Müşteri hizmetleri ve destek: +90 212 438 56 55

Pazartesi - Cuma: Saat 08:30 - 18:30

Isıtmayla ilgili pratik bilgiler
 1. Ürünler ve Hizmetler
 2. Ürünler ‑ HighPerformance
 3. Isıtma
 4. Profesyonel ısıtma konusunda danışman pratik bilgileri

Isıtma konusunda danışman pratik bilgileri

Ticari kullanımlar için ısıtma konusundaki bilgi birikimi. Burada, hangi profesyonel ihtiyaçlar için hangi tip mobil ısıtıcıların en uygun olduğunu öğrenebilirsiniz.

Direkt mazotlu ısıtma fanı, bacalı mazotlu ısıtma fanı, elektrikli ısıtıcı veya gazlı ısıtıcı fark etmez – her mobil ısıtma sistemi kendine özel avantajlara sahiptir. Özel kullanım amacınıza uygun doğru ısıtma çözümünü bulabilmeniz için, bu sayfada size ürünlerin özeliklerini ayrıntılı bir şekilde sunuyoruz. Ayrıca, bir ısıtıcıyı hangi koşullarda evin dışında da kurabileceğinizi ve oda büyüklüğüne bağlı olarak gerçekten ihtiyaç duyulan ısıtma gücünü nasıl hesaplayacağınızı öğrenebilirsiniz.

Mobil ısıtma cihazları kaba inşaatlar, depolar, atölyeler, seralar veya ahırlarda konforlu sıcaklıklar sağlar. Ancak kurulum yerine bağlı olarak ısıtma cihazlarına yönelik çok farklı gereklilikler söz konusudur. Bir binayı inşaat aşamasındayken sadece ısıtmak mı yoksa aynı zamanda hızlı bir şekilde kurutmak mı istiyorsunuz? İyi havalandırılan kış şantiyelerinin ısıtılması mı yoksa geçici konaklama alanları, çadırlar veya atölyelerin sıcaklığının konforlu bir şekilde ayarlanması mı gerekiyor?

Trotec’te her uygulama durumu için uygun ısıtma cihazını bulabilirsiniz.


Mazotlu ısıtma fanı

Mazotlu ısıtma fanları, bacasız direkt ısıtıcılar ve bacalı endirekt ısıtıcılar olarak ayrılır. Aşağıda, iki sistem arasındaki farkları açıkladık ve bu sistemlerin avantajlarını ve dezavantajlarını karşılıklı olarak değerlendirdik.

Direkt mazotlu ısıtıcı

Direkt mazotlu ısıtıcı

% 100 ısıtma gücü – iyi havalandırılan iç mekânlarda ve üzeri kapalı dış mekanlarda kullanıma uygundur.

Direkt ısıtılan bir mazotlu ısıtıcıda fan, ısıtılan havayı daha sonra dışarıya üflemek için yanma havasını da sağlar. Bunun için önce yakıt, yanma odasında parçalanır, tutuşturulur ve yakılır. Ardından sıcak yanma gazları tekrar fanın ana hava akımıyla karıştırılır.

Mazotlu ısıtıcılar, ısının yanı sıra yanma gazlarını da doğrudan ilgili odaya verir. Bu nedenle direkt mazotlu ısıtma fanları baca da içermez ve özellikle insanların veya hayvanların bulunduğu havalandırmanın (oksijen girişi) iyi olmadığı kapalı mekanlar için uygun değildir. Yanma sırasında bir litre yakıt başına ek olarak yaklaşık 1,6 kg su buharı açığa çıktığı için, direkt ısıtıcılar asla yapı kurutma için kullanılmamalıdır – aksi takdirde yapı, sürekli "cebri olarak nemlendirilir"!

Bunun aksine direkt mazotlu ısıtıcılar, oluşan tüm ısıyı kullanıma sundukları için, iyi havalandırılan iç mekanlarda veya üzeri kapalı dış mekanlarda kullanıma uygundur. Dolayısıyla bu süreçte % 100'lük bir ısıtma gücü söz konusudur.

Şunun bilinmesi önemlidir: Direkt mazotlu ısıtıcılar …

 • iyi havalandırılan iç mekânlarda ve üzeri kapalı dış mekanlarda kullanıma uygundurlar
 • % 100 ısıtma gücü üretirler
 • Yanma gazlarını, ısıtma havası ile birlikte doğrudan odaya verirler
 • insanların veya hayvanların bulunduğu kapalı mekanlar için uygun değildirler
 • yanma sırasında bir litre yakıt başına yaklaşık 1,6 kg su buharı oluştuğu için yapı kurutma amacıyla kullanılamazlar
 • yanıcı maddelerin depolanması nedeniyle yangın tehlikesi bulunan mekanlarda kullanılmamalıdırlar
Trotec direkt mazotlu ısıtıcılarının çalışma prensibi

Direkt mazotlu ısıtma fanlarının çalışma prensibi

Soğuk hava, vantilatör aracılığıyla mazotlu ısıtıcının iç kısmına çekilir. Hava, hem yanma odasından hem de yanma odasının çevresinden sevk edilir ve böylece ciddi şekilde ısınır. Bu yöntemde, sıcak havaya ek olarak yanma gazları da mazotlu ısıtma cihazından dışarıya üflenir.

