Filtre sınıflarına genel bakış

Filtre sınıfları ve uygulama örnekleri genel bakışı

 
Partikül boyutu Partikül örnekleri Filtre sınıfı Kullanım örnekleri
Kaba toz filtresi
Boyutu
> 10 µm olan partiküller için
Böcekler, tekstil elyafları ve saçlar, kum, uçucu kül, çiçek tozu, sporlar, polenler, çimento tozu G1
G2
Basit uygulamalar (örn. kompakt cihazlarda böceklere karşı koruma olarak) için
G3
G4
Sivil savunma tesislerinde ön filtre ve sirkülasyon hava filtresi;
Boya püskürtme kabinlerinin atık havası ve mutfak atık havası, vb.; klima cihazları ve kompakt cihazlar (örn. pencere klima cihazları, fanlar) için kirlenme koruması; F6 - F8 filtre sınıfları için ön filtre
İnce toz filtresi
Boyutu
1-10 µm olan partiküller için
Sporlar, polenler, çiçek ve çimento tozu, toz birikmesine ve lekelere neden olan partiküller, hayvan konaklarındaki bakteriler ve mikroplar F5 Üst düzey gerekliliklerin olmadığı mekanlar (örn. fabrika binaları, depolama alanları, garajlar) için dış hava filtresi
F5
F6
F7
Havalandırma santrallerinde ön ve sirkülasyon havası filtrasyonu; satış yerleri, depolar, ofisler ve belirli üretim alanları için klima cihazlarında bulunan son filtreler, F9'dan H11'e kadar olan filtre sınıfları için ön filtre
Yağ dumanı ve aglomera kurum; tütün dumanı; metal oksit dumanı F7
F8*
F9
Bürolar, üretim alanları, devre merkezleri, hastaneler, EDV merkezlerinin klima cihazlarında bulunan son filtreler; H11 - H13 filtre sınıfları için ön filtre ve aktif karbon
Yüzer madde filtresi, boyutu
< 1 µm olan partiküller için
Mikroplar, bakteriler, virüsler, tütün dumanı, metal oksit dumanı H10
H11
H12
Gerekliliklerin yüksek ve maksimum olduğu mekanlar (örneğin laboratuarlar, gıda, ilaç, incehassas mekanik, optik ve elektronik endüstrisi ve tıp alanıyla ilgili üretim alanları için) için son filtre
H11 Steril oda sınıfları *** ISO 6
ve ISO 5 için kullanılan son filtreler
Oluşum durumundaki yağ dumanı ve kurum, radyoaktif yüzer maddeler H12
H13**
Steril oda sınıfları *** ISO 4 ve ISO 3 için kullanılan son filtreler, sivil savunma tesislerindeki son filtreler, nükleer tesislerdeki atık hava filtreleri
Aerosoller H14
U15
U16
U17
Steril oda sınıfları *** ISO 2
ve ISO 1 için kullanılan son filtreler

* Trotec Mikrofiltre sınıfı, ** Trotec HEPA filtre sınıfı, *** ISO14644-1'e göre

Bu maddelerin tehlike potansiyeli nedeniyle, restorasyon şirketleri, vakum yöntemiyle yalıtım katları kurutulurken GefStoffV Madde 19 uyarınca havanın uygun filtre sınıflarıyla temizlenmesini sağlamakla yükümlüdür!

Modüler çok kademeli filtre zincirimizin avantajları ve münferit filtre kademeleri hakkında ayrıntılı bilgi...

Şirketler grubu  |  Fuar  |  Blog  |  İş olanakları  |  İletişim  |  Künye  |  Site haritası
Sosyal