Hava temizleme cihazları mı, klima sistemleri mi yoksa vantilatörler mi?
 1. Uygulamalar
 2. Hava Temizleme Toz – Virüs
 3. Klima sistemleri, vantilatörler mi? Hayır! Hava temizleme cihazları!

Klima sistemleri, vantilatörler mi? Hayır! Hava temizleme cihazları!

Oda havasındaki bulaşıcı aerosol bulutlarına karşı hangi cihazlar gerçekten koruma sağlar?

Oda havası ve Corona virüs birbiriyle nasıl bağlantılıdır?

Bulaşıcı damlacıklar ve aerosoller, vantilatörlerin veya klima cihazlarının kullanımıyla odada daha fazla mı yayılır?

Klima cihazları ve hava temizleme cihazlarıyla ilgili tehlikeli kulaktan dolma, uydurma bilgiler ve önerilerin sosyal medya ortamlarında hızla yayılmasına sadece Corona zamanlarında rastlamıyoruz. Buralarda klima sistemlerinin virüs yayıcı olduğu yönünde uyarılar yapılıyor. Basit vantilatörler, havadaki bulaşıcı aerosollere karşı koruma önlemi olarak yüceltiliyor. Pencerenin açık veya kapalı olması fark etmiyor. Hangisi doğru? Corona virüsle ilgili olarak klima cihazları ve vantilatörler hakkında bilinmesi gerekenler neler?

Oda havası ve Corona virüs birbiriyle nasıl bağlantılıdır?

Virologlar şu konuda aynı fikirde: Corona virüs, ağırlıklı olarak solunum yoluyla ve sadece düşük bir oranda temas ve damlacık enfeksiyonu yoluyla yayılır. Ağız yoluyla solunumda ve konuşma sırasında binlerce aerosol (çok küçük tükürük partikülleri) bir tür püskürtme sisi şeklinde odaya verilir.

Gözle görünmeyen bu partiküller, önerilen asgari mesafe olan 1,5 – 2,0 m'den daha uzağa uçar ve oda havasında saatlerce asılı kalır. Hasta insanlarda virüsler veya bakteriler bu asılı parçacıklara yapışır. Bulaşıcı aerosoller solunursa, virüsler solunum yolu üzerinden akciğer alveollerine kadar ulaşır.

Kapalı mekanlarda aerosollere karşı koruma, partikül filtreli solunum koruma maskeleri ve Trotec TAC V+ gibi yüksek frekanslı hava temizleme cihazları ile sağlanır. Bunun tersine, ağız-burun maskeleri bulaşıcı aerosollerin solunmasına karşı koruma sağlamaz. Bu maskeler sadece büyük damlacıkları tutar.

İç mekanlardaki ve açık havadaki hava aynı derecede tehlikeli mi?

Açık havada, konuşma sırasında dışarıya verilen aerosoller, doğal hava hareketi aracılığıyla dağıtılır ve seyreltilir. Dolayısıyla başka insanların konuşma sırasında dışarıya verdiği virüsleri soluma tehlikesi daha azdır. Bunun tersine, hava alışverişinin olmadığı kapalı mekanlarda oda havasındaki aerosol konsantrasyonu ilave her kişiyle artar. Aerosol bulutları, seyreltilmeden odada asılı kalır ve bulaşıcı virüslerin hava yoluyla solunması tehlikesi orantılı olarak yüksektir.

Bir klima sisteminin çalışması enfeksiyon tehlikesini nasıl etkiler?

Hava sirkülasyon cihazları olarak adlandırılan cihazlar, mevcut oda havasını soğutur, fakat dışarıdan temiz hava beslemesi gerçekleşmez. Ayrıca piyasada bulunan klima sistemlerinin, havada taşınan virüsleri ve bakterileri filtrelemek için H14 HEPA filtreli TAC V+ hava temizleme cihazı veya TES 200 gibi özel HEPA filtresi yoktur. Oda havasında bulunan virüsler, hava akımı aracılığıyla odaya dağılır, bu nedenle "virüs dağıtıcı" tabiri kullanılır.