Tüm ısıtma gücü 1:1 oranında odaya yayıldığı için, direkt mazotlu ısıtıcılarda verim % 100’dür – örneğin iyi havalandırılan salonlar, ahırlar veya üzeri kapalı dış mekanların hızlı ve etkin bir şekilde ısıtılması için idealdir.

Trotec’in infrared mazotlu ısıtıcılarının çalışma prensibi

Direkt infrared mazotlu ısıtıcı (fansız)

Nokta hassasiyetinde kızılötesi ısı yayımı.

Mobil infrared mazotlu ısıtıcılar şantiyelerde, depo alanlarında veya atölyelerde hızlı, nokta hassasiyetinde ısı sağlar. Kızılötesi ışınlar, mazotlu ısıtma fanlarının aksine oda havası yerine değdikleri nesneleri ısıtır. Özellikle, sıcak havanın mazotlu ısıtma fanları tarafından üflenerek kolayca uzaklaştırıldığı cereyanlı alanlarda, kızılötesi ışınlar etkin bir ısıtma alternatifidir; bu, ısıtan güneş ışınlarının doğal prensibine benzer. İnfrared mazotlu ısıtıcılar normalde fan içermediği için, ısıtma modunda bu ısıtıcılar toz girdabına neden olmaz. Direkt mazotlu veya fanlı ısıtma fanlarında olduğu gibi, infrared mazotlu ısıtıcılarda da yanma gazları birlikte odaya verilir. Bu nedenle baca gazlarının çekilebilmesi ve yeterli bir oksijen girişinin sağlanması için, ısıtılması gereken oda iyi havalandırılmalıdır.

Direkt infrared mazotlu ısıtıcıların çalışma prensibi

İnfrared mazotlu ısıtıcı, yanma odasındaki alev aracılığıyla iç taraftan ciddi şekilde ısıtılan büyük yüzeyli bir seramik plakaya sahiptir. Daha sonra, sıcak plaka ısıyı kızılötesi ışınlar şeklinde dışarıya verir. Tüm ısıtma gücü 1:1 oranında odaya yayıldığı için, infrared mazotlu ısıtıcılarda verim, direkt mazotlu veya gazlı ısıtma fanlarındaki gibi % 100’dür.

Şunun bilinmesi önemlidir: Direkt infrared mazotlu ısıtıcılar …

 • kızılötesi ışınlarıyla hava yerine nesneleri ısıtırlar
 • fansız çalışır ve bu nedenle örn. toz girdabı oluşturmazlar
 • iyi havalandırılan iç mekânlarda ve üzeri kapalı dış mekanlarda kullanıma uygundurlar
 • % 100 ısıtma gücü üretirler
 • Yanma gazlarını, ısıtma havası ile birlikte doğrudan odaya verirler
 • insanların veya hayvanların bulunduğu kapalı mekanlar için uygun değildirler
 • yanma sırasında bir litre yakıt başına yaklaşık 1,6 kg su buharı oluştuğu için yapı kurutma amacıyla kullanılamazlar
 • yanıcı maddelerin depolanması nedeniyle yangın tehlikesi bulunan mekanlarda kullanılmamalıdırlar

Bacalı mazotlu ısıtıcı (endirekt mazotlu ısıtıcı olarak da adlandırılır)

Trotec'te baca gazı tehlikesi söz konusu değildir! Bacalı ısıtıcılar, iç mekan kullanımı için baca gazı içermeyen bir ısı sağlar.

Kaba inşaatta, depoda, atölyede veya tarım alanında fark etmez – bacalı mazotlu ısıtma fanlarından elde edilen sıcak hava yanma gazı içermez. Bacalı endirekt ısıtıcılarda, ısıtılacak hava, yanma odasından tamamen ayrılır. Hava, yanma odasının büyütülmüş yüzeyinin, yani ısı eşanjörünün önünden geçirilerek ısıtılır. Sıcak havayı ısıtılacak odaya üfleyen fan, gerekli olan yanma havasını da sağlar. Ancak yanma ürünleri, "endirekt" ürünün önemli özelliği olan bir baca üzerinden açık havaya gönderilir.

Yani temiz ve aynı zamanda kuru bir ısı elde etmek istiyorsanız endirekt mazotlu ısıtıcıları kullanmanız önerilir. Çünkü direkt mazotlu ısıtıcıların aksine burada oda havasına baca gazları ve su buharı karışmaz. Bu iki yan ürün, baca üzerinde açık havaya gönderilir.

Endirekt ısıtıcılar, sadece sınırlı havalandırmanın mümkün olduğu ve insanlar ve hayvanlar tarafından kullanılması gereken mekânlar için idealdir. Bu cihazlar, yapı kurutma işleminin hızlandırılması sırasında ve mevcut yanıcı maddeler nedeniyle yangın tehlikesinin bulunduğu mekânlarda da iyi bir tercihtir.

