Trotec'ten VSP kontrol sistemi
  1. Ürünler ve Hizmetler
  2. Ölçüm cihazları
  3. Optik inceleme
  4. VSP kontrol sistemi

VSP kontrol sistemi

Mobil gibi modüler – VSP, teknik video endoskopi için esnek bir şekilde kullanılabilen üniversal çözümdür

Bakım teknisyenleri ve bakım personeli şimdiye kadar görsel kontroller için çok farklı optik yardımcı araçlara ihtiyaç duyuyordu. Birçok araç, yüksek yatırımlar, her münferit cihaz için zaman alan eğitim.

Modüler olarak tasarlanan VSP kontrol sistemimiz akıllı bir alternatiftir; çünkü VSP, üniversal bir monitör kontrolü ünitesi ile çeşitli optik modüllerden oluşan kombinasyon olanağı aracılığıyla mümkün olan en fazla esnekliği sunar.

Tek sistem – sayısız olanak

Kullanım amacınıza uygun optimum konfigürasyonu bir araya getirin ve ihtiyaç duyduğunuzda sistemi ek bileşenlerle genişletin.

Endüstri tesisleri, baca gazı ve hava hatları, konut bağlantıları, havalandırma sistemleri veya atık su boruları fark etmez, modüler VSP kontrol sistemi size esnek kullanım olanakları sunar.

VSP sistemini örneğin atık su veya havalandırma kanallarının veya bacaların görsel kontrolü için uzun itme kablosuyla boru tipi kamera olarak, zor boşluklarda iç kısım kontrolü için esnek sondayla endoskop olarak veya makineler ve sistemlerin görsel kontrolleri için bükülmez sonda ve çift görüntüleme özelliği ile boroskop olarak kullanabilirsiniz.

Kirler, hasarlar veya arızalar hızlı bir şekilde belirlenebilir ve fotoğraf veya video aracılığıyla SD karta kaydedilerek belgelenebilir.


VSP ile her zaman doğru kombinasyonlara sahip olacaksınız

VSP-Control monitör kontrol ünitesi, VSP sisteminin temel bileşenidir. Bu görüntüleme kontrol cihazı, geçme kilitleme sistemi aracılığıyla itme kablosu makarasına güvenli şekilde sabitlenebilir ve çok fişli soket kullanılarak bağlı durumdaki kamera kafasına bağlanabilir.

VSP sisteminin özel avantajı, VSP-Control monitör kontrol ünitesinin sadece farklı itme kablosu tamburları ve kamera kafaları ile değil, aynı zamanda video kontrolü için farklı endoskoplar ve boroskoplarla da birleştirilebilmesidir.

Her şey sadece bir sistemle ve bir standart kontrol mantığıyla gerçekleştirilir.


Kanal ve boru kontrolü için VSP3041 kablo tamburlu kamera seti

Örneğin aşağıdaki sistem bileşenlerinden oluşan ve siparişe hazır olarak yapılandırılan VSP3041 kablo tamburlu kamera seti gibi VSP sisteminin modüler esnekliğinden faydalanın:

Bu setle, gerektiğinde kullanım olanaklarını ek VSP bileşenlerle genişletebileceğiniz ek VSP bileşenlerine sahip olabilirsiniz.

Bu kullanım esnekliğini size sadece Trotec'in VSP kontrol sistemi sunar!

Kanal ve boru kontrolü için VSP3041 kablo tamburlu kamera seti

Diğer VSP sistem bileşenleriyle uygun maliyetli genişletme olanağı

Makineleri, sistemleri veya bina konstrüksiyonlarını uygun maliyetle genişletme olanağı

Klasik video boroskoplar veya endoskoplar; entegre monitör ünitesi, arabirimler ve kumanda elektroniğine sahip, bağımsız şekilde tasarlanan ölçüm cihazlarıdır. Bu, her münferit cihazın maliyetlerini arttırır.

