Pratik durumlarla ilgili olarak bu yöntemle ilgili bilgiler:

Yalıtım katı kurutmasının prensipleri

Basınç yöntemindeAşırı basınç yönteminde ısıtılmış kuru hava özel aralıklardan yalıtım katına verilir.

Geçiş aşaması esnasında kuru olan hava katmandaki nemle zenginleştir, kenar derzden veya başka aralıklardan odaya girer ve kurutma üniteleri yardımıyla tekrar kurutulur.

Bu döngü sayesinde malzemeye özel denge nemine ulaşılana kadar bir kurutma sağlanır.

Yöntemde Vakumlu yöntemde tüm işlem terstir. Vakum türbinleriyle nemli hava yalıtım katından dışarı çekilir.

Bu şekilde yalıtım katı bölgesinde, nem alma cihazlarıyla kurutulan oda havası, açık durumdaki kenar derzleri veya diğer hafifletme açıkları üzerinden tekrar dengelenen bir vakum oluşur.

Aşırı basınç vakuma eşit değildir!

Belirli bir hava hacmini, örneğin 100 mbar'lık bir karşı basınçta 100 m³ (örn. strofor™, taş yünü) emmek için, yalıtım katına sevk etmek için gerekli olan aynı karşı basınçtaki (100 mbar) eşit hava hacmine oranla yaklaşık % 20 daha fazla enerjiye ihtiyaç duyulur. 150 mbar'lık bir karşı basınçta (örn. perlit) bu fark % 30'a çıkar.

Farklı şekilde ifade edecek olursak: Bir yalıtım katı kurutma ünitesi, aşırı basınç yönteminde, vakum yöntemindeki aynı konfigürasyonda emilene oranla yalıtım katına yaklaşık % 20 ila 30 daha fazla hava hacmi akıtabilir!

Sonuç: Yöntem gereği, vakum yönteminde elde edilebilen yüzey performansı, aşırı basınç yöntemindekine göre daha düşüktür.

Vakum yöntemiyle ilgili önemli uyarılar:

Bu yöntemde kompresöre su veya katı maddelerin girmemesi için bir filtre sisteminin kullanılması gerekir. Aksi takdirde türbin tıkanır ve cihaz hasar görür.

Bu nedenle Trotec filtre zincirinin avantajlarından faydalanın - Daha fazla bilgi için ...

Yöntemin avantajları ve dezavantajlarının karşılaştırması Aşırı basınç Vakum
Suyun etkilenmeyen bölgelere doğru kontrolsüz şekilde yayılma tehlikesi evet hayır
Bitişik bölgelerde oda ikliminin kötüleşmesi ve potansiyel demirbaş hasarları evet hayır
Kenar/köşe bölgelerinde sıkışan nem, kurutma sürelerinin uzamasına neden olabilir evet hayır
Aynı makinelerin kullanımında yüzey performansı % 100 % 80
Bağlantılı genel kurutma süresi normal daha hızlı
Kapiler basınç nedeniyle doğal taş zeminlerde minerallere bağlı ufalanmalar mümkün evet hayır
Bitüm düz zemin döşemelerde bombeleşme hasarları oluşabilir evet hayır
Sporlar, alerjenler veya kanserojen mikro elyaflar nedeniyle solunan havanın kirlenmesine karşı koruma mümkün hayır evet
Hava giriş/çıkış açıklıkları için gerekli delik sayısı daha fazla daha az
Hastaneler, huzurevleri, okullar, çocuk yuvaları, vb. hijyenik hassasiyeti bulunan yerlerde kullanım olanağı yasak evet
Şirketler grubu  |  Fuar  |  Blog  |  İş olanakları  |  İletişim  |  Künye  |  Veri güvenliği beyanı  |  Site haritası
Sosyal