Şunun bilinmesi önemlidir: Endirekt mazotlu ısıtıcılar …

 • ısıtılan havayı, yanma odasından tamamen ayırırlar
 • önemli bir özellik olarak bir baca içerirler
 • yanma gazlarını, direkt yakılan mazotlu ve gazlı ısıtıcıların tersine, baca üzerinden boşaltırlar ve ilgili odaya vermezler
 • ısıtma gücünün yaklaşık % 5 ila 8'i baca üzerinden kaybolduğu için yaklaşık % 92 ile 95 arasında bir ısı verimi sağlarlar
 • temiz (kurumsuz) ve kuru (yoğuşma suyu olmayan) ısı üretirler
 • insanların veya hayvanların bulunduğu havalandırmasız mekanlarda kullanılabilirler 
 • yapı kurutmanın hızlandırılması için uygundurlar
Endirekt mazotlu ısıtıcı

Endirekt bacalı mazotlu ısıtma fanlarının çalışma prensibi

Burada da soğuk dış hava vantilatör aracılığıyla ısıtma cihazının içine çekilir. Ancak yanma odası (veya ısı eşanjörü), direkt mazotlu ısıtma fanlarının aksine dışarı üflenen hava akımından tamamen izole edilmiştir, bu sayede baca gazları ve yanma sırasında oluşan su buharı, odaya üflenen sıcak havayla karışamaz.

Bunun yerine, istenmeyen iki yan ürün bir baca üzerinden dış alana aktarılır. Bu nedenle, bacalı mazotlu ısıtıcılardan elde edilen temiz ve kuru hava, insanların veya hayvanların bulunduğu alanlar ve desteklenmesi gereken yapı kurutma uygulamaları için çok iyidir.

Ancak bacalı endirekt mazotlu ısıtıcıların verimi, bacası olmayan direkt mazotlu ısıtıcılara oranla biraz düşüktür. Endirekt bacalı mazotlu ısıtıcılarda modele bağlı olarak ısıtma enerjisinin yaklaşık % 5 ila 8'i, baca gazları ve su buharı ile birlikte baca üzerinden dışarıya aktarıldığı için, verim değeri, bacasız direkt mazotlu ısıtıcılarla karşılaştırıldığında % 100 yerine sadece yaklaşık % 92 ile 95 arasındadır.

Trotec'in endirekt bacalı mazotlu ısıtıcılarının çalışma prensibi

Gazlı ısıtma fanı

Gazlı ısıtma fanları da bacasız direkt ısıtma sistemleri arasında yer alır. Bu fanlar, üretilen ısıyla birlikte baca gazlarını ilgili odaya verir.

Gazlı ısıtma fanı

Gazlı ısıtıcılar

İyi havalandırılan iç mekânlarda ve üzeri kapalı dış mekanlarda kullanım için uygun maliyetli anında ısı.

Gaz, enerji taşıyıcı olarak uygun fiyatlıdır ve kolayca taşınabilir. Trotec’in gazlı ısıtma fanları; iyi havalandırılan şantiyeler, atölyeler, depolama alanları, garajlar, ahırlar, seralar veya üzeri kapalı dış mekanlar, çadırlar ve kamping alanlarının verimli bir şekilde anında ısıtılması söz konusu olduğunda rakipsiz bir fiyat/performans oranına sahiptir. Burada güvenlik de en önemli konulardan biridir: Entegre bir sıcaklık sensörü, alev kesilme koruması olarak görev görür ve yanmamış gazın dışarı akmasını önler. Aşırı ısınma durumunda, soğutma için fan çalışmaya devam ederken gaz beslemesi bir emniyet termostatı aracılığıyla otomatik olarak kesilir. Ve Trotec gazlı ısıtıcılarının özel forma sahip üfleme ızgarası direkt alev temasına karşı koruma sağlar; bu ızgara, ayrıca optimum şekilde döndürülen, büyük hacimli bir sıcak hava akımı sağlar. Gazlı ısıtma fanları, propan gazıyla çok düşük sıcaklıklarda da kullanılabilir. Propan gazının kaynama noktası -42 °C’dir. Bu ısıtma cihazları, son derece kompakt tasarımları sayesinde en küçük otomobil bagajında bile rahatça taşınabilir.

Isıtma modu için sadece prize ve propan gazı tüpüne ihtiyaç duyulur, çünkü gaz tüpü bağlantısı için gerekli bağlantı hortumu ve basınç düşürücü, teslimat kapsamına zaten dahildir. Bir kere çalıştırıldıktan sonra, rahatlatıcı ısı hemen odaya yayılır; çünkü entegre fan, emilen ortam havasından ve üflenen sıcak havadan verimli bir hava akımı elde edilmesini sağlar. Bu şekilde yaklaşık 300 m³’e kadar büyük mekanlar da hızlı bir şekilde ısıtılabilir. Ancak yanma gazları, direkt mazotlu ısıtıcılarda olduğu gibi doğrudan ilgili mekana verildiğinden, ısıtılması gereken alan, öncelikle içinde insanlar veya hayvanlar bulunuyorsa mutlaka çok iyi havalandırılmalıdır. Mazotlu ısıtma fanlarının tersine, gazla ısıtmada mazot veya ısıtma yağı kokusu oluşmaz. Ancak burada da yanma sırasında bir litre yakıt başına yaklaşık 1,6 kg su buharı oluşur.

Şunun bilinmesi önemlidir: Gazlı ısıtma fanları …

 • iyi havalandırılan iç mekânlarda ve üzeri kapalı dış mekanlarda kullanıma uygundurlar
 • % 100 ısıtma gücü üretirler
 • yanma gazlarını, ısıtma havası ile birlikte doğrudan odaya verirler
 • kapalı mekanlar için uygun değildirler
 • yanma sırasında bir litre yakıt başına yaklaşık 1,6 kg su buharı oluştuğu için yapı kurutma amacıyla kullanılamazlar
 • yanıcı maddelerin depolanması nedeniyle yangın tehlikesi bulunan mekanlarda kullanılmamalıdırlar
TGH-E serisi gazlı ısıtıcıların çalışma prensibi

Direkt gazlı ısıtma fanlarının çalışma prensibi

TGH-E serisi gazlı direkt ısıtıcılar, fan aracılığıyla ortam havasını emer, ardından ana hava akımını direkt olarak gaz brülörü ile ısıtır ve sıcak havayı tekrar odaya üfler. Bunun sonucunda, yanma prosesi sırasında oluşan baca gazları ve su buharı da ısıtılan havayla birlikte ilgili mekana üflenir.

