TIH 650+ profesyonel kızılötesi ısı levhası

Sorularınız var mı?

Size daha fazla bilgi vermekten mutluluk duyarız.

Tel.: +90 212 438 56 55
 1. Ürünler ve Hizmetler
 2. Makineler - HighPerformance
 3. Isıtma
 4. Kızılötesi ısı levhaları
 5. TIH 650+ kızılötesi ısı levhası

TIH 650+ kızılötesi ısı levhası

Yeni binalardaki duvar kurutma işlemlerinde veya su hasarlarının ve eski binaların restorasyonunda duvar yüzeylerini kurutur

TIH 650+ profesyonel kızılötesi ısı levhası, yeni inşaatlarda veya su hasarlarından sonra duvarlarda yüzey kurutma için optimum düzeyde uygundur. Özellikle masif duvarlar, klasik nem alma yöntemlerine oranla daha hızlı kurutulabilir.

Üç adede kadar ısı levhası istiflenerek kullanılabilir

Etkin bir kurutma prosesinin önkoşulu, ısı levhasının tüm yüzeyinde eşit bir ısı dağılımıdır. Genellikle sadece homojen olmayan ısı yayılımı elde edilen klasik kızılötesi ısı levhalarının aksine, TIH 650+’da kullanılan yenilikçi malzeme karışımı, ısı levhasının tüm yüzeyi üzerinde mutlak oranda homojen bir ışın yayımı performansını ve dolayısıyla ısı dağılımını garanti eder; ısı levhası ayrıca arka taraftan da yalıtılmıştır ve böylece nesneye odaklanmış optimum yayılma performansı ve maksimum enerji verimi sağlar

Büyük yüzeyli kurutma işlemleri için, üç adede kadar kızılötesi ısı levhası istifli grup olarak hızlı ve devrilme güvenliği sağlanmış şekilde birleştirilebilir.

TIH 650+ sessiz çalıştığı ve oksijen tüketmediği için, yaşam alanlarında da sorunsuz şekilde kullanılabilir.

Vidasız ayak konstrüksiyonu

Vidasız ayak konstrüksiyonu

TIH 350+ ve TIH 650+, iki ısı levhasının aynı aksesuarlarla karışık şekilde kurulabilmesi için aynı ayaklarla birlikte teslim edilir. Buna ek olarak, durma ölçüsü değişmemesine rağmen ayaklar artık daha kompakt ve alet kullanmadan ısı levhasına sabitlenebiliyor.

Bu amaçla, şimdiye kadar kullanılan vidalı bağlantı yerine, kurulum sırasında daha güvenli şekilde yerine oturan ve ısı levhasına pozitif kilitlemeli bir bağlantı sağlayan bir yaylı saplama, kaybedilmeyecek şekilde ayağa entegre edildi. Ek montaj aletlerine ihtiyaç duyulmaz: Çekin, çıkartın, çekin, takın – Bu kadar kolay. Taşıma için, ayaklar yer tasarrufu sağlayacak şekilde levhanın sıcak taraftaki bağlantı düzeneğine yerleştirilebiliyor.

Optimum yerleştirme durumunda da ayarlar kolayca erişilebilecek şekilde yanda durur. Bu levhalar, ayakların duvara temas etmesi durumunda optimum ısıtma mesafesi ve verim garanti edilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu nedenle kurulum için hiçbir mesafe ölçümüne gerek yoktur.

Uygulamadaki pratik avantajlar:

 • “Alman Malı” profesyonel kalite –
  Orijinal Trotec üretimi
 • Gerçek 650 Watt ısıtma kapasiteli yüksek kaliteli kızılötesi ısı levhası
 • Yenilikçi malzemeler, tüm yüzey üzerinde homojen bir ısı dağılımına olanak sağlar
 • Arka taraftaki ek yalıtım, maksimum bir enerji verimliliği ve nesneye odaklanmış optimum bir yayılma performansı sağlar.
 • Hızlı duvar kurutması için çevre uyumlu IR-C ışınlarıyla yüksek oranda verimli ısıtma yöntemi
 • Işık dalgaları aracılığıyla ısı transferi – ısı transferi kayıpları olmadan direkt nesne ısıtması
 • Temiz ısı – ses yok, koku yok, yoğuşma yok, oksijen tüketimi yok
 • Hızlı ve devrilmeden istiflenebilir
 • TIH 350+ kızılötesi ısı levhasıyla birlikte kullanıldığında çoklu istifleme yapılabilir
 • Bakım gerektirmeyen Trotec kalitesinde yüksek burulma sertliğine sahip sağlam alüminyum kompozit konstrüksiyon
 • Alet kullanmadan takılabilen ayaklar
 • Gömüşü ayak-taşıma tutucusu
 • Entegre enerji tüketim sayacı (MID uyumlu)*
MID uyumlu enerji tüketim sayacı entegre edilmiştir

* MID uyumlu ne anlama gelir?

