Zemin kurutmasında bir filtrasyon zincirinin kademeleri

Proses havası temizliğinde dikkate alınması gereken hususlar:

Filtre kademesi: Ön filtreleme ve kaba ayırım

Sonraki filtreleri ve kompresörü korumak için, önce emilen su-hava karışımından serbest olan su ayrılmalıdır.

Teknik açıdan karmaşık Trotec çözümünde, bu kaba ayırma işlemi özel bir çarpma plakasiyla gerçekleşir; su burada birikir ve su seperatörünün toplama haznesine verilir.

Filtre kademesi: Ön filtreleme ve ince ayırım

Sonraki filtrelerin verimini artırmak ve kompresörün çalışma ömrünü uzatmak için oluşan su geri tutulmalı ve hava akımından ince partiküller temizlenmelidir.

Trotec su seperatörlerindeki ince ayırma işlemi, paslanmaz çelik tellerden üretilmiş tanımlı örgüsü su girişi durumunda daha sonra oluşacak suyun bloke edilmesi için bir sınır tabakası oluşturan ve yıkanabilen bir ince filtre (çelik buğu ayırıcı) aracılığıyla gerçekleşir; bu su, buğu ayırıcıdan toplama haznesine geri gider. Bu sınır tabakası aynı zamanda ince tozları tutmak için filtre işlevi görür (ıslak hava filtresi).

Pratik uygulamadaki avantajı: Kurutma işlemi tamamlandıktan sonra, ince filtre kolay ve hızlı şekilde su seperatöründen çıkarılabilir, basınçlı suyla temizlenebilir ve sonra tekrar kullanılabilir.

Filtre kademesi: Mikro filtreleme, sınıf F8, DIN 779’a göre

Ön filtreleme işleminden sonra, temizlenen ve su içermeyen hava insan gözünün görmeyeceği partiküller içerir. Bu aşamada, birçok nedenle proses havası mikro filtreleme işlemine tabi tutulmalıdır:

Bir taraftan, emilen kirlenmiş hava odalara geri verilmeden önce ilgili düzenlemelere göre yeterince temizlenmiş olmalıdır. Diğer taraftan, bir HEPA filtresi kullanımın öngörüldüğü uygulamalar için zorunlu ön filtreleme işlemi olarak; örn. küf mantarı veya anorganik elyaf tozların yayılma riskinde.

Trotec mikro filtreleri, özellikle 250 mbar’dan yüksek basınç farklarına sahip vakum türbinlerinin kullanılmasına uygundur ve 0,1 m² filtre yüzeyi ve 60 m³ hava performansıyla VE kompresörlerine ait vakum türbinlerinin maksimum performansına uyarlanmıştır. Trotec mikro filtreleri, DIN EN 779'a göre HEPA filtrelemesi için öngörülen F8 filtre sınıfına uygundur ve 2 mikrometre boyundaki partiküllerin % 99'unu proses havasından ayırabilme özelliğine sahiptir!

Filtre kademesi

Vakumlu kurutmada proses havası temizliği – sadece teknik bir soru değil...

Su seperatörlü çelik buğu ayırıcılar, mikro ve HEPA filtreleri birbirine özel olarak uyarlanmış özel konstrüksiyonlardır ve yüksek basınç farkları ve yüksek akış hızları için tasarlanmıştır.

Yanlış hesaplanan filtre zincirlerinin veya düşük kaliteli malzemelerin kullanılması, yayılma riskine ve bunun sonucu olarak kullanım ömrünün aniden azalmasına ve hatta cihazların tamamen devre dışı kalmasına neden olur.

Bu nedenle ticari vakumlu kurutmada teknik açıdan kusursuz bir proses havası temizliğinin garanti edilmesi yasal olarak zorunludur.

Buna rağmen piyasada halen, "filtre sisteminin" normal köpük filtrelerden veya duman tahliye kanallarındaki filtreleme işlemleri için filtre pedlerinden oluştuğu cihazlar sunulmaktadır.

Çelik yapılı buğu ayırıcılar artık tek katlı bir pedle gerekli pratik uygulamaya cevap veremiyor.

Ahşap çerçeve içinde kaset filtresi şeklindeki HEPA filtreleri, havalandırma tekniğinde kullanılır ve bize göre su hasarı restorasyonu için fazla uygun değillerdir.

Buna karşın, Trotec su seperatörleri bu alanda uzmanlaşmış mühendislik büroları tarafından tasarlanmış ve hesaplanmıştır. Lider filtre üreticileriyle birlikte, özellikle yaygın olan kompresör kapasiteleri için münferit filtre kademeleri tasarlanır ve kendi servis firmamızda uzun süreli testlerde test edilir.

