Home Comfort

Sorularınız var mı?

Size daha fazla bilgi vermekten mutluluk duyarız.

Tel.: 0 212 438 56 55

Konutlar ve ofisler için soğutma performansının hızlı hesaplanması

Tüm konutun soğutulmasına yönelik önemli bilgiler:

Birçok durumda münferit mekanlar 50 m² ve üstünde değildir. Örnek olarak 65 m²'lik hesaplanan soğutma performansı, birden çok odalı 65 m²'lik bir konuta uygulanamaz.

Klima sistemi, konutun oda hacmini soğutma kapasitesine sahiptir fakat gerekli soğutmayı sadece tam hava sirkülasyonunun sağlanması koşulu ile gerçekleştirebilir.

Durumu basite indirgeyerek açıklayacak olursak; klima sisteminin ürettiği soğuk hava, sıcak oda havasına göre daha ağırdır. Dolayısıyla soğuk hava, fanın onu üfürebildiği yerde olacaktır.

Ve havanın birden çok odaya eşit dağılımı klima cihazı ile mümkün değildir. Kurulum şeklinde (hava akış yönü) bağlı olarak, komşu odada belirli bir soğukluk hissedilir, bunun arkasında yer alan odalarda ise soğutma neredeyse hiç yapılmaz.

Bu nedenle klima sisteminin mümkünse ayarlanabilir hava yönlendiriciye sahip güçlü bir radyal fana sahip olması önemlidir. Aksiyel çalışan fanlara oranla radyal fanlar, ağır olan soğuk havayı, “ivmeyle” daha uzağa taşıyabilme avantajına sahiptir.

PAC serisinde yer alan modellerimiz, bu nedenle ekstrem güçlü radyal fanlarla donatılmıştır. Kademesiz ayarlanılabilir hava yönlendirmesi yukarıya doğru çapraz verilir ve soğuk hava çok daha ileriye doğru bitişik odalara kadar dağıtılır.

Konutlar ve ofisler için soğutma performansının hızlı hesaplanması

Bir odanın soğutulması için ne kadar güç gerekli? Bunun için basit bir formül var: Her metreküp oda hacmi için 30 Watt'lık bir soğutma performansı gerekir.

İhtiyaç duyulan soğutma performansı, 35 m² taban alanı ve 2,5 m oda yüksekliğine sahip örnek odada olduğu gibi bu altın kurala göre hızlı ve kolay bir şekilde belirlenebilir:

35 m² x 2,5 m oda yüksekliği =
87,5 m³ oda hacmi x 30 Watt =
2.625 Watt

Bu, tipik konut ve ofisler için tahmini bir hesaplama formülüdür. Bunun dışında, ihtiyaç duyulan soğutma performansı, odanın "ısı yüküne" de bağlıdır: Güneş ışınları, yalıtım, insan ve ısı kaynağı sayıcı da klima cihazının seçilmesinde bir rol oynar.

Çatı katındaki dairelerde istisna:

Çatı katındaki odalarda, kullanıcı genellikle çatıdaki ısı yalıtımını bilmediği için doğru soğutma kapasitesinin belirlenmesi daha zordur. Bu nedenle özellikle eski yapılarda, belirlenecek soğutma kapasitesi için her zaman yüzde onluk bir emniyet payı eklenmesini öneriyoruz. Deneyimlerimize göre, metreküp oda havası başına 50 ila 60 Watt'lık bir performans gerektiği varsayılmalıdır. Yalıtımı çok kötü olan tavanlarda ve çok sayıda tavan penceresinde daha da çok.

Soğutma yöntemleri hakkındaki pratik bilgiler: Çalışma şekilleri ve teknik farklara genel bakış

Monoblok veya Split cihaz, tek hortumlu veya çift hortumlu teknoloji, buharlaştırmalı soğutucu veya soğutma makinesi? Yüksek sıcaklıklarda ferahlatıcı oda soğutması için ideal cihazı arayanlar, çok çeşitli seçenekler ve kullanılan farklı yöntemler nedeniyle seçim yapmakta zorlanabilirler.