Avrupa ölçüm cihazları direktifi (MID) bazı alanlarda şimdiye kadarki ulusal ve sonraki kalibrasyon kurallarının yerine geçer. Neticede artık Avrupada, tüketici enerji faturaları için kullanılan, tüm enerji sayaçları MID uyumlu olmak zorundadır.


Kolayca yerleştirilebilir
Dikey veya yatay kurulum fark etmez, ayaklar iki pozisyon için de ısı levhasına monte edilebildiği için TIH 650+ ile ikisi de sorunsuz şekilde mümkündür.
TIH 650+, isteğe bağlı olarak dikey veya yatay şekilde kullanılabilir
Kolayca genişletilebilen kullanım yelpazesi
TIH 650+ kızılötesi ısı levhasını, opsiyonel olarak tedarik edilebilen montaj aksesuarları ile tek olarak veya piyasada bulunan montaj destekleri üzerine sabitleyebilirsiniz.
Kolayca genişletilebilen kullanım yelpazesi
Ayaklar kolayca taşınır
Her TIH 350+ / 650+, taşıma sırasında geçme bağlantı ile kaybolmayacak şekilde dış gövde rayında saklanabilecek durumda kalan, arka taraftaki pratik tutucu düzeneklerle donatılmıştır.
Ayaklar kolayca monte edilir

Esnek şekilde değiştirilebilen profesyonel sistem

Esnek şekilde değiştirilebilen profesyonel sistem

TIH 350+ ve TIH 650+ kızılötesi ısı levhalarını ihtiyaç odaklı şekilde tek olarak veya bir grup içinde birleştirerek kullanabilirsiniz:

 1. Birlikte teslim edilen ayakların montajı ile TIH 350+ zeminde bağımsız olarak yatay şekilde kurulabilir.
 2. Opsiyonel istifleme tutamakları aracılığıyla iki veya daha fazla TIH 350+ istif modunda da kullanılabilir.
 3. Birlikte teslim edilen ayakların montajı ile TIH 650+ zeminde bağımsız olarak yatay şekilde kurulabilir.
 4. Birlikte teslim edilen ayakların montajı ile TIH 350+ zeminde bağımsız olarak dikey şekilde kurulabilir.
 5. Birlikte teslim edilen ayakların montajı ile TIH 650+ zeminde bağımsız olarak dikey şekilde kurulabilir.
 1. TIH 650+, zeminde kurulabilir ve üstünde, istifleme tutamaklarıyla bağlantı ile kurulu bir istif grubu elde edilebilir. TIH 650+ ve TIH 350+ istif içinde istenildiği gibi birleştirilebilir.
 2. TIH 350+, zeminde kurulabilir ve üstünde, istifleme tutamaklarıyla bağlantı ile kurulu bir istif grubu elde edilebilir. Bu modelde de TIH 650+ ve TIH 350+ istif içinde istenildiği gibi birleştirilebilir.
 3. Opsiyonel olarak tedarik edilebilen montaj desteği bağlantı seti ve montaj desteği sabitleme mandalı seti ile TIH 650+ yüksekte yer alan alanlarda hedefe yönelik yüzey kurutması için piyasada bulunan montaj desteklerine de sabitlenebilir.
 4. Aynı şekilde, TIH 350+ opsiyonel olarak temin edilen bağlantı seti ve sabitleme mandalları ile montaj desteklerine takılabilir.


TIH 650+, tüm yüzey üzerinde çok homojen bir ışın yayımı performansıyla öne çıkar.

Termografik incelemeler, klasik kızılötesi ısı levhalarının genellikle eşit oranlı bir yüzey kurutmasına olanak sağlamayan ve homojen olmayan ısı dağılımları sağladığını belgelemektedir. Bunun dışında, bu modellerde ısıtma performansı sıkça değişir ve özellikle ısıtma elemanlarında sıcaklık genelde çok yüksektir.

Yüksek oranda ısıyla işlem yapılması, özellikle hassas yapı malzemelerinde çok ağır etkilere neden olabilir. Örnek olarak alçı yapı malzemeleri aşırı oranda ısıtılırsa, tüm bünyenin stabilitesi kaybolacak şekilde kristal su dışarı çıkar.

Bunun aksine, TIH profesyonel ısı levhaları tüm yüzey üzerinde sabit sıcaklık değerlerine ve çok homojen bir ışın yayımı performansına sahiptir. Tasarımcılar, TIH 650+’nın ısıtma kapasitesini ve duvar mesafesini, alçı yapı malzemelerinde de yapının dengesini bozan sıcaklık aralıklarında malzeme ısınması oluşmayacak şekilde ölçmüştür.

