Teknik inşaat kurutma işlemi tabi ki mucizeler gerçekleştiremez. Ama inşaat kurutma fizik yasaları içinde müteahhitler için optimum şartları sağlayabilir ve hafta veya ay olarak inşaat yapım sürelerini güvenilir bir şekilde kısaltabilir. Buradan elde edilen avantajlar:

 • Dışarıdaki havadan bağımsız olarak inşaat planına uyulması – Gecikme yok ve yüksek planlama emniyeti.
 • Zamanında iç sıva, şap ve zemin kaplama işleri yapılabilir
 • Duvar sıvasının nemli olmadığından dolayı boya işlerinde gecikme olmaz
 • Teslim edildiğinde inşaat malzemesi kuru olduğu için artık nemden dolayı ek hasarlar oluşmaz, dolayısıyla müşteri şikayetler (parke şişti, duvar dipleri küflendi, küften siyahlaştı gibi)
 • İnşaatın erken bitmesi durumunda kira gelirinden kaynaklanan maddi kazanç elde edilir.
 • Teknik inşaat kurutma sayesinde inşaat daha hızlı kurur, daha erken kullanılabilir ve duruma göre kurutma için harcanan masraflar erken gelen kira ödemeleriyle karşılanabilir.
 • Kısa kurutma süreleri sayesinde zaman baskısı altında zaman aralığı yaratılması
 • Haftalar öncesinden kullanılabilir olma avantajı
 • Zemin uygulamalarına (parke gibi) uygun hale gelmesi için 40 mm kalınlığında bir kaplamadan metrekare başına yakl. 8 litre suyun hava tarafından alınması gerektiği düşünüldüğünde, normal 150 metrekarelik bir evde sadece şaptan (duvarlar, sıva, beton tavan hariç) alınması gereken su miktarı 1200 litre olur.
 • Şap, uygulamaya ne zaman hazır olduğu müteahhit tarafından bilinir
 • Teknik inşaat kurutması sayesinde ustalar artık şapın ne zaman döşenmeye hazır olduğunu tam olarak müteahhide bildirebilir. Teknik inşaat kurutması sayesinde ustalar artık şapın ne zaman döşenmeye hazır olduğunu tam olarak müteahhide bildirebilir. Ayrıca sadece şap değil, tüm inşaat gövdesi kurutulur. Böylece mobilyanın arkasında siyah küf oluşumu gibi nem kaynaklı hasarlar önlenir
 • Yıllık ısıtma giderlerinin düşürülmesi
 • İnşaat yapım aşamasında inşaat kurtulduğu takdirde ilk senelerde ısıtma giderleri büyük oranda düşer. İnşaat malzemelerini kurutmada yıllık ısıtma enerji tüketimi ilk yıllarda % 300-400 ve hatta aşırı şartlarda (yoğun kış mevsimi) % 600 daha fazladır. Çünkü nem oranı duvarların ısı iletkenliğini büyük oranda etkiler; su ısıyı havaya göre 25 kat daha iyi iletir. Bu nedenle içeride hapsolmuş havanın suyla yer değiştirmesi ısı iletkenliğinin aşırı biçimde artmasıyla kendini gösterir.
 • Kışın yetersiz ısıtma yapılmasının önlenmesi
 • Soğuk bir kış ayında ısıtma performansı yeterli gelmeyebilir, çünkü pratik hesaplamalar yapılırken kuru inşaat malzemelerinin ısı iletim katsayıları dikkate alınmıştır.
 • Hane halkı için termik konforun artırılması
 • Denge noktasına kadar kurumamış bir inşaat, nemden dolayı etkilenen büyük yüzeyler söz konusuysa termik konforun büyük oranda azalmasına yol açar. Hane halkı bunu soğuk olarak hisseder, çünkü gövde yüzeyi yüksek ısı alımı nedeniyle hızlı biçimde soğur. Bunun karşılığında oda sıcaklığı yükseltilir, bu da ısıtma için kullanılan enerjinin artmasına neden olur. Buna karşın kuru duvarlar yüksek yüzey sıcaklıkları nedeniyle rahat bir ortam sağlar.
 • Küfe bağlı hasarların önlenmesi
 • Odadaki nemin uzun süre % 75'in üzerinde olması ve hatta bazı durumlarda % 70 olması durumunda, duvarın yüzeyinde kapiler yoğuşması nedeniyle o kadar çok nem alınır ki, küf mantarlarının büyümesi için uygun ortam yaratılır. Yani havadaki nem oranı % 100'e - yani yoğuşma noktasına - ulaşmadan ve su yoğuşmadan önceki durum budur. Bazı küf mantarları sağlığa zararlı olduğu için burada hijyenik bakımdan ciddi kusurlar vardır.
Şirketler grubu  |  Fuar  |  Blog  |  İş olanakları  |  İletişim  |  Künye  |  Veri güvenliği beyanı  |  Site haritası
Sosyal