleyerek kendiniz görün!

 Standart donanım

 Opsiyonel olarak temin edilebilenler

 mevcut olmayanlar