Baca gazlarının doğal bir hava akışı aracılığıyla uzaklaştırılması ve oksijenin sürekli olarak mekana ulaşabilmesi için, ısıtılması gereken mekan veya üzeri kapalı dış mekan mutlaka çok iyi havalandırılmalıdır. Gazlı ısıtıcılar, yüksek nem oluşturma özellikleri nedeniyle yapı kurutmayı desteklemek için kullanılmamalıdır.


Elektrikli ısıtıcılar

Elektrikli ısıtıcılar, elektrikli sıcak hava fanları ve kızılötesi radyant ısıtıcılar olarak ayrılır. Her iki modelin de kendine özel avantajları mevcuttur.

Elektrikli sıcak hava fanı

Oksijen tüketimi olmadan konforlu, güvenli, temiz ve hızlı ısı.

İnşaatta, depoda, pazar tezgahlarında – hiç kimse, çalışma zorunluluğu dışında gereğinden fazla soğukta kalmak istemez. Ve Trotec’in sunduğu modern ve yenilikçi elektrikli ısıtma çözümleri sayesinde artık hiç kimse buna mecbur değil. 

Elektrikli ısıtıcıların neden bu kadar sevildiği, neredeyse sınırsız kullanım özelliği ile açıklanabilir. Elektrikli ısıtıcılar, sorunsuz bir ısıtma için en güvenli, en hızlı ve en konforlu yöntem olma özelliklerinden haklı olarak faydalanmaktadır. 

Dolayısıyla elektrikli ısıtma fanları, direkt yakmalı gazlı veya mazotlu ısıtıcıların aksine oksijen tüketmedikleri ve yanma gazları üretmedikleri için neredeyse her yerde kullanılabilir. Yani hava giriş ve çıkış deliklerine ihtiyaç duyulmaz – sadece uygun elektrik bağlantıları gerekir.

Bu nedenle elektrikli ısıtıcılar inşaat projeleri, parti çadırları, depolar ve atölyeler, gemiler, şalt istasyonları, ahırlar, garajlar ve geçici konaklamalar dahil olmak üzere her alanda kullanılabilir. Elektrikli ısıtıcılar öncelikle, daha yüksek oda sıcaklıkları kurutma sürelerini bariz bir şekilde kısalttığı için yapı kurutmada nem alma cihazlarını desteklemek için kullanılır.

Klasik ısıtma telleri, rezistanslar veya seramik PTC ısıtma elemanları fark etmez – Trotec’te, uygulamanız için uygun elektrikli ısıtıcı çözümünü bulacabilirsiniz.

Şunun bilinmesi önemlidir: Elektrikli sıcak hava fanları …

 • en güvenli, en hızlı ve en konforlu ısıtma yöntemi olarak kabul edilir
 • % 100 ısıtma gücü üretirler
 • oksijen tüketmezler
 • yanma gazları üretmezler
 • temiz (kurumsuz) ve kuru (yoğuşma suyu olmayan) ısı üretirler
 • insanların veya hayvanların bulunduğu havalandırmasız mekanlar da dahil olmak üzere neredeyse her yerde sorunsuz bir şekilde kullanılabilirler
 • yapı kurutmanın hızlandırılması için uygundurlar
 • elektrik tarifesine bağlı olarak, mazotla veya gazla çalıştırılan ısıtma cihazlarına oranla normalde kW başına daha yüksek işletme maliyetlerine sahiptirler
Elektrikli ısıtıcılar

Seramik PTC ısıtma elemanlarına sahip elektrikli ısıtıcılar ile rezistanslı elektrikli ısıtıcılar hangi yönlerden birbirinden farklıdır?

Aşağıdaki iki grafikte PTC seramik ısıtma elemanı (A) ve ısıtma rezistansı teknolojisi (B) ile işaretlenmiştir.

PTC seramik ısıtma elemanlı (A) Trotec fanlı ısıtıcıları, klasik rezistans teknolojisine (B) oranla sadece daha hızlı bir ısıtma tutumu ile ön çıkmıyor. Proses gereği, ısıtma elemanlarının tepki verme tutumunda da farklar var.

Önceden seçilen hedef sıcaklığı (turuncu çizgi) korumak için her iki cihazın termostat kontrolünün de iki noktalı regülatör ile uygulanmasına rağmen, ısıtma bobinli cihazlarda sıcaklık adaptasyonu belirgin şekilde gecikmeli ve istenen hedef sıcaklıktan büyük sapmalarla gerçekleşir. Bunun nedeni, ısıtma elemanlarının farklı akım iletme yöntemidir. Akım rezistanslardan geçerse, rezistanslar bir kez ısıtılır ve her zaman aynı sıcaklıkta kalır. Daha sonra, istenen oda sıcaklığını ayarlamak için önce akım beslemesi kesilir, bu sayede spiral soğur ve bunun ardından, ayarlanan oda sıcaklığına ulaşıldığında gerçekleşen bir sonraki kapatmaya kadar tekrar tam ısıtılacak şekilde termostat tarafından tekrar devreye sokulur. 

