TIH 650+ profesyonel kızılötesi ısı levhası
 1. Ürünler ve Hizmetler
 2. Ürünler ‑ HighPerformance
 3. Isıtma
 4. Kızılötesi ısı levhaları
 5. TIH 650+ kızılötesi ısı levhası

TIH 650+ kızılötesi ısı levhası

Yeni binalardaki duvar kurutma işlemlerinde veya su hasarlarının ve eski binaların restorasyonunda duvar yüzeylerini kurutur

TIH 650+ kızılötesi ısı levhası

TIH 650+ profesyonel kızılötesi ısı levhası, yeni inşaatlarda veya su hasarlarından sonra duvarlarda yüzey kurutma için optimum düzeyde uygundur. Özellikle masif duvarlar, klasik nem alma yöntemlerine oranla daha hızlı kurutulabilir.

Etkin bir kurutma prosesinin önkoşulu, ısı levhasının tüm yüzeyinde eşit bir ısı dağılımıdır. Genellikle sadece homojen olmayan ısı yayılımı elde edilen klasik kızılötesi ısı levhalarının aksine, TIH 650+'da kullanılan yenilikçi malzeme karışımı, ısı levhasının tüm yüzeyi üzerinde mutlak oranda homojen bir ışın yayımı performansını ve dolayısıyla ısı dağılımını garanti eder; ısı levhası ayrıca arka taraftan da yalıtılmıştır ve böylece nesneye odaklanmış optimum yayılma performansı ve maksimum enerji verimi sağlar

Büyük yüzeyli kurutma işlemleri için, üç adede kadar kızılötesi ısı levhası istifli grup olarak hızlı ve devrilme güvenliği sağlanmış şekilde birleştirilebilir.

TIH 650+ sessiz çalıştığı ve oksijen tüketmediği için, yaşam alanlarında da sorunsuz şekilde kullanılabilir.


TIH 650+'nın termal görüntüsünde, kızılötesi ısı levhasının tüm yüzey boyunca eşit bir ışın yayımı performansı görülür.
Termal görüntü, tüm yüzey üzerinde homojen bir ışın yayımı performansını belgeler

TIH 650+, tüm yüzey üzerinde çok homojen bir ışın yayımı performansıyla öne çıkar.

Termografik incelemeler, klasik kızılötesi ısı levhalarının genellikle eşit oranlı bir yüzey kurutmasına olanak sağlamayan ve homojen olmayan ısı dağılımları sağladığını belgelemektedir. Bunun dışında, bu modellerde ısıtma performansı sıkça değişir ve özellikle ısıtma elemanlarında sıcaklık genelde çok yüksektir.

Yüksek oranda ısıyla işlem yapılması, özellikle hassas yapı malzemelerinde çok ağır etkilere neden olabilir. Örnek olarak alçı yapı malzemeleri aşırı oranda ısıtılırsa, tüm bünyenin stabilitesi kaybolacak şekilde kristal su dışarı çıkar.

Buna karşılık, TIH profesyonel ısıtma plakası tüm yüzey üzerinde sabit sıcaklık değerlerine ve çok homojen bir radyasyon davranışına sahiptir. Tasarımcılar, TIH 650+’nın ısıtma kapasitesini ve duvar mesafesini, alçı yapı malzemelerinde de yapının dengesini bozan sıcaklık aralıklarında malzeme ısınması oluşmayacak şekilde ölçmüştür.

Esnek şekilde değiştirilebilen profesyonel sistem

Kızılötesi ısı levhalarını ihtiyaç odaklı şekilde tek olarak veya bir grup içinde birleştirerek kullanabilirsiniz:

 1. Birlikte teslim edilen ayakların montajı ile TIH 650+ zeminde bağımsız olarak yatay şekilde kurulabilir.
 2. Birlikte teslim edilen ayakların montajı ile TIH 650+ zeminde bağımsız olarak dikey şekilde kurulabilir.
 3. TIH 650+, zeminde kurulabilir ve üstünde, istifleme tutamaklarıyla bağlantı ile kurulu bir istif grubu elde edilebilir.
 4. Opsiyonel olarak tedarik edilebilen montaj desteği bağlantı seti ve montaj desteği sabitleme mandalı seti ile TIH 650+ yüksekte yer alan alanlarda hedefe yönelik yüzey kurutması için piyasada bulunan montaj desteklerine de sabitlenebilir.
Esnek şekilde değiştirilebilen profesyonel sistem

Vidasız ayak konstrüksiyonu

TIH 650+’nın kompakt ayakları, alet kullanmadan ısıtma plakasına takılabilir.