Öncelikle: Tek ve sadece optimum bir yöntem yoktur. Oda büyüklüğü, soğutma yöntemi, konfor beklentisi, kurulum masrafları ve tabii ki bütçe gibi ne kadar farklı başlangıç parametresi mevcutsa, mükemmel çözümü oluşturmak da münferit olarak o kadar farklı şekilde sağlanabilir.

Trotec tam da bu nedenle ürün yelpazesinde farklı soğutma yöntemlerinin kullanıldığı sayısız kaliteli cihaz sunar. Böylece kişisel ihtiyaçlarınız için her zaman en uygun cihazı bulabilir ve pazarın lider tedarikçilerinden birinin en iyi fiyat / performans oranından faydalanabilirsiniz!

Mobil klima sistemleri – konforlu soğutma makineleri

Konunun daha iyi anlaşılması için önce biraz soğutma teknolojisinden bahsedelim: PAC serimize ait tüm klima cihazları, oda havasını, hava soğutucuların tersine güçlü kompresörlü soğutma sistemleri aracılığıyla soğutur. Burada bir soğutma gazı iki ısı aktarıcı (kondenser ve evaporatör) üzerinden iletilir. Bu kapalı devir daimdeki soğutma gazı, kompresör ve genleşme valfı aracılığıyla değişken basınç değerlerine maruz bırakılır, böylece gaz, sıkıştırma sırasında ısınır ve basınç azaltılırken soğur. Isı, kondenserde dışarıya iletilir ve evaporatördeki soğuk hava, mekâna üflenir.

Nem alma dahil

Evaporatördeki hava çiğleşme eşiğinin altına inecek kadar soğuyabildiği için, aynı zamanda havadaki nem de yoğuşur – yani bu hava sadece soğutulmaz, aynı zamanda nemi de alınır, bu da, boğucu nemli hava rahatsızlık yarattığı için konfor hissini pozitif yönde arttırır ve rahat hissettirici bir oda iklimi oluşturur.

Trotec'in bu soğutma makineleri tasarıma bağlı olarak Split veya tek veya çift hortum teknolojili monoblok klima cihazları şeklinde temin edilebilir.

 

 

Kompresörlü soğutma sisteminin çalışma prensibi

Split cihazlarda, örneğin PAC 4600'da kondenser (dış ünite) ve evaporatör (iç ünite) yapısal olara ayrılmıştır.

Balkona, terasa veya açık havaya kurulan dış ünite, bağlantı hattı üzerinden oda klima cihazına, atık hava hortumuna gerek kalmayacak şekilde bağlanır.

Aslında Split cihazların kurulum masrafları, dış ve iç ünitenin bağlantısı için biraz daha yüksektir, fakat bunun karşılığında oldukça verimli ve basınç açısından nötr sirkülasyon havası modunda çalışır, ayrıca daha gürültülü olan kompresör dış üniteye takıldığı için memnun edici şekilde sessizdir.

Split klima cihazının çalışma prensibi

Tek hortum teknolojili monoblok klima cihazları

Bu tasarım, Trotec'in çoğu PAC klima cihazı için uygundur. Burada tüm teknoloji, yerden tasarruf sağlayacak şekilde aynı dış gövdede bulunur ve proses gereği oluşan sıcak hava, merkezi bir atık hava hortumu aracılığıyla pencere veya kapı boşluğu üzerinden dışarıya iletilir – bu nedenle bu, tek hortum teknolojisi olarak adlandırılır.

Sürekli sıcak hava tahliyesi gerçekleştiği için, sıcak hava nedeniyle dışarıdan ve bitişik odalardan sürüklenen sıcak havayı dengeleyen hafif bir vakum oluşur. Bunun pozitif etkisi, bu şekilde odaya sürekli olarak taze havanın sevk edilmesidir. Ancak bu şekilde enerjinin yaklaşık % 20'si kaybolabilir.

Tek hortum teknolojili monoblok cihazlar, öncelikle güçlü soğutma ve çok kolay kullanımdan oluşan avantajlı kombinasyon sayesinde puan kazanır. Farklı mekânlarda esnek çalıştırma olanağı burada çaba harcanmadan sağlanır.

