Müşteri hizmetleri ve destek: +90 212 438 56 55

Pazartesi - Cuma: Saat 08:30 - 18:30

Dikey tarımda nem alma
Dikey tarımda nem alma
 1. Uygulama alanları
 2. Gıda Nem Alma
 3. Hidroponi ile dikey tarım ve iç mekân bahçeciliği

Hidroponik sistemlerle dikey tarımda nem alma

Trotec nem alma çözümleri; iç mekân tarlalarındaki gıda yetiştiriciliğinde verimi, kaliteyi ve güvenliğini garanti eder.

Birleşmiş Milletler'in bir tahminine göre, 2050 yılında, üçteki ikisi şehirlerde olmak üzere dünya üzerinde yaklaşık 10 milyar insan yaşayacak.

Onlarca yıldır şehirler sürekli büyüyor ve birçok bölgedeki nüfus yoğunluğu hiç durmadan artıyor. Bunun sonucunda, şehir merkezleri giderek daha fazla genişliyor ve değerli tarım arazilerini azaltıyor. Dünya genelindeki gıda alanlarının büyük bir kısmının organik ve inorganik zararlı maddelerle kirlenmesi ve tarımın kaybolmaya yüz tutması da buna ekleniyor. Verimli topraklar en değerli kaynaklarımızdan biridir ve toplumun gıda tedariki için vazgeçilemezdir.

Dünya nüfusunun beslenmesine yönelik bu küresel zorluk, yenilikçi iç mekân dikey tarım çözümlerini uygulayan ve dünya genelinde sayıları giderek daha da artan şirket tarafından çözülecek.

Bu sırada, şehirlerdeki eskimiş fabrikalar, depolar veya gemi konteynırları, Trotec'in yenilikçi klima teknolojisi meyve, sebze veya bitki gibi sağlıklı ve taze besin maddeleri yetiştirilen çok katlı, dikey düzenlenmiş bahçelere dönüşüyor.

Trotec klima teknolojisi, büyümeyi ve verimi teşvik ediyor

Bitki büyümesi için gerekli ışık, yapay aydınlatma sistemleriyle sağlanıyor. Uygun renk spektrumunda aydınlatmanın yanında, optimum şekilde düzenlenmiş sıcaklık ve nem de kontrollü bitki büyümesinde önemli bir rol oynar.

Trotec'in mobil nem alma cihazları, güçlü endüstriyel nem alma cihazları ve akıllı iklim verisi kayıt cihazlarıyla bu parametreler tam otomatik olarak denetlenebilir, yönetilebilir ve ayarlanabilir.

TROTEC VAKA ÇALIŞMASI: Alesca Life, Dubai'de Dikey Tarım

TROTEC VAKA ÇALIŞMASI:
Alesca Life, Dubai'de Dikey Tarım

Hidroponi, gelecek için potansiyele sahip bir tarımsal teknolojidir. Dikey tarımla bitkiler şehirlerde büyüyebilir ve artan nüfusun taze, yerel meyve ve sebze ihtiyacını karşılayabilir. "Alesca Life" şirketi, büyüme sürecinde optimum iklim koşullarını sağlamak için Trotec'in nem alma çözümlerinden faydalanıyor – Maksimum kalitede bitkisel gıda için. Vaka çalışmasını şuradan okuyabilirsiniz:

PDF dokümanına git

İç mekân tarımında iklim kontrolünün avantajları

Açık alanda yapılan tarımda yararlı bitkilerin yetiştirilmesi için optimum iklim koşulları mevcutken, iç mekân yetiştiriciliği ciddi oranda daha zordur. Bitkilerin hidroponik sistemlerle gerekli besin tedariki, örneğin mevsim veya gün geçişlerinin simüle edilmesi için mükemmel şekilde uyarlanmış aydınlatma ve klima teknolojisinin yanında, bitkilerin sağlıklı şekilde büyümesi için kontrollü nem de iç mekân yetiştiriciliğinde çok önemlidir.

Bu nedenle, Alesca Life Technologies gibi dikey tarımda uzmanlaşmış şirketler, iç mekân tarımında akıllı nem alma, havalandırma ve sıcaklık kontrolü teknolojileriyle optimum iklim koşullarını (nem ve sıcaklık) garanti altına almak için Trotec'in uygun şekilde boyutlandırılmış iklimlendirme çözümlerini kullanıyor.

Tüm çiçeklenme aşamalarında kontrollü nem değerleri

Bitkiler; her biri ortama hakim olan iklime yönelik farklı ihtiyaçlara sahip olan çimlenme, şekillenme ve olgunlaşma süreçleri sırasında farklı aşamalardan geçer. Bu nedenle, iç mekân tarımında nemin kontrol edilmesi ve büyüme aşamasının çeşitli evrelerine uyarlanması mutlaka gereklidir.