Bu amaçla, şimdiye kadar kullanılan vidalı bağlantı yerine, kurulum sırasında daha güvenli şekilde yerine oturan ve ısı levhasına pozitif kilitlemeli bir bağlantı sağlayan bir yaylı saplama, kaybedilmeyecek şekilde ayağa entegre edildi. Ek montaj aletlerine ihtiyaç duyulmaz: Çekin, çıkartın, çekin, takın – Bu kadar kolay. Taşıma için, ayaklar yer tasarrufu sağlayacak şekilde levhanın sıcak taraftaki bağlantı düzeneğine yerleştirilebiliyor.

Optimum yerleştirme durumunda da ayarlar kolayca erişilebilecek şekilde yanda durur. Bu levhalar, ayakların duvara temas etmesi durumunda optimum ısıtma mesafesi ve verim garanti edilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu nedenle kurulum için hiçbir mesafe ölçümüne gerek yoktur.

Vidasız ayak konstrüksiyonu


MID sayacı, standarttır
TIH 650+, fabrika tesliminde elektrik tüketiminin güvenilir şekilde dokümantasyonuna olanak sağlayan, MID uyumlu bir enerji tüketim sayacı ile donatılmıştır.
MID sayacı, standarttır
Kolayca yerleştirilebilir
Dikey veya yatay kurulum fark etmez, ayaklar iki pozisyon için de ısı levhasına monte edilebildiği için TIH 650+ ile ikisi de sorunsuz şekilde mümkündür.
TIH 650+, isteğe bağlı olarak dikey veya yatay şekilde kullanılabilir
Kolayca genişletilebilen kullanım yelpazesi
TIH 650+ kızılötesi ısı levhasını, opsiyonel olarak tedarik edilebilen montaj aksesuarları ile tek olarak veya piyasada bulunan montaj destekleri üzerine sabitleyebilirsiniz.
Kolayca genişletilebilen kullanım yelpazesi
Ayaklar kolayca taşınır
Her TIH 650+, taşıma sırasında geçme bağlantı ile kaybolmayacak şekilde dış gövde rayında saklanabilecek durumda kalan, arka taraftaki pratik tutucu düzeneklerle donatılmıştır.
Ayaklar kolayca taşınır

Opsiyonel olarak temin edilebilen aksesuarlar

TIH 650+ istifleme kolu seti
Ürün numarası 1.410.003.009
İki TIH ısı levhası istif grubunda stabil şekilde birleştirilmesi için alet kullanmadan takılabilen iki montaj kolu içerir.
TIH 650+ istifleme kolu seti
Montaj desteği bağlantı seti 650+
Ürün numarası 1.410.003.003
TIH 650+'yı opsiyonel olarak temin edilebilen montaj desteği sabitleme mandallarına asmak için iki bağlantı çubuğu.
Montaj desteği bağlantı seti 650+
Montaj desteği sabitleme mandalı seti
Ürün numarası 1.410.003.004
TIH ısı levhalarının piyasada bulunan montaj desteklerine sabitlenmesi için set içinde iki mandal.
Montaj desteği sabitleme mandalı seti
TIH+ için BN35 fişli termostat
Ürün numarası 6.100.007.008
Bir ya da birden çok ısı levhasının sıcaklığının ve çalışma süresinin kablosuz şekilde 20 m menzil içinde ayarlanmasına olanak sağlar.
TIH+ için BN35 fişli termostat
TIH 650+ için taşıma çantası
Ürün numarası 1.410.003.005
Sağlam ve su geçirmeyen polyester dokumadan yapılmış, ekstra dayanıklı dikişlere sahip omuz askıları ve ek fermuarlı bölmeye sahip taşıma çantası.
TIH 650+ için taşıma çantası