Tek hortum teknolojili monoblok

İki hortum teknolojili monoblok klima cihazları

Tek hortumlu cihazlarda olduğu gibi burada da atık hava hortumu ile prosese bağlı olarak sıcak hava dışarıya sevk edilir, ancak cihaza ek ikinci bir hortum üzerinden yine aynı miktarda taze hava aktarılır.

Bu şekilde tek hortumlu cihazlara göre, dışarıdan sürüklenen sıcak hava olmadan basınç anlamında nötr bir sirkülasyon havası modu kullanmak mümkün olur, bu da cihazları daha verimli hake getirir, fakat kurulum masraflarının biraz daha yüksek olmasına neden olur.

Çift hortum teknolojili monoblok

Mobil hava soğutucularla adyabatik soğutma

Adyabatik soğutma şeması

Trotec'in PAE 25'i gibi hava soğutucuları direkt hava soğutuculardır ve PAC klima cihazlarına göre asla soğutma sistemi içermez; bunun yerine, suyun buharlaşmasının doğal prensibi (adyabatik soğutma olarak da adlandırılır) aracılığıyla oda havasını soğuturlar. Bu soğutma efektini herkes bilir, örneğin terleme veya buharlaşma yoluyla veya şelaleler, nehirler ve göllerin yakınındaki daha soğuk hava aracılığıyla olduğu gibi.

Fiziksel prensip olarak kısaca aşağıdaki gibidir: Su, buharlaşmak için enerjiye ihtiyaç duyar ve bu enerji, ortam havasından ısı olarak çekilir, böylece hava soğur. Burada, oda havamızda depolanan enerjinin algılanabilir, diğer bir deyişle hissedilen ısı ve gizli, yani örtülü ısı olarak ikiye ayrıldığının bilinmesi önemlidir.

Temel özellikler: Sadece hissedilen ısı sıcaklıkla ilgilidir ve bu nedenle termometre aracılığıyla ölçülebilir. Buharlaşma sırasında tam olarak hissedilen bu ısı tüketildiği ve sonra havanın su buharında artık gizli enerji olarak depolanmayacağı için, hava soğutucularla adyabatik soğutma, soğutma prosesi için harici enerjiye ihtiyaç duyulmayan tamamen doğal ve üstelik uygun maliyetli bir soğutma yöntemidir – bununla birlikte, adyabatik soğutma cihazlarında, güçlü kompresörlü soğutma sistemlerinde olduğu gibi etki alanı çok kolay bir şekilde arttırılamadığı için pratikte daha çok küçük mekânlar için uygundur.

Endüstriyel olarak kullanılan pasif soğutucuların aksine, pratikte özel ihtiyaca yönelik olarak tedarik edilebilen tüm hava soğutucular direkt soğutma prensibiyle çalışır, yani giriş havasına direkt nem verirler. Bu nedenle ek bir proses havası tahliyesine ihtiyaç duyulmaz, bu özellik, sadece kurulmaları ve açılmaları yettiği için cihazların çok kolay kullanılmasını sağlar, fakat diğer yandan oda nemini arttırır.

Hava soğutucular, daha kuru hava içeren mekânlarda en verimli şekilde çalışır ve sıcaklık düşmesini her zaman sadece hava doygunluk sınırına kadar sağlayabilirler, yani örneğin 25 °C/% 50 bağım nem değerinden maksimum 18 °C/% 98 bağıl nem şeklinde bir teorik değere getirebilirler. Özel kullanıma yönelik hava soğutucularda verim pratikte daha düşüktür ve örneğin fan kapasitesi ve buharlaştırma filtresinin yüzeyi gibi farklı faktörlere bağlıdır. Teorik örnek değerlerden de görülebileceği gibi, direkt soğutucular kullanıldığında proses gereği aynı zamanda odadaki nem de hissedilir şekilde artar ve bu her zaman istenen bir durum değildir. Nemin artmasıyla birlikte aynı zamanda cihazların soğutma kapasitesi de düşer.

Şirketler grubu  |  Fuar  |  Blog  |  İş olanakları  |  İletişim  |  Künye  |  Site haritası
Sosyal