VSP sistemi ile bu maliyetlerden ve uzun işlem sürelerinden tasarruf edebilirsiniz. VSP sistemi için, itme kablosu tamburlarının yanı sıra, çoklu fiş aracılığıyla VSP Control kontrol ünitesine bağlanabilen çeşitli boroskoplar ve endoskoplar temin edilebilir.

Boroskop veya endoskopun tabanca kabzasındaki ek fonksiyon tuşları hızlı bir kullanım olanağı sağlarken, resim görüntüleme işlemi tümüyle VSP-Contorl üzerinden gerçekleştirilir.

Burada, mevcut tüm VSP bileşenlerine ait bir genel bakış bulabilirsiniz ...


Uygulamadaki pratik avantajlar:

  • Geliştirme, Tasarım, Üretim: %100 Trotec
  • Pek çok VT uygulaması (Visual Testing-Görsel Test) için optimum üniversal çözüm
  • Modüler sistem – esnek bir şekilde birleştirilebilir ve genişletilebilir
  • Renkli ekran ve son derece güçlü Lityum-Polimer aküye sahip sağlam kontrol ünitesi – tüm VSP sistem bileşenleriyle birlikte üniversal olarak kullanılabilir
  • Güçlü ışık gücüne sahip, kavislere uyumlu kamera kafaları – döndürülebilir ve çevrilebilir veya ekstra dardır ve IP67’ye uygun şekilde su geçirmez
  • Farklı video endoskoplar ve boroskoplarla genişletilebilir

Tüm VSP sistem bileşenlerine genel bakış

VSP-Control monitör kontrol ünitesi

Daha fazla bilgi

İtme kablosu tamburu
VSP-R30

Daha fazla bilgi

Kamera kafaları
VSP-H

Daha fazla bilgi

Video endoskoplar
VSP-VS

Daha fazla bilgi

Video boroskoplar
VSP-BS

Daha fazla bilgi


VSP-Control kontrol ünitesi

VSP-Control kontrol ünitesi, tüm VSP sisteminin temel bileşenidir. Boru kamerası, endoskop veya boroskop fark etmez; VSP-Control, tüm kontrol ve kullanım ayarları için standart bir mantık sistemine sahip görüntüleme ünitesi olarak bağlı her kamera modülü için aynı şekilde çalışır.

VSP-Control aracılığıyla kamera kafası döndürülebilir ve çevrilebilir (VSP-H41M) ve ayrıca parlaklık, yaklaştırma, fotoğraf veya video kaydı ve bellek yönetimi için gerekli ayarlar yapılabilir.

Çok fişli bağlantı aracılığıyla kurulum sayesinde, seçime bağlı olarak itme kablosu tamburu veya farklı video endoskoplar ve video boroskoplar VSP-Control kontrol ünitesine bağlanabilir. Kauçuk kaplamalı kumanda tuşu takımı ve yan kauçuk koruyucularla donatılan, ABS'den üretilmiş, IP 67 koruma türüne sahip ünite ayrıca bir USB bağlantısı ve SD kart yuvasına sahiptir.

VSP-Control kontrol ünitesi

VSP-Control kontrol ünitesi ile tüm VT kontrollerini güvenli bir şekilde kontrol altında tutabilirsiniz

IP64 (1) koruma türünde sağlam ABS dış gövde, yan kauçuk koruyucular ve el kayışı, kauçuk kaplamalı kumanda tuş takımını ve gerektiğinde bir ışık koruma siperi (3) takılabilen yüksek kontrastlı geniş VGA ekranı (2) içerir.
Geçme ışık koruma siperli sağlam ABS dış gövde
Arka tarafa, taşıma ve kullanım amacıyla VSP-R30 itme kablosu makarasına geçme kilitleme sistemi için kullanılan iki yuvarlak kafa takılmıştır (4). Entegre akü kapasite göstergesi de (5) aynı şekilde pratiktir.
Arka tarafta akü kapasite göstergesi
Koruyucu kapak takılmış çok fişli soket (7), itme kablolu kamera, boroskop veya videoskopu bağlama olanağı sağlar. Ünite, daha iyi inceleme amacıyla katlanabilir ayak (6) aracılığıyla da kurulabilir.
Entegre ayak