Bu "Açma/Kapatma süreci", seramik ısıtma elemanlarına oranla istenen hedef sıcaklıkta ciddi sıcaklık dalgalanmalarına neden olur, çünkü seramik elemanlar malzeme gereği entegre bir otomatik sıcaklık kontrolüne sahiptir.

PTC'ler ne kadar ısınırsa, akım iletme direnci de o oranda artar; bunun sonucunda, ısıtma elemanından daha az akım geçebilir ve ısıtma elemanının ısıtma gücü buna uygun şekilde düşer; bu, belirgin şekilde daha düşük sıcaklık dalgalanmaları ve bununla birlikte termostat kontrollü çalışmada daha az Açma/Kapatma anlamına gelir.

Bu nedenle, sıcaklığa duyarlı işleme prosesleri için seramik fanlı ısıtıcılarla daha dengeli oda sıcaklıkları ve daha uygun bir oda iklimi oluşturulabilir. 

Ancak PTC fanlı ısıtıcılar (A) tozlu ortamlar (örn. kaba toz, inşaat tozu, testere talaşı vb.) için uygun değildir, çünkü burada dar örgülü PTC ısıtma bobinin toz yüzünden tıkanma tehlikesi bulunmaktadır. Böylece hava akımı bloke olur ve seramik PTC ısıtma cihazı arızalanır. Bu nedenle PTC ısıtma elemanı düzenli olarak kirlenme açısından kontrol edilmeli ve gerekiyorsa basınçlı havayla temizlenmelidir. Dolayısıyla tozlu ortamlarda, toz nedeniyle o kadar hızlı bir şekilde tıkanmadıkları için ısıtma bobini teknolojisine sahip elektrikli ısıtma cihazları (B) daha uygundur.

PTC seramik ısıtıcılar
 • Hızlı ısıtma tutumu
 • Önceden ayarlanan hedef sıcaklığı koruma sırasında daha düşük dalgalanmalar (yaklaşık +/- 2°C)
 • Rezistanslı elektrikli ısıtıcılarla karşılaştırıldığında sıcak havanın üfleme şiddeti ve atış mesafesi daha küçüktür. Bu nedenle büyük mekanlarda muhtemelen eşit olmayan sıcaklık bölgeleri oluşur
 • İnce ızgaralı PTC ısıtma elemanı tıkanabildiği için (muhtemelen düzenli temizlik gerekir) tozlu ortamlar (örn. inşaat, ahır) için uygun değildir
 • Isıtma elemanındaki sıcaklıkların daha düşük olması nedeniyle tozlar, saçlar veya tüyler yanmadığından ve dolayısıyla havaya koku ve artıklar verilmediğinden alerjisi olanlar için uygundur
Rezistans teknolojisi
 • Daha yavaş ısıtma tutumu
 • Önceden ayarlanan hedef sıcaklığı koruma sırasında daha büyük dalgalanmalar (yaklaşık +/- 4°C)
 • Sıcak havanın üfleme şiddeti ve atış mesafesi daha büyüktür. Bu sayede büyük mekanlar da daha eşit şekilde ısıtılır
 • Rezistanslar tıkanmadığı için (düzenli temizlik gerekmez) tozlu ortamlar (örn. inşaat, ahır) için de uygundur
 • Tozlar, saçlar veya tüylerin ısıtma elemanındaki yüksek sıcaklık nedeniyle yanma ve dolayısıyla havaya koku ve artıklar verme olasılığı nedeniyle alerjisi olanlar için uygun değildir

Kızılötesi radyant ısıtıcılar
TIH 650+ – Esnek şekilde değiştirilebilen profesyonel sistem

Kızılötesi radyant ısıtıcılar

Çalışmaya başlama süresine ihtiyaç duymadan konforlu, noktasal ısı – çalışma yerini ısıtmak için ideal.

Şantiye konteynırlarında, atölyelerde, depolama alanlarında veya ahırlarda kullanım fark etmez – modern kızılötesi radyant ısıtıcılar, açıldıktan hemen sonra güneş ışınlarının doğal prensibine uygun olarak direkt ısı üretir. Kızılötesi ışınlar, klasik elektrikli ısıtma cihazlarından farklı olarak oda havası yerine örneğin duvarlar, zemin ve tavan gibi değdikleri cisimleri ve nesneleri ısıtır. Bu cisimler ve nesneler, ısıyı havadan daha uzun süre tutar ve ikincil ışıma olarak geri verir. Kızılötesi ışınlar, ciltte hemen konforlu bir ısı hissi oluşturur.

Yoğun kızılötesi ısı; temiz, kokusuz ve gürültüsüz ve toz girdabı oluşmadan alerji dostu şekilde % 100’lük bir verimle üretilir. Duvar tipi radyant ısıtıcı veya ayaklı cihaz fark etmez – kızılötesi radyant ısıtıcılar gürültüsüz şekilde çalıştığı ve oksijen tüketmediği için, insanların veya hayvanların bulunduğu ortamlarda da sorunsuz bir şekilde kullanılabilir. IP koruma sınıfına bağlı olarak yağmura ve toza karşı sızdırmaz hale getirilmişlerdir ve bu sayede, üzeri kapalı olmayan dış mekanlar için de uygundurlar.

Özel olarak yapı kurutma için:
Kızılötesi ısı levhaları – tüm yüzey boyunca eşit ısı dağılımı

Profesyonel kızılötesi ısı levhaları, kuru (yoğuşma suyu olmadan) ve büyük yüzeyli ısı yaydıkları için yeni binaların duvarlarında veya su hasarlarında yüzey kurutma için optimum düzeyde uygundur. Özellikle masif duvarlar, klasik nem alma yöntemlerine oranla daha hızlı kurutulabilir. Büyük yüzeyli kurutma işlemleri için Trotec’in üç adede kadar TIH 350+ ve TIH 650+ model profesyonel kızılötesi ısı levhası, istifli grup olarak hızlı ve devrilme güvenliği sağlanmış şekilde birleştirilebilir.

Şunun bilinmesi önemlidir: Kızılötesi ısıtıcılar …

 • çalışma alanlarının noktasal olarak ısıtılması için ideal düzeyde uygundurlar
 • çalışmaya başlama süresine ihtiyaç duymadan direkt ısı (% 100 ısıtma gücü) sunarlar
 • oksijen tüketmezler
 • yanma gazları üretmezler
 • temiz (kurumsuz) ve kuru (yoğuşma suyu olmayan) ısı üretirler
 • IP koruma sınıfına bağlı olarak iç ve dış mekanlarda kullanılabilirler
 • insanların veya hayvanların bulunduğu havalandırmasız mekanlarda kullanılabilirler
 • yapı kurutmanın hızlandırılması için profesyonel kızılötesi ısı levhaları şeklinde kullanıma uygundurlar

Trotec’te 1,2 kW ile 20 kW arasında kızılötesi radyant ısıtıcılara sahip olabilirsiniz. Buradan Trotec’in kızılötesi radyant ısıtıcılarına ve profesyonel kızılötesi ısı levhalarına ulaşabilirsiniz.

Hızlı karşılaştırma: Hangi kullanım amacı için hangi ısıtma türü?

Direkt mazotlu ısıtıcı (bacasız)

Bacasız direkt mazotlu ısıtıcılar ve infrared mazotlu ısıtıcılar

(20 kW ile 100 kW arasında)

Direkt mazotlu ısıtıcılar ve infrared mazotlu ısıtıcılar, iyi havalandırılan iç mekanlarda kullanım için optimum düzeyde uygundur, burada oluşan tüm ısı gerçekten kullanıma sunulur (% 100 performans).

Önemli:
Direkt mazotlu ısıtıcılar (bacasız) ve infrared mazotlu ısıtıcılar, ısının yanı sıra yanma gazlarını da doğrudan ilgili odaya verir.

Bu nedenle insanların veya hayvanların bulunduğu havalandırmanın (oksijen girişi) iyi olmadığı kapalı mekanlar için uygun değildirler.

Ayrıca yanma sırasında ek olarak bir litre yakıt başına yaklaşık 1,6 kg su buharı oluştururlar ve dolayısıyla yapı maddelerinin kurutulması için uygun değildirler. Yani yapı kurutma işlemini hızlandırmak için direkt mazotlu ısıtıcılar kullanıldığında, yapı, en kötü durumda öncekinden daha nemli hale gelir!

Direkt mazotlu ısıtıcılar ve infrared mazotlu ısıtıcılar, yanıcı maddelerin depolandığı yangın tehlikesi bulunan mekanlarda kullanılmamalıdır.

Gazlı ısıtma fanı

Direkt gazlı ısıtıcılar

(10 kW ile 30 kW arasında)

Gazlı ısıtıcılar iyi havalandırılan iç mekanlarda ve üzeri kapalı dış mekanlarda kullanım için önerilir, burada oluşan tüm ısı gerçekten kullanıma sunulur (% 100 performans).

Önemli:
Gazlı ısıtma fanları, ısının yanı sıra yanma gazlarını da doğrudan ilgili odaya verir.

Bu nedenle, insanların veya hayvanların bulunduğu havalandırmasız kapalı mekanlar için uygun değildirler.

Ayrıca yanma sırasında bir litre yakıt başına yaklaşık 1,6 kg su buharı oluşur. Bu nedenle direkt gazlı ısıtma fanları yapı kurutma için uygun değildir. Yani gazlı ısıtma fanları yapı kurutma uygulamalarında kullanıldığında, yapı, en kötü durumda öncekinden daha nemli hale gelir!

Gazlı ısıtıcılar, örn. yanıcı maddelerin depolanması nedeniyle yangın tehlikesi bulunan mekanlarda da kullanılmamalıdır.

Endirekt mazotlu ısıtıcılar (bacalı)

Bacalı endirekt mazotlu ısıtıcılar

(20 kW ile 225 kW arasında)

Yanma ürünleri ve su buharı oda havasına karışmadan temiz, kuru şekilde ısı elde etmek için endirekt ısıtıcıların (bacalı) kullanılması gerekir.

Direkt mazotlu ısıtıcılarda ısıtılması gereken hava, yanma odasından tamamen ayrılmıştır ve direkt olarak veya hortumlar üzerinden ilgili mekanlara iletilemez.

Bunun tersine, yanma gazları baca üzerinden açık havaya gönderilir. Bu sayede, ısıtma gücünün verimi, sıcak havanın bir kısmı baca gazları ile birlikte baca nedeniyle kaybolduğu için direkt mazotlu ısıtıcılardaki gibi % 100 değil, sadece yaklaşık % 92 ile 95 arasındadır.

Bu nedenle endirekt ısıtıcılar, insanların veya hayvanların bulunduğu ve sadece kısıtlı bir havalandırmanın mümkün olduğu mekanlar için idealdir.

Elektrikli ısıtıcılar

Elektrikli ısıtıcılar ve kızılötesi radyant ısıtıcılar

(0,3 kW ile 80 kW arasında)

Elektrikli sıcak hava fanları ve kızılötesi radyant ısıtıcılar güvenli, hızlı ve konforlu ısıtma çözümü olarak önerilir. Burada sadece uygun bir elektrik bağlantısına ihtiyaç duyulur ve mazotlu veya gazlı ısıtıcılardaki gibi ek taşıma masrafları mevcut değildir. Bu ısıtıcılar, direkt mazotlu veya gazlı ısıtma fanları gibi % 100 değerinde bir ısıtma gücü verimi sağlar. Isıtma sırasında yanma gazları ve su buharı üretilmez ve oksijen tüketilmez. Bu nedenle insanların veya hayvanların bulunduğu mekanlarda kullanım sorun oluşturmaz.

Elektrikli ısıtıcılar sık sık inşaat projeleri, parti çadırları, depolar ve atölyeler, gemiler, şalt istasyonları, ahırlar, garajlar ve geçici konaklamalarda kullanılır. Elektrikli ısıtma fanları, dışarıya yoğuşma suyu (su buharı) vermediğinden ayrıca yapı kurutma sırasında nem alma cihazlarını desteklemek için uygundur. Kızılötesi ısıtıcılarda yapı kurutma için kızılötesi ısı levhalarının kullanılması önerilir.

Elektrikli ısıtıcılar, elektrik tarifesine bağlı olarak, mazotla veya gazla çalıştırılan ısıtma cihazlarına oranla normalde kW başına daha yüksek işletme maliyetlerine sahiptir.


Aksesuarlar

Isıtıcılar evin dışında nasıl kurulabilir

İçeride mi dışarıda mı? Mobil bir ısıtıcının kurulacağı en iyi yerle ilgili olarak aslında farklı düşüncelerin olmaması gerekir. Verimlilik açısından ya da ekolojik açıdan ısıtıcının evin içinde kurulmamasını gerektiren bir neden olamaz. Çok büyük olmadığı sürece – fakat bu durumda da yardımınıza koşuyoruz. Her şeye rağmen dışarıda kurulum gerekiyorsa: Tabii ki "dışarıdan içeriye" ısı aktarımı için uygun ekipmanları kullanımınıza sunuyoruz.

Gücü 100 kW'ın üzerinde olan ısıtıcılar, boyutları nedeniyle genelde açık alana ve ısıtılacak binanın önüne yerleştirilir. Isıtıcı, soğuk dış havayı ısıtır ve hava taşıma hortumları aracılığıyla binanın içine üfler.

Tabii ki bir mekanın sıcaklığını istenen şekilde ayarlamak için, dışarıya kurulan bir ısıtıcının içeriye kurulan bir ısıtıcıya göre ciddi ölçüde daha fazla zaman, enerji ve yakıta ihtiyaç duyacağı açıktır. Çünkü bu ısıtıcı resirkülasyon prensibiyle ısıtır, yani zaten ısıtılmış olan oda havasını daha da ısıtır.

Trotec, dış kurulumda yakıt tüketimi genelde iki ila üç kat daha fazla olduğu için, mevcut modellerde mümkün olduğunca standart olarak kompakt şekilde üretilmiş ısıtıcılar sunar. Çünkü bu ısıtıcılar sadece 80 cm'lik geniş taraflarıyla tüm normal kapılardan geçer!

Sadece "dışarıda" bir şeyler oluyorsa

Öyleyse her durumda hava taşıma hortumları konusunda Trotec’in kendini kanıtlamış marka kalitesinden faydalanmanız gerekir. Mobil mazotlu ve elektrikli ısıtma üniteleriyle bağlantı için kullanılan SP-C kombine hortumun ilk iki metresi, -24 °C ila +150 °C'lik bir sıcaklık aralığına göre tasarlanan çok dayanıklı Neopren kumaştan oluşur. 7,6 m'lık standart uzunluğu istenen şekilde uzatılabilen hortumlar, mobil ısıtıcınızın kullanım yerine ulaşacak şekilde esnektir.

İhtiyaç duyduğunuz ısıtma gücünü bu şekilde hesaplayabilirsiniz:

Online hesaplayıcı

Isıtma gücü hesaplayıcımızla mekanlarınız için ne kadar bir ısıtma gücüne ihtiyacınız olduğunu online olarak kolay ve rahat bir şekilde hesaplayabilirsiniz.

Hesaplamayı kalem kağıtla kendiniz yapmak isteyenlerin için, aşağıda ısıtma gücü hesaplamasıyla ilgili tüm hususları listeledik.

Veya bizi +49 2452 962-160 numaralı telefondan arayabilirsiniz, size yardımcı olmaya hazırız!

Isıtma gücü hesaplayıcısına git

İhtiyaç duyulan ısıtma kapasitesini hesaplamak için aşağıdaki bilgilerin mevcut olması gerekir: 

1  Hangi oda sıcaklığına ulaşılması gerekiyor?

2  O anki veya beklenen minimum dış sıcaklık ne kadar?

3  Isıtılacak odanın toplam hacmi ne kadar?

4  Binanın ortalama ısı geçiş katsayıları (U değeri) ne?

Hangi sıcaklık değerine ulaşılacağı, özel gerekliliklere bağlıdır.

Pratik uygulamaya yönelik U değerleri

Aşağıdaki listede, bina ısıtması için kullanılan U değerleri gösterilmektedir:

Çok yüksek yalıtım
(modern pasif ev standardı) U = 0,2

Yüksek yalıtım
(modern düşük enerjili evler) U = 0,5

İyi yalıtım
(1984'ten itibaren geleneksel yeni binalar) U = 1,2

Kötü yalıtım
(Eski binalar) U = 3,0

Yalıtım yok veya neredeyse yalıtım yok (çadırlar)
U = 4,0


1.000 m³'e kadar odalar için ısıtma kapasitesinin hesaplanması

1.000 m³'e kadar küçük odaların ısıtma kapasitesini hızlı ve her şey dahil olarak hesaplamak için aşağıdaki formül kullanılabilir:

Oda hacmi (Q) x U değeri x sıcaklık farkı = kcal cinsinden ısıtma kapasitesi

Dönüştürme katsayıları:
1 kcal = 1,16 Watt = 4 BTU / saat

Hesaplama örneği:

Oda hacmi (Q): 1.000 m³
Kötü yalıtım (U): 3,0
Dış sıcaklık: -5 °C
İstenen oda sıcaklığı: +12 °C
Sıcaklık farkı: 17 °C

Bu örneğin sonucu: 
1.000 m³ x 3,0 x 17 °C = 51.000 kcal

kcal'den Watt'a dönüştürme:
51.000 kcal x 1,16  = 59.160 Watt


Isıtma kapasitesinin hesaplanması 1.000 m³'ten itibaren odalar için

1.000 m³'ten itibaren büyük odaların ısıtma kapasitesi ihtiyacını hızlı ve her şey dahil olarak hesaplamak için aşağıdaki diyagram kullanılabilir.

Belirtilen değerler, yalıtımın normal ve minimum dış sıcaklığın -5 °C olduğu durumlarda geçici ısıtma için kapasite ihtiyacına uyum sağlar.

Isıtma kapasitesinin hesaplanması için kullanılan diyagram

Örnek hesaplama:

5.000 m³ hacimli bir odayı -5 °C ortalama dış sıcaklıkta 17 °C ısıtarak istenen 12 °C 'lik bir oda sıcaklığına getirmek için yaklaşık 23 Watt / m³kullanabilirsiniz. 

Yani bu örnek hesaplamada toplam ısı ihtiyacı 5.000 x 23 W = 115.000 W = 115 kW'tır

Hesaplama bilgisi: 

İyi bir ısı yalıtımında, kapasitenin % 15'i azaltılabilir, kötü bir ısı yalıtımında ise kapasitenin % 15'inin eklenmesi gerekir.

Çadırlar için ısıtma kapasitesinin hesaplanması

Çadırlar için ısıtma kapasitesinin hesaplanması amacıyla, ilgili çadırın alanına ve içinde bulunulan aya bağlı olarak aşağıdaki hesaplama esaslarından faydalanılabilir:

Ocak yaklaşık 580 Watt / m²
Şubat yaklaşık 580 Watt / m²
Mart yaklaşık 460 Watt / m²
Nisan yaklaşık 400 Watt / m²

Mayıs – Eylül arası yaklaşık 320 Watt / m²
Ekim yaklaşık 400 Watt / m²
Kasım yaklaşık 460 Watt / m²
Aralık yaklaşık 580 Watt / m²

Yasal uyarılar / sorumluluk muafiyeti:
Bu uyarılar, eldeki mevcut bilgilere ve düşüncelere göre derlenmiştir, ancak profesyonel uzman tavsiyelerinin yerine geçmez. Gerçek ısıtma kapasitenizin hesaplanması için lütfen uzman danışmanımıza başvurun. Hesapların tüm sonuçları sadece kabaca bir tahmin sağlar. Trotec GmbH hiçbir durumda dolaylı zararlardan sorumlu değildir. Kullanım riski ve sorumluluk, kullanan kişiye aittir. Ayrıca genel çalışma koşullarımız geçerlidir.

Size danışmanlık hizmeti vermeye hazırız! Trotec ile bağlantınız.

Bağlayıcı olmayan bir danışmanlık hizmetiyle size yardımcı olmaya hazırız. İşine bağlı servis ekibimiz özel ihtiyaçlarınızı analiz eder ve size tam olarak uyacak bir ısıtma çözümü önerir. Uzun yıllara dayanan deneyimimiz sayesinde size her zaman en uygun fiyata en iyi performansa sahip optimum cihaz kombinasyonunu sunabiliriz. Bizi aramanızı bekliyoruz!

Tel.: +49 2452 962-400   •   E‑posta: info@trotec.de

(Pazartesi - Cuma 7:30 - 17:00 saatleri arasında sizin için buradayız.)

Ayrıca iletişim formumuzu da kullanabilirsiniz. Bizimle irtibat kurduğunuzda size derhal yanıt vereceğiz.


Trotec GmbH
Grebbener Straße 7
52525 Heinsberg

Tel.: +49 2452 962-400
Faks: +49 2452 962-200

E-posta: info@trotec.de
tr.trotec.com