Uygulamadaki pratik avantajlar:

 • “Alman Malı” profesyonel kalite – Orijinal Trotec üretimi
 • Gerçek 650 Watt ısıtma kapasiteli yüksek kaliteli kızılötesi ısı levhası
 • Yenilikçi malzemeler, tüm yüzey üzerinde homojen bir ısı dağılımına olanak sağlar
 • Arka taraftaki ek yalıtım, maksimum bir enerji verimliliği ve nesneye odaklanmış optimum bir yayılma performansı sağlar.
 • Hızlı duvar kurutması için çevre uyumlu IR-C ışınlarıyla yüksek oranda verimli ısıtma yöntemi
 • Işık dalgaları aracılığıyla ısı transferi – ısı transferi kayıpları olmadan direkt nesne ısıtma
 • Temiz ısı – ses yok, koku yok, yoğuşma yok, oksijen tüketimi yok
 • Hızlı ve devrilmeden istiflenebilir
 • Bakım gerektirmeyen Trotec kalitesinde yüksek burulma sertliğine sahip sağlam alüminyum konstrüksiyon
 • Alet kullanmadan takılabilen ayaklar
 • Gömülü ayak-taşıma tutucusu
 • Entegre enerji tüketim sayacı (MID uyumlu)*

* MID uyumlu ne anlama gelir?

Avrupa ölçüm cihazları direktifi (MID) bazı alanlarda şimdiye kadarki ulusal ve sonraki kalibrasyon kurallarının yerine geçer. Neticede artık Avrupada, tüketici enerji faturaları için kullanılan, tüm enerji sayaçları MID uyumlu olmak zorundadır.

Pratik uygulamadaki temel bilgi: Mineral yapı malzemelerindeki nem transfer mekanizmaları

Mineral yapı malzemelerindeki nem transfer mekanizmaları

Gözenekli, mineral yapı malzemeleri, su taşıması için belirleyici olan farklı türde, büyüklükte ve formdaki gözenekler ve kılcallardan oluşan bir ağ dokusundan çekilir. Yapı malzemesindeki nem miktarına bağlı olarak, suyun taşınması işlemi prensip olarak iki farklı türde gerçekleşir: Difüzyon ve su akışı.

Difüzyon sırasında, tüm gözenek alanına su buharı akabilir (1).

Su miktarının artmasıyla birlikte daha büyük gözenekli alanların yüzeyinde bir su filmi oluşur, daha küçük gözenek geçişleri tamamen suyla dolmuştur (2).

Yapı malzemesinin aşırı doyması durumunda, genişletilmiş gözenek alanlarında sadece akış aracılığıyla taşınacak kadar fazla su bulunur (3).

Bu sıvı su taşıma fazı, difüzyondan belirgin şekilde daha verimlidir.

Bu bağlamda, duvar kurutma işlemleri için kızılötesi ısı levhalarının kullanım uygunluğuna yönelik olarak aşağıdaki tespitler yapılabilir:

 1. Kızılötesi ısı levhalarının kurutma amaçlı kullanılması, örneğin tuğla ve doğal taşlar gibi sadece gözeneklilik oranı yüksek ve kapiler sistemi iyi oluşturulmuş yapı malzemelerinde doğru olur.
 2. Kapalı yapıya veya küçük kapilerlere (beton) sahip ve yüksek oranda sıkıştırılmış duvar yapı malzemelerinde, nem transferi ağırlıklı olarak difüzyon aracılığıyla gerçekleştiği için kızılötesi ısı levhalarının kullanılması hiçbir kurutma etkisi yaratmaz.
 3. Verimli bir kurutma performansı sadece sıvı fazında elde edilebilir. Nem, sadece bu fazda ısı akımını takip eder.
 4. Kurutma derecesinin artmasıyla birlikte su akımı dışarı çıkarsa, nem transferi, artan şekilde difüzyonla gerçekleşir. Bu andan itibaren, kurutma işleminin devamı için kızılötesi ısı levhalarının kullanılmasının hiçbir önemi yoktur!