VSP-R30 itme kablosu tamburu

VSP-Control kontrol ünitesiyle birleşik kontrol görevleri için

VSP-R30, sadece atık su ve havalandırma kanallarının veya bacaların görsel kontrolüne yönelik optimum bir boru kamerası değildir, aynı zamanda, değişken donanım olanakları sayesinde farklı büyüklükteki kamera kafalarının kullanıldığı başka pek çok uygulama için de uygundur. Fiberglas takviyeli itme kablosu, metre sayacı ve ek kısmi mesafe ölçüm fonksiyonuyla donatılmıştır.

VSP-Control üniteli VSP-R30 itme kablosu tamburu
VSP-R30'un 30 metre uzunluğundaki itme kablosu fiberglas takviyelidir ve 135 mm'ye eşit veya daha büyük boru hatlarında 90° kavislere uyumludur.
Fiberglas takviyeli itme kablosu
Tambur dış gövdesine, kısmi mesafe ölçme fonksiyonuna sahip bir itme kablosu metre sayacı entegre edilmiştir.
Kısmi mesafe ölçme fonksiyonuna sahip entegre itme kablosu metre sayacı
İtme kablosu tamburu, değişken şekilde düşey ve yatay konumda kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır.
Değişken şekilde düşey ve yatay konumda kullanılabilir
Taşıma sırasında, entegre spiral kablo, VSP-Control kontrol ünitesini bağlamak üzere iki klipsli kelepçeye sabitlenebilir.
Spiral kabloları sabitlemek için klipsli kelepçeler
İki geçme kilitleme sistemi, VSP-Control kontrol ünitesini hızlı bir şekilde sabitleme olanağı sunar ve her pozisyonda güvenli bir tutuş sağlar.
VSP-Control kontrol ünitesi için arka tarafta asma tertibatı
İtme kablosu tamburu ve kamera kafası, yerine oturtulmuş kontrol ünitesiyle birlikte komple sistem olarak kolayca istiflenebilir ve taşınabilir.
Kolayca taşınabilir

VSP sisteminin modüler esnekliğinden faydalanın, örneğin Siparişe hazır olarak yapılandırılan VSP3041 kablo tamburlu kamera setiyle, bu set; taşıma çantasındaki ışık koruma elemanlı VSP-Control kontrol ünitesi, VSP-R30 30-m itme kablosu tamburu ve VSP-H41M kamera kafasından oluşur.


VSP-H kamera kafaları

VSP-R30 itme kablosu tamburuyla birleşik kontrol amaçlı kullanım için

VSP-H kamera kafaları

VSP-H41M kamera kafası, kontroller sırasında 360° döndürülebilir ve 180° çevrilebilir.

Kamera ve LED'ler, VSP-H41M'de, şeffaf, değiştirilebilir bir plastik kubbenin altına darbeye karşı korunacak şekilde takılmıştır.

Daha dar olan VSP-H25F kamera kafası, dar kontrol alanları için optimum düzeyde uygundur ve 120°'den büyük görüş alanı ile iyi bir genel bakış sağlar.


VSP-VS video endoskoplar

VSP-Control kontrol ünitesiyle birleşik kontrol görevleri için

VSP sistemi için farklı sonda uzunlukları ve sonda çaplarına sahip videoskoplar temin edilebilir. Videoskop, resim görüntülemek ve kaydetmek için VSP-Control kontrol ünitesine kolayca bağlanır. Her videoskop, her yöne kademesiz olarak açı ayarı yapılabilen bir kamera kafasına ve aynı zamanda yüksek burulma sağlamlığı sağlayarak maksimum esneklik için sağlam, çok duvarlı bir sondaya sahiptir.