Bitkiler, çimlenme ve beslenme aşamasında köklerini oluşturmak için yaklaşık % 70 ile 80 bağıl nem arasında nispeten yüksek bir neme ihtiyaç duyar. Kökleri oluştuktan sonra, dallar, yaprakları aracılığıyla havadan suyu alır. Büyüme aşamasında nem ihtiyacı yaklaşık % 50 ile 80 arasında bağıl neme düşer, çünkü su, daha çok oluşan kökler üzerinden alınır. Çiçeklenme aşamasında nem belirgin şekilde daha düşük olmalıdır. % 40 ile 60 bağıl nem arasındaki kontrollü bir nem, yoğun yapraklar ve çiçeklerde küf mantarı istilasını asgariye indirir.

TTK serisinin mobil nem alma cihazı ve DH serisinin esnek şekilde yapılandırılabilen endüstriyel nem alma cihazları, iç mekân yetiştiriciliğinin tüm aşamalarında kontrollü şekilde nem almayı garanti eder. Havadan su alma süreci, TTV serisinin yüksek hava kapasitesine sahip eksenel fanlarının sağladığı sabit bir havalandırmayla hızlandırılabilir. Tüm iklim parametrelerinin sürekli kontrolü ve uzun süreli kaydı için DL200H iklim verisi kayıt cihazlarının kullanılması önerilir.

Verimi maksimuma çıkarma ve mahsul alamamaya karşı koruma

Bitkilerin sıcaklık ve nemde oluşan dalgalanmalara karşı son derece hassas şekilde reaksiyon gösterdiği iç mekân tarlalarındaki iç mekân yetiştiriciliğinde, mobil veya sabit kurulmuş ayaklı ya da duvar çözümleri olarak Trotec nem alma cihazları bitkilerin sağlıklı bir şekilde büyümesi için optimum koşulları sağlar.

Çiçek kütlesi ve kalitesinde verimin düşmesini, hatta mahsul alamama durumlarını engellemek amacıyla, zararlı yoğuşma suyunun oluşması ve ona eşlik eden mildiyo ve kurşuni küf gibi bitki hastalıklarının oluşumu, kontrollü bir şekilde önlenir.

Her mekân büyüklüğü için mobil nem alma sistemleri

Küçük tabanlı Growbox, dönüştürülmüş konteynır veya binalarda geniş yüzeyli iç mekân tarımı fark etmez, TTK serisinin esnek şekilde kullanılabilen sanayi nem alma cihazları, günde 20 - 150 litre nem alma kapasiteleri ve saatte 250 - 1.000 m³'lük ölçeklenebilen hava kapasiteleriyle neredeyse her mekân büyüklüğü için yüksek nem alma kapasitelerini garanti eder.

Bu sırada, nem alma cihazları sadece uygulamada bakımı ve temizliği zorlaştıran ve maliyetleri arttıran gereksiz "boş sözlerle" öne çıkmıyor, aksine önemli olana odaklanıyorlar. Uzun ömürlülük, sağlamlık, güvenilirlik, yüksek nem alma kapasitesi ve değerini koruma; bu özellikler, TTK profesyonel serisinin dikey tarım ortamlarındaki mükemmel nem alma kapasitelerine sahip olmasını sağlayan için koordinat sistemini tanımlar.

Örneğin bir TTK 655 S, Alesca Life Technologies şirketinin dikey bahçelere dönüştürülen gemi konteynırlarında havadan günde 150 litreye, yani saatte yaklaşık 6 litreye kadar suyu yoğuşturuyor. Fazlalık nem, 50 metreye kadar pompa kapasitesine ve maksimum 4 metre sevk yüksekliğine sahip güçlü bir yoğuşma pompasıyla rahat ve kolay bir şekilde boşaltılıyor. Farklı düzlemlerdeki ve çok katlı tarımdaki dikey tarım uygulamaları için optimum ön koşullar.

Bu sırada, son derece bakım dostu olan kurutma cihazları mekânda nispeten daha az yere ihtiyaç duyar, yüksek oranda mobil olarak kullanılabilir, kullanışlıdır ve gerekmesi durumunda, yer tasarrufu sağlayan depolama veya kullanım yerine taşıma için istiflenebilir.

TTK serisinin tüm sanayi nem alma cihazları için aşağıdakiler geçerlidir:

 • Mobil, kullanışlı, yerden tasarruf sağlar ve optimum şekilde kullanılır
 • Tüm elektrikli bileşenler için maksimum toz ve nem koruması
 • Tüm mekân büyüklükleri için ölçeklenebilen nem alma kapasitesi
 • Yüksek kaliteli kaplamaya sahip dayanıklı çelik sac dış gövde
 • Nispeten düşük kurulum maliyetleri

Mobil nem alma cihazlarının ürün yelpazesi, güçlü olduğu kadar cazip fiyatlı da olan TTK-S ve TTK-ECO serisi sanayi nem alma cihazlarıyla aşağıya doğru tamamlanır. İç mekân tarımına optimum başlangıç için sürekli büyümeye yetecek güç kapasitesiyle mükemmel ilk donanım.

