TIH 350+ profesyonel kızılötesi ısı levhası

Sorularınız var mı?

Size daha fazla bilgi vermekten mutluluk duyarız.

Tel.: +90 212 438 56 55
 1. Ürünler ve Hizmetler
 2. Makineler - HighPerformance
 3. Isıtma
 4. Kızılötesi ısı levhaları
 5. TIH 350+ kızılötesi ısı levhası

TIH 350+ kızılötesi ısı levhası

Yeni ve eski inşaatlarda veya su hasarlarından sonra özel duvar kurutma işlemleri için

TIH 350+ profesyonel kızılötesi ısı levhası, yeni inşaatlarda veya su hasarlarından sonra duvar yüzeylerinin özel olarak kurutulması için idealdir. TIH 350+, nem genellikle zemine veya tavana yakın bölgelerde biriktiği için, özellikle nem hasarlarından sonra duvar neminin kurutulması sırasında optimum çözümdür.

TIH 650+ ile ile aynı genişlikte olan TIH 350+, büyük bir kurutma alanını kapsar, ancak diğerinin sadece yarısı kadar yüksektir. Kompakt ısıtma yüzeyi sayesinde, MID uyumlu entegre tüketim sayacıyla belirlenebilen enerji ihtiyacı da nispeten azalır.

Etkin bir kurutma prosesinin önkoşulu, ısı levhasının tüm yüzeyinde eşit bir ısı dağılımıdır. Genellikle sadece homojen olmayan ısı yayılımı elde edilen klasik kızılötesi ısı levhalarının aksine, TIH 350+’da kullanılan yenilikçi malzeme karışımı, ısı levhasının tüm yüzeyi üzerinde mutlak oranda homojen bir ışın yayımı performansını ve dolayısıyla ısı dağılımını garanti eder; ısı levhası ayrıca arka taraftan da yalıtılmıştır ve böylece nesneye odaklanmış optimum yayılma performansı ve maksimum enerji verimi sağlar

TIH 350+ sessiz çalıştığı ve oksijen tüketmediği için, yaşam alanlarında da sorunsuz şekilde kullanılabilir.

Vidasız ayak konstrüksiyonu

Vidasız ayak konstrüksiyonu

TIH 350+ ve TIH 650+, iki ısı levhasının aynı aksesuarlarla karışık şekilde kurulabilmesi için aynı ayaklarla birlikte teslim edilir. Buna ek olarak, durma ölçüsü değişmemesine rağmen ayaklar artık daha kompakt ve alet kullanmadan ısı levhasına sabitlenebiliyor.

Bu amaçla, şimdiye kadar kullanılan vidalı bağlantı yerine, kurulum sırasında daha güvenli şekilde yerine oturan ve ısı levhasına pozitif kilitlemeli bir bağlantı sağlayan bir yaylı saplama, kaybedilmeyecek şekilde ayağa entegre edildi. Ek montaj aletlerine ihtiyaç duyulmaz: Çekin, çıkartın, çekin, takın – Bu kadar kolay. Taşıma için, ayaklar yer tasarrufu sağlayacak şekilde levhanın sıcak taraftaki bağlantı düzeneğine yerleştirilebiliyor.

Optimum yerleştirme durumunda da ayarlar kolayca erişilebilecek şekilde yanda durur. Bu levhalar, ayakların duvara temas etmesi durumunda optimum ısıtma mesafesi ve verim garanti edilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu nedenle kurulum için hiçbir mesafe ölçümüne gerek yoktur.

