Pratiğe yönelik kullanım örnekleri: TTR-Trisorp-Dual prensibi sayesinde şaşırtıcı yöntem avantajları

Sorularınız var mı?

Size daha fazla bilgi vermekten mutluluk duyarız.

Tel.: +90 212 438 56 55
  1. Ürünler ve Hizmetler
  2. Ürünler ‑ HighPerformance
  3. Nem alma
  4. Adsorpsiyon nem alma cihazı, mobil
  5. TTR nem alıcı
  6. TTR-Trisorp-Dual'in pratik uygulamadaki avantajları

Pratiğe yönelik kullanım örnekleri:

TTR-Trisorp-Dual prensibi sayesinde şaşırtıcı yöntem avantajları

Klasik adsorpsiyon havası nem alıcılar genel olarak kurutma ve rejenerasyon havası için tek bir ortak hava emme (mono) özelliğine sahiptir - örneğin Trisorp-Mono veya Bisorp-Mono prensibine göre çalışan tüm Trotec cihazları.

Yöntem gereği bir vakum oluştuğu ve bunun sonucunda sürüklenen hava, nem miktarı kontrol edilemeyen odaya dıştan girdiği için, bu tür nem alıcılar direkt olarak işlenecek odanın hava üflenerek kurutulmasına uygun değildir.

Buna karşı, örneğin komşu odalardaki bir dış kurulum tüm TTR modellerinde mümkündür (örnek 1).

Kuru taze hava ile havalandırma nedeniyle bir aşırı basınç oluşur ve bunun sonucunda nemli hava dışarı çıkar. Bu modelde, nem alma derecesi şüphesiz her zaman emilen "dış havanın" nem miktarına bağlıdır ve nominal kuru hava miktarında havanın çiyleşme eşiği sıcaklığının yaklaşık 5 ila 10 °C düşürülmesi sağlanır (cihaza bağlı olarak).

İkili hava devir daimleri ile sirkülasyon havası modu sayesinde enerji tasarrufu sağlayan nem alma ve daha yüksek kurutma derecesi

D modelleri TTR 400 D ve TTR 500 D iki ayrı hava kılavuzu ve her devir daim için ayrı fanlı TTR-Trisorp-Dual prensibine göre çalışır. Bu, dış kurulumda, "dış havadan" ayrılan bir proses hava devir daiminden beslenen taze kuru hava ile bir hava sirkülasyon moduna olanak sağlar (örnek 2). Fakat D modellerinin kuru hava ile işlenecek odadaki iç kurulumunda, bu şekilde nötr basınçlı bir hava sirkülasyon modu mümkündür; bu modda, rejenerasyon havası girişi ve nemli hava çıkışı, hortum veya boru bağlantıları aracılığıyla odanın dışına yönlendirilir (örnek 3).

TTR-D modelleriyle değişken sirkülasyon havası kurutması kullanıcılara belirgin avantajlar sunar:

Nominal kuru hava miktarında, klasik hava üflenerek kurutmanın aksine, rejenerasyon havasını besleyen "dış hava" ile ulaşılana oranla 30 °C daha düşük çiyleşme eşiği sıcaklıklarına ulaşılabilir. Bu sayede, 0 °C altında da çiyleşme eşikleri ve bununla birlikte daha düşük kurutma durumları ve enerji verimliliği belirgin şekilde yükselen bir çalışma sağlanabilir!