VSP-VS video endoskoplar

VSP-BS video boroskoplar

VSP-Control kontrol ünitesiyle birleşik kontrol görevleri için

Çeşitli sonda kalınlıklarına ve ön, yan veya çift görüş özellikli kameraya sahip, her uygulama durumuna uygun boroskoplar temin edilebilir. Boroskop, resim görüntüleme ve kaydetme amacıyla VSP-Control kontrol ünitesine kolayca bağlanır.

Mevcut VSP-BS sondaların bakış yönü ve görüş alanı şeması
VSP-BS sondaların bakış yönü ve görüş alanı şeması
VSP-BS video boroskoplar

Satın alma

Denetim Sistemi VSP3041 Trotec Webshop'da göster

Teknik bilgiler

Teknik bilgiler
Genel
  Ürün numarası 3.110.007.101
Ekran
  Renkli LCD / 7 inç
  Çözünürlük 800 x 480 piksel (Geniş VGA)
  Parlaklık 600 cd/m²
Dosya formatı
  Fotoğraf JPG (1 024 x 768)
  Video AVI (640 x 480 [4:3] veya 800 x 480 [16:9])
Arabirimler
  USB
  SD kart yuvası
  İtme kablolu kamera için çok fişli soket
  Boreskop ve videoskop
  (Analog Video NTSC/PAL opsiyonel)
Dış gövde modeli
  IP64 koruma türlü ABS
  Kauçuk kaplamalı kumanda tuş takımı
  Yan kauçuk koruyucular
  El kayışı
  Katlanabilir ayak
  Entegre pil kapasite göstergesi
Enerji beslemesi
  11,1 V Lityum-Polimer akü paketi
  harici (adaptör)
Fonksiyonlar ve donanım
  Döndürülebilir/çevrilebilir sonda kafası kumandası
  Fotoğraf/video oluşturma
  Ekran parlaklığı
  Yaklaştırma fonksiyonu
  Sistem ayarları
  Bellek yönetimi
Ebat
  Uzunluk (ambalaj hariç) [mm] 257
  Genişlik (ambalaj hariç) [mm] 171
  Yükseklik (ambalaj hariç) [mm] 64
Ağırlık
  (ambalaj hariç) [kg] 1,74
Standart teslimat kapsamı
Standart teslimat kapsamı
  VSP-Control
  Işık koruma siperi
  Akü şarj cihazı
  USB kablosu
  Taşıma çantası
  SD kart

 Standart donanım

 Opsiyonel olarak temin edilebilenler

 mevcut olmayanlar

VSP-Control

Teknik bilgiler

Teknik bilgiler
Genel
  Ürün numarası 3.110.007.110
Ekran
  Renkli LCD / 7 inç
  Çözünürlük 800 x 480 piksel (Geniş VGA)
  Parlaklık 600 cd/m²
Dosya formatı
  Fotoğraf JPG (1 024 x 768)
  Video AVI (640 x 480 [4:3] veya 800 x 480 [16:9])
Arabirimler
  USB
  SD kart yuvası
  İtme kablolu kamera için çok fişli soket
  Boreskop ve videoskop
  (Analog Video NTSC/PAL opsiyonel)
Dış gövde modeli
  IP64 koruma türlü ABS
  Kauçuk kaplamalı kumanda tuş takımı
  Yan kauçuk koruyucular
  El kayışı
  Katlanabilir ayak
  Entegre pil kapasite göstergesi
Enerji beslemesi
  11,1 V Lityum-Polimer akü paketi
  harici (adaptör)
Fonksiyonlar ve donanım
  Döndürülebilir/çevrilebilir sonda kafası kumandası
  Fotoğraf/video oluşturma
  Ekran parlaklığı
  Yaklaştırma fonksiyonu
  Sistem ayarları
  Bellek yönetimi
Ebat
  Uzunluk (ambalaj hariç) [mm] 257
  Genişlik (ambalaj hariç) [mm] 171
  Yükseklik (ambalaj hariç) [mm] 64
Ağırlık
  (ambalaj hariç) [kg] 1,74
Standart teslimat kapsamı
Standart teslimat kapsamı
  VSP-Control
  Işık koruma siperi
  Akü şarj cihazı
  USB kablosu
  Taşıma çantası
  SD kart

