1. Ürünler ve Hizmetler
  2. Ürünler ‑ HighPerformance
  3. Su hasarlarını giderme
  4. Çok kademeli filtre sistemi

İzolasyonlu zemin kurutma üniteleri için çok aşamalı filtre sistemi

Çok kademeli filtre sisteminin anvantajlarını öğrenin ve uygun bir şekilde kombine edin

Vakum türbininin su ve kaba partiküllere karşı korunması için su separatörlerinin kullanıldığı vakumlu kurutma, birkaç yıldan bu yana kurutma sektöründeki en son teknolojidir.

O zamana kadar kullanılan basınç kurutmasının standart yöntemi, kalifiye ihtisas firmaları tarafından günümüzde çoğu kez oturulmayan bölgelerde kullanılıyor.

Her iki yöntemin karşılaştırmasını ve diğer gerçekleri, sizler için “Pratik uygulamadaki yöntem bilgileri” kısmında bir araya topladık.

Yıllardır artan alerjilere karşı hassasiyet, kanserojen mikro elyaflar, tozlar, asbest, mite’lar, küf ve bakteri problemleri nedeniyle vakum yöntemi sadece tercih sebebi değildir, aksine bazı durumlarda, örneğin küf oluştuğunda veya yalıtım maddesi olarak taş yünü kullanıldığında, Tehlikeli Madde Yasası Madde 20 uyarınca mutlaka zorunludur.

Restorasyon esnasında; yüksek konsantrasyonlarda tehlikeli ince tozlar, mineral yalıtım yününden mikro lifler ve ayrıca yalıtım katından küf sporları ve bakteriler kaçınılmaz bir şekilde açığa çıkartılır.

Yalnızca ilgili filtre sınıfına uygun ince toz filtresi kullanımı sayesinde bunlar güvenli bir şekilde filtrelenir ve yayılmaları önlenebilir!

Mükemmel uyumlu bir filtre sistemi, 0,3 mikrometre boyutundaki partikülleri %99,97 oranında ayırır ve proses havasının tekrar odaya veya dışarıya girmesinden önce optimum şekilde temizlenmesini sağlar.

MultiQube çok kademeli filtre sistemi – Parçalarının toplamından daha fazlası…

Su seperatörü, mokro ve HEPA filtreleri birbirine mükemmel uyumlu özel yapılardır; bunlar özel mühendislik büroları tarafından geliştirilmiş ve filtre alanı ve maksimum performans açısından VE sıkıstırıcılarının vakum türbinlerine uyumludurlar.

Bu nedenle tüm Trotec filtreleri 250 mbar'dan yüksek basınç farklarına sahip vakum türbinlerinin çalıştırılması için bir üretici onayına sahiptir!

Ancak MultiQube çok kademeli filtre sistemi daha fazlasını da yapabiliyor…

Tüm modüller pratik kullanım amacı göz önünde bulundurularak sürekli geliştirilir ve performansı artırıcı yeniliklerle donatılır.

Yeni WA 4i filtre kaseti artık akan havaya nerdeyse hiç direnç göstermiyor ve HEPAControlfonksionu kirlenmiş HEPA filtre elemanlarından dolayı kurtulan hava akımının azalmasını önlüyor.

Trotec tekli modüllerinin çok aşamalı filtre zinciri teknolojisinden faydalanın...

Trotec su ayrıcıları, mikro filtre elemanları ve kompresörlerinin kombinasyonu, verimli bir üç kademeli filtre sisteminin kurulumuna olanak tanır.

Sistem, havanın ve mekansal faydalanma ortamının yüklenme derecesine bağlı olarak, Trotec HEPA filtre modülünün entegrasyonu sayesinde 4 kademeli filtre zinciri olarak kurulabilir.

Münferit sistem bileşenleri hakkında daha fazla bilgi edinin ve yedi örnek kurulum sayesinde esnek Trotec modül felsefesinin avantajlarından yararlanın!

