Hava temizleme cihazları mı, klima sistemleri mi yoksa vantilatörler mi?
 1. Uygulamalar
 2. Hava Temizleme Toz – Virüs
 3. Klima sistemleri, vantilatörler mi? Hayır! Hava temizleme cihazları!

Klima sistemleri, vantilatörler mi? Hayır! Hava temizleme cihazları!

Oda havasındaki bulaşıcı aerosol bulutlarına karşı hangi cihazlar gerçekten koruma sağlar?

Oda havası ve Corona virüs birbiriyle nasıl bağlantılıdır?

Bulaşıcı damlacıklar ve aerosoller, vantilatörlerin veya klima cihazlarının kullanımıyla odada daha fazla mı yayılır?

Klima cihazları ve hava temizleme cihazlarıyla ilgili tehlikeli kulaktan dolma, uydurma bilgiler ve önerilerin sosyal medya ortamlarında hızla yayılmasına sadece Corona zamanlarında rastlamıyoruz. Buralarda klima sistemlerinin virüs yayıcı olduğu yönünde uyarılar yapılıyor. Basit vantilatörler, havadaki bulaşıcı aerosollere karşı koruma önlemi olarak yüceltiliyor. Pencerenin açık veya kapalı olması fark etmiyor. Hangisi doğru? Corona virüsle ilgili olarak klima cihazları ve vantilatörler hakkında bilinmesi gerekenler neler?

Oda havası ve Corona virüs birbiriyle nasıl bağlantılıdır?

Virologlar şu konuda aynı fikirde: Corona virüs, ağırlıklı olarak solunum yoluyla ve sadece düşük bir oranda temas ve damlacık enfeksiyonu yoluyla yayılır. Ağız yoluyla solunumda ve konuşma sırasında binlerce aerosol (çok küçük tükürük partikülleri) bir tür püskürtme sisi şeklinde odaya verilir.

Gözle görünmeyen bu partiküller, önerilen asgari mesafe olan 1,5 – 2,0 m'den daha uzağa uçar ve oda havasında saatlerce asılı kalır. Hasta insanlarda virüsler veya bakteriler bu asılı parçacıklara yapışır. Bulaşıcı aerosoller solunursa, virüsler solunum yolu üzerinden akciğer alveollerine kadar ulaşır.

Kapalı mekanlarda aerosollere karşı koruma, partikül filtreli solunum koruma maskeleri ve Trotec TAC V+ gibi yüksek frekanslı hava temizleme cihazları ile sağlanır. Bunun tersine, ağız-burun maskeleri bulaşıcı aerosollerin solunmasına karşı koruma sağlamaz. Bu maskeler sadece büyük damlacıkları tutar.

İç mekanlardaki ve açık havadaki hava aynı derecede tehlikeli mi?

Açık havada, konuşma sırasında dışarıya verilen aerosoller, doğal hava hareketi aracılığıyla dağıtılır ve seyreltilir. Dolayısıyla başka insanların konuşma sırasında dışarıya verdiği virüsleri soluma tehlikesi daha azdır. Bunun tersine, hava alışverişinin olmadığı kapalı mekanlarda oda havasındaki aerosol konsantrasyonu ilave her kişiyle artar. Aerosol bulutları, seyreltilmeden odada asılı kalır ve bulaşıcı virüslerin hava yoluyla solunması tehlikesi orantılı olarak yüksektir.

Bir klima sisteminin çalışması enfeksiyon tehlikesini nasıl etkiler?

Hava sirkülasyon cihazları olarak adlandırılan cihazlar, mevcut oda havasını soğutur, fakat dışarıdan temiz hava beslemesi gerçekleşmez. Ayrıca piyasada bulunan klima sistemlerinin, havada taşınan virüsleri ve bakterileri filtrelemek için H14 HEPA filtreli TAC V+ hava temizleme cihazı veya TES 200 gibi özel HEPA filtresi yoktur. Oda havasında bulunan virüsler, hava akımı aracılığıyla odaya dağılır, bu nedenle "virüs dağıtıcı" tabiri kullanılır.

 • Yani sirkülasyon havası özelliğine sahip bir klima cihazı, Corona virüs veya grip virüsü gibi virüslere karşı koruma sağlamaz. Aerosol bulutları seyreltilmez ve filtrelenmez.
 • Virüs yüklü aerosoller, klima sisteminin dışarıya üflenen havası aracılığıyla odanın en arkadaki köşelerine kadar dağıtılır ve buralarda, asgari mesafeye uyulmasına rağmen solunur.
Bir klima sisteminin çalışması enfeksiyon tehlikesini nasıl etkiler?
Bir vantilatör, pencere açıkken bulaşmaya karşı koruma sağlar mı?

Bir vantilatör, pencere açıkken bulaşmaya karşı koruma sağlar mı?

Münferit virologlar, mikrop/virüs yüklü oda havasını dışarıya doğru yönlendirmek için vantilatörün açık pencerenin önüne konulmasını önermektedir.

Bu, teoride doğru. Vantilatör aracılığıyla oluşturulan hava akımı, oda havasını emer ve virüsleri pencereden dışarıya üfler. Ancak pratikte pek gerçekçi değildir! Vantilatörün bir açık pencerenin önünde çalıştırılması yaz aylarında daha pratik görünür.

Peki kış aylarında dışarıda eksi derecelerdeki dondurucu havalarda ne yapmalı? Veya ofiste sokağın gürültüsü açık pencereden içeriye girerken rahatlamış bir şekilde nasıl çalışabilirsiniz? Bu öneri, huzurevlerinde ve bakımevlerinde de uygulanamaz. Bakımevlerindeki yaşlı insanlar daha fazla sıcağa ihtiyaç duyar. Burada pencereleri açık bırakmak ciddi sonuçlara yol açabilir.

 • Pencere açıkken kullanılan bir vantilatör, enfeksiyon riskini gerçekten azaltır. Bunun nedeni, taze havayla birlikte içeriye verilen dış havayla birlikte sağlanan seyreltme etkisidir.
 • Ancak bu enfeksiyona karşı koruma önlemi sadece koşullu olarak uygulanabilir ve özellikle yılın soğuk dönemlerinde ve yaşlı insanların yaşadığı yerlerde uygulanamaz.
 • Dışarıdaki ve içerideki sıcaklık aynı olduğunda, sadece havalandırma yoluyla içeriye hava girmez.

Bir vantilatör, pencere kapalıyken bulaşmaya karşı koruma sağlar mı?

Kapalı mekanlardaki bir vantilatör, sirkülasyon havası özelliğine sahip bir klima sistemiyle enfeksiyona karşı aynı korumayı sağlar. Yani koruma sağlamaz! Dışarıdan taze hava beslemesi olmadan oda havası sadece hareket eder, fakat içerdiği yük seyreltilmez. Ayrıca vantilatörlerin filtre etkisi yoktur.

 • Yani kapalı mekandaki bir vantilatör, Corona virüse karşı koruma sağlamaz. Aerosol bulutları seyreltilmez ve filtrelenmez.
 • Tam tersine! Virüs yüklü aerosoller, vantilatörün sisteminin dışarıya üflenen havası aracılığıyla odanın en arkadaki köşelerine kadar dağıtılır ve buralarda, asgari mesafeye uyulmasına rağmen solunur.

Bulaşmaya karşı koruma önlemi olarak çapraz havalandırma ne kadar mantıklı?

Çapraz havalandırmada da her zaman bir hava değişimi söz konusudur. Mikrop/virüs yüklü oda havası, dışarıya çekilir ve taze hava odanın içine akar. Ancak bu havalandırma türü belirli riskler de içerir. Özellikle çok insanın bulunduğu ofisler ve restoranlardaki bulaşıcı aerosoller, pencereden dışarıya çıkmadan önce uçarak tüm odada gezinir. Dolayısıyla hava akımına maruz kalan insanlar bu aerosolleri kaçınılmaz bir şekilde solur.

Bir vantilatör, pencere kapalıyken bulaşmaya karşı koruma sağlar mı?
Oda havasındaki virüslere karşı etkin bir korumayı sadece HEPA filtreleme özelliğine ve yüksek hava kapasitesine sahip olan TAC V+ gibi bir yüksek frekanslı hava temizleme cihazı sağlar

Oda havasındaki virüslere karşı etkin bir korumayı sadece HEPA filtreleme özelliğine ve yüksek hava kapasitesine sahip olan TAC V+ gibi bir yüksek frekanslı hava temizleme cihazı sağlar

TAC V+ mobil hava temizleme cihazı, oda havasını, normalde sadece hijyenik hassasiyeti bulunan steril oda ortamlarında ve hastanelerin ameliyathanelerinde olduğu gibi etkin şekilde temizler.

Bu, çok yüksek hava kapasitesi ve yeni H14 HEPA virüs filtresi sayesinde mümkündür. Oda havası, zemine yakın bir yerden emilir, HEPA filtre aracılığıyla bakteri ve virüslerden arındırılır ve mikropsuz temiz hava olarak tekrar odaya verilir.

Oda havası, oda büyüklüğüne bağlı olarak saatte 20 kereye kadar sirküle edilir ve temizlenir. Bu sayede, baş hizasında anlık olarak oluşan aerosol bulutları doğrudan çok büyük miktarlarda temiz havayla, virüs yükü ve enfeksiyon riski ciddi ölçüde azaltılacak şekilde seyreltilir!

Karmaşık bağlantılar olmadan kurulum. Mümkün olan maksimum enfeksiyon korumasını sağlamak için cihazı prize takmanız yeterlidir!


Yüksek frekanslı hava temizleme, personeli ve hastaları korur

Oda havası mikropsuz ve virüssüz tutulabilirse, havadan kaynaklanan bulaşma riski de minimuma iner. Trotec'in TAC V+ gibi yüksek frekanslı hava temizleme cihazları tam da bu görev için geliştirilmiştir, çünkü kapalı mekanlardaki aerosol ve asılı madde bulutlarının mekanda kalma süresini ve yoğunluğunu etkin bir şekilde azaltırlar ve böylece hastalar ve personel için enfeksiyon tehlikesinin ciddi şekilde azaltıldığı alanlar oluştururlar.

TAC V+ mobil hava temizleme cihazı, doğrudan kurulduğu yerde temiz ve virüs filtresi uygulanan temiz havayla yıkanmış bir "Temiz bölgeli alan" oluşturur. Bu bölgedeki ortam havası, havada taşınan mikrop ve virüslerden önemli ölçüde arındırılmış şekilde kalır, çünkü TAC V+, kirli oda havasının verimli H14-HEPA filtreleme ile geniş hacimli şekilde emilmesine ve bölgenin, virüslerin filtrelendiği temiz havayla esnek şekilde ayarlanabilen yıkanması sayesinde aerosol partiküllerinden arındırılmasına olanak sağlar.

Bakterilerde ve virüs kümelerinde etkilidir

Trotec yüksek frekanslı hava temizleme cihazları, 0,1 µm'den büyük tüm ince asılı madde partiküllerinin % 99,995'inden daha fazlasını ayrıştıran ve sadece % 0,005'lik bir geçirgenlik derecesine sahip olan H14 sınıfı HEPA filtrelerle donatılmıştır. Farklı şekilde ifade edecek olursak: 100.000 partikülden en fazla sadece beşi H14 filtreden geçer. Bu birinci sınıf özellik sayesinde, bu tür yüksek performanslı filtreler, temiz hava üretmek için ameliyathanelerde ve hijyen açısından hassas benzer alanlarda da kullanılır. Kontrol edilemeyen salgın dönemlerinde muayene odaları gibi bekleme odalarındaki oda ve solunum havasını da mikrop ve virüslerden arındırılmış halde tutmak için en iyi ön koşullar.

SARS-CoV ve MERS-CoV gibi bilinen virüs türleri 0,005 µm ila 0,1 µm'lik bir partikül büyüklüğüne sahiptir. Bunlar, çoğunlukla örneğin balgam, asılı maddeler, vb. diğer partiküllere bağlanarak boyutu 0,4 µm ile 0,5 µm arasında olan kümeler oluştururlar. Bu kümeler mikrop olarak da adlandırılır ve Trotec H14 hava temizleme filtreleri tarafından güvenilir bir şekilde ayrıştırılır.

Trotec’in tüm H14-HEPA filtreleri, bakteri ve virüs filtrelemede zorunlu olan en yüksek kalite gerekliliklerini karşılar:

 • Her H14 yüksek performanslı filtre tek olarak test edilir ve kendine ait bir seri numarasıyla donatılır
 • Test protokolü, her H14 filtreye sertifika olarak iki kopya halinde eklenir
 • Orijinal test sertifikası, belgelere eklenebilir ve kopya, gerektiğinde hava temizleme cihazına sabitlenebilir
 • H14 HEPA yüksek performanslı filtreler EN 1822 ve EN 60335-2-69 uyarınca test edilmiştir.

H13 filtreli her TAC hava temizleme cihazı için de uygundur

Zaten bir TAC hava temizleme cihazı kullanıyorsanız, bu cihazın içine de Trotec'in bir H14-HEPA filtresini takabilirsiniz. H14 filtreler, örneğin profesyonel hava temizleme cihazları için aksesuar olarak temin edilebilir TAC 3000, TAC 5000 veya TAC 6500. Asılı madde filtresi bölmesindeki H13 filtreyi bir H14-HEPA filtreyle kolayca değiştirebilirsiniz.

Trotec'in H14-HEPA filtreli profesyonel hava temizleme cihazı

TAC V+ hava temizleyici ile aerosol ve virüslere karşı etkili koruma

Bu ürün videosunda sizlere, Trotec’in ürettiği yüksek performanslı hava temizleyici TAC V+'ın virüslere karşı sağladığı başarı, cihazın çalışma şekli ve sunduğu avantajlarla ilgili kapsamlı bilgiler sunmaktayız. Güncel bilimsel verilere göre koronavirüs, vakaların %80'inden fazlasında, ortam havasında bulunan aerosoller üzerinden bulaştığı biliniyor. Konuşma, öksürme ve hapşırma ile oluşan virüslü aerosoller, çoğu zaman ortam havasında asılı olarak uzun bir süre kalabiliyor. Ortamda bulunan kişilerin, virüslü aerosolleri solumasıyla virüs, bu kişilere bulaşmaktadır. Trotec'in konuyla ilgili sunduğu çözüm: TAC V+ yüksek performanslı hava temizleyici, havayı %99,995'lik bir verimlilik oranıyla temizlemektedir. Böylece hava kalitesi ameliyathane havası kalitesine eş bir seviyeye ulaşmış olmaktadır. Aerosollü hava seyreltilirek zemine doğru itilir, hava temizleyici tarafından emilerek filtreden geçirilir. Böylece hava temizleyicinin etrafında aerosol ve virüs içermeyen temiz hava bölgeleri oluşmuş olur. Filtreye yakalanan virüsler termal sistemi sayesinde otomatik olarak yok edilir, böylelikle filtre uzun bir süre hijyenik açıdan temiz kalır. TAC V+ hava temizleyiciyi kullanarak çalışanlarınızı, müşterilerinizi ve misafirlerinizi koruyabilirsiniz. Cihaz, restoran, fitnes salonları, oteller, geniş mekanlı açık plan ofisler, doktor muayenehaneleri, dükkanlar, süpermarketler ve benzeri mekanlar için idealdir. Daha fazla kişinin, müşterinin ya da ziyaretçinin kapalı alanlarda virüs kapma korkusu olmadan yeniden vakit geçirebilmesi için uygundur.

Temiz solunum havası için etkin hava temizleme prensibi

İnsan gözünün göremeyeceği virüs yüklü aerosol bulutları, gerçek zamanlı videoda gösterildiği gibi odada metrelerce uzaklığa yayılır ve iç mekanlara, sis sürüklenmesiyle aynı şekilde odanın içinden geçer: TAC V+, potansiyel olarak kirlenmiş olan havayı zemine yakın bir noktadan büyük hacimli bir şekilde emer, ardından emilen havadaki tüm virüsleri ve asılı maddeleri dakikalar içinde filtreler ve temizlenmiş, virüslere karşı filtrelenmiş temiz havayı tekrar odaya verir. Bu sayede, solunum seviyesi yüksekliğinde anlık olarak oluşan aerosol bulutları doğrudançok büyük miktarlarda temiz havayla, virüs yükü ve enfeksiyon riski ciddi ölçüde azaltılacak şekilde seyreltilir! Videonun başındaki tamamen sisle kaplanmış ve işleme sonrasında sisten arındırılmış olan odadakine benzer şekilde TAC V+, bu şekilde oda havanızı da virüs yüklü aerosol bulutları, asılı madde veya ince toz partiküllerinden arındırabilir.

TAC, kriterleri sadece münferit ayrıntılarıyla değil, aynı zamanda tüm ayrıntıların toplamında belirler

Yüksek mobilite – Yüksek oranda kullanım esnekliği – Büyük temiz hava kapasitesi – Yüksek performanslı filtreleme – Filtre dekontaminasyonu ve rejenerasyonu – Fiyat/performans oranı

En ince ayrıntısına kadar düşünüldü, bir bütün olarak rakipsiz: Bu artı özellikleriyle TAC V+, birçok araştırmada bilimsel olarak kanıtlandığı gibi kapalı mekanlarda aerosoller nedeniyle oluşan enfeksiyon tehlikesini azaltmak için teknik açıdan etkili ve son derece esnek olarak kullanılabilen cazip bir çözüm sunuyor.

Sağlamdır, fakat sabit değildir: Esnek bir şekilde her zaman tam da koruma sağlaması gereken yerde mobil virüs koruması

TAC V, esnek ve mobildir ve her yerde anında kullanılabilir

Son derece sağlam, dengeli ve çizilmeye dayanıklı metal dış gövde, çok sayıda insanın bulunduğu, çalıştığı, öğrenim gördüğü veya kutlama yaptığı ortamlarda kullanım için özel olarak tasarlanmıştır. Bu sayede, tüm TAC V+ yüksek performanslı hava temizleme cihazları kurulum maliyetleri olmadan o an ihtiyaç duyulan her yerde kullanılabilir.

Hijyen konseptinin gerektirdiği sayıda TAC; kullanım yoğunluğuna, sirkülasyon hızlarına, arka plan gürültüsüne, oda büyüklüğüne ve geometrisine esnek şekilde uyarlanmış olarak her zaman esnek, mobil ve modüler şekilde hazırda bulundurulabilir.

Mobilite – bir özellikten daha fazlası: Zahmetli bir şekilde kurup dönüştürmek yerine kolayca kurup ayarlayabilirsiniz

Büyük, klasik ayaklı cihazlar genelde belirleyici bir dezavantaja sahiptir: Büyüktürler, ağırdırlar ve normalde yerinde kurulmaları gerekir. Bir kez kurulduktan sonra orada kalırlar ve sadece çok zahmetli şekilde başka bir yere yerleştirilebilir, yani yerleri sabit ayaklı cihazlardır. Trotec'in TAC V+ ürünü ve model seçenekleri akıllı şekilde tasarlanmıştır: Araba modeli sayesinde eşit derecede yeri değiştirilebilecek şekilde mobildir ve aynı zamanda durma güvenliğine sahiptir! TAC'nin bu yüksek mobilite özelliği her zaman ihtiyaç duyduğunuz esnekliği sağlar.

Örneğin sınıflarda, ofislerde, stüdyolarda veya diğer mekânlarda bir şeylerin yeniden organize edilmesi gerekirse, TAC V+ yüksek performanslı hava temizleme cihazının yerini çok kolay bir şekilde değiştirebilir veya cihazı komple başka mekanlara yerleştirebilirsiniz. Veya okul şenliklerinde, tiyatro gruplarında, kulüp ve işletme kutlamalarında veya diğer etkinliklerde mekânların büyük ve insan sayısının çok olması nedeniyle, hava değişiminin garanti edilmesi için geçici olarak daha fazla temiz hava hacmine ihtiyaç duyulur.

Çerçeve koşulları sürekli değişebilir ve etkin hijyen konseptleri, bu nedenle günlük uygulamada yüksek oranda esneklik gerektirir. Bu nedenle TAC'nın yerini son derece esnek bir şekilde değiştirebilirsiniz, çünkü TAC, büyük tekerlekleri ve itme koluyla gerçek bir mobil cihazdır ve dolayısıyla yeri sorunsuz bir şekilde değiştirilebilir. Her zaman koruma sağlaması gereken yerde.

Kişiye özel olarak ayarlanabilen hava hacmi sayesinde yüksek kullanım esnekliği

TAC'deki diğer bir önemli avantaj, oda hacmine ve istenen sirkülasyon hızına özel olarak ayarlanabilen hava hacmidir. Hangi oda büyüklüğü veya kullanım gerekliliğinde kullanılması fark etmez, bu "Dokun ve Çalıştır" cihaz, daha fazla güvenlik için her zaman doğru ve sürekli olarak sabit hacimsel akış sağlar.

Rakiplerle yapılan karşılaştırmada boyut ve ağırlık avantajıyla mobil TAC yüksek performanslı hava temizleme cihazı
Mobil TAC yüksek performanslı hava temizleme cihazları her kapıya uygundur
TAC, katları aşan şekilde de yer değiştirme olanağı sağlar

Büyük temiz hava kapasitesi, yüksek püskürtme basıncı ve optimum akış geometrisi

TAC yüksek performanslı hava temizleme cihazları, "oda havasını hızlı şekilde seyreltmek için gerekli güce" sahiptir

Zaman, dolaylı enfeksiyon riskinin önlenmesi için en önemli faktördür. Zaman, doğrudan enfeksiyona neden olan aerosol bulutunu oluştuğu yerde örn. bir "Supersreader" ile hızlı ve etkin şekilde seyreltmek için gereken en kısa süredir. Bu amaçla, optimize edilmiş bir akış geometrisi oluşturmak için büyük temiz hava hacimlerine ve yüksek bir püskürtme kapasitesine ihtiyaç duyulur. Çünkü beslenen, virüssüz hava miktarı, enfeksiyon oluşumu için belirleyicidir.

TAC yüksek performanslı hava temizleme cihazları bu özelliklerin hepsine sahiptir TAC V+, TAC M ve TAC ECO ve TAC XT Multi-Airhandler: Odada; büyük temiz hava hacmi, optimum bir akış geometrisi ve gerekenden daha fazla püskürtme kapasitesi ile oda havasındaki virüs konsantrasyonunun temizlenmiş havayla önce seyreltildiği ve daha sonra etkin şekilde filtrelendiği bir sirkülasyon akışı oluşturulur.

Sadece yeterli miktarda sirkülasyon hızları veya virüssüz hava hacimleri, enfeksiyon riskini minimuma indirir; bu, bilimsel olarak belgelenmiştir. Bu nedenle, aerosol partiküllerinden kaynaklanan enfeksiyon riskleriyle etkin bir şekilde mücadele için, saatte bir ila üç hava değişiminin yeterli olduğunu söyleyen diğer tedarikçilerin iddialarının aksine, yüksek sirkülasyon hızları (en az 6 kat oda hacmi, mümkünse daha fazla) ve dolayısıyla büyük temiz hava hacimlerinin dışında bir yol yoktur.

Bilimsel araştırmalar, etkin bir virüs filtreleme için, kullanılan hava temizleme cihazının TAC XT, TAC V+ ve TAC M ve TAC ECO gibi gereken hava değişim değeri için yeterince yüksek bir hacimsel akış sağlayabilmesi gerektiğini kanıtlamıştır. Bu sırada, hava değişim değeri, havanın komple değiştirilmesi yerine, saatteki oda hacmini temel alarak beslenen virüs filtrelemesi yapılmış temiz hava oranını tanımlar.

 

FlowMatic, filtre kirliliği artsa da her güç kademesinde sabit hava sirkülasyonu hızları sağlar

Hijyen konseptinde istenen sirkülasyon hızına uymak için tüm kullanım süresi boyunca sabit bir hacimsel akış zorunludur. Bununla birlikte filtre elemanları, her hava temizleme cihazında zaman içinde kaba ve ince tozlar nedeniyle (örn. trafik yükü nedeniyle) kademeli olarak tıkanır. Bu durum, artan bir karşı basınca ve hava akış debisinin düşmesine neden olur ve bu da istenen koruma seviyesini kaçınılmaz bir şekilde düşürür.

TAC XT, TAC V+ ve TAC M'nin yenilikçi FlowMatic kontrolü sayesinde, hacimsel akışın azalması veya istenen sirkülasyon hızının altına inilmesi konusunda endişelenmenize gerek kalmayacak:

Binek araçlardaki hız sabitleme sisteminde olduğu gibi, FlowMatic sensörleri, tüm filtre zinciri dahilinde hava debisinin gerçek değerlerini kaydeder ve sistem performansını dinamik şekilde uyarlar. Bu sayede, hava hacmi için önceden bir kez ayarlanan hedef değer, her güç kademesinde sabit kalır! Bu özellik sadece filtre kullanım süresini ve sistem verimini arttırmakla kalmaz, aynı zamanda ilgili hijyen konseptinde öngörülen sirkülasyon hızına da uyulmasını garanti eder.

FlowMatic kontrolü olmayan hava temizleme cihazları, sirkülasyon hızı değerine yönelik istenen gerekliliği sürekli ve kesin olarak sağlayamaz. Bu nedenle bu tür modellerde filtre, güvenlik amacıyla düzenli aralıklarla kontrol edilmeli ve gerekirse değiştirilmelidir.

Yüksek performanslı filtreleme: H14, en yüksek HEPA filtre verimliliği anlamına gelir

TAC V+, virüsleri "etkin bir şekilde ayrıştırabilir"

Isıya dayanıklı H14-HEPA yüksek performanslı filtre

Sadece TAC V+'da kullanılan EN 1822'ye uygun H14-HEPA yüksek performanslı filtreler (ISO 45H filtre ISO 29463), oda havasındaki virüs yüklü aerosol partiküllerini (0,1 - 0,2 µm) % 99,995 oranında filtreleyebilir. Bu sayede EN 1822 uyarınca H14-HEPA filtreler, % 99,95 değerine sahip H13-HEPA filtrelere oranla çoğu hava temizleme cihazından 10 kat daha yüksek bir filtre performansına sahip olur!

% 99,995 mi, yoksa % 99,95 mi? Aradaki fark az gibi görünüyor, fakat virgülden sonraki iki basamak H13 ve H14-HEPA filtrelerin arasındaki büyük farkı oluşturuyor! Virüs yüklü aerosol partikülleri son derece küçüktür. Ve "virüs filtrelerinin" amacı "virüsleri filtrelemektir". Bu nedenle TAC V+ sadece büyük değil, oda havasında bulunan ve FFP2 ve FFP3 solunum koruma maskelerinin de filtreleyemediği ve dolayısıyla gerçek bir koruma sağlayamadığı yüksek bulaşıcı özelliğe sahip küçük aerosolleri de filtreler. Gerçek güvenlik sadece H14-HEPA filtreyle (EN 1822) sağlanır!

Ancak bilimsel araştırmalar, ulaşılmak istenen bozulma hızı için gereken filtre performansının, ancak hava temizleme cihazının hacimsel akışı ile asılı madde filtresindeki akış hızı, yeterli şekilde boyutlandırılmış filtre yüzeyi aracılığıyla birbirlerine yeterli düzeyde uyarlandığı takdirde onaylanabilmesiyle sınırlıdır, bu da TAC V+, TAC M ve TAC ECO yüksek performanslı hava temizleme cihazlarında veya TAC XT Multi-Airhandler'da söz konusudur!

Termik filtre dekontaminasyonu – güvenliğiniz için hava yastığı

Benzersiz teknoloji – sadece Trotec'te

Termografi kaydı bunu açıklar: Termik dekontaminasyon aracılığıyla, TAC V+'nın H14 virüs filtresi yaklaşık 100 °C'ye kadar ısınır, bu da yakalanan mikroorganizmaları parçalar.
Isı ileten metal lamellerle üretilen tam sızdırmaz H14 yüksek sıcaklık asılı madde filtresi

Sadece TAC V+ ve TAC XT'de özel, tam sızdırmaz H14 yüksek sıcaklık lamelli asılı madde filtresi düzenli olarak termik işleme tabi tutulur. Bu filtre açıkça bu amaçla geliştirilmiş ve özel, ısı ileten metal lamellerle üretilmiştir.

Bu termik filtre dekontaminasyon teknolojisi size birçok avantaj sunar! Filtrenin ısıtılması yoluyla, filtrelenen virüslerin infektivite için belirleyici olan proteinleri denşirilir ve bu da virüsleri parçalar. Bu sayede, örneğin filtre değişimi sırasında uygun olmayan uygulama nedeniyle artık bulaşıcı virüsler filtreden ortam havasına karışamaz. Ayrıca ek olarak bakteriler, mikrolar ve diğer mikroorganizmalar öldürülür. Burada, 100 °C'den çok düşük sıcaklıklarla gerçekleştirilen bir filtre dekontaminasyonu yeterli olmaz. Örneğin içme suyunda mikrop bulunması durumunda, kullanmadan önce suyu üç ila beş dakika süreyle, yani yaklaşık 100 °C'ye sebepsiz yere kaynatmıyoruz.

Bunların hepsi, çalışma sırasında ve filtre değişiminde çalışanların daha fazla korunması anlamına gelir! Yani daha fazla güvenlik için "virüs hava yastığı". İhtiyaç duyulduğunda görev başındadır – ve hiçbir şey olmadığı sürece farkına bile varılmaz.

Bilimsel araştırmalar, etkin virüs filtreleme için termik filtre dekontaminasyonunun uygun olduğunu doğrulamaktadır. Profesör Christian Kähler'in bu konudaki görüşleri: "Sürekli çalışmada maksimum hijyen ve daha uzun kullanım ömrü sağlamak için sağlığa zararlı kimyasal katkı maddeleri veya UV-C ışınları kullanmadan biyofilm, bakteri ve mantar oluşmasını önlemek amacıyla H14 filtre her gün yaklaşık 15 dakika süreyle yaklaşık 100 °C'ye kadar ısıtılmalıdır."

Termik dekontaminasyon işleminin haftada bir kez uygulanmasını öneriyoruz, termik dekontaminasyon sadece hava sıcaklığının düşük ve nemin çok yüksek olduğu hijyenik açıdan hassas bölgelerde günde bir kez uygulanmalıdır. Haftalık olarak gerçekleştirilen termik dekontaminasyon işlemi haftada 1,0 kWh'lık bir ek enerji tüketimine ihtiyaç duyar oda sıcaklığını arttırmaz.

Güvenlik ve hijyen açısından belirleyici avantaj, kendini amorti eden günlük 28 Cent'lik maliyettir

Devreye sokulabilen termik filtre dekontaminasyonu fonksiyonu, güvenlik ve filtre hijyeni anlamında size belirleyici bir avantaj sağlar! Burada gereken ek enerji maliyeti son derece düşüktür. Günde bir kez uygulanan bir termik dekontaminasyon işleminde bile bunun maliyeti 1 kWh, yani kullanım günü başına yaklaşık 28 Cent'tir. Ve termik dekontaminasyon işleminin haftada bir kez uygulanmasının maliyeti yılda ancak 15 € tutar.

Termik dekontaminasyon aynı zamanda filtrenin kullanım süresini de uzattığı için, filtreyi değiştirme süresi uzar ve bu tasarruf sayesinde, termik dekontaminasyonun sağladığı katma değer ile pratikte ücretsiz maksimum filtre güvenliği ve filtre hijyeninden kâr sağlayabilirsiniz!

Termik filtre rejenerasyonu – optimum filtre hijyeni ve filtre kullanım ömrü için

Filtre nemlenmez, filtre küf mantarı veya kokusu oluşmaz ve aynı zamanda filtrenin kullanım ömrü çok uzar

Termik filtre dekontaminasyonu ve termik filtre rejenerasyonu

Aerosol separatörleri veya virüs hava temizleme cihazları çok sayıda insanın dar bir alanda uzun bir süre boyunca kaldığı ve büyük miktarlarda aerosole maruz kaldığı yerlerde çalışır. Virüs yüklü olan ve olmayan aeorosoller büyük ölçüde mikro damlacıklardan, yani saf sudan oluşur. Piyasada bulunan H14 filtreler bu nemli aerosolleri "yakalayabilir", fakat bununla birlikte ek sorunları da beraberinde getirir. Çünkü filtredeki artan nem yüzünden filtre daha hızlı bir şekilde kurumlanmaya başlar. Bunun sonucunda filtre direnci artar ve bu da dışarıya verilen temiz hava hacmini sürekli azaltır ve dolayısıyla filtrenin kullanım ömrünü önemli ölçüde kısaltır. Yüksek aerosol yüklerinde filtrelerin hızlı şekilde kurumlandığı, pratik uygulama testleriyle bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Ayrıca, sürekli yüksek nemlenme nedeniyle filtre küf mantarları veya biyofilm oluşma tehlikesi ortaya çıkar. Bu, bir tehlikeyi önlemek yerine koşullara bağlı olarak başka tehlikelerin oluşmasına neden olur. Yani hava kapasitesi azalır, filtre kullanım ömrü kısalır ve filtrede küf mantarları oluşur. Bunun tersine, filtrenin düzenli olarak 100 °C'nin üzerinde bir sıcaklığa kadar ısıtılması sayesinde, nem girişi, hızlı kurumlanma ve filtre küf mantarları TAC V+ ve TAC XT'de artık sorun olmaktan çıkar. Çünkü burada nem, termik rejenerasyon çevrimi sırasında tekrar tümüyle atılır ve filtre bu sayede sadece düzenli olarak kurutulmakla kalmaz, kendi kendine temizleme fonksiyonu sayesinde ayrıca rejenere edilir.

Bu yenilikçi yöntemle filtre direnci düşük ve temiz hava debisi de çok daha uzun bir süre sabit olarak yüksek seviyede kalır. Bunun sonucunda, termik rejenerasyon ve dekontaminasyon özelliği olmayan diğer filtre sistemlerinin aksine daha uzun bir kullanım ömrü elde edilir. Bunu, TAC V+ ve kendi kendine temizleme fonksiyonuna sahip EN 1822'ye uygun H14-HEPA filtresinin (ISO 45H Filter ISO 29463) incelenmesi sırasında aşağıdaki şekilde özetlenen güncel araştırmalar da onaylıyor: "Dolayısıyla, bu filtrenin yüke bağlı olarak uzun yıllar süren bir kullanım ömrüne sahip olabileceği beklenmelidir."

Kendini amorti eden günlük sadece 28 Cent karşılığında maksimum filtre hijyeni

Filtrenin termik dekontaminasyonu ve rejenerasyonu için sadece 1 kWh'lık bir enerjiye ihtiyaç duyulur. Günde bir kez uygulanan bir termik dekontaminasyon işleminde bile bunun maliyeti, kullanım günü başına yaklaşık 28 Cent ve termik dekontaminasyon haftada bir kez uygulandığında yılda ancak 15 €'dur. Aynı zamanda, benzersiz termik filtre dekontaminasyonu ve filtre rejenerasyonu fonksiyonları, tüm filtre kullanım ömrü boyunca güvenlik ve hijyen açısından size belirleyici bir katma değer sağlar. Ve bütün bunlar, düzenli olarak termik filtre rejenerasyonu uygulandığında filtre kullanım ömrü daha uzun olduğundan filtreyi değiştirme süresi uzadığı için ücretsiz olarak sağlanır – bu tasarruf sayesinde, maksimum filtre güvenliği ve filtre hijyeninin termik dekontaminasyonla sağlanan katma değerinden neredeyse ücretsiz olarak faydalanabilirsiniz!

Gürültüsüz: İnanması zor, duyulması zor

TAC V+, hava temizlemede sessiz bir devrimdir

Gürültüsüz çalışma için susturucu kapağı

Nitelikli yüksek performanslı hava temizleme cihazları, iç mekanların kullanılmasına tekrar olanak sağlamalı, bu mekanların kullanımını zorlaştırmamalıdır! Çünkü büyük miktarlarda temiz hava olmadan enfeksiyon riski minimuma indirilemez!

Aerosol partikülleri ayrılırken veya virüsler ve bakteriler filtrelenirken saatte 6 ila 8 değerinde yüksek hava sirkülasyonu hızlarına ihtiyaç duyulur, hatta tıp alanında bu değer saatte 12 ila 15 kat hava sirkülasyonuna ulaşır. Bu sırada, sirkülasyon hızı ve oda hacmi değerinden, enfeksiyon riskini belirleyen virüssüz oda havası miktarı değerinin elde edildiğine dikkat edilmelidir. Bu yüksek hava sirkülasyonu sayıları olmadan, anlık olarak ortaya çıkan aerosol bulutları güvenli ve hızlı bir şekilde seyreltilemez veya filtrelenemez.

Bu nedenle 45 m²'lik daha küçük odalarda bile, uygun şekilde yüksek basınçlı bir fanın kullanılmasını gerektiren 700 m³ ila 1.500 m³'lük temiz hava miktarlarına ihtiyaç duyulur. Özellikle, mekânda optimum bir hava akımı ve hava yönlendirmesi oluşturmak için de gereklidir. Akış geometrisi, filtre performansı ve uzun filtre kullanım ömrünün yanı sıra, büyük hava hacmine ve yüksek püskürtme kapasitesine rağmen kabul edilebilir bir gürültü seviyesi istenir.

Bu nedenle TAC V+'da düşük gürültü oluşumuna da büyük önem verilmiştir

Örn. okullar, ofisler veya muayenehaneler gibi gürültüye karşı hassas bölgeler için, sübjektif olarak algılanan ses şiddetini bir kez daha % 50'ye varan oranda düşüren opsiyonel susturucu kapağını öneriyoruz! Atölyeler, paket istasyonları veya diskoteklerde, vb. normalde susturucu kapağı kullanılması gerekmez.

TAC V+, opsiyonel H14-Ultra-Highflow filtre ve takılı durumdaki susturucu kapağı ile örn. güç kademesine bağlı olarak sadece yaklaşık 38 dB'lik bir ses üretir. Karşılaştırma için: Piyasada bulunan bir lazer yazıcı, çalışırken yaklaşık 50 dB'lik bir gürültü seviyesi üretir.


En ince ayrıntısına kadar düşünüldü, bir bütün olarak rakipsiz – TAC V+'nın artı özelliklerine genel bakış:

 1. Mobilite sayesinde yüksek kullanım esnekliği: Esnek, mobil ve her yerde hemen kullanılabilir – TAC yüksek performanslı hava temizleme cihazının koruma sağlaması gereken doğru yere kurmanız yeterli. Çünkü çerçeve koşulları ve gereklilikler her zaman değişebilir. Sabit, büyük, ayaklı cihazlara oranla belirleyici bir avantaj.
 2. Ayarlanabilir hava hacmi sayesinde yüksek kullanım esnekliği: Hava hacmi, TAC'de oda hacmine özel olarak uyarlanabilir ve istenen sirkülasyon hızı ayarlanabilir. Daha fazla güvenlik için her zaman doğru ve sürekli sabit hacimsel akış!
 3. Büyük temiz hava kapasitesi: Optimum hava sirkülasyonu ve yüksek sirkülasyon hızları için yüksek püskürtme basıncıyla saatte 2.200 m³'e kadar virüs filtrelemesi yapılmış temiz hava.
 1. Yüksek performanslı filtreleme: Virüslere karşı filtrelenmiş oda havası için akışa uyarlanmış filtre yüzeyli "Alman Malı" tam döküm H14 metal lamelli yüksek sıcaklık filtresi.
 2. Termik filtre dekontaminasyonu: Maksimum filtre hijyeni ve sürekli çalışmada daha uzun kullanım ömrü için virüsler, bakteriler ve diğer mikroorganizmaları % 100 oranında öldürmek için 100 °C!
 3. Termik filtre rejenerasyonu: Aerosolleri % 100 buharlaştırmak için 100 °C; filtre kendi kendini temizler, düşük filtre direnci, sabit yüksek temiz hava hacmi, son derece uzun filtre kullanım ömrü, filtre küf mantarları oluşmaz. Yaklaşık % 50 daha az filtre değişimi, daha düşük işletme maliyetleri anlamına gelir
 4. Arka plan gürültüsü: Hava kapasitesi / cihaz ebadıyla bağlantılı olarak en sessiz yüksek performanslı hava temizleme cihazı.

Piyasada bulunan HEPA hava temizleme cihazları virüs filtrelemek için genelde neden yeterli olamıyor

Büyük temiz hava kapasitesi – yüksek performanslı filtreleme – Filtre dekontaminasyonu – Filtre rejenerasyonu – Büyük hava miktarlarında ses şiddeti seviyesi – Kullanım esnekliği

En ince ayrıntısına kadar düşünüldü, bir bütün olarak rakipsiz: TAC V+, birçok araştırmada bilimsel olarak kanıtlandığı gibi bu 6 artısı ile kapalı mekanlarda aerosoller nedeniyle oluşan enfeksiyon tehlikesini azaltmak için teknik açıdan etkili ve ekonomik olarak cazip bir çözüm sunuyor.


Yüksek basınç ve optimum akış geometrisi sayesinde büyük temiz hava kapasitesi

Sadece TAC V+, “seyreltme gücüne” sahiptir

Enfeksiyon riskini azaltmak için en önemli faktör, bulaşıcı aerosol bulutlarının, örn. bir “süper yayıcı” nedeniyle doğrudan oluşma yerinde hızlı ve etkin bir şekilde seyreltilmesi ve çalışma akışını mümkün olduğunca az miktarda olumsuz etkilemek için bu işlemin cereyansız bir şekilde gerçekleştirilmesidir! Bunun için büyük miktarlarda temiz havaya, yüksek bir hava basıncına ve optimum akış geometrisine ihtiyaç duyulur.

TAC V+ bütün bu özelliklere sahiptir: Saatte 1.600 m³’e kadar temiz hava, optimum bir akış geometrisi ve yeterinden fazla akış geometrisi basıncı, odadaki kontamine olmuş havanın birkaç dakika içinde etkin bir şekilde filtrelenmesini sağlayan bir sirkülasyon oluşturur.

Enfeksiyon riskini sadece yeterince yüksek hava değişim hızları minimuma indirir, bu durum bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bu nedenle, aerosollerden kaynaklanan enfeksiyon riskleriyle etkin bir şekilde mücadele için, saatte bir ila üç hava değişim hızının yeterli olduğunu söyleyen diğer tedarikçilerin iddialarının aksine, yüksek hava değişim hızları (6 katından fazla) ve dolayısıyla büyük temiz hava miktarlarının dışında bir yol yoktur.

Bilimsel araştırmalar, etkin bir virüs filtreleme için, kullanılan hava temizleme cihazının, TAC V+ sağladığı gibi gereken hava değişim hızı için yeterince yüksek bir hacimsel akış sağlayabilmesi gerektiğini kanıtlamıştır. Bu sırada, hava değişim hızı, havanın komple değiştirilmesi yerine, saatteki oda hacmini temel alarak beslenen virüs filtrelemesi yapılmış temiz hava oranını tanımlar.

Yüksek filtre verimliliğiyle yüksek performanslı filtreleme

Virüsleri sadece TAC V+ “etkin bir şekilde yok edebilir”

Isıya dayanıklı H14-HEPA yüksek performanslı filtre

TAC V+ kullanıldığı gibi sadece H14-HEPA yüksek performanslı filtreler, oda havasındaki küçük virüs yüklü aerosolleri de (0,1 - 0,2 µm) % 99,995 oranına kadar filtreleyebilir. Bu sayede H14-HEPA filtreler, % 99,95 değerine sahip H13-HEPA filtrelere oranla çoğu hava temizleme cihazından 10 kat daha yüksek bir filtre performansına sahip olur!

% 99,995 mi, yoksa % 99,95 mi? Aradaki fark az gibi görünüyor, fakat virgülden sonraki iki basamak H13 ve H14-HEPA filtrelerin arasındaki büyük farkı oluşturuyor! Virüs yüklü aerosoller son derece küçüktür. Ve “virüs filtrelerinin” amacı “virüsleri filtrelemektir”. Bu nedenle TAC V+ sadece büyük değil, oda havasında bulunan ve FFP2 ve FFP3 solunum koruma maskelerinin de filtreleyemediği ve dolayısıyla gerçek bir koruma sağlayamadığı yüksek bulaşıcı özelliğe sahip küçük aerosolleri de filtreler. Maksimum güvenlik sadece H14-HEPA filtreyle sağlanır!

Ancak bilimsel araştırmalar, ulaşılmak istenen bozulma hızı için gereken filtre performansının, ancak hava temizleme cihazının hacimsel akışı ile asılı madde filtresindeki akış hızı, yeterli şekilde boyutlandırılmış filtre yüzeyi aracılığıyla birbirlerine yeterli düzeyde uyarlandığı takdirde onaylanabilmesiyle sınırlıdır, bu da şu an için TAC V+ dışında diğer hiçbir mobil hava temizleme cihazı için söz konusu değildir!

Ancak H14-HEPA filtreleme ile bile tam kapsamlı bir hijyen koruması elde edilemez! Sonuç olarak virüsler ortadan kaybolmaz, sadece filtrede tutulurlar, fakat yine de aktif ve daha önce olduğu gibi uzun bir süre bulaşıcı olma özelliklerini korurlar. En geç filtrenin çalışmaya devam ederken değiştirilmesi gerektiği anda personel, müşteriler, misafirler, çalışanlar, vb. için sağlık açısından yüksek seviyede tehlike ortaya çıkar. Bu nedenle şunlar vazgeçilmez hususlardır: Termik filtre dekontaminasyonu …

Termik filtre dekontaminasyonu – % 100 güvenlik için 100 °C

Benzersiz teknoloji – sadece Trotec’te

Isı ileten metal lamellerle üretilen tam sızdırmaz H14 yüksek sıcaklık asılı madde filtresi

Sadece TAC V+ ve TES 200 özel, tam sızdırmaz H14 yüksek sıcaklık lamelli asılı madde filtresi düzenli olarak kontrol termik işleme tabi tutulur ve 100 °C'nin üzerine kadar ısıtılır. Bu filtre açıkça bu amaçla geliştirilmiş ve özel, ısı ileten metal lamellerle üretilmiştir.

Bu termik filtre dekontaminasyon teknolojisi sadece Trotec'te mevcuttur ve size birçok benzersiz avantaj sunar! Filtrenin ısıtılması yoluyla, filtrelenen virüslerin infektivite için belirleyici olan proteinleri denşirilir ve bu da virüsleri parçalar. Bu sayede, örneğin uygun olmayan uygulama nedeniyle artık bulaşıcı virüsler filtreden ortam havasına karışamaz. Ayrıca ek olarak bakteriler, mikrolar ve diğer mikroorganizmalar öldürülür.

Bunların hepsi, çalışma sırasında ve filtre değişiminde de çalışanların % 100 korunması anlamına gelir! Yani daha fazla güvenlik için “virüs hava yastığı”. İhtiyaç duyulduğunda görev başındadır – ve hiçbir şey olmadığı sürece farkına bile varılmaz.

Hava temizleme cihazı, termik filtre dekontaminasyonu olmadan kısa sürede bir virüs dağıtıcı haline gelir, bu da araştırmayı onaylamaktadır

Bilimsel araştırmalar, etkin virüs filtreleme için termik filtre dekontaminasyonunun mutlaka gerekli olduğunu doğrulamaktadır. Profesör Doktor Christian Kähler, araştırmasında bu gerekliliği açık bir şekilde belirtiyor: “Oda havası temizleme cihazının virüs dağıtıcı haline gelmemesi için filtredeki virüsleri yok etmek ve sağlığa zararlı kimyasal katkı maddeleri veya UV-C ışınları kullanmadan biyofilm, bakteri ve mantar oluşmasını önlemek amacıyla H14 filtre her gün yaklaşık 30 dakika süreyle yaklaşık 100 °C’ye kadar ısıtılmalıdır”.

Termik filtre rejenerasyonu – içeriden de hijyen koruması

Filtre nemlenmez, filtre küf mantarı oluşmaz ve aynı zamanda filtrenin kulanım ömrü çok uzar

Termik filtre dekontaminasyonu ve termik filtre rejenerasyonu

Aerosol separatörleri veya virüs hava temizleme cihazları çok sayıda insanın dar bir alanda uzun bir süre boyunca kaldığı ve büyük miktarlarda aerosole maruz kaldığı yerlerde çalışır. Virüs yüklü olan ve olmayan aeorosoller büyük ölçüde mikro damlacıklardan, yani saf sudan oluşur. Piyasada bulunan H14 filtreler bu nemli aerosolleri “yakalayabilir”, fakat bununla birlikte ek sorunları da beraberinde getirir. Çünkü filtredeki artan nem yüzünden filtre daha hızlı bir şekilde kurumlanmaya başlar. Bunun sonucunda filtre direnci artar ve bu da dışarıya verilen temiz hava miktarını sürekli azaltır ve dolayısıyla filtrenin kullanım ömrünü önemli ölçüde kısaltır. Yüksek aerosol yüklerinde filtrelerin hızlı şekilde kurumlandığı, pratik uygulama testleriyle bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Ayrıca, sürekli yüksek nemlenme nedeniyle filtre küf mantarları veya biyofilm oluşma tehlikesi ortaya çıkar. Bu, bir tehlikeyi önlemek yerine koşullara bağlı olarak başka tehlikelerin oluşmasına neden olur. Yani hava kapasitesi azalır, filtre kullanım ömrü kısalır ve filtrede küf mantarları oluşur. Bunun tersine, filtrenin düzenli olarak 100 °C’nin üzerinde bir sıcaklığa kadar ısıtılması sayesinde, nem girişi, hızlı kurumlanma ve filtre küf mantarları TAC V+ artık sorun olmaktan çıkar. Çünkü burada nem, termik rejenerasyon çevrimi sırasında tekrar tümüyle atılır ve filtre bu sayede sadece düzenli olarak kurutulmakla kalmaz, kendi kendine temizleme fonksiyonu sayesinde ayrıca rejenere edilir.

Bu yenilikçi yöntemle filtre direnci düşük ve temiz hava debisi de çok daha uzun bir süre sabit olarak yüksek seviyede kalır. Bunun sonucunda, termik rejenerasyon ve dekontaminasyon özelliği olmayan diğer filtre sistemlerinin aksine çok daha uzun bir kullanım ömrü elde edilir. TAC V+ ve kendi kendine temizleme fonksiyonuna sahip H14-HEPA filtresinin incelenmesi sırasında aşağıdaki şekilde özetlenen güncel araştırmalar da bunu onaylıyor: “Dolayısıyla, bu filtrenin yüke bağlı olarak uzun yıllar süren bir kullanım ömrüne sahip olabileceği beklenmelidir.”

İnanması zor, duyulması zor

TAC V+, hava temizlemede sessiz bir devrimdir

Gürültüsüz çalışma için susturucu kapağı

Nitelikli yüksek performanslı hava temizleme cihazları, iç mekanların kullanılmasına tekrar olanak sağlamalı, bu mekanların kullanımını zorlaştırmamalıdır! Çünkü büyük miktarlarda temiz hava olmadan enfeksiyon riski minimuma indirilemez!

Aerosoller ayrılırken veya virüsler filtrelenirken, bu nedenle tıp alanında 6 ila 12 değerinde yüksek hava değişim hızları, hatta 20 kata kadar hava değişimi gerekir. Bu yüksek hava sirkülasyonu sayıları olmadan, anlık olarak ortaya çıkan aerosol bulutları güvenli ve hızlı bir şekilde seyreltilemez veya filtrelenemez. Bu nedenle 45 m²’lik daha küçük odalarda bile, güvenlik gerekliliklerine bağlı olarak uygun şekilde yüksek basınçlı bir fanın kullanılmasını gerektiren 700 m³ ila 1.500 m³’lük temiz hava miktarlarına ihtiyaç duyulur. Gerekli filtre performansının ve uzun kullanım ömrünün yanı sıra, büyük hava miktarlarına rağmen kabul edilebilir bir gürültü seviyesi de istenir.

TAC V+; piyasada bulunan, özel olarak iç mekanlarda virüs yüklü aerosolleri filtreleme amacıyla geliştirilen, dünya çapında benzersiz bir oda havası temizleme cihazıdır! Bu nedenle burada tasarım sırasında filtre kullanım ömrünün uzun olmasına ve düşük seviyede gürültü oluşmasına da büyük önem verilmiştir. TAC V+, gürültüye karşı hassas bölgeler için sübjektif olarak algılanan ses şiddetini % 50’nin üzerinde düşüren opsiyonel bir susturucu kapağı ile donatılabilir!

Yerinde virüs koruması

TAC V+, esnek ve mobildir ve her yerde anında kullanılabilir

TAC V+, benzersiz tasarımı sayesinde kurulum maliyetleri olmadan, ihtiyaç duyulan her yerde kullanılabilir. TAC V+, hijyen konseptinde istendiği gibi esnek, mobil ve modüler şekilde he zaman doğru miktarda stokta mevcuttur. Alan kullanım yoğunluğu; güvenlik kademesine, kullanım türüne ve oda büyüklüğüne değişken şekilde uyarlanır. TAC V+, opsiyonel olarak tedarik edilebilen hortum adaptörü ile mevcut hava dağıtım sistemlerine de sorunsuz bir şekilde bağlanabilir.

Bilimsel öneri: Enfeksiyon riskine karşı yeterli korumayı sadece yeterince yüksek hava değişim hızları sağlar

Aerosollerden kaynaklanan enfeksiyon riskleriyle etkin bir şekilde mücadele için, saatte bir ila üç hava değişim hızının yeterli olduğunu söyleyen diğer tedarikçilerin iddialarının aksine, yüksek hava değişim hızları (> 6 kat) ve dolayısıyla büyük temiz hava miktarlarının dışında bir yol yoktur. Bu gerekliliklerin karşılanması için virüs hava temizleme cihazı sadece uygun miktarda temiz hava hazırlayabilmek zorunda değildir, aynı zamanda doğrudan potansiyel olarak tehlikeli noktalara da esnek bir şekilde yerleştirilebilmelidir.


En ince ayrıntısına kadar düşünüldü, bir bütün olarak rakipsiz – TAC V+’nın altı artısına genel bakış:

 1. Yüksek temiz hava kapasitesi:Saatte 1.600 m³'e kadar virüslere karşı filtrelenmiş temiz hava, optimum hava sirkülasyonu için yüksek hava kapasitesi ve yüksek hava sirkülasyonu sayıları
 2. Yüksek performanslı filtreleme: virüslere karşı filtrelenmiş oda havası için akışa uyarlanmış filtre yüzeyli “Alman Malı” tam sızdırmaz H14 lamelli yüksek sıcaklık filtresi
 3. Termik filtre dekontaminasyonu: Hava temizleme cihazının kendisinin “virüs dağıtıcı” haline gelmemesi amacıyla virüsler, bakteriler ve diğer mikroorganizmaları % 100 oranında öldürmek için 100 °C!
 1. Termik filtre rejenerasyonu: Aerosolleri % 100 buharlaştırmak için 100 °C; filtre kendi kendini temizler, düşük filtre direnci, sabit yüksek temiz hava miktarı, son derece uzun kullanım ömrü, filtre küf mantarları oluşmaz
 2. Arka plan gürültüsü: Hava kapasitesiyle bağlantılı olarak en sessiz yüksek performanslı hava temizleme cihazı
 3. Kullanım esnekliği: Mobil ve sabit olarak kullanılabilir, mevcut hava dağıtım sistemlerine bağlamak için “Tak ve çalıştır” özelliği, modüler olarak genişletilebilir

TAC V+, virüs öldürücü etkisi kanıtlanmış olan piyasadaki tek hava temizleme cihazıdır!

Güncel araştırmalar, TAC V+ yüksek frekanslı hava temizleme cihazının havadan kaynaklanan enfeksiyon tehlikesini etkin bir şekilde azalttığını göstermektedir

TAC V+, H14-HEPA filtrenin düzenli aralıklarla termik olarak işleme alındığı ve 100 °C’nin üzerine kadar ısıtıldığı termik filtre dekontaminasyon özelliğine sahip özel bir H14 yüksek sıcaklık lamelli asılı madde filtresine sahip olan tek mobil hava temizleme cihazıdır; bu, neredeyse, filtrelenen tüm virüsleri yok eder ve bu nedenle bilimsel uzmanlar tarafından virüslere karşı etkili bir hava temizleme için mutlaka gerekli olarak tanımlanır! Sadece etkin F7-H14 filtre sistemi, optimum şekilde uyarlanmış hacimsel hava akımı ve özel termik filtre dekontaminasyonundan oluşan kombinasyon, etkili bir enfeksiyon koruması sağlar!

Araştırmaların ispatladığı: TAC V+, aerosollerden kaynaklanan dolaylı SARS-CoV-2 enfeksiyon tehlikesini etkin bir şekilde azaltabilir!

“Kantitatif ölçüm sonuçları, test edilmiş TROTEC TAC V+ oda havası temizleme cihazının, büyük hacimsel akış ve F7 sınıfı + H14 filtre kombinasyonu sayesinde, 80 m² alana sahip odalarda bile aerosol konsantrasyonlarının hacimsel akışa bağlı olarak 6 - 15 dakika içinde yarıya indirdiğini göstermektedir. Örn 20 m² alana sahip odalarda hacimsel akışa bağlı olarak yarıya inme, 3 - 5 dakika içinde gerçekleşmektedir.

Bu nedenle, TAC V+ tipi oda havası temizleme cihazlarıyla, küçük ve orta boyuttaki odalarda bulunan aerosol konsantrasyonlarını sorunsuz bir şekilde düşük bir seviyede tutmak mümkündür. … Bu nedenle TAC V+ tipi hava temizleme cihazları örn. sınıflarda, mağazalarda, bekleme veya muayene odalarında, pencereleri açmakla ilgilenmek zorunda kalmamak ve odadaki kendini iyi hissetme duygusuna zarar vermemek amacıyla virüs yükünün sürekli olarak düşük olmasını sağlamak için çok uygundur. Ayrıca bu cihazlar, pencerelerle gerçekleştirilen serbest havalandırmanın aksine, virüs yükünün gerçekten azaltılmasını da sağlarlar ve bu, serbest havalandırmada genelde mümkün olmaz.

Taze hava olmadan veya düşük oranda taze havayla çalıştırılan RLT sistemlerine göre de virüslerin gerçekten ayrılması ve başka kanallar üzerinden bina içinde dağılmaması gibi bir avantaj sunarlar. … Oda havası temizleme cihazının virüs dağıtıcı haline gelmemesi için filtredeki virüsleri yok etmek ve sağlığa zararlı kimyasal katkı maddeleri veya UV-C ışınları kullanmadan biyofilm, bakteri ve mantar oluşmasını önlemek amacıyla H14 filtre her gün yaklaşık 30 dakika süreyle yaklaşık 100 °C’ye kadar ısıtılmalıdır.”

Profesör Doktor Kähler, haber dergisi Spiegel’e TAC V+ ile araştırma sonuçlarını şu şekilde özetledi: »Sistemi sürekli olarak çalıştırırsanız, hiç kimse bir odada bulaşıcı seviyede aerosol konsantrasyonu oluşturamaz!«

TAC V+, H14-HEPA filtrenin düzenli aralıklarla termik olarak işleme alındığı ve 100 °C’nin üzerine kadar ısıtıldığı termik filtre dekontaminasyon özelliğine sahip özel bir H14 yüksek sıcaklık lamelli asılı madde filtresine sahip olan tek mobil hava temizleme cihazıdır; bu, neredeyse, filtrelenen tüm virüsleri yok eder ve bu nedenle bilimsel uzmanlar tarafından virüslere karşı etkili bir hava temizleme için mutlaka gerekli olarak tanımlanır! Sadece etkin F7-H14 filtre sistemi, optimum şekilde uyarlanmış hacimsel hava akımı ve özel termik filtre dekontaminasyonundan oluşan kombinasyon, etkili bir enfeksiyon koruması sağlar!

Bilimsel olarak kanıtlanmış etkileri olan hava temizleme

Filtreleme ve hava temizleme için teknik çözümlerin geliştirilmesi ve üretilmesi temel yetkinliklerimizden biridir. Trotec yüksek performanslı hava temizleyici TAC V+, oda havasındaki tehlikeli aerosol konsantrasyonlarının birkaç dakika içinde zararsız bir düzeye indirilebildiği dünyanın ilk mobil hava temizleyicisidir. Münih'teki Bundeswehr Üniversitesi tarafından Profesör Dr. Christian Kähler.

Çalışma: Mobil hava temizleyicileri, aerosoller yoluyla dolaylı bir SARS-CoV-2 enfeksiyon riskini etkili bir şekilde azaltabilir mi?

Çalışma: SARS-CoV-2 salgını sırasında okul dersleri - hangi kavram güvenli, uygulanabilir ve ekolojik olarak gerekçelendirilebilir?

Etkili bir korona önleme stratejisi geliştirmede uzun yıllara dayanan uzmanlığımızla size destek vermekten mutluluk duyarız.

Opsiyonel olarak farklı renklerde de temin edilebilir

Standart rengi sarı. TAC V+ istek üzerine bazalt grisi, beyaz, bronz renginde veya çelik tasarımında sipariş edilebilir.

Opsiyonel olarak farklı renklerde de temin edilebilir

Satın almak veya kiralamak için: Trotec, uygun hava temizleme cihazını tedarik eder

Yüksek frekanslı bir hava temizleme cihazını kısa süreliğine kiralamak veya uzun süreli kullanım için satın almak istemeniz fark etmez – cihazlar ve uygun filtreler Trotec'te her zaman stokta mevcuttur. Uzman danışman ekibimiz, cihazların mevcut RLT sisteminize bağlanması konusunda da size destek verir.

Cihaz satın alma: Sorularınız varsa bize e-posta yoluyla başvurun info@trotec.com.tr veya bizi şu numaradan arayın: +90 212 438 56 55. Cihaz kiralama: Lütfen doğrudan TKL kiralama merkezimize – e-posta yoluyla info-tr@tkl-rent.net veya şu numaradan arayarak başvurun: +90 212 438 56 55.

 • Aşı merkezlerindeki hijyen ve enfeksiyon korumasına yönelik gerekliliklere uymak için H14-HEPA komple çözümü

  Güncel Corona pandemisi gibi pandemi dönemleri, Covid-19 virüsü SARS-CoV-2’nin yayılmasını önlemek için alışılmışın dışında esnek önlemler ve teknik çözümler gerektirir. Sabit ve mobil aşı merkezlerindeki Corona enfeksiyonu riski, TAC XT yüksek performanslı hava temizleme cihazlarının kullanımıyla mümkün olan en iyi şekilde azaltılabilir. Mobil olarak kullanılabilen bu çok yönlü yetenek, değişken...

  Ek bilgi
 • Ofisler ve kamuya açık tesisler için enfeksiyona karşı koruma

  Alman Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (BMAS), Corona pandemisiyle mücadelede ev ofis yönteminin daha fazla uygulanmasını destekliyor. Ancak bu, birçok şirkette işletmeyle ilgili nedenlerden dolayı mümkün değil. Alman Ekonomik Araştırma Enstitüsü (DIW) Başkanı Marcel Fratzscher'in bu konudaki görüşleri: "Almanya'daki çalışanların neredeyse yüzde 60'ının evden çalışması mümkün değil". BMAS,...

  Ek bilgi
 • Mahkemeler, idari bölümler ve daireler için enfeksiyon koruması

  Memurlar, resmi makamlar, mahkemeler veya idari bölümler güncel Corona pandemisinde işlerine devam etmek için ne yapıyor? Mahkeme salonlarında ve dairelerinde hizmetleri, oturumları ve pazarlıkları devam ettirmek için hangi teknik enfeksiyon koruması çözümleri kullanılıyor? Mahkemeler, yargı makamları ve belediyelere yönelik en iyi uygulama örneğimiz, çalışanların ve vatandaşların Covid-19 virüs...

  Ek bilgi
 • Okullarda ve eğitim kurumlarında enfeksiyona karşı koruma

  Bu nedenle, Covid-19 gibi enfeksiyon hastalıkları sınıflarda çok kolay bir şekilde yayılabilir. Uygun yüksek performanslı hava temizleme cihazları ve oda havası tekniği sistemleri Coronavirus SARS CoV-2'den kaynaklanan ve hava yoluyla taşınan enfeksiyon tehlikesini minimuma indirirken, masalarda kullanılan aerosol koruyucu panelli akrilik cam ayırma panoları, etrafta uçuşan damlacık ve aerosollere...

  Ek bilgi
 • Restoran ve kantinlerde mikropsuz oda havası

  Öncelikle gastronomi şirketleri, Corona sebebiyle işe ara verme yüzünden varlıkları tehlikeye giren kuruluşlar arasında en önlerde yer alıyor. Birikimler eriyor, zaman baskısı artıyor ve önlemlerin adım adım gevşetilmesi yönündeki kararlara, personelin ve misafirlerin korunmasıyla ilgili etkili hijyen konseptlerine yönelik sorular eşlik ediyor. Havadan kaynaklanan enfeksiyonlara karşı koruma...

  Ek bilgi
 • Muayenehanelerde bakterisiz ve virüssüz oda havası

  Kontrol edilemeyen bir gribin görüldüğü zamanlarda mide virüsü veya benzer başka bir enfeksiyon hastalığı şikayetiyle aile doktoruna gidildiğinde, bekleme odasında burnunu çeken, öksüren, hatta ateşi çıkmış insanlarla bir arada oturmak gerekir. Diş hekimine veya göz doktoruna gidildiğinde de, nüfusun büyük bir kısmı bu grip salgınına yakalandığı takdirde bu tehlike potansiyeli yine söz konusu...

  Ek bilgi
 • Kreşlerde bakterisiz ve virüssüz oda havası

  Enfeksiyon hastalıkları çocuk yuvalarında, çocuk bakımında ve benzeri bakım kuruluşlarında sıkça görülür. Kabakulak, kızamık, kızamıkçık, suçiçeği, boğmaca ve beşinci hastalık gibi bilenen çocuk hastalıklarının yanı sıra, ishalli hastalıklar ve üst solunum yolları enfeksiyonlarına sıkça rastlanır. Coronavirus SARS-CoV-2 ile özellikle eğitimciler açısından ciddi zorluk oluşturan yeni bir...

  Ek bilgi
 • Okullarda bakterisiz ve virüssüz oda havası

  Okulların kalıcı olarak yeniden başlatılması, sınıftaki solunum havasının virüssüz olması için etkinliği ispat edilebilir bir hijyen konseptinin uygulanmasını zorunlu hale getiriyor. Burada, Coronavirus SARS-CoV-2 öğretmenler, temizlik personeli ve okul yönetimi için ciddi bir zorluk oluşturuyor. Çünkü püskürtme ve silme yoluyla düzenli olarak yapılan dezenfeksiyon işlemleri, temas ve damlacık...

  Ek bilgi
 • Otellerde ve konferans salonlarında virüslere karşı filtrelenmiş oda havası

  Otel ve yemek servisi sektörü, Corona virüsün halen hissedilen etkilerinden çok ciddi şekilde etkilendi. Neredeyse tüm oteller ilk önce kapatılmak zorunda kaldı ve dünya çapındaki bu pandemiden sonra da çok uzun bir süre bunun sonuçlarını çekecek. Corona virüsünün bulaşma korkusu otellerin alışılan konforundan daha büyük olduğu sürece, birçok otel müşterisi, vazgeçilebilir konaklamalarını iptal...

  Ek bilgi
 • Ofisler ve halka açık mekanlarda H14 virüs filtreleme ile mikropsuz oda havası

  Büyük odalı ofisler, müzeler, kamuya açık tesisler ve resmi daireler ortak bir sorunu paylaşıyor İnsanların yoğun bir şekilde girip çıktığı alanlarda hastalığa neden olan asılı maddeler, alerjenler, sporlar, bakteriler ve virüslerin oda havası aracılığıyla yayılma tehlikesi her zaman ortaya çıkar. Nüfus müdürlüğünde kimlik süresini uzatmak, trafik dairesinde aracı tescil ettirmek veya tescilini...

  Ek bilgi
 • Kulüplerde ve diskoteklerde virüssüz oda havası

  Birçok yerde kulüpler ve diskotekler Corona krizinin sonuçlarıyla mücadele ediyor. Restoranlar ve perakendeciler tekrar açılırken, bu karar kulüpler ve diskotekler için henüz olumlu değil – bunun bir nedeni de, bu yerlerin genelde potansiyel virüs merkezi olarak görülmeleri. Tam da bu husus, işletmecilerin misafirleri ve çalışanları için, havayla taşınan enfeksiyon tehlikesini güvenilir şekilde...

  Ek bilgi
 • Spor salonları ve terapi odaları için H14 virüs filtreleme özelliğine sahip hava temizleme cihazı

  Spor salonlarının işletmecileri, tescilli fizyoterapistler ve fizik tedavi uzmanları sorunun farkında: Mevsime ve sıcaklığa bağlı olarak spor salonundaki veya muayene odasındaki hava, mevcut havalandırma sistemine rağmen aynen kalır. Ayrıca solunum havası, örneğin tozlar, azot oksit ve formaldehit gibi asılı maddelerle ve aynı zamanda, solunum yollarına veya boğaza yerleşen, burada çoğalan ve...

  Ek bilgi
 • Süpermarketler, yapı marketleri ve dükkânlarda virüssüz oda ve solunum havası

  A/H5N1 (kuş gribi) veya COVID-19 (Corona virüsü) gibi yeni tip enfeksiyon hastalıkları, kamu hayatının çeşitli bölümleri üzerinde sert etkilerle birlikte dünya genelinde düzensiz fakat sürekli olarak yayılıyor. Zaruri ürün satmayan birçok perakendeci, çok bulaşıcı salgın dönemlerinde, yeni keşfedilen bir virüsün yayılmasını ve bu sayede genel nüfus içinde hasta ve ölü sayısını azaltmak için...

  Ek bilgi
 • Lojistik merkezlerinde ve üretim bölümlerinde virüssüz oda havası

  Posta ve paket dağıtım merkezlerindeki ve çeşitli işleme tesislerindeki güncel Corona salgınları, personelde enfeksiyon taşıyan tek bir kişi bile olsa ve çalışma bölgeleri dahilinde hava yoluyla bulaşmayı önlemek için etkili karşı önlemlerin alınmaması durumunda, üretim veya lojistik süreçlerinin ciddi bir şekilde ne kadar çabuk kesilebileceğinin etkileyici birer kanıtıdır. Havadan kaynaklanan...

  Ek bilgi
 • Et üretim tesislerinde virüssüz oda havası

  Mezbahalarda ve et işlenen çeşitli tesislerde Corona salgınları, personelde enfeksiyon taşıyan tek bir kişi bile olsa ve çalışma bölgeleri dahilinde hava yoluyla bulaşmayı önlemek için etkili karşı önlemlerin alınmaması durumunda, üretim süreçlerinin ve bütün bir şirketin enfeksiyon zincirleri nedeniyle ne kadar hızlı bir şekilde tamamen durabileceği konusunda açık bir uyarıdır. Havadan...

  Ek bilgi
 • Hava temizleme cihazları kullanılarak tozsuz şantiyeler

  Şantiyeler tozlanır. Özellikle tüm delik delme, zımparalama, kesme ve freze çalışmaları ile eski sıvanın veya fayansların çıkartılması sırasında. Küçük işletmeler genellikle solunum korumasından yardım alır ve ciddi temizleme giderlerini göze almalıdır. Yüzeylere ve akciğerlere girmeden önce tozu emen hava temizleme cihazlarının kullanılması genellikle daha verimli ve sağlıklıdır.

  Ek bilgi
 • Oda havası tekniği sistemlerinin temizlenmesi

  Çalışma alanında ve kamuya açık binalardaki oda havasının temiz olması sadece yasal olarak zorunlu değildir, insanların her gün kendini iyi hissetmesine de önemli katkıda bulunur. Oda havası tekniği sistemlerinin düzenli olarak temizlenmesi, havanın temiz kalmasını garanti eder. Bu sırada asılı maddelerin öngörüldüğü gibi filtrelenebilmesi için, hizmet sağlayıcılar kendi donanımları için HEPA...

  Ek bilgi