 Standart donanım

 Opsiyonel olarak temin edilebilenler

 mevcut olmayanlar

VSP-R30

Teknik bilgiler

Teknik bilgiler
Genel
  Ürün numarası 3.110.007.115
İtme kablosu
  Tip Cam elyaf takviyeli
  Boyutlar Uzunluk 30 m, ø 5,4 mm
  90° dirsek uyumluluğu Hatlar ≥135 mm
  İtme kablosunun koruma türü IP67 (kamera kafası bağlantısı)
Tambur
  Tamburlu model Taşıma kolu ve sarma/açma yardımlı metal dış gövde, düşey ve yatay konumda kullanılabilir, VSP-Control kontrol ünitesini sabitlemek için arka tarafta asma tertibatı, dijital metre sayacı, VSP-Control için çok fişli entegre spiral kablo
Ebat
  Uzunluk (ambalaj hariç) [mm] 515
  Genişlik (ambalaj hariç) [mm] 405
  Yükseklik (ambalaj hariç) [mm] 200
Ağırlık
  (ambalaj hariç) [kg] 6,5

 Standart donanım

 Opsiyonel olarak temin edilebilenler

 mevcut olmayanlar

VSP-H kamera kafaları

VSP-H41M kamera kafası

Teknik bilgiler
Genel
  Ürün numarası 3.110.007.130
Ekran
  Çözünürlük 300 000 piksel
Dış gövde modeli
  Plastik kubbe şeklinde kapaklı paslanmaz çelik sonda
Sonda/kamera başı
  Odak noktası manüel
  12 LED
  Alan derinliği 15 mm ila ∞
  Görüş alanı >75°
  Döndürme aralığı [°] 180
  Döndürme 360°
  Su geçirmezlik 1 m’ye kadar
Ebat
  Uzunluk (ambalaj hariç) [mm] 60
  Çap (ambalaj hariç) [mm] 41
Standart teslimat kapsamı
Standart teslimat kapsamı
  5 yedek plastik kubbe şeklinde kapak

 Standart donanım

 Opsiyonel olarak temin edilebilenler

 mevcut olmayanlar

VSP-H25F kamera kafası

Teknik bilgiler
Genel
  Ürün numarası 3.110.007.135
Ekran
  Çözünürlük 300 000 piksel
Dış gövde modeli
  Safir cam lensli paslanmaz çelik sonda
Sonda/kamera başı
  Odak noktası manüel
  12 LED
  Alan derinliği 25 ila 100 mm
  Görüş alanı >120°
  Su geçirmezlik 1 m’ye kadar
Ebat
  Uzunluk (ambalaj hariç) [mm] 49
  Çap (ambalaj hariç) [mm] 25

 Standart donanım

 Opsiyonel olarak temin edilebilenler

 mevcut olmayanlar

VSP-VS video endoskoplar

VSP-VS 4.5-1500 video endoskop

Teknik bilgiler
Genel
  Ürün numarası 3.110.007.153
Ekran
  Çözünürlük 300 000 piksel
Arabirimler
  VSP-Control için çoklu fişli bağlantı kablosu, uzunluk yaklaşık 150 cm
Fonksiyonlar ve donanım
  Sonda kafası açı ayarı
  yukarı/aşağı/sol/sağ açı ayarı
  Fotoğraf/video oluşturma
  Aydınlatma parlaklığı
Sonda/kamera başı
  6 LED
  Alan derinliği 8 ila 80 mm
  Görüş alanı >90°
  Sonda çapı 4,5 mm
  Sonda uzunluğu 1,5 m
  Sistemin tasarımı Tuş takımlı ve Joystick kumandalı tabanca kabzası
  Sondanın tasarımı Titanyum alaşımlı volfram tel örgü
Ebat
  Uzunluk (ambalaj hariç) [mm] 155
  Genişlik (ambalaj hariç) [mm] 110
  Yükseklik (ambalaj hariç) [mm] 190
Ağırlık
  (ambalaj hariç) [kg] 0,62

 Standart donanım

 Opsiyonel olarak temin edilebilenler

 mevcut olmayanlar

VSP-VS 6.2-1500 video endoskop

Teknik bilgiler
Genel
  Ürün numarası 3.110.007.162
Ekran
  Çözünürlük 300 000 piksel
Arabirimler
  VSP-Control için çoklu fişli bağlantı kablosu, uzunluk yaklaşık 150 cm
Fonksiyonlar ve donanım
  Sonda kafası açı ayarı
  yukarı/aşağı/sol/sağ açı ayarı
  Fotoğraf/video oluşturma
  Aydınlatma parlaklığı
Sonda/kamera başı
  6 LED
  Alan derinliği 15 mm ila ∞
  Görüş alanı >120°
  Sonda çapı 6,2 mm
  Sonda uzunluğu 1,5 m
  Sistemin tasarımı Tuş takımlı ve Joystick kumandalı tabanca kabzası
  Sondanın tasarımı Titanyum alaşımlı volfram tel örgü
Ebat
  Uzunluk (ambalaj hariç) [mm] 155
  Genişlik (ambalaj hariç) [mm] 110
  Yükseklik (ambalaj hariç) [mm] 190
Ağırlık
  (ambalaj hariç) [kg] 0,62

 Standart donanım

 Opsiyonel olarak temin edilebilenler

 mevcut olmayanlar

VSP-VS 6.2-3000 video endoskop

Teknik bilgiler
Genel
  Ürün numarası 3.110.007.163
Ekran
  Çözünürlük 300 000 piksel
Arabirimler
  VSP-Control için çoklu fişli bağlantı kablosu, uzunluk yaklaşık 150 cm
Fonksiyonlar ve donanım
  Sonda kafası açı ayarı
  yukarı/aşağı/sol/sağ açı ayarı
  Fotoğraf/video oluşturma
  Aydınlatma parlaklığı
Sonda/kamera başı
  6 LED
  Alan derinliği 15 mm ila ∞
  Görüş alanı >120°
  Sonda çapı 6,2 mm
  Sonda uzunluğu 3 m
  Sistemin tasarımı Tuş takımlı ve Joystick kumandalı tabanca kabzası
  Sondanın tasarımı Titanyum alaşımlı volfram tel örgü
Ebat
  Uzunluk (ambalaj hariç) [mm] 155
  Genişlik (ambalaj hariç) [mm] 110
  Yükseklik (ambalaj hariç) [mm] 190
Ağırlık
  (ambalaj hariç) [kg] 0,62

 Standart donanım

 Opsiyonel olarak temin edilebilenler

 mevcut olmayanlar

VSP-BS video boroskoplar

VSP-BS 4.5S video boroskop

Teknik bilgiler
Genel
  Ürün numarası 3.110.007.183
Ekran
  Çözünürlük 300 000 piksel
Arabirimler
  VSP-Control için çoklu fişli bağlantı kablosu, uzunluk yaklaşık 150 cm
Fonksiyonlar ve donanım
  Önden/yandan görünüm geçiş tuşu
  Fotoğraf/video oluşturma
  Aydınlatma parlaklığı
Sonda/kamera başı
  Bakış yönü 90°
  6 LED
  Alan derinliği 5 ila 25 mm
  Görüş alanı >60°
  Sonda çapı 4,5 mm
  Sonda uzunluğu 25 cm
  Sistemin tasarımı Tuş takımlı tabanca kabzası
  Sondanın tasarımı bükülmez, paslanmaz çelik 304
Ebat
  Uzunluk (ambalaj hariç) [mm] 175
  Genişlik (ambalaj hariç) [mm] 67
  Yükseklik (ambalaj hariç) [mm] 50
Ağırlık
  (ambalaj hariç) [kg] 0,2

 Standart donanım

 Opsiyonel olarak temin edilebilenler

 mevcut olmayanlar

VSP-BS 5.0F video boroskop

Teknik bilgiler
Genel
  Ürün numarası 3.110.007.186
Ekran
  Çözünürlük 300 000 piksel
Arabirimler
  VSP-Control için çoklu fişli bağlantı kablosu, uzunluk yaklaşık 150 cm
Fonksiyonlar ve donanım
  Önden/yandan görünüm geçiş tuşu
  Fotoğraf/video oluşturma
  Aydınlatma parlaklığı
Sonda/kamera başı
  Bakış yönü
  6 LED
  Alan derinliği 5 ila 25 mm
  Görüş alanı >90°
  Sonda çapı 5 mm
  Sonda uzunluğu 25 cm
  Sistemin tasarımı Tuş takımlı tabanca kabzası
  Sondanın tasarımı bükülmez, paslanmaz çelik 304
Ebat
  Uzunluk (ambalaj hariç) [mm] 175
  Genişlik (ambalaj hariç) [mm] 67
  Yükseklik (ambalaj hariç) [mm] 50
Ağırlık
  (ambalaj hariç) [kg] 0,2

 Standart donanım

 Opsiyonel olarak temin edilebilenler

 mevcut olmayanlar

VSP-BS 6.2F video boroskop

Teknik bilgiler
Genel
  Ürün numarası 3.110.007.192
Ekran
  Çözünürlük 1 000 000 piksel
Arabirimler
  VSP-Control için çoklu fişli bağlantı kablosu, uzunluk yaklaşık 150 cm
Fonksiyonlar ve donanım
  Önden/yandan görünüm geçiş tuşu
  Fotoğraf/video oluşturma
  Aydınlatma parlaklığı
Sonda/kamera başı
  Bakış yönü
  6 LED
  Alan derinliği 5 ila 50 mm
  Görüş alanı >120°
  Sonda çapı 6,2 mm
  Sonda uzunluğu 25 cm
  Sistemin tasarımı Tuş takımlı tabanca kabzası
  Sondanın tasarımı bükülmez, paslanmaz çelik 304
Ebat
  Uzunluk (ambalaj hariç) [mm] 175
  Genişlik (ambalaj hariç) [mm] 67
  Yükseklik (ambalaj hariç) [mm] 50
Ağırlık
  (ambalaj hariç) [kg] 0,2

 Standart donanım

 Opsiyonel olarak temin edilebilenler

 mevcut olmayanlar

VSP-BS 6.4FS video boroskop

Teknik bilgiler
Genel
  Ürün numarası 3.110.007.193
Ekran
  Çözünürlük 300 000 piksel
Arabirimler
  VSP-Control için çoklu fişli bağlantı kablosu, uzunluk yaklaşık 150 cm
Fonksiyonlar ve donanım
  Önden/yandan görünüm geçiş tuşu
  Fotoğraf/video oluşturma
  Aydınlatma parlaklığı
Sonda/kamera başı
  Bakış yönü 0° / 90°
  6 LED
  1 LED
  Alan derinliği 15 mm ila ∞ / 10 ila 50 mm
  Görüş alanı >90°
  Sonda çapı 6,4 mm
  Sonda uzunluğu 25 cm
  Sistemin tasarımı Tuş takımlı tabanca kabzası
  Sondanın tasarımı bükülmez, paslanmaz çelik 304
Ebat
  Uzunluk (ambalaj hariç) [mm] 175
  Genişlik (ambalaj hariç) [mm] 67
  Yükseklik (ambalaj hariç) [mm] 50
Ağırlık
  (ambalaj hariç) [kg] 0,2

 Standart donanım

 Opsiyonel olarak temin edilebilenler

 mevcut olmayanlar

Aksesuarlar

Yükleniyor...

Alternatif ürünler

Yükleniyor...

Seminerler

Karşıdan yüklemeler

Yükleniyor...