TIH 650+’nın termal görüntüsünde, kızılötesi ısı levhasının tüm yüzey boyunca eşit bir ışın yayımı performansı görülür.
Termal görüntü, tüm yüzey üzerinde homojen bir ışın yayımı performansını belgeler

Opsiyonel olarak temin edilebilen aksesuarlar

TIH 350+ / 650+ istifleme kolu seti
Ürün numarası 1.410.003.009
İki TIH ısı levhası istif grubunda stabil şekilde birleştirilmesi için alet kullanmadan takılabilen iki montaj kolu içerir.
TIH 350+ / 650+ istifleme kolu seti
Montaj desteği bağlantı seti 650+
Ürün numarası 1.410.003.003
TIH 650+’yı opsiyonel olarak tedarik edilebilen montaj desteği sabitleme mandallarına asmak için iki bağlantı çıtası
Montaj desteği bağlantı seti 650+
Montaj desteği sabitleme mandal seti
Ürün numarası 1.410.003.004
TIH ısı levhalarının piyasada bulunan montaj desteklerine sabitlenmesi için set içinde iki mandal.
Montaj desteği sabitleme mandal seti
TIH+ için BN35 fişli termostat
Ürün numarası 6.100.007.008
Bir ya da birden çok ısı levhasının sıcaklığının ve çalışma süresinin kablosuz şekilde 20 m menzil içinde ayarlanmasına olanak sağlar.
TIH+ için BN35 fişli termostat
TIH 650+ için taşıma çantası
Ürün numarası 1.410.003.005
Sağlam ve su geçirmeyen polyester dokumadan yapılmış, ekstra dayanıklı dikişlere sahip omuz askıları ve ek fermuarlı bölmeye sahip taşıma çantası.
TIH 650+ için taşıma çantası

Pratik uygulamadaki temel bilgi: Mineral yapı malzemelerindeki nem transfer mekanizmaları

Mineral yapı malzemelerindeki nem transfer mekanizmaları

Gözenekli, mineral yapı malzemeleri, su taşıması için belirleyici olan farklı türde, büyüklükte ve formdaki gözenekler ve kılcallardan oluşan bir ağ dokusundan çekilir. Yapı malzemesindeki nem miktarına bağlı olarak, suyun taşınması işlemi prensip olarak iki farklı türde gerçekleşir: Difüzyon ve su akışı.

Difüzyon sırasında, tüm gözenek alanına su buharı akabilir (1).

Su miktarının artmasıyla birlikte daha büyük gözenekli alanların yüzeyinde bir su filmi oluşur, daha küçük gözenek geçişleri tamamen suyla dolmuştur (2).

Yapı malzemesinin aşırı doyması durumunda, genişletilmiş gözenek alanlarında sadece akış aracılığıyla taşınacak kadar fazla su bulunur (3).

Bu sıvı su taşıma fazı, difüzyondan belirgin şekilde daha verimlidir.

Bu bağlamda, duvar kurutma işlemleri için kızılötesi ısı levhalarının kullanım uygunluğuna yönelik olarak aşağıdaki tespitler yapılabilir:

 1. Kızılötesi ısı levhalarının kurutma amaçlı kullanılması, örneğin tuğla ve doğal taşlar gibi sadece gözeneklilik oranı yüksek ve kapiler sistemi iyi oluşturulmuş yapı malzemelerinde doğru olur.
 2. Kapalı yapıya veya küçük kapilerlere (beton) sahip ve yüksek oranda sıkıştırılmış duvar yapı malzemelerinde, nem transferi ağırlıklı olarak difüzyon aracılığıyla gerçekleştiği için kızılötesi ısı levhalarının kullanılması hiçbir kurutma etkisi yaratmaz.
 3. Verimli bir kurutma performansı sadece sıvı fazında elde edilebilir. Nem, sadece bu fazda ısı akımını takip eder.
 4. Kurutma derecesinin artmasıyla birlikte su akımı dışarı çıkarsa, nem transferi, artan şekilde difüzyonla gerçekleşir. Bu andan itibaren, kurutma işleminin devamı için kızılötesi ısı levhalarının kullanılmasının hiçbir önemi yoktur!

Sonuç: Komple nemli yapı malzemelerinde nem transferi su akımı aracılığıyla sıvı formda gerçekleştiği sürece, kızılötesi ısı levhaları kurutma prosesinin hızlandırılmasında yardımcı olabilir.

Kızılötesi ısı levhaları, yapı malzemesindeki denge nemine ulaşılana kadar nem alma cihazlarının tümüyle yerini almak için kesinlikle uygun değildir!