 • Yani sirkülasyon havası özelliğine sahip bir klima cihazı, Corona virüs veya grip virüsü gibi virüslere karşı koruma sağlamaz. Aerosol bulutları seyreltilmez ve filtrelenmez.
 • Virüs yüklü aerosoller, klima sisteminin dışarıya üflenen havası aracılığıyla odanın en arkadaki köşelerine kadar dağıtılır ve buralarda, asgari mesafeye uyulmasına rağmen solunur.
Bir klima sisteminin çalışması enfeksiyon tehlikesini nasıl etkiler?
Bir vantilatör, pencere açıkken bulaşmaya karşı koruma sağlar mı?

Bir vantilatör, pencere açıkken bulaşmaya karşı koruma sağlar mı?

Münferit virologlar, mikrop/virüs yüklü oda havasını dışarıya doğru yönlendirmek için vantilatörün açık pencerenin önüne konulmasını önermektedir.

Bu, teoride doğru. Vantilatör aracılığıyla oluşturulan hava akımı, oda havasını emer ve virüsleri pencereden dışarıya üfler. Ancak pratikte pek gerçekçi değildir! Vantilatörün bir açık pencerenin önünde çalıştırılması yaz aylarında daha pratik görünür.

Peki kış aylarında dışarıda eksi derecelerdeki dondurucu havalarda ne yapmalı? Veya ofiste sokağın gürültüsü açık pencereden içeriye girerken rahatlamış bir şekilde nasıl çalışabilirsiniz? Bu öneri, huzurevlerinde ve bakımevlerinde de uygulanamaz. Bakımevlerindeki yaşlı insanlar daha fazla sıcağa ihtiyaç duyar. Burada pencereleri açık bırakmak ciddi sonuçlara yol açabilir.

 • Pencere açıkken kullanılan bir vantilatör, enfeksiyon riskini gerçekten azaltır. Bunun nedeni, taze havayla birlikte içeriye verilen dış havayla birlikte sağlanan seyreltme etkisidir.
 • Ancak bu enfeksiyona karşı koruma önlemi sadece koşullu olarak uygulanabilir ve özellikle yılın soğuk dönemlerinde ve yaşlı insanların yaşadığı yerlerde uygulanamaz.
 • Dışarıdaki ve içerideki sıcaklık aynı olduğunda, sadece havalandırma yoluyla içeriye hava girmez.

Bir vantilatör, pencere kapalıyken bulaşmaya karşı koruma sağlar mı?

Kapalı mekanlardaki bir vantilatör, sirkülasyon havası özelliğine sahip bir klima sistemiyle enfeksiyona karşı aynı korumayı sağlar. Yani koruma sağlamaz! Dışarıdan taze hava beslemesi olmadan oda havası sadece hareket eder, fakat içerdiği yük seyreltilmez. Ayrıca vantilatörlerin filtre etkisi yoktur.

 • Yani kapalı mekandaki bir vantilatör, Corona virüse karşı koruma sağlamaz. Aerosol bulutları seyreltilmez ve filtrelenmez.
 • Tam tersine! Virüs yüklü aerosoller, vantilatörün sisteminin dışarıya üflenen havası aracılığıyla odanın en arkadaki köşelerine kadar dağıtılır ve buralarda, asgari mesafeye uyulmasına rağmen solunur.

Bulaşmaya karşı koruma önlemi olarak çapraz havalandırma ne kadar mantıklı?

Çapraz havalandırmada da her zaman bir hava değişimi söz konusudur. Mikrop/virüs yüklü oda havası, dışarıya çekilir ve taze hava odanın içine akar. Ancak bu havalandırma türü belirli riskler de içerir. Özellikle çok insanın bulunduğu ofisler ve restoranlardaki bulaşıcı aerosoller, pencereden dışarıya çıkmadan önce uçarak tüm odada gezinir. Dolayısıyla hava akımına maruz kalan insanlar bu aerosolleri kaçınılmaz bir şekilde solur.

Bir vantilatör, pencere kapalıyken bulaşmaya karşı koruma sağlar mı?
Oda havasındaki virüslere karşı etkin bir korumayı sadece HEPA filtreleme özelliğine ve yüksek hava kapasitesine sahip olan TAC V+ gibi bir yüksek frekanslı hava temizleme cihazı sağlar

Oda havasındaki virüslere karşı etkin bir korumayı sadece HEPA filtreleme özelliğine ve yüksek hava kapasitesine sahip olan TAC V+ gibi bir yüksek frekanslı hava temizleme cihazı sağlar

TAC V+ mobil hava temizleme cihazı, oda havasını, normalde sadece hijyenik hassasiyeti bulunan steril oda ortamlarında ve hastanelerin ameliyathanelerinde olduğu gibi etkin şekilde temizler.

Bu, çok yüksek hava kapasitesi ve yeni H14 HEPA virüs filtresi sayesinde mümkündür. Oda havası, zemine yakın bir yerden emilir, HEPA filtre aracılığıyla bakteri ve virüslerden arındırılır ve mikropsuz temiz hava olarak tekrar odaya verilir.

Oda havası, oda büyüklüğüne bağlı olarak saatte 20 kereye kadar sirküle edilir ve temizlenir. Bu sayede, baş hizasında anlık olarak oluşan aerosol bulutları doğrudan çok büyük miktarlarda temiz havayla, virüs yükü ve enfeksiyon riski ciddi ölçüde azaltılacak şekilde seyreltilir!

Karmaşık bağlantılar olmadan kurulum. Mümkün olan maksimum enfeksiyon korumasını sağlamak için cihazı prize takmanız yeterlidir!


Yüksek frekanslı hava temizleme, personeli ve hastaları korur

Oda havası mikropsuz ve virüssüz tutulabilirse, havadan kaynaklanan bulaşma riski de minimuma iner. Trotec'in TAC V+ gibi yüksek frekanslı hava temizleme cihazları tam da bu görev için geliştirilmiştir, çünkü kapalı mekanlardaki aerosol ve asılı madde bulutlarının mekanda kalma süresini ve yoğunluğunu etkin bir şekilde azaltırlar ve böylece hastalar ve personel için enfeksiyon tehlikesinin ciddi şekilde azaltıldığı alanlar oluştururlar.

TAC V+ mobil hava temizleme cihazı, doğrudan kurulduğu yerde temiz ve virüs filtresi uygulanan temiz havayla yıkanmış bir "Temiz bölgeli alan" oluşturur. Bu bölgedeki ortam havası, havada taşınan mikrop ve virüslerden önemli ölçüde arındırılmış şekilde kalır, çünkü TAC V+, kirli oda havasının verimli H14-HEPA filtreleme ile geniş hacimli şekilde emilmesine ve bölgenin, virüslerin filtrelendiği temiz havayla esnek şekilde ayarlanabilen yıkanması sayesinde aerosol partiküllerinden arındırılmasına olanak sağlar.

Bakterilerde ve virüs kümelerinde etkilidir

Trotec yüksek frekanslı hava temizleme cihazları, 0,1 µm'den büyük tüm ince asılı madde partiküllerinin % 99,995'inden daha fazlasını ayrıştıran ve sadece % 0,005'lik bir geçirgenlik derecesine sahip olan H14 sınıfı HEPA filtrelerle donatılmıştır. Farklı şekilde ifade edecek olursak: 100.000 partikülden en fazla sadece beşi H14 filtreden geçer. Bu birinci sınıf özellik sayesinde, bu tür yüksek performanslı filtreler, temiz hava üretmek için ameliyathanelerde ve hijyen açısından hassas benzer alanlarda da kullanılır. Kontrol edilemeyen salgın dönemlerinde muayene odaları gibi bekleme odalarındaki oda ve solunum havasını da mikrop ve virüslerden arındırılmış halde tutmak için en iyi ön koşullar.

SARS-CoV, MERS-CoV ve hatta Covid-19 gibi bilinen virüs türleri 0,005 µm ila 0,1 µm'lik bir partikül büyüklüğüne sahiptir. Bunlar, çoğunlukla örneğin balgam, asılı maddeler, vb. diğer partiküllere bağlanarak boyutu 0,4 µm ile 0,5 µm arasında olan kümeler oluştururlar. Bu kümeler mikrop olarak da adlandırılır ve Trotec H14 hava temizleme filtreleri tarafından güvenilir bir şekilde ayrıştırılır.

Trotec’in tüm H14-HEPA filtreleri, bakteri ve virüs filtrelemede zorunlu olan en yüksek kalite gerekliliklerini karşılar:

 • Her H14 yüksek performanslı filtre tek olarak test edilir ve kendine ait bir seri numarasıyla donatılır
 • Test protokolü, her H14 filtreye sertifika olarak iki kopya halinde eklenir
 • Orijinal test sertifikası, belgelere eklenebilir ve kopya, gerektiğinde hava temizleme cihazına sabitlenebilir
 • H14 HEPA yüksek performanslı filtreler EN 1822 ve EN 60335-2-69 uyarınca test edilmiştir.

H13 filtreli her TAC hava temizleme cihazı için de uygundur

Zaten bir TAC hava temizleme cihazı kullanıyorsanız, bu cihazın içine de Trotec'in bir H14-HEPA filtresini takabilirsiniz. H14 filtreler, örneğin profesyonel hava temizleme cihazları için aksesuar olarak temin edilebilir TAC 3000, TAC 5000 veya TAC 6500. Asılı madde filtresi bölmesindeki H13 filtreyi bir H14-HEPA filtreyle kolayca değiştirebilirsiniz.


TAC V+ hava temizleyici ile aerosol ve virüslere karşı etkili koruma

Bu ürün videosunda sizlere, Trotec’in ürettiği yüksek performanslı hava temizleyici TAC V+'ın virüslere karşı sağladığı başarı, cihazın çalışma şekli ve sunduğu avantajlarla ilgili kapsamlı bilgiler sunmaktayız. Güncel bilimsel verilere göre koronavirüs, vakaların %80'inden fazlasında, ortam havasında bulunan aerosoller üzerinden bulaştığı biliniyor. Konuşma, öksürme ve hapşırma ile oluşan virüslü aerosoller, çoğu zaman ortam havasında asılı olarak uzun bir süre kalabiliyor. Ortamda bulunan kişilerin, virüslü aerosolleri solumasıyla virüs, bu kişilere bulaşmaktadır. Trotec'in konuyla ilgili sunduğu çözüm: TAC V+ yüksek performanslı hava temizleyici, havayı %99,995'lik bir verimlilik oranıyla temizlemektedir. Böylece hava kalitesi ameliyathane havası kalitesine eş bir seviyeye ulaşmış olmaktadır. Aerosollü hava seyreltilirek zemine doğru itilir, hava temizleyici tarafından emilerek filtreden geçirilir. Böylece hava temizleyicinin etrafında aerosol ve virüs içermeyen temiz hava bölgeleri oluşmuş olur. Filtreye yakalanan virüsler termal sistemi sayesinde otomatik olarak yok edilir, böylelikle filtre uzun bir süre hijyenik açıdan temiz kalır. TAC V+ hava temizleyiciyi kullanarak çalışanlarınızı, müşterilerinizi ve misafirlerinizi koruyabilirsiniz. Cihaz, restoran, fitnes salonları, oteller, geniş mekanlı açık plan ofisler, doktor muayenehaneleri, dükkanlar, süpermarketler ve benzeri mekanlar için idealdir. Daha fazla kişinin, müşterinin ya da ziyaretçinin kapalı alanlarda virüs kapma korkusu olmadan yeniden vakit geçirebilmesi için uygundur.

Temiz solunum havası için etkin hava temizleme prensibi

İnsan gözünün göremeyeceği virüs yüklü aerosol bulutları, gerçek zamanlı videoda gösterildiği gibi odada metrelerce uzaklığa yayılır ve iç mekanlara, sis sürüklenmesiyle aynı şekilde odanın içinden geçer: TAC V+, potansiyel olarak kirlenmiş olan havayı zemine yakın bir noktadan büyük hacimli bir şekilde emer, ardından emilen havadaki tüm virüsleri ve asılı maddeleri dakikalar içinde filtreler ve temizlenmiş, virüslere karşı filtrelenmiş temiz havayı tekrar odaya verir. Bu sayede, solunum seviyesi yüksekliğinde anlık olarak oluşan aerosol bulutları doğrudançok büyük miktarlarda temiz havayla, virüs yükü ve enfeksiyon riski ciddi ölçüde azaltılacak şekilde seyreltilir! Videonun başındaki tamamen sisle kaplanmış ve işleme sonrasında sisten arındırılmış olan odadakine benzer şekilde TAC V+, bu şekilde oda havanızı da virüs yüklü aerosol bulutları, asılı madde veya ince toz partiküllerinden arındırabilir.


Opsiyonel olarak farklı renklerde de temin edilebilir

Standart rengi sarı. TAC V+ istek üzerine bazalt grisi, beyaz, bronz renginde veya çelik tasarımında sipariş edilebilir.

Opsiyonel olarak farklı renklerde de temin edilebilir

Satın almak veya kiralamak için: Trotec, uygun hava temizleme cihazını tedarik eder

Yüksek frekanslı bir hava temizleme cihazını kısa süreliğine kiralamak veya uzun süreli kullanım için satın almak istemeniz fark etmez – cihazlar ve uygun filtreler Trotec'te her zaman stokta mevcuttur. Uzman danışman ekibimiz, cihazların mevcut RLT sisteminize bağlanması konusunda da size destek verir.

Cihaz satın alma: Sorularınız varsa bize e-posta yoluyla başvurun info@trotec.com.tr veya bizi şu numaradan arayın: +90 212 438 56 55. Cihaz kiralama: Lütfen doğrudan TKL kiralama merkezimize – e-posta yoluyla info-tr@tkl-rent.net veya şu numaradan arayarak başvurun: +90 212 438 56 55.

Satın alma

Yükleniyor...
 • Restoran ve kantinlerde mikropsuz oda havası

  Öncelikle gastronomi şirketleri, Corona sebebiyle işe ara verme yüzünden varlıkları tehlikeye giren kuruluşlar arasında en önlerde yer alıyor. Birikimler eriyor, zaman baskısı artıyor ve önlemlerin adım adım gevşetilmesi yönündeki kararlara, personelin ve misafirlerin korunmasıyla ilgili etkili hijyen konseptlerine yönelik sorular eşlik ediyor. Havadan kaynaklanan enfeksiyonlara karşı koruma...

  Ek bilgi
 • Bekleme odaları ve muayenehanelerde bakterisiz ve virüssüz oda havası

  Kontrol edilemeyen bir gribin görüldüğü zamanlarda mide virüsü veya benzer başka bir enfeksiyon hastalığı şikayetiyle aile doktoruna gidildiğinde, bekleme odasında burnunu çeken, öksüren, hatta ateşi çıkmış insanlarla bir arada oturmak gerekir. Diş hekimine veya göz doktoruna gidildiğinde de, nüfusun büyük bir kısmı bu grip salgınına yakalandığı takdirde bu tehlike potansiyeli yine söz konusu...

  Ek bilgi
 • Kreşlerde bakterisiz ve virüssüz oda havası

  Enfeksiyon hastalıkları çocuk yuvalarında, çocuk bakımında ve benzeri bakım kuruluşlarında sıkça görülür. Kabakulak, kızamık, kızamıkçık, suçiçeği, boğmaca ve beşinci hastalık gibi bilenen çocuk hastalıklarının yanı sıra, ishalli hastalıklar ve üst solunum yolları enfeksiyonlarına sıkça rastlanır. Coronavirus SARS CoV-2 ile özellikle eğitimciler açısından ciddi zorluk oluşturan yeni bir...

  Ek bilgi
 • Otellerde ve konferans salonlarında virüslere karşı filtrelenmiş oda havası

  Otel ve yemek servisi sektörü, Corona virüsün halen hissedilen etkilerinden çok ciddi şekilde etkilendi. Neredeyse tüm oteller ilk önce kapatılmak zorunda kaldı ve dünya çapındaki bu pandemiden sonra da çok uzun bir süre bunun sonuçlarını çekecek. Corona virüsünün bulaşma korkusu otellerin alışılan konforundan daha büyük olduğu sürece, birçok otel müşterisi, vazgeçilebilir konaklamalarını iptal...

  Ek bilgi
 • Ofisler ve halka açık mekanlarda H14 virüs filtreleme ile mikropsuz oda havası

  Büyük odalı ofisler, müzeler, kamuya açık tesisler ve resmi daireler ortak bir sorunu paylaşıyor İnsanların yoğun bir şekilde girip çıktığı alanlarda hastalığa neden olan asılı maddeler, alerjenler, sporlar, bakteriler ve virüslerin oda havası aracılığıyla yayılma tehlikesi her zaman ortaya çıkar. Nüfus müdürlüğünde kimlik süresini uzatmak, trafik dairesinde aracı tescil ettirmek veya tescilini...

  Ek bilgi
 • Spor salonları ve terapi odaları için H14 virüs filtreleme özelliğine sahip hava temizleme cihazı

  Spor salonlarının işletmecileri, tescilli fizyoterapistler ve fizik tedavi uzmanları sorunun farkında: Mevsime ve sıcaklığa bağlı olarak spor salonundaki veya muayene odasındaki hava, mevcut havalandırma sistemine rağmen aynen kalır. Ayrıca solunum havası, örneğin tozlar, azot oksit ve formaldehit gibi asılı maddelerle ve aynı zamanda, solunum yollarına veya boğaza yerleşen, burada çoğalan ve...

  Ek bilgi
 • Süpermarketler, yapı marketleri ve dükkânlarda virüssüz oda ve solunum havası

  A/H5N1 (kuş gribi) veya COVID-19 (Corona virüsü) gibi yeni tip enfeksiyon hastalıkları, kamu hayatının çeşitli bölümleri üzerinde sert etkilerle birlikte dünya genelinde düzensiz fakat sürekli olarak yayılıyor. Zaruri ürün satmayan birçok perakendeci, çok bulaşıcı salgın dönemlerinde, yeni keşfedilen bir virüsün yayılmasını ve bu sayede genel nüfus içinde hasta ve ölü sayısını azaltmak için...

  Ek bilgi
 • Lojistik merkezlerinde ve üretim bölümlerinde virüssüz oda havası

  Posta ve paket dağıtım merkezlerindeki ve çeşitli işleme tesislerindeki güncel Corona salgınları, personelde enfeksiyon taşıyan tek bir kişi bile olsa ve çalışma bölgeleri dahilinde hava yoluyla bulaşmayı önlemek için etkili karşı önlemlerin alınmaması durumunda, üretim veya lojistik süreçlerinin ciddi bir şekilde ne kadar çabuk kesilebileceğinin etkileyici birer kanıtıdır. Havadan kaynaklanan...

  Ek bilgi
 • Hava temizleme cihazları kullanılarak tozsuz şantiyeler

  Şantiyeler tozlanır. Özellikle tüm delik delme, zımparalama, kesme ve freze çalışmaları ile eski sıvanın veya fayansların çıkartılması sırasında. Küçük işletmeler genellikle solunum korumasından yardım alır ve ciddi temizleme giderlerini göze almalıdır. Yüzeylere ve akciğerlere girmeden önce tozu emen hava temizleme cihazlarının kullanılması genellikle daha verimli ve sağlıklıdır.

  Ek bilgi
 • Oda havası tekniği sistemlerinin temizlenmesi

  Çalışma alanında ve kamuya açık binalardaki oda havasının temiz olması sadece yasal olarak zorunlu değildir, insanların her gün kendini iyi hissetmesine de önemli katkıda bulunur. Oda havası tekniği sistemlerinin düzenli olarak temizlenmesi, havanın temiz kalmasını garanti eder. Bu sırada asılı maddelerin öngörüldüğü gibi filtrelenebilmesi için, hizmet sağlayıcılar kendi donanımları için HEPA...

  Ek bilgi