Maksimum kârlılık için sabit nem alma çözümleri

DH serisi endüstriyel nem alma cihazları bu amaçla düzenlenmiş salonlarda ve binalarda geniş yüzeyli iç mekân tarımı için tasarlanan ve günde 500 litreye (4.600 m³/saat hava miktarı) nem alma kapasitesine sahip güçlü kurutma cihazlarıdır.

Hava sirkülasyon modunda emilen hava, evaporatör içinden sevk edilir, çiğleşme eşiği sıcaklığının altına kadar soğutulur, yoğuşarak su damlacıklarına dönüşür ve sonra bir toplama kabına aktarılır. Şimdi, soğuk, kuru hava sıcak kondenser üzerinden iletilir, burada proses enerjisi aracılığıyla ısınır ve ardından geriye, kuru sıcak hava olarak tekrar nemle zenginleştirileceği odaya akar. Isı pompasında kullanılan bu çalışma prensibi, aynı zamanda enerji maliyetlerini minimumda tutarak nemin optimum düzeyde olmasını sağlar.

TTR serisinin kapsamlı bir donanıma sahip kurutma üniteleri, maksimum kuru hava kapasitesi değerleri sağlar. Günde 1.790 litreye (14.700 m³/saat hava miktarı) kadar ulaşan ölçeklenebilir bir nem alma kapasitesiyle büyük yetiştirme alanları için de optimum donanıma sahiptir.

Tüm Trotec kurutma cihazlarında aşağıdaki özellikler mevcuttur:

 • "Alman Malı" profesyonel kalite – Orijinal Trotec üretimi
 • Tüm uygulamalar ve yetiştirme alanları için ölçeklenebilir nem alma kapasitesi
 • Yüksek kaliteli kaplamaya sahip sağlam çelik sac dış gövde
 • Çeşitli donanım seçenekleri sayesinde neredeyse her kullanım amacı için özel olarak yapılandırılabilir

Dikey tarımda neden siz de Trotec'in pratik ortamda denenmiş nem alma çözümlerini kullanmalısınız?

Optimum iklim koşulları ve nem değerleri, bitkilerin iç alanda yetiştirilmesi için vazgeçilmezdir. Maksimum verim ve aynı zamanda yüksek mahsul kalitesi sağlamak ve ayrıca pahalı mahsul alamama durumlarını önlemek için güvenli nem alma çözümlerine ihtiyaç duyulur. Trotec'in mobil ve sabit nem alma sistemleriyle, iç mekân tarımının tüm aşamalarında, yüksek oranda ekonomik olma özelliğine sahip kendini ispatlamış çözümlere güvenebilirsiniz.

En iyi endüstri servisimizden faydalanın

Trotec’in en iyi endüstri servisinden faydalanın

Her endüstriyel işletme karakteristik süreç akışları, sistemler ve mekanlara sahip olduğu için her ihtiyaç durumu da duruma özel bir cihaz konfigürasyonu gerektirir. Sonuçta, hava akımları, nem koşulları ve sıcaklık dalgalanmalarının birleşen etkileri salt teorik temelde, örneğin savak bölgelerinde veya taşıma yollarında genel olarak ancak zor bir şekilde hesaplanabilir. Bunun sonucu: İhtiyacın çok yüksek hesaplanması nedeniyle gereksiz ek maliyetler veya daha da kötüsü, pratik uygulamada yeterince işe yaramayan çözümler.

Uzmanlarımıza güvenebilirsiniz

Endüstrideki ihtiyacı tam olarak hesaplamak ve iklim koşullandırmada özelleştirilmiş konseptler geliştirmek için deneyimli koşullandırma uzmanlarına ihtiyaç duyulur. Deneyimli ekibimize ve endüstri servisimizin hizmetlerine güvenin: Sizinle birlikte yerinde bireysel ihtiyaç durumunu analiz ediyor, özel cihaz ihtiyacını belirliyor ve cihazların doğru şekilde yerleştirilmesine kadar özelleştirilmiş bir proje çözümü planlıyoruz.

Endüstri danışmanlarımız, en iyi endüstri servisimiz aracılığıyla +90 212 438 56-55 numaralı telefondan sizi kişisel olarak bilgilendirmeye hazırdır. Veya özel ihtiyacınızla birlikte talebinizi sanayi uzmanlarımıza gönderebilirsiniz. Hemen cevap veririz!

Hidroponik sistemlerle dikey tarım ve iç mekân bahçeciliği ürünleri

 Standart donanım

 Opsiyonel olarak temin edilebilenler

 mevcut olmayanlar

Nem almayla ilgili diğer uygulama örnekleri

 • Doldurma ve ambalajlama uygulamalarında nem alma

  Kimyasal madde ve ilaç üretiminde nemin doldurma ve ambalajlama sırasında kesin olarak kontrol edilmesi gerekir. Sonuçta, higroskopik ürünlerin topaklanması, yapışması ve dayanıklılığının azalması durumunda çok ciddi hasarlar oluşabilir. Adsorpsiyon kurutucularımızla bu prosesler optimum şekilde iklimlendirilir.

  Ek bilgi
 • Et üretim tesislerinde nem alma

  Et işlemede ve şarküteri et ürünlerinin üretiminde optimum hijyen en öncelikli konudur. Çünkü ürünlerin iyi kalitede olması ancak bu şekilde garanti edilebilir. Bu nedenle, etle çalışılırken, özellikle ham malların işlendiği soğuk bölümlerde katı hijyen gereklilikleri söz konusudur. Düşük sıcaklıklar ve yüksek nem nedeniyle buralarda en büyük tehlikeler ortaya çıkar: Yoğuşma, korozyon ve bundan...

  Ek bilgi
 • Et dinlendirmede nem alma

  Etin, Dry Aging olarak adlandırılan kuru şekilde dinlendirilmesi kendi başına bir sanattır. Et sevenler, özel dana etinin üretimi sırasındaki bu zahmetli ve zaman alıcı yöntemin zorluğunu takdir eder. Bu nedenle, Dry Aged Beef dünyanın en iyi biftek türü olarak kabul edilir. Üretim için sadece en iyi dana eti kalitesi yetmez. Dinlendirme odalarının optimum teknik donanıma sahip olması da çok...

  Ek bilgi
 • Mandıralarda nem kontrolü

  Peynir üretimindeki en önemli süreç, taze peynirin olgunlaşma sürecidir. Yumuşak peynirlerde olgunlaşma süreci günler, hatta haftalar sürer. Dilimlenen ve sert peynirlerde olgunlaşma birkaç aydan yıllara varan bir zaman dilimine kadar uzar. Peynirin gelişim sürecinde ve ürün kalitesinin sağlanmasında mandıradaki iklim belirleyici bir role sahiptir. Genelde buradaki sıcaklık 7 ile 15 santigrat...

  Ek bilgi
 • Şekerleme üretiminde nem alma

  Nem alıcılar, her şekerleme ve çikolata fabrikasında kalite güvencesinin bir parçasını oluşturur: Bu cihazlar, tüm üretim zincirinde ortam havasının kuru olmasını sağlar. Burada tüm üretim adımları ve her boyuttaki bölümler nem alma sistemleri ve uygun ölçüm teknolojisiyle donatılır. Sektöre özel sorunların oluşması şu şekilde engellenir.

  Ek bilgi
 • Dondurma tüneli ve soğuk hava deposu

  Gıda maddesi endüstrisi bir ikilemle karşı karşıya: Suyu buza dönüştürmek, dondurma tüneli ve soğuk hava deposunun mantığı ve amacıdır. Fakat buz oluşumu ise büyük bir sorundur. Üretimin soğutulmuş alt yapısındaki buz, kırağı ve sis nedeniyle yüksek maliyetli kazalar ve arızalara ek olarak üretim kesintileri de meydana gelir. Ek olarak kurulan endüstriyel nem alma cihazları, havadaki nemi alarak...

  Ek bilgi
 • Süpermarkette nem alma

  Süpermarketlerde, farklı iklim koşulları gerektiren çeşitli bölümler bulunur. Örneğin ürünleri mümkün olduğunca uzun süreli taze tutmak için sürekli olarak soğutulması gereken meyve ve sebzelerin sergilendiği taze bölüm. Soğuk ve derin dondurulmuş ürünlerin bulunduğu kasap bölümü çok daha soğuk, hatta buzlu olmalıdır. Bu çeşitlilikte optimum, verimli bir iklimlendirme sağlamak için normalde...

  Ek bilgi
 • İklim koşulları optimize edilmiş kenevir yetiştirme

  Kenevirin dünya genelinde artan bir şekilde yasallaşmasıyla birlikte, açık alanda klasik yetiştirme yönteminin yanı sıra, verimi, değişen iklim koşullarından bağımsız olarak açık alanda maksimum düzeye çıkartmak için kapalı alanda yetiştiricilik de ikinci yetiştirme yöntemi olarak kabul edilmiştir. Bununla birlikte, özel yetiştirme alanlarında/seralarda gerçekleştirilen kapalı alanda...

  Ek bilgi