Uygulamadaki pratik avantajlar:

 • “Alman Malı” profesyonel kalite –
  Orijinal Trotec üretimi
 • Gerçek 350 Watt ısıtma kapasiteli yüksek kaliteli kızılötesi ısı levhası
 • Yenilikçi malzemeler, tüm yüzey üzerinde homojen bir ısı dağılımına olanak sağlar
 • Arka taraftaki ek yalıtım, maksimum bir enerji verimliliği ve nesneye odaklanmış optimum bir yayılma performansı sağlar.
 • Hızlı duvar kurutması için çevre uyumlu IR-C ışınlarıyla yüksek oranda verimli ısıtma yöntemi
 • Işık dalgaları aracılığıyla ısı transferi – ısı transferi kayıpları olmadan direkt nesne ısıtması
 • Temiz ısı – ses yok, koku yok, yoğuşma yok, oksijen tüketimi yok
 • Hızlı ve devrilmeden istiflenebilir
 • TIH 650+ kızılötesi ısı levhasıyla birlikte kullanıldığında çoklu istifleme yapılabilir
 • Bakım gerektirmeyen Trotec kalitesinde yüksek burulma sertliğine sahip sağlam alüminyum kompozit konstrüksiyon
 • Alet kullanmadan takılabilen ayaklar
 • Gömüşü ayak-taşıma tutucusu
 • Entegre enerji tüketim sayacı (MID uyumlu)*

MID sayacı, standarttır
TIH 350+, fabrika tesliminde elektrik tüketiminin güvenilir şekilde dokümantasyonuna olanak sağlayan, MID uyumlu bir enerji tüketim sayacı ile donatılmıştır.
MID uyumlu enerji tüketim sayacı entegre edilmiştir
Kolayca genişletilebilen kullanım yelpazesi
TIH 350+ kızılötesi ısı levhasını, opsiyonel olarak tedarik edilebilen montaj aksesuarları ile tek olarak veya piyasada bulunan montaj destekleri üzerine sabitleyebilirsiniz.
Kolayca genişletilebilen kullanım yelpazesi
Ayaklar kolayca taşınır
Her TIH 350+ / 650+, taşıma sırasında geçme bağlantı ile kaybolmayacak şekilde dış gövde rayında saklanabilecek durumda kalan, arka taraftaki pratik tutucu düzeneklerle donatılmıştır.
Ayaklar kolayca monte edilir

* MID uyumlu ne anlama gelir?

Avrupa ölçüm cihazları direktifi (MID) bazı alanlarda şimdiye kadarki ulusal ve sonraki kalibrasyon kurallarının yerine geçer. Neticede artık Avrupada, tüketici enerji faturaları için kullanılan, tüm enerji sayaçları MID uyumlu olmak zorundadır.


Esnek şekilde değiştirilebilen profesyonel sistem

Esnek şekilde değiştirilebilen profesyonel sistem

TIH 350+ ve TIH 650+ kızılötesi ısı levhalarını ihtiyaç odaklı şekilde tek olarak veya bir grup içinde birleştirerek kullanabilirsiniz:

 1. Birlikte teslim edilen ayakların montajı ile TIH 350+ zeminde bağımsız olarak yatay şekilde kurulabilir.
 2. Opsiyonel istifleme tutamakları aracılığıyla iki veya daha fazla TIH 350+ istif modunda da kullanılabilir.
 3. Birlikte teslim edilen ayakların montajı ile TIH 650+ zeminde bağımsız olarak yatay şekilde kurulabilir.
 4. Birlikte teslim edilen ayakların montajı ile TIH 350+ zeminde bağımsız olarak dikey şekilde kurulabilir.
 5. Birlikte teslim edilen ayakların montajı ile TIH 650+ zeminde bağımsız olarak dikey şekilde kurulabilir.
 1. TIH 650+, zeminde kurulabilir ve üstünde, istifleme tutamaklarıyla bağlantı ile kurulu bir istif grubu elde edilebilir. TIH 650+ ve TIH 350+ istif içinde istenildiği gibi birleştirilebilir.
 2. TIH 350+, zeminde kurulabilir ve üstünde, istifleme tutamaklarıyla bağlantı ile kurulu bir istif grubu elde edilebilir. Bu modelde de TIH 650+ ve TIH 350+ istif içinde istenildiği gibi birleştirilebilir.
 3. Opsiyonel olarak tedarik edilebilen montaj desteği bağlantı seti ve montaj desteği sabitleme mandalı seti ile TIH 650+ yüksekte yer alan alanlarda hedefe yönelik yüzey kurutması için piyasada bulunan montaj desteklerine de sabitlenebilir.
 4. Aynı şekilde, TIH 350+ opsiyonel olarak temin edilen bağlantı seti ve sabitleme mandalları ile montaj desteklerine takılabilir.