Bu nedenle Trotec kurutma servisleri, uzun yıllar boyunca denenmiş ve mümkün olan en iyi filtre performansına sahip profesyonel ekipmandan maksimum verimle faydalanıyor - Uzun yıllar boyunca binlerce projede kendini ispatlamış ve sigorta şirketleri ve uzmanlar tarafından kabul edilen modern teknolojiye göre geliştirilmiş cihazlar.

Filtre kademesi: HEPA filtreleme, sınıf H13, DIN 1822-1'e göre

Bir HEPA filtrelemenin temel amacı, küf mantarlarını, bakterileri ve kanser şüphesi doğuran küçük mikro elyafları güvenli şekilde ayırmaktır. Bu nedenle bu tip hassaslaştırıcı maddelerin havada yayılma riski bulunan ortamlarda, bir HEPA filtresinin kullanımı teknik bir koruyucu önlem olarak zorunludur.

H13 sınıfı Trotec HEPA filtreleri, VE kompresörlerine ait vakum türbinlerinin teknik özelliklerine ve mikro filtrelerin filtre yüzeylerine optimum düzeyde adapte edilmiştir ve filtre üreticisi tarafından onaylıdır. İyileştirilen filtre geometrisi, 3 m² filtre yüzeyi ve 315 m³ hava performansıyla Trotec HEPA filtreleri maks. 0,3 mikrometre boyutundaki tüm havada yüzen maddeleri % 99,97 oranında ayırır! Karşılaştırma için: İnsan saçının çapı yaklaşık 80 mikrometredir, yani 800 kat daha büyüktür!

Uygulamaya uyumlu filtre sistemlerini tespit etmek için kontrol listesi:

 • Sistemde 4 kademeli bir filtreleme var mı?
  (Islak ayrım, ıslak buğu ayırıcı-ince filtreleme, mikro filtreleme sınıf 8, HEPA filtreleme sınıf H13)
 • Sistemde bir HEPA filtresi durum denetimi var mı?
 • Buğu ayırıcının yapısı nasıl?
  Çelik buğu ayırıcı spesifik bir küp şekline mi sahip yoksa düz bir ped mi?
 • Hangi mikro filtre kullanılıyor?
  DİKKAT Duman aspiratörleri için nalburdan alınan filtrelerde, köpük pedlerde, toz filtrelerinde dikkatli olun. Bunlar, mikro filtre (F8) ve ön filtre olarak bir HEPA filtresi (H13) için sınıflandırılmamıştır.
 • HEPA filtresinin büyüklüğü ve türü su hasarı restorasyonu için uygun mu?
  DİKKAT Şu özelliklerde dikkatli olun: Süpürge büyüklüğü, ahşap kaset filtresi, bir kamyon hava filtresinin büyüklüğü ve şekli!
 • HEPA filtresi doğrudan su seperatörünün veya kaba filtre ünitesinin arkasına mı takılmış?
  DİKKAT Mikro filtreler olmadığında veya ön filtreleme amacıyla HEPA filtreleriyle birlikte kullanılamadığında dikkatli olun! 
 • Kullanılan mikro ve HEPA filtrelerinin yüzeyi oranı ne kadar?
  Yüksek ayırma derecesi nedeniyle, HEPA filtreleri kullanıldığında zorunlu olarak düşük bir akış hızıyla çalışılmalıdır. Basınç kayıplarını önlemek için, Mikro-HEPA filtre yüzeyi oranı en az 1:6 olmalıdır; yani HEPA filtre yüzeyi öndeki mikro filtreden en az altı kat büyük olmalıdır!
 • HEPA filtresi su seperatörünün içinde mi bulunuyor?
  DİKKAT: HEPA filtre haznesi HEPA filtresi takılmadığında da kirlendiği için aşırı temizleme ve bakım işçiliği gerekir!
 • Tüm tüketim elemanlarına iyi erişilebiliyor mu, tüketim elemanları tek tek değiştirilebiliyor mu?

Uygunsuz bir filtre sistematiğinin sonuçları:

 • Tehlikeli maddelerin yeterli düzeyde ayrılmaması, geri çekilmeye ve itibarın zarar görmesine neden olabilir
 • Kirlenmiş HEPA filtresinden kaynaklanan hızlı basınç kaybının neden oldukları
  • Oldukça uzun kurutma süreleri
  • Kompresör türbinlerinin aşırı ısınması
  • Pahalı HEPA elemanlarının sürekli değiştirilmesi

Bu nedenle filtre durumunu denetlemek için HepaControl kullanın!

Şirketler grubu  |  Fuar  |  Blog  |  İş olanakları  |  İletişim  |  Künye  |  Veri güvenliği beyanı  |  Site haritası
Sosyal