Sistem bileşenleri:

  • Akış kontrol ünitesi (1)
  • Entegre mikro filtre
  • sistemli su seperatörü (2)
  • HEPA filtresi (3)
  • yalıtım tabakası kurutma ünitesi (4) 
  • Susturucu (5)

Yeni TTKwic bağlantı kaplinleri, tek bir merkezi su çıkışının hızlı şekilde kurulmasını sağlar ve yeni DA 4 akış kontrol ünitesi kullanılarak, Efidry sayesinde %30 ila %70 daha hızlı kuruma süreleri elde edilir.

Toplamda MultiQube sistemiyle hem esit ve optimum hava filtrasyonu hem de maksimum hava akımı ve dolayısıyla yüksek sıkıştırıcı etkinliği elde edilir; bunun dışında sıkıştırıcının çalışma ömrü artar – ayrıca DA 4 dahil tüm tekil modüllerle kombine edilebilmesi sayesinde piyasadaki en hızlı yalıtım katı kurutma sistemidir!

Esnek Trotec modül felsefesinin avantajları

Her hava koşulu ve her mevsim için tek bir giysi parçası var mı? Her taşıma görevi için tek bir taşıt var mı? Tabii ki hayır. Yine aynı şekilde tüm kurutma durumları için tek bir cihaz söz konusu olamaz…

Modül felsefemizin prensibi basittir: bizzat kendiniz ihtiyacınıza uygun olarak ihtiyac duyulan cihazları somut göreviniz için belirleyebilirsiniz ve her kombinasyonda sistem tamamen elinizin altındadır.

Bu talep, halihazırda birden çok bileşeni değiştirilemez bir şekilde sabit olarak entegre edilmiş kombi cihazlarda karşılanamaz. Komple sabit monte edilmiş cihazların genelde daha büyük, ağır ve kullanışsız olmaları da buna eklenir; bunun haricinde ihtiyaç duyulmasa dahi her zaman bütün elemanlar kullanılır.

Kompresör gövdesinde bir nem alıcı mı?

Su ayırıcının içinde HEPA filtre mi?

Bu tip çözümler sadece tedarik masraflarını değil, bakım ve temizlik masraflarını da artırır.

Trotec modü sistemi sayesinde her görev için en iyi donanıma sahipsiniz…

Trotec modül çözümünde, bunun yerine sadece ilgili kurutma görevi için somut olarak ihtiyaç duyduğunuz bileşenleri hedefe yönelik olarak birleştirebilirsiniz.

İhtiyacınız tek bir kompresör mü, o zaman sadece bir kompresörden faydalanırsınız.

Yakındaki odalarda insanlar mı var?

Sorun değil, bir susturucu takın.

Vakumlu kurutma?

Bir su ayırıcı ve mikrofiltreyi kombine edin.

Hassas hijyenik alanlar, kirlenme riski?

Kurulumu HEPA filtreleriyle destekleyin.

Aşırı hızlı veya geniş çaplı bir vakum kurutma mı?

DA 4 MultiQube’u kurun.

Buradaki avantaj, tüm modüllerin birbirlerine mükemmel uyumlu olması ve birleştirilerek veya tek başına kullanılabilmeleridir.

Sistem, bu sayede ekonomikliği ve kolay kullanımı mümkün olan en uygun esneklikle birleştirir!

tüm uygulamaların
% 50'ı!

tüm uygulamaların
% 50'u!

Bu iki örnek tesisat, modüler bir sistemin örnek niteliğindeki avantajlarını gösteriyor:

Soldaki yapıda HEPA filtresiz bir filtre zinciri bulunuyor. Bu yapı, tüm uygulamaların %50’ında tipik olarak karşımıza çıkar. Sağdaki şekilde de görüldüğü gibi, bu modüler yapının HEPA filtre kademeli bir hale getirilmesi için sadece küçük değişiklikler gerekir.

Avantajlarınız: Trotec filtre zincirindeki tüm modüller; performans boyutları, filtre yüzeyi oranı, akış direnci ve emme kapasitesi açısından vakum yöntemi ile yalıtım katı kurutmasının gerekliliklerini karşılamak üzere hesaplanmış ve optimum şekilde birbirlerine adapte edilmiştir.

Yedi tesisat örneği ile esnek Trotec modül felsefesinin avantajlarına ikna olabilirsiniz…