Satın alma

Infrared Panel Isıtıcı / Infrared Isıtıcı TIH 650+ Trotec Webshop'da göster

Infrared Panel Isıtıcı / Infrared Isıtıcı TIH 650+

Bu infrared panel ısıtıcı TIH 650+ yeni binalarda duvarların kurutulması için veya su hasarlarından sonra kullanım için idealdir. Özellikle inşaat nemi kurutması için ideal bir çözümdür.

3.515,94 TL KDV dahil
KDV hariç net fiyatı göster

Satın alma

Detaylar

Teknik bilgiler
Genel
  Ürün numarası 1.410.003.030
Isıtma kapasitesi
  Isıtma kapasitesi [W] 650
  IP koruma türü IP44
Etki alanı
  Etki alanı [m²] 0,85
Elektriksel değerler
  Şebeke bağlantısı 230 V/50 Hz
  Nominal akım tüketimi [A] 2,1
Elektrik bağlantısı
  Bağlantı fişi CEE 7/7
  Kablo uzunluğu [m] 3
  Entegre çalışma saati sayacı
Güvenlik özelliği
  Aşırı ısınma koruması mevcut
Ebat
  Uzunluk (ambalaj hariç) [mm] 36
  Genişlik (ambalaj hariç) [mm] 1.370
  Yükseklik (ambalaj hariç) [mm] 625
Ağırlık
  (ambalaj hariç) [kg] 10,7

 Standart donanım

 Opsiyonel olarak temin edilebilenler

 mevcut olmayanlar

Aksesuarlar

Montaj Desteği Bağlantı Seti TIH 650+ Trotec Webshop'da göster

Montaj Desteği Bağlantı Seti TIH 650+

Set, TIH 650+ elektrikli kızılötesi panel ısıtıcılarını yatay ve dikey olarak monte etmek için 2 bağlantı çıtası ile donatılmıştır.

502,28 TL KDV dahil
KDV hariç net fiyatı göster

Satın alma

TIH 500 S / TIH 700 S / TIH 1100 S Elektrikli Kızılötesi Panel Isıtıcı için Montaj Braketleri Trotec Webshop'da göster

TIH 500 S / TIH 700 S / TIH 1100 S Elektrikli Kızılötesi Panel Isıtıcı için Montaj Braketleri

TIH 500 / S 700 S / TIH 1100 S opsiyonel olarak elde edilen montaj braketleri ile teleskop direği üzerine monte edilebilir. Mümkün olan duvar kesitlerini en iyi şekilde ısıtmak için elektrikli kızılötesi panel ısıtıcıyı hızlı ve stabil bir şekilde kurabilirsiniz.

200,91 TL KDV dahil
KDV hariç net fiyatı göster

Satın alma

TIH 630 / TIH 650 / TIH 700 S için Taşıma Çantası Trotec Webshop'da göster

TIH 630 / TIH 650 / TIH 700 S için Taşıma Çantası

1 adet TIH 630 / TIH 650 / TIH 700 S elektrikli kızılötesi panel ısıtıcının kolay ve rahat taşınmasını sağlar.

231,06 TL KDV dahil
KDV hariç net fiyatı göster

Satın alma

Termostatlı Priz BN30 Trotec Webshop'da göster

Termostatlı Priz BN30

Arzu ettiğiniz klima veya ısıtma cihazı ile priz arasına takın, böylece kullandığınız cihaz BN30 ile otomatik ve sıcaklığa bağlı olarak açılıp tekrar kapatılır. 0,5 °C kademesi ile 5 °C ve 30 °C kadar bir düzenleme yapabilirsiniz.

Kazancınız: 19,00 TL

210,56 TL 191,56 TL KDV dahil
KDV hariç net fiyatı göster

Satın alma

Alternatif ürünler

TIH 650+ alternatif ürünlerle karşılaştır:

Karşılaştırmayı başlat
Infrared Panel Isıtıcı / Infrared Isıtıcı TIH 350+ Trotec Webshop'da göster

Infrared Panel Isıtıcı / Infrared Isıtıcı TIH 350+

Bu infrared panel ısıtıcı TIH 350+ yeni binalarda duvarların kurutulması için veya su hasarlarında sonra kullanım için idealdir.

2.501,34 TL KDV dahil
KDV hariç net fiyatı göster

Satın alma

Seminerler

Karşıdan yüklemeler

TIH 350+ / TIH 650+ kızılötesi ısı levhası kullanım kılavuzu (DE)

TIH 350+ / TIH 650+ kızılötesi ısı levhası kullanım kılavuzu (DE)

TRT-BA-TIH350plus_TIH650plus-TC-001-DE.pdf (2.0 MB)

İndir

TIH 350+ / TIH 650+ kızılötesi ısı levhası kullanım kılavuzu (EN)

TIH 350+ / TIH 650+ kızılötesi ısı levhası kullanım kılavuzu (EN)

TRT-BA-TIH350plus_TIH650plus-TC-001-EN.pdf (2.0 MB)

İndir