TIH 350+, tüm yüzey üzerinde çok homojen bir ışın yayımı performansıyla öne çıkar.

Termal görüntü, tüm yüzey üzerinde homojen bir ışın yayımı performansını belgeler

Termografik incelemeler, klasik kızılötesi ısı levhalarının genellikle eşit oranlı bir yüzey kurutmasına olanak sağlamayan ve homojen olmayan ısı dağılımları sağladığını belgelemektedir.

Bunun dışında, bu modellerde ısıtma performansı sıkça değişir ve özellikle ısıtma elemanlarında sıcaklık genelde çok yüksektir.

Yüksek oranda ısıyla işlem yapılması, özellikle hassas yapı malzemelerinde çok ağır etkilere neden olabilir. Örnek olarak alçı yapı malzemeleri aşırı oranda ısıtılırsa, tüm bünyenin stabilitesi kaybolacak şekilde kristal su dışarı çıkar.

Bunun aksine, TIH profesyonel ısı levhaları tüm yüzey üzerinde sabit sıcaklık değerlerine ve çok homojen bir ışın yayımı performansına sahiptir. Tasarımcılar, TIH 350+’nın ısıtma kapasitesini ve duvar mesafesini, alçı yapı malzemelerinde de yapının dengesini bozan sıcaklık aralıklarında malzeme ısınması oluşmayacak şekilde ölçmüştür.

Opsiyonel olarak temin edilebilen aksesuarlar

TIH 350+ / 650+ istifleme kolu seti
Ürün numarası 1.410.003.009
İki TIH ısı levhası istif grubunda stabil şekilde birleştirilmesi için alet kullanmadan takılabilen iki montaj kolu içerir.
TIH 350+ / 650+ istifleme kolu seti
Montaj desteği bağlantı seti 350+
Ürün numarası 1.410.003.007
TIH 350+’yı opsiyonel olarak tedarik edilebilen montaj desteği sabitleme mandallarına asmak için iki bağlantı çıtası
Montaj desteği bağlantı seti 350+
Montaj desteği sabitleme mandal seti
Ürün numarası 1.410.003.004
TIH ısı levhalarının piyasada bulunan montaj desteklerine sabitlenmesi için set içinde iki mandal.
Montaj desteği sabitleme mandal seti
TIH+ için BN35 fişli termostat
Ürün numarası 6.100.007.008
Bir ya da birden çok ısı levhasının sıcaklığının ve çalışma süresinin kablosuz şekilde 20 m menzil içinde ayarlanmasına olanak sağlar.
TIH+ için BN35 fişli termostat

Pratik uygulamadaki temel bilgi: Mineral yapı malzemelerindeki nem transfer mekanizmaları

Mineral yapı malzemelerindeki nem transfer mekanizmaları

Gözenekli, mineral yapı malzemeleri, su taşıması için belirleyici olan farklı türde, büyüklükte ve formdaki gözenekler ve kılcallardan oluşan bir ağ dokusundan çekilir. Yapı malzemesindeki nem miktarına bağlı olarak, suyun taşınması işlemi prensip olarak iki farklı türde gerçekleşir: Difüzyon ve su akışı.

Difüzyon sırasında, tüm gözenek alanına su buharı akabilir (1).

Su miktarının artmasıyla birlikte daha büyük gözenekli alanların yüzeyinde bir su filmi oluşur, daha küçük gözenek geçişleri tamamen suyla dolmuştur (2).

Yapı malzemesinin aşırı doyması durumunda, genişletilmiş gözenek alanlarında sadece akış aracılığıyla taşınacak kadar fazla su bulunur (3).