Sonuç: Komple nemli yapı malzemelerinde nem transferi su akımı aracılığıyla sıvı formda gerçekleştiği sürece, kızılötesi ısı levhaları kurutma prosesinin hızlandırılmasında yardımcı olabilir.

Kızılötesi ısı levhaları, yapı malzemesindeki denge nemine ulaşılana kadar nem alma cihazlarının tümüyle yerini almak için kesinlikle uygun değildir!

Isıtma kapasite hesaplayıcısına git

Isı ihtiyacı hesabı

Birkaç adımda uygun ısıtma gücünü bulun. Odalarınızın ısıtılması için ısı ihtiyacını pratik çevrimiçi hesaplayıcıyla hesaplayın.

Isıtma gücü hesaplayıcısına git

Pratik bilgi kılavuzu – Profesyonel kullanıcılar için ısıtma know-how'ı

Üreticinin bilgi birikiminden birinci elden faydalanın: Danışman sayfalarımızda, farklı ısıtma cihazı tiplerinin fonksiyon tanımı, ana uygulama alanları ve daha fazlası hakkında size ayrıntılı bilgiler sunmaktayız.

Pratik profesyonel ısıtma bilgi danışmanına pratik bilgilerine git

Doğrudan profesyonel ısıtma konusunda danışman pratik bilgilerine git

AB Yönetmeliği

Bu ürün, bir termostat ile birlikte kullanıldığında 2015/1188 sayılı AB Yönetmeliği Madde 3 II'ye uygundur ve %98'lik bir verimlilik sağlar. Cihazı sadece bizim tarafımızdan önerilen Trotec BN35 gibi bir termostatla kullanın. Bununla ilgili daha fazla bilgiyi kullanım kılavuzumuzda bulabilirsiniz.

Bu ürün sadece iyi yalıtılmış odalar veya ara sıra kullanım için uygundur.

(AB Yönetmeliği 2015/1188 Madde 3, Ek II b) II (2))

Trotec: Alman Malı yenilik

Perde arkasına bir göz atın: Hava işleme çözümlerinin uluslararası anlamda lider üreticilerinden biri olarak Trotec, sanayi müşterilerine ve ticari müşterilere hava temizleme, nem alma, ısıtma, iklimlendirme ve havalandırmaya yönelik yenilikçi ürünler sunuyor. Yüksek performanslı cihazlarımızda araştırmaya, geliştirmeye, tasarıma ve Almanya'da üretime % 100 önem veriyoruz. En yüksek kalite gereklilikleri, sistem çözümleri ve taze fikirler için.

Videoları inceleyerek kendiniz görün!

 Standart donanım

 Opsiyonel olarak temin edilebilenler

 mevcut olmayanlar

Satın alma

Infrared Panel Isıtıcı / Infrared Isıtıcı TIH 650+ Trotec Webshop'da göster

Teknik bilgiler

Teknik bilgiler
Genel
  Ürün numarası 1.410.003.030
Isıtma kapasitesi
  Isıtma kapasitesi [W] 650
Etki alanı
  Etki alanı [m²] 0,85
Elektriksel değerler
  Şebeke bağlantısı 230 V, 50 Hz
  Nominal akım tüketimi [A] 2,1
Elektrik bağlantısı
  Bağlantı fişi CEE 7/7
  Kablo uzunluğu [m] 3
  Entegre çalışma saati sayacı
Dış gövde modeli
  Alüminyum
Güvenlik özelliği
  IP koruma türü IP44
  Aşırı ısınma koruması mevcut
Ebat
  Uzunluk (ambalaj hariç) [mm] 36
  Genişlik (ambalaj hariç) [mm] 1.370
  Yükseklik (ambalaj hariç) [mm] 625
Ağırlık
  (ambalaj hariç) [kg] 10,7

 Standart donanım

 Opsiyonel olarak temin edilebilenler

 mevcut olmayanlar

Aksesuarlar

Yükleniyor...

Alternatif ürünler

Yükleniyor...

Seminerler

Karşıdan yüklemeler

Yükleniyor...