DA 4 Qube

Sorularınız var mı?

Size daha fazla bilgi vermekten mutluluk duyarız.

Tel.: +90 212 438 56 55

Gelişmiş kurutma teknolojisinin kalbinde

Hızlı ve etkin yeni yalıtım katı kurutmasında kriterlerini DA 4 Qube belirliyor – tam otomatik

Tüm su boruları hasarlarının % 80’i zemin bölgesindeki homojen olmayan nem dağılımlarından kaynaklanır: Ciddi derecede ıslanan alanlar, az veya düşük nemli bölgelerle sınırlanır.

Yalıtım katının klasik vakumlu kurutma yönteminde kurutma için kullanılan proses havası, yöntem gereği, nemli bölgelere oranla kuru bölgelerden daha fazla akar; bu da kurutma sürelerinin açıkça daha uzun ve dolayısıyla enerji maliyetlerinin daha fazla olmasına neden olur.

Bunun aksine, sadece vakumlu kurutma yöntemi için tasarlanan DA 4 Qube kurutma kontrol ünitesi, patentli Efidry kumandası (özel olarak geliştirilen sensör destekli kendi kendini ayarlayan bir kumanda otomatiği) ile farklı kurutma bölgeleri arasında tam otomatik olarak aktif bir emme havası yük yönetimine olanak sağlar.

Çevrim süreleri ve emme aralıkları, DA 4 Qube’ü otomatik olarak yalıtım katı bölgelerinin nem derecesine ve özel malzeme karışımına uyarlar ve kullanıcıyı, entegre durum ekranı aracılığıyla tüm süreçler hakkında bilgilendirir.

Bu sırada sensör sistemi, denetlenen her bir kurutma bölgesinin nem derecesini sürekli olarak kaydetmekle kalmaz, aynı zamanda nem değerlerini sürekli analiz eder ve protokollendirir ve ana emme performansını otomatik bir şekilde en nemli bölgeye göre düzenler.

Ayrıca oda nemi ölçülür ve DA 4 Qube, yalıtım katı nem değeri için belirli bir yaklaşım değerinden itibaren otomatik olarak aktif kurutmadan müteakip kurutmaya geçer.

DA 4 Qube, kafa tarafında rahatça okunabilir aydınlatmalı bir üç satırlı ekranla donatılmıştır.
Çok satırlı durum ekranı
Tüm durum bilgileri, değişimli olarak DA 4 Qube’ün ekranında “düz metin“ olarak görüntülenir.
Çok satırlı durum ekranı

Pratik: Elektrik kesintileri bile DA 4 Qube’ün hızını kesmez, çünkü böyle bir durumda tekrar açılması veya yeniden yapılandırılması gerekmez, çünkü ünite son aşamayı “tanıma” ve buradan itibaren güvenilir bir şekilde çalışmaya devam etme becerisine sahiptir. Bu şekilde, DA 4 Qube’ün benzer bir donanımla birlikte kullanılmasıyla kurutma süreleri ve enerji maliyetleri hasar türüne bağlı olarak % 30 ila % 70 oranında azaltılır veya % 30’a varan oranda daha büyük yüzeyler aynı sürede kurutulur!

Pahalı “şüphe üzerine ölçüm çalışmalarından” kaynaklanan boşa çalıştırma işlemleri de DA 4 Qube kullanıldığında pratikte tamamen ortadan kalkabilir:

DA 4 Qube’ün entegre GSM modemi sayesinde, su hasarlarını gideren kuruluşlar, MQDatamonitor bağlantı sunucusu üzerinden her zaman uzaktan da kurutma verilerini çağırma, kurutma sürecinin güncel durumu hakkında bilgi edinme ve kurutma işlemi biter bitmez ve sistem sökülmeye hazır hale gelir gelmez otomatik olarak bu durumu bildiren bir mesaj alma olanağına sahip olur.

Böylece “kurutma macerası”, güvenilir şekilde hesaplanabilen zamanı sabit bir proje halini alır!

Ciddi ölçüde kısalan restorasyon süresi, hasarlı bileşenlerde gürültü ve ısı yükünün bariz bir şekilde azalmasını ve ilgili mekanların daha kısa bir süre içinde tekrar kullanılır hale gelmesini sağlar.

DA 4 Qube kumanda ünitesi ile kurutma hizmeti veren kuruluşlar “standartlaştırılmış kurutma” işlemlerinden kâr sağlar:

Trotec’in DA 4 Qube kurutma kontrol ünitesi sadece zaman ve enerji tasarrufu ile daha homojen bir yalıtım katı bölge kurutmasına yönelik kurutma tekniği avantajları sağlamakla kalmaz, buna ek olarak iş akışları ve kurumsal proseslerin kalıcı olarak değiştirilmesini ve dolayısıyla kurutma hizmeti veren her kuruluş için benzersiz olanaklar sağlar:

  • DA 4 Qube, geleneksel kurutmayı “standartlaştırılmış kurutmaya” dönüştürür (uyumlu kurutma). Tüm kurutma işlemleri artık planlanabilir, işlemlerin akışı sürekli olarak protokollenir ve veri çağırma yoluyla kontrol edilebilir, kurutma süreleri hesaplanabilir.
  • Pahalı “şüphe üzerine ölçüm çalışmalarına” kesinlikle gerek kalmaz.
  • DA 4 Qube, kurulum hatalarından kaynaklanan olumsuz ekonomik sonuçları azaltır.
  • DA 4 Qube her zaman otomatik olarak en nemli bölgelere “konsantre olur”.
  • “Standartlaştırılmış kurutmalar” personel kullanımı, malzeme kullanımı ve hesaplama açısından yüksek planlama güvenliği sağlar!
  • DA 4 Qube kullanımı sayesinde “kurutma macerası” güvenilir şekilde hesaplanabilen zamanı sabit bir proje halini alır.
  • Şimdiye kadar özellikle “şüphe üzerine yapılan ölçüm işlemlerinin finansal riski” nedeniyle mantıksız olan büyük ve ayrıca uzak bölgeler, artık şirket açısından ekonomik olarak kullanılabilir.
  • Aynı malzeme ve personelle brüt getiri artar, ciro ve kazanç güvenilir bir şekilde tahmin edilebilir.
  • Böylece “uyumlu kurutma” mümkün olur.
Dünya genelinde benzersiz – Sadece Trotec’te!
Maksimum verim!
DA 4, iki Efidry sensörü ile proses havasının karıştırma oranını ve bağıl nemini ve ek olarak oda havası nemini ve sıcaklığını [1] eşit şekilde belirler. DA-4 arabirimi [2], ayrıca Qube+ veya VX 5 MultiQube ile bir veri ağı bağlantısına olanak sağlar.
DA 4 Qube
DA 4 Qube’un envanterdeki yalıtım katı kurutucularla birlikte kullanımı için opsiyonel DA adaptör plakaları mevcuttur. Bu şekilde, arka tarafa montaj ile, portföyünüzdeki MultiQube üniteleriyle kurutma uygulamalarında da son derece kullanışlı DA 4 Qube’ün avantajlarından faydalanabilirsiniz.
Üniversal olarak kullanılabilir

Vakumlu yalıtım katı kurutmasında maksimum verimlilik için DA 4 Qube

Maksimum verim!
Şirketler grubu  |  Fuar  |  Blog  |  İş olanakları  |  İletişim  |  Künye  |  Veri güvenliği beyanı  |  Site haritası
Sosyal