Bu sıvı su taşıma fazı, difüzyondan belirgin şekilde daha verimlidir.

Bu bağlamda, duvar kurutma işlemleri için kızılötesi ısı levhalarının kullanım uygunluğuna yönelik olarak aşağıdaki tespitler yapılabilir:

 1. Kızılötesi ısı levhalarının kurutma amaçlı kullanılması, örneğin tuğla ve doğal taşlar gibi sadece gözeneklilik oranı yüksek ve kapiler sistemi iyi oluşturulmuş yapı malzemelerinde doğru olur.
 2. Kapalı yapıya veya küçük kapilerlere (beton) sahip ve yüksek oranda sıkıştırılmış duvar yapı malzemelerinde, nem transferi ağırlıklı olarak difüzyon aracılığıyla gerçekleştiği için kızılötesi ısı levhalarının kullanılması hiçbir kurutma etkisi yaratmaz.
 3. Verimli bir kurutma performansı sadece sıvı fazında elde edilebilir. Nem, sadece bu fazda ısı akımını takip eder.
 4. Kurutma derecesinin artmasıyla birlikte su akımı dışarı çıkarsa, nem transferi, artan şekilde difüzyonla gerçekleşir. Bu andan itibaren, kurutma işleminin devamı için kızılötesi ısı levhalarının kullanılmasının hiçbir önemi yoktur!

Sonuç: Komple nemli yapı malzemelerinde nem transferi su akımı aracılığıyla sıvı formda gerçekleştiği sürece, kızılötesi ısı levhaları kurutma prosesinin hızlandırılmasında yardımcı olabilir.

Kızılötesi ısı levhaları, yapı malzemesindeki denge nemine ulaşılana kadar nem alma cihazlarının tümüyle yerini almak için kesinlikle uygun değildir!

Danışman pratik bilgileri - Profesyonel kullanıcılar için ısıtma konusundaki bilgi birikimi.

Üreticinin bilgi birikiminden birinci elden faydalanın: Danışman sayfalarımızda, farklı ısıtma cihazı tiplerinin fonksiyon tanımı, ana uygulama alanları ve daha fazlası hakkında size ayrıntılı bilgiler sunmaktayız.

Pratik profesyonel ısıtma bilgi danışmanına pratik bilgilerine git

Doğrudan profesyonel ısıtma konusunda danışman pratik bilgilerine git
Isıtma kapasite hesaplayıcısına git

Isı ihtiyacı hesabı

Birkaç adımda uygun ısıtma gücünü bulun. Odalarınızın ısıtılması için ısı ihtiyacını pratik çevrimiçi hesaplayıcıyla hesaplayın.

Isıtma gücü hesaplayıcısına git

Satın alma

Detaylar

Teknik bilgiler
Genel
  Ürün numarası 1.410.003.022
Isıtma kapasitesi
  Isıtma kapasitesi [W] 350
  IP koruma türü IP44
Etki alanı
  Etki alanı [m²] 0,46
Elektriksel değerler
  Şebeke bağlantısı 230 V/50 Hz
  Nominal akım tüketimi [A] 1,3
Elektrik bağlantısı
  Bağlantı fişi CEE 7/7
  Kablo uzunluğu [m] 3
  Entegre çalışma saati sayacı
Güvenlik özelliği
  Aşırı ısınma koruması mevcut
Ebat
  Uzunluk (ambalaj hariç) [mm] 36
  Genişlik (ambalaj hariç) [mm] 1.370
  Yükseklik (ambalaj hariç) [mm] 367
Donanım, özellikler ve fonksiyonlar
Taşınabilirlik
  Taşınabilir

 Standart donanım

 Opsiyonel olarak temin edilebilenler

 mevcut olmayanlar

Aksesuarlar

Yükleniyor...

Alternatif ürünler

Yükleniyor...

Seminerler

Karşıdan yüklemeler

Yükleniyor...