Mahkemeler, idari bölümler ve daireler için enfeksiyon koruması
  1. Uygulamalar
  2. Hava Temizleme Toz – Virüs
  3. Mahkemeler, idari bölümler ve daireler için enfeksiyon koruması

Mahkemeler, idari bölümler ve daireler için bilimsel olarak önerilen enfeksiyon koruması

Yüksek performanslı hava temizleme cihazları ve aerosol koruyucu panelli akrilik cam ayırma panoları, mahkemelerin ve idari bölümlerin pandemi döneminde faaliyetlerine devam etmesini sağlar.

Memurlar, resmi makamlar, mahkemeler veya idari bölümler güncel Corona pandemisinde işlerine devam etmek için ne yapıyor? Mahkeme salonlarında ve dairelerinde hizmetleri, oturumları ve pazarlıkları devam ettirmek için hangi teknik enfeksiyon koruması çözümleri kullanılıyor? Mahkemeler, yargı makamları ve belediyelere yönelik en iyi uygulama örneğimiz, çalışanların ve vatandaşların Covid-19 virüs bulaşmasına karşı mümkün olan en iyi şekilde nasıl korunabileceğini gösterir.

TAC serisinden TAC V+ gibi uygun yüksek performanslı hava temizleme cihazları veya AirgoClean® serisinden AirgoClean® One gibi uygun yüksek performanslı hava temizleme cihazları ve oda havası tekniği sistemlerine bağlı yüksek performanslı hava temizleme cihazları tüm oda havasında SARS-CoV-2 virüsleriyle kontaminasyon nedeniyle dolaylı enfeksiyon tehlikesini asgariye indirirken, oturma yerleri arasındaki aerosol koruyucu panelli yeni tip ayırma panoları, damlacıklar veya aerosoller aracılığıyla insandan insana doğrudan enfeksiyon bulaşmasına karşı etkin bir koruma sağlar.

Mahkemeler ve idari bölümler için bilimsel olarak önerilen enfeksiyon koruması

Mahkemeler, adli makamlar ve idari makamlar, benzersiz konumları nedeniyle mevcut Corona pandemisinde faaliyetlerine devam etmek zorundadır. Vatandaşlar, haklı olarak örneğin varlıklarını güvenceye alan hizmetlerin, başvuruların veya onay prosedürlerinin devam ettirilmesini bekliyor. Aynı şekilde, tüm vatandaşların adli makamlara erişiminin ve yasal haklarını kullanmasının garanti edilmesi de gerekiyor; ceza muhakemeleri usul kanunu da bu konuda büyük zorluklara neden oluyor. Süreçlerin "patlamaması" ve görüşmelerin geniş kapsamda enfeksiyon güvenliği sağlanmış şekilde yapılabilmesi için, adli makamlar, duruşmaya katılanların, çalışanların ve ziyaretçilerin Covid-19 virüsü SARS-CoV-2 enfeksiyonuna karşı korunması için Trotec'in teknik enfeksiyon koruması önlemlerini kullanıyor.

Corona pandemisiyle mücadelede bu teknik çözümlerin savunucularından biri de dünya genelinde tanın aerosol uzmanı Prof. Dr. Christian Kähler. Bilim adamı, Münih'teki Alman Silahlı Kuvvetleri Üniversitesi'nde 25 yıldan uzun bir süredir aerosol partiküllerinin odada oluşturulması, yayılması ve buharlaşması konularını araştırıyor. Prof. Kähler, sürece katılanların ve idari bölüm çalışanlarının kapalı iç mekânlarda Corona virüsünün bulaşmasına karşı çok güvenilir bir şekilde korunabileceği, adli makamlar ve mahkemelere yönelik senkronize bir koruma konsepti konusunda Trotec adına araştırma yaptı. Araştırma sonuçları, TAC yüksek performanslı hava temizleme cihazlarının ve yeni tip aerosol koruyucu panelli yeni tip ayırma panolarının mahkeme ve görüşme salonlarında enfeksiyon riskini yüksek oranda azalttığını gösteriyor.

Mahkemeler ve oturum salonları için kullanılan koruma konsepti, şu dört önemli elemanı temel alıyor:

1. Nefes alıp verme alanlarını ayırmaya yönelik aerosol koruyucu panelli ayırma panoları
Savcılar, hakimler, avukatlar, tanıklar, jüri üyeleri ve tabi ki sanık(lar), bir duruşmada teması azaltmak için zorlaşan Corona önlemlerinde dahi duruşma salonunda çok sayıda insan bulunur. Karşı karşıya veya yan yana oturan insanların oturma yerlerinin arasındaki şeffaf koruma duvarları, sürece katılanların, kısa mesafelerde nefes alıp verme, konuşma, öksürme veya hapşırma yoluyla açığa çıkan damlacıklar veya aerosol partikülleri nedeniyle Covid-19 virüsüyle enfekte olmasını engeller. Aerosol koruyucu panelli şeffaf ayırma panoları, daha büyük damlacıklara karşı güvenilir bir tükürük koruması sağlar ve ayrıca nefes yoluyla verilen aerosollerin ayırma panosunu aşmasını ve yakındaki komşu oturma yerine akmasını engeller.

2. Yüksek performanslı hava temizleme cihazları, oda havasındaki virüs yükünü neredeyse sıfıra düşürür
Bilim insanları uzlaştı: Covid-19 virüsünün ana taşıyıcısı, oda havasında solonum yoluyla vücuda giren, virüs yüklü aerosol partikülleridir. Bu çok küçük mikro partiküller (0,1 – 5 mikrometre), örneğin TAC serisinden TAC V+ veya AirgoClean® One hava temizleme cihazı gibi bir yüksek performanslı hava temizleme cihazı kullanılarak güvenilir bir şekilde (% 99,995) oda havasından temizlenir. Trotec hava temizleme cihazları, oda havasını sabit bir yüksek hava ve filtreleme performansıyla filtreler ve havada taşınan virüs yükü sürekli olarak düşük bir seviyede tutulduğu için enfeksiyon enfeksiyon riskini asgariye indirir. Yoğun kesintili havalandırmaya artık gerek kalmaz. Bunun sonucunda, oturum salonlarındaki hava değişmeden sıcak kalır ve sadece, uzun saatler süren oturumlarda zamanından önce yorulmaya neden olabilen ve konsantrasyon becerisini olumsuz etkileyen yüksek CO2 değerleri nedeniyle havalandırma uygulamak gerekir. Havalandırma işlemi, kirlenen oda havasını taze havayla değiştirmek için oturum aralarında gerçekleşebilir.

3. Binada güvenli bir şekilde hareket etmek için tıbbi maskeler
Tıbbi ağız burun maskeleri veya FFP2/ N95/KN95 maskeler; binanın, hizmetlilerin, çalışanların ve vatandaşların serbestçe hareket ettiği ve oda havası temizleme cihazları tarafından filtrelenmeyen tüm bölgelerinde takılmalıdır. Lazerli ölçüm tekniğiyle yapılan partikül ölçümleri, toplum genelinde kullanılan maskelere oranla tıbbi maskelerin damlalara ve aerosol partiküllerine karşı ciddi oranda daha yüksek bir koruma sağladığını belgeliyor, çünkü filtre keçeli özel maske malzemesi, damlacıklar ve aeorosol partiküllerini hava akımından daha güvenilir şekilde filtreleniyor.

4. Kontrollü bir havalandırma davranışı için CO2 ampulleri
Özellikle uzun oturumlarda, çok yüksek CO2 değerleri nedeniyle yorulma belirtilerini ve konsantrasyon becerisinin olumsuz etkilenmesini önlemek için, bir dinlenme molasından sonra "taze hava" gerekir. Ayrıca, oda havasındaki CO2 miktarı, yüksek aerosol konsantrasyonları için bir gösterge ve bununla birlikte, enfeksiyon riskini değerlendirmek için kullanılan etkin bir araçtır. Pratik BQ30 hava kalitesi monitörü ile bleibt die CO2 oda havası konsantrasyonunu gözünüzün önünde tutabilirsiniz. İhtiyaç anında, dış hava beslenerek oda havası kalitesi iyileştirilebilir.

Çepeçevre aerosol koruyucu panelli akrilik cam koruma duvarının çalışma prensibi

Trotec'in akrilik cam koruma duvarının çepeçevre aerosol koruyucu paneli, aerosol partikülü akımının panelde girdap oluşturmasını sağlar. Bu sayede, aerosol partikülleri enfekte olmuş kişinin bulunduğu bölgede daha uzun süre kalır ve oda havası temizleme cihazı tarafından seyreltilmeden ve ayrıştırılmadan önce havaya karışır. PANELSİZ bir koruma duvarında, akrilik cam plakaya gelen aerosol partikülleri engellenmeden plakanın kenarından dışarı doğru akar. Bu şekilde, enfeksiyona neden olabilen aerosol partikülleri doğrudan bitişik çalışma yerine kadar yayılabilir.

Trotec'in TAC V+ hava temizleme cihazları: Covid-19'e karşı bilimsel olarak kanıtlanmış etkinlik

TAC V+, piyasada bulunan ve özel olarak iç mekanlardaki virüs yüklü aerosol partiküllerini filtreleme amacıyla geliştirilen dünya genelindeki ilk mobil oda havası temizleme cihazıdır. Bu amaçla TAC V+ hava temizleme cihazı, oda havasındaki virüsleri hızlı ve çok verimli bir şekilde azaltır ve bu sayede, havadan kaynaklanan Corona enfeksiyon riskini doğrudan kurulum yerinde etkili bir şekilde nötralize eder.

Cihaz, özellikle sınıflar, ofisler veya gastronomi salonları gibi orta ve büyük boyutta odalardaki özel gereklilikler dikkate alınarak özel olarak geliştirilmiştir. Bu nedenle bu mobil araba konstrüksiyonu, yüksek kullanım esnekliğiyle bağlantılı olarak büyük hava hacimleri sağlar. Kurma, değiştirme, ayarlama – bu işlemlerin tümü, TAC'ın ihtiyaç duyulduğu yerde her zaman en kısa sürede gerçekleştirilir.

Şekil 1a: Bir pazarlık odasındaki klasik oturma düzeni. Seyirciler birbirine çok yakın oturur ve odadaki kişiler koruma duvarları ve hava temizleme cihazları aracılığıyla korunmaz.
Bir pazarlık odasındaki klasik oturma düzeni
Şekil 1b: Koruma konseptinde önerilenler: Seyirciler birbirlerinden daha uzakta oturur. Salondaki insanlar, koruma duvarları ve hava temizleme cihazları aracılığıyla korunur.
Koruma konseptinde önerilenler: Salondaki insanlar, koruma duvarları ve hava temizleme cihazları aracılığıyla korunur.

Hijyen konseptinin oturum ve görüşme salonlarında uygulanması

SARS-CoV-2 enfeksiyonlarına karşı mümkün olan en iyi şekilde koruma sağlamak için Corona koruma düzenlemesinde tanımlanan minimum mesafelere uyulmalıdır. Mevcut odadan optimum şekilde faydalanılmalı ve bu anlamda mesafeler ve seyirci alanları uyarlanmalıdır. Minimum mesafelere ve dolulukla ilgili yönetmeliklere uyulamayan durumlar için, güncel iş güvenliği kurallarında en azından tıbbi yüz maskelerinin takılması öngörülmektedir.

Oturum salonlarındaki akrilik cam ayırma panolