TAC XT – Termik dekontaminasyon kullanım alanı
 1. Ürünler ve Hizmetler
 2. Ürünler ‑ HighPerformance
 3. Isıtma
 4. TAC XT Multi-Airhandler
 5. Termik dekontaminasyon için TAC XT

TAC XT – Termik dekontaminasyon kullanım alanı

Termik virüs pasifleştirme, HEPA oda havası filtreleme ve yüzeylerin termik dekontaminasyonu için mobil olarak kullanılabilen çözüm olarak TAC XT

Termik oda ve yüzey dekontaminasyonu için TAC XT Multi-Airhandler

Odalarda ve nesneler üzerinde mobil virüs pasifleştirme için güçlü termik dezenfektan

Termik dezenfektanlar, temizlik ve dekontanimasyon alanında uzun süredir kendini ispatlamış yardımcı araçlardır. Bu araçların yardımıyla, tıbbi cihazlar sterilizasyon prosesinde dezenfekte edilir veya hijyen açısından hassas bölgelerdeki RLT sistemleri mikropsuz durumda tutulur.

SARS salgınında da WHO, 56 °C'lik bir ısının SARS virüsleri için noksik bir önlem olduğunu ve 15 dakikada yaklaşık 10.000 birim SARS-Corona virüsünü öldürdüğünü kabul etti. Robert-Koch Enstitüsü (RKI) de Covid-19 salgını ile ilgili olarak yayınladığı "SARS-CoV-2 nedeniyle enfekte olan hastaların tedavisi ve bakımı kapsamında hijyen önlemleri" başlıklı bildirisinde, "Mümkün olan her yerde tercihen termik dezenfeksiyon yönteminin uygulanmasını" öneriyor.

Odaların ve demirbaşların dekontanimasyonu için taşınabilir mobil ünite

Şimdiye kadar temin edilebilen termik dezenfektanlar öncelikle sabit olarak monte edilmektedir. Buna karşı TAC XT Multi-Airhandler, profesyonel termik oda dezenfeksiyonu için entegre H14-HEPA hava filtreleme özelliğine sahip mobil olarak kullanılabilen pazardaki ilk çözümdür!

Tek bir odaya sabit kurulum yerine, sadece Trotec'ten temin edilebilen "Alman Malı" bu Multi-Airhandler, işlem için değişimli olarak farklı odalarda kullanılabilir. Dekontanimasyon görevi tamamlandıktan sonra TAC XT bir sonraki işlem yerine kolayca taşınabilir; esnek şekilde kullanılabilen bu mobil çözüm benzersizdir!!


Termik işlem, öldürücülük faktörlerini nötralize eder.

Virüslerin direnci, yapıları ve kimyasal bileşenleri ile sıkı ilişki içindedir. Hücreye nüfuz etme veya çoğalma için gerekli bileşenlerden sadece birine kimyasal öldürücü ajanlar tarafından zarar verilirse, virüs, enfeksiyon yaratma özeliğini kaybeder.

Virüslere çok zararlı olarak fiziksel bir büyüklük de ısıdır. Tüm virüsler, ısıya karşı benzer şekilde dayanıksızdır. 55 ile 70 °C arasında, örneğin SARS-CoV-1 veya SARS-CoV-2 gibi birçok virüsün infektivite için belirleyici proteinleri denşirilir; bu durumda virüs artık enfeksiyona neden olabilir.

Parvo ve Papova virüsleri hariç doğal ortamdaki hiçbir virüs, doğrudan virüs partikülüne uygulanan 80 °C'lik bir ısı etkisinde bir dakikadan daha uzun süre yaşayamaz.

Termik dezenfeksiyon için entegre kumanda otomatiği

Dokunmatik ekranla kullanılabilen TAC XT Multi-Airhandler, ilgili işlem sıcaklığına veya etki süresine ihtiyaç odaklı şekilde uyarlanabilen çeşitli otomatik programlarla donatılmıştır.

Bir kumanda otomatiği, hem oda havasının ve hem de demirbaşların temas yüzeylerinin örneğin 30 dakika süreyle ≥ 56 °C'ye ısıtıldığı termik pasifleştirme prosesini uygular; bu sayede virüsler üzerinde etkili bir pasifleştirme sağlanır. İşlem süresi, ihtiyaç anında 30 dakikadan 24 saate uzatılabilir; ayrıca özel uygulamalar için oda ve yüzey hedef sıcaklığı 70 °C çıkartılabilir.

Virüs pasifleştirmenin örnek akış şeması

TAC XT, termik dekontaminasyon için çeşitli kullanım olanakları sunar

Dekontaminasyon alanında çok yönlü kullanım olanakları

18 kW ısıtma gücü (opsiyonel 27 kW), 2.500 m³'e kadar yedi kademeli olarak ayarlanabilen bir hava kapasitesi ve maks. 75 °C'ye kadar ayarlanabilen bir yüzey hedef sıcaklığı ile TAC XT, birçok görev için teknik olarak mükemmel şekilde donatılmıştır.

DualDecon üfleme kuleli modeldeki Multi-Airhandler, değişken modda sürekli virüs önleme için termik pasifleştirme ve H14-HEPA hava filtrelemenin yanında ihtiyaca bağlı olarak oda ısıtmaya kadar çok çeşitli uygulama alanlarında kullanılabilir:

 • Konteynır tabanlı mobil klinik ve hastane sistemleri
 • Hastaneler, kurtarma istasyonları ve itfaiyelerdeki dekontanimasyon odaları
 • Polis, itfaiye ve yardım organizasyonlarının atık taşıma konteynırları (AB)
 • Tedavi, hasta ve bekleme odaları
 • Oteller, yolcu gemileri, öğrenci yurtları
 • Ofisler, toplantı odaları, kantinler
 • Kamusal taşıma araçları (otobüsler, trenler)
 • Küçük dükkanlar, muayenehaneler
 • Okullardaki, üniversitelerdeki, kreşlerdeki küçük odalar
 • Huzur evleri, bakım ve rehabilitasyon tesisleri

Esnek şekilde kullanılabilen kombi çözüm olarak tasarlanan TAC XT aynı zamanda termik dezenfeksiyon (akarlar ve tahtakuruları), HEPA oda havası temizleme veya 360° çepeçevre ısı ile mobil oda ısıtma amacıyla da kullanılabilir. Bu çok yönlü kullanım yelpazesi, hızlı amortisman için optimum bir temeldir.


Termik dekontaminasyon aracılığıyla tıbbi tek kullanımlık koruyucu maskeleri (MNS, FFP2/3) yeniden kullanıma hazır hâle getirmek için uygundur

Şu aralar tıbbi solunum koruma maskelerinin tedarikinde sıkıntılar yaşandığı için Alman Hükümeti'nin kriz yönetimi ekibi, bu solunum koruma maskelerinin uygun ısıyla dekontaminasyon işleminden sonra birkaç kez kullanılması gerektiğine karar vermiştir.

TAC XT, belki de yeterli olmayan mevcut kurutma kabinlerine profesyonel bir alternatiftir ve kişisel koruyucu donanım konteynırları ve tüm muayene odaları veya toplanılan bölgelerin termik dekontaminasyonu için de değişken şekilde kullanılabilir. Ayrıca TAC XT virüs filtreleme amacıyla H14 büyük mekân hava temizleme cihazı olarak da esnek bir şekilde kullanılabilir.

Isıl işlem için, tekrar kullanıma hazır hale getirilecek tüm solunum maskeleri bir malzeme odasında toplanabilir ve ardından TAC XT ile ≥ 70 °C sıcaklıkta 30 dakika süren bir işlem ile termik olarak dekontamine edilebilir. Değişken şekilde ayarlanabilen işlem süresi, ihtiyaç anında 30 dakikadan 24 saate uzatılabilir. Özel sıcaklık kumanda otomatiği ve büyük güç rezervleri sayesinde dekontaminasyon prosesi son derece verimli ve kesintisiz olarak, gerektiğinde duraklamasız günün her saati uygulanabilir.

İki kullanım senaryosu mümkündür: Bir TAC XT, doğrudan dekontaminasyon odasında kurulabilir. % 100 oranında dekontaminasyon malzemeleriyle doldurulması gereken daha küçük odalarda cihazın dışarıya kurulması mümkündür. Burada, odanın dışarıdan ısıtılabilmesi için 90 derecelik bir boru dirseğinin takılması amacıyla bir oda girişi (duvar/kapı açıklığı) sağlanmalıdır (bunun için ihtiyaç duyulan sistem aksesuarları: Hortum bağlantısı adaptör kapağı veya DualHeat adaptör kulesi). Şimdi sadece entegre işleme programının etkinleştirilmesi gerekir, termik dekontaminasyon prosesi, doldurma başına münferit dekontaminasyon olarak veya sürekli yükleme yöntemiyle kesintisiz şekilde otomatik olarak gerçekleştirilir. Sürekli yüklemede, en küçük alanlarda yer ve enerji tasarrufu sağlayacak şekilde büyük miktarlara ulaşılabilir.

TAC XT ile uygulanan dekontaminasyon işlemi aracılığıyla hem tıbbi tek kullanımlık ağız-burun koruma maskeleri (MNS) hem de filtreleme özelliğine sahip yarım maskeler (tek kullanımlık FFP maskeler) tekrar kullanıma hazır hâle getirilebilir.

Sadece dekontaminasyon için değil, esnek şekilde kullanılabilir: Dekontaminasyon prosesinin, büyük miktarların işlenmesi nedeniyle kesintisiz proses yerine her zaman vardiya değişiminde münferit işlem olarak gerçekleştirilmesi gerekiyorsa, TAC XT, büyük mekanlarda da enfeksiyon riskini etkin bir şekilde azaltmak üzere münferit dekontaminasyon aralıklarının arasında bekleme bölgeleri, koridorlar veya insanların yoğun olarak girip çıktığı diğer bölgelerde H14 virüs büyük mekân hava temizleme cihazı olarak da kullanılabilir. Bu durumda, TAC XT'deki H14 virüs filtresi, bir sonraki sefer hava temizleme cihazı olarak kullanımda tekrar kendi kendini "yeni dekontamine etmiş" şekilde oda havası virüs filtresi olarak çalışmak için, bir sonraki kişisel koruyucu donanım veya maske dekontaminasyon aralığı esnasında otomatik olarak birlikte dekontamine edilir. TAC XT , pratikte sürekli virüsle mücadele için kendiliğinden rejenerasyon fonksiyonuna sahiptir. Bu fonksiyon, dünya genelinde benzersizdir.

Mobil olarak kullanılabilen TAC XT, termik dekontaminasyon fonksiyonu sayesinde, tıbbi koruma maskelerinin yeniden kullanıma hazır hale getirilmesi ve kişisel koruyucu donanım konteynırlarının veya tüm odaların dekontaminasyonu için optimum şekilde uygundur.
Tıbbi solunum koruma maskelerinin termik dekontanimasyonu için TAC XT – iç kurulum şeması
Örnek 1: Besleme havasının boru bağlantısıyla odaya verildiği muayene odasının dışına yerleştirilen TAC XT. Burada, yeniden kullanıma hazır hale getirilmesi gereken solunum koruma maskeleri (1), muhtemelen hareketli askılıklı arabaların üzerinde ve ayrıca kontamine olmuş kısa önlükler, doktor önlükleri, pantolonlar, vb. önlük askılıklarında (2) toplanır. (İhtiyaç duyulan sistem aksesuarları: DualHeat adaptör kulesi veya hortum bağlantısı adaptör kapağı)
Solunum maskelerinin ve iş elbiselerinin termik dekontanimasyonu için TAC XT – Şema 1, dış kurulum
Örnek 2: 1. örnekteki uygulama, ancak DualDecon üfleme kuleli TAC XT doğrudan dekontaminasyon odasına yerleştirilmiştir.
Solunum maskelerinin ve iş elbiselerinin termik dekontanimasyonu için TAC XT – Şema 2, odada kurulum
Örnek 3: Yatakta taburcu edilen hastaların yataklarının dekontaminasyonu ile birlikte doğrudan odaya yerleştirilen TAC XT.
Solunum maskelerinin ve yatakların ve çarşafların termik dekontanimasyonu için TAC XT – Şema 3, odada kurulum

Oda havası ısıtma kullanım alanı – Uygulamadaki pratik avantajlar:

 • Oda havasındaki ve yüzeylerdeki mikro organizmaların esnek ve etkin bir şekilde pasifleştirilmesi için mobil olarak kullanılabilen termo dezenfektan
 • 75 °C'ye kadar ayarlanabilen yüzey hedef sıcaklıkları
 • SARS-Corona, influenza, hepatit virüslerinde de etkindir
 • 360° pasifleştirme, bu nedenle dezenfeksiyon kimyasallarıyla yapılan bir manüel temizlik uygulamasında görülen "beyaz lekeler" oluşmaz
 • Duvarlar, dolaplar, yataklar, masalar, sandalyeler, vb. yüzeylerin eşit şekilde ısıtılması için çok yönlü hava dağıtımı
 • Yüzey hedef sıcaklığının değişken şekilde kontrol edilebilen etki süresi
 • DualDecon fonksiyonu: Termik dezenfektan ve virüs filtreleme için profesyonel HEPA-H14 hava temizleme cihazı olarak dekontanimasyon aralıkları arasında değişimli kullanım
 • % 100 çevre dostudur, kimyasal maddeler, sağlığa zararlı maddeler içermez, personel maliyeti oluşturmaz
 • Dekontanimasyondan sonra odalar hemen kullanılabilir
 • % 100 kokusuzdur ve alerjik madde içermez

Satın alma

Dikey Isıtıcı TES 200 Trotec Webshop'da göster

Dikey Isıtıcı TES 200

Çok fonksiyonlu kullanılabilir ve donanımları genişletilebilir bir konsept - „made in Germany“. TES 200 geniş kullanım alanı ve maksimum performans sunar.

Teknik bilgiler

Alternatif ürünler

Yükleniyor...

Seminerler

Karşıdan yüklemeler

Yükleniyor...

Video