Sorularınız var mı?

Size daha fazla bilgi vermekten mutluluk duyarız.

Tel.: +90 212 438 56 55

Trotec koku nötralizatörleri ve çalışma prensipleri

Airozon ve AirgoPro serisinin tüm kullanım detayları

Airozon serisi

Airozon serisindeki koku nötralizatörleri, koku moleküllerini ayrıstıran ve nötralize eden yüksek derecede reaktif oksitleyici bir madde olan ozon üretir.

Ozon, oda havasında bulunan oksijenden elde edilir.

Bu sırada hava bir korona boşalmasına maruz kalır, bu durum, önce bir serbest radikal olan atomik oksijenin üretilmesine ve sonrasında ozon (O3) oluşumuna neden olur.

Cihazda üretilen radikaller hava kaynaklı ve sabit germ ve kirleticilerin (örn. zeminde, duvarlarda ve tavanda) oksitlenebilir bozunmasını hızlandırır, kokuları nötralize eder ve virüsleri, bakterileri, küf sporları ve kanser/alerji nedeni olan mikroorganizmaları öldürerek ortamı dezenfekte eder.

Metakararlı durumu sayesinde ozon daha sonra zehirli artıklar bırakmadan oksijene dönüşür.

AirgoPro serisi

AiroPro serisindeki koku nötralizatörleri geleneksel ozon üreticilerine oranla daha az enerji girişi gerektiren çalışma prensibiyle ayrılan plazma alanı iyonlaştırıcılardır.

Cihazda, sevk edilen hava bir akkor boşalmasına maruz kalır (iyonizasyon). Sadece sabit plazma içinde oluşan yan ürünler singlet oksijen ve modifikasyonlarından, serbest radikal olarak atomik oksijenden ve buradaki ozon üretimi için hazırlayıcı üründen oluşur.

Emilen havadaki kirleticiler (virsüler, bakteriler ve küf mantarları) bu sırada oksidatif bir çözünmeye maruz kalır, bu çözünme hidroksil radikallerinin varlığı sayesinde daha da desteklenir.

Plazma alanı iyonlaştırıcıları kullanılan odalarda iyon kaynağı ile insanlar arasında 2 metrelik mesafe korundukca insanlar bulunabilir.

Şirketler grubu  |  Fuar  |  Blog  |  İş olanakları  |  İletişim  |  Künye  |  Site haritası
Sosyal