DA 4 Qube

Sorularınız var mı?

Size daha fazla bilgi vermekten mutluluk duyarız.

Tel.: +90 212 438 56 55

DA 4 Qube böylece kurutma süresini ve enerji maliyetlerini azaltır

DA 4 Qube ile tüm köpük izolasyonlu şap kurutma alanlarında düşük enerji masrafları ve hızlı kurutma

Çok nemli yalıtım katı bölgelerindeki yüksek karşı basınç, emme yükünün tüm kurutma bölgelerinde eşit şekilde dağıtıldığı klasik vakumlu kurutma yönteminde, kuru havanın iyi derecede kurutulmuş alanlardan orantılı olarak daha fazla ve halen nemli olan alanlardan çok düşük miktarda geçmesine ve dolayısıyla kurutma sürelerinin gereksiz şekilde uzamasına neden olur.

Bunun tersine sadece vakumlu kurutma yöntemi için tasarlanan DA 4 Qube kurutma kontrol ünitesi, özel olarak geliştirilen sensör destekli Efidry kumandası ile farklı kurutma bölgeleri arasında tam otomatik olarak aktif bir emme havası yük yönetimine olanak sağlar.

DA 4 Qube, opsiyonel VX bağlantı plakası aracılığıyla ara hortum bağlantısı için tekli modda da envanterdeki yalıtım katı kurutucularla birlikte kullanılabilir.
VX bağlantıl plakalı DA4 Qube

Emme performansının bu şekilde otomatik olarak en nemli alana kanalize edilmesi, tüm yalıtım katı bölgelerinin daha eşit, bariz ve hızlı bir şekilde kurutulmasını sağlar; böylece kurutma süreleri ve enerji maliyetleri hasar türüne bağlı olarak % 30 ila % 70 oranında azaltılır veya % 30’a varan oranda daha büyük yüzeyler aynı sürede kurutulur!

Bu nedenle, hasarlı bileşenlerde gürültü ve ısı yükü de bariz bir şekilde azalır ve mekanlar bariz bir şekilde daha kısa sürede tekrar kullanılır hale gelir.

Son derece kompakt kurutma kontrol ünitesi DA 4 Qube, Qube+ için mükemmel şekilde uyarlandı ve birkaç işlemle direkt olarak Qube+’a takılabilir ve bağlantı güvenliği sağlanarak kenetlenebilir, böylece zahmetli su separatörü ara hortum bağlantısı tamamen ortadan kalkar.

Envanterdeki yalıtım katı kurutucularla, örneğin VX 5 MultiQube ile de DA 4 Qube, opsiyonel VX bağlantı plakası sayesinde tekli modda sorunsuz bir şekilde birleştirilebilir.

DA 4 Qube kurutma kontrol ünitesinin çalışma prensibi

DA 4 Qube kullanılmayan vakumlu yalıtım katı kurutmasının şematik gösterimi

DA 4 Qube kullanılmayan vakumlu yalıtım katı kurutmasının şematik gösterimi

Kurutma kontrol ünitesi kullanılmayan klasik bir vakumlu kurutmada tüm emme kanalları her zaman açıktır. Aşırı nemlenmiş yalıtım katı bölgelerindeki daha yüksek karşı basınç, iyi kurutulmuş bölgelerden oransal olarak çok fazla ve hâlâ nemli olan bölgelerden ise çok az miktarda kurutma havasının geçmesine neden olur; bunun sonucunda gereksiz uzun kurutma süreleri oluşur.

Sensör destekli kurutma çevrimleri akışının ayrıntıları

DA 4 Qube kullanılan vakumlu yalıtım katı kurutmasının şematik gösterimi

DA 4 Qube kullanılan vakumlu yalıtım katı kurutmasının şematik gösterimi

DA 4 Qube, kolayca Qube+’a takılır ve kenetlenir, ardından proses havası nem sensörü Qube+’a takılır [1] ve daha sonra oda havası nem sensörü gerektiğinde ilgili odaya yerleştirilir veya sensör tutucuda bırakılır [2].

İlk devreye girme çevriminde, tesisat kontrolü ve referans ölçüm değeri belirlemesi için önce tüm emme kanalları komple açılır. Bu durum, DA 4 Qube kullanılmayan “klasik” bir vakumlu kurutmaya karşılık gelir.

Bunun ardından, kurutma işlemi, yandaki şematik çizimlerde gösterildiği gibi dinamik kumandalı Efidry aralıkları temelinde “Aktif kurutma” olarak hızlandırılır:

1. Efidry aralığı, anahtarlama döngüsü 2

1. Efidry aralığı, anahtarlama döngüsü 2

İlk aralığın ikinci devreye girme çevriminde, nem ölçüm değerleri her münferit kanal için belirlenir ve DA 4’ün kumanda mantık ünitesine aktarılır.

1. Efidry aralığı, anahtarlama döngüsü 3

1. Efidry aralığı, anahtarlama döngüsü 3

DA 4 Qube’un kumanda otomatiği, üçüncü devreye girme çevriminde belirlenen nem değerleri temelinde, yalıtım katı kurutma sisteminin ana emme gücünü hesaplanan zaman dilimi boyunca en yüksek nem değerli kurutma bölgesine yönlendirir.

2. Efidry aralığı (ve diğer)

İkinci ve takip eden diğer her aralık için, DA 4 Qube’un sensör kumandası sürekli olarak kurutma bölgelerinin güncel nemlilik durumunu hesaplar ve emme kanallarının çevrim sürelerini optimize eder. Bu şekilde, ana emme gücü her zaman tam otomatik olarak nemli bölgeye yönlendirilir. Aktif, sensör destekli bu emme havası yük yönetimi, nemli tüm alanların eşit ve bariz bir şekilde daha hızlı kurutulmasını sağlar.

Efidry kapatma aralığı

Efidry kapatma aralığı

Efidry sensör kumandası denetlenen bölgeler için optimum homojen kurutma derecesini belirleyince, çevrim turlarını otomatik olarak sonlandırır ve kanal nemi almak için tüm emme kanallarını % 100 hava akışına geçirir. Bu ek kurutma işlemi kalite güvencesiyle gerçekleşir: DA 4 Qube, bir kurutma bölgesinde nem yeniden arttığında proses havası ve oda neminin dengelenmesi sayesinde otomatik olarak tekrar “Aktif kurutma” moduna geçer.

DA 4 Qube

DA 4 Qube, “Tehlikeli kurutmayı” güvenilir şekilde hesaplanabilen sabit süreli bir projeye dönüştürür:

Sensör destekli DA 4 Qube kurutma kontrol ünitesi kullanılarak sadece kurutma süreleri ve enerji giderleri hasar durumuna göre % 30 ile 70 arasında azaltılmaz, ayrıca zarar gören yerlerdeki gürültü ve ısı yükü de etkin şekilde azaltılır ve mekanlar belirgin şekilde daha hızlı kullanılabilir hâle gelir; DA 4, bunun dışında tahmin edilebilir kurutma sonu ile standartlaştırılmış uyumlu kurutmalara” olanak sağlar.

Bu şekilde, pahalı “Şüphe üzerine boşta çalışmalar” nedeniyle boşta çalışma oranı pratikte sıfıra indirilebilir; bu sayede, “Tehlikeli kurutma” güvenilir şekilde hesaplanabilen sabit süreli bir projeye dönüşür.

Şirketler grubu  |  Fuar  |  Blog  |  İş olanakları  |  İletişim  |  Künye  |  Veri güvenliği beyanı  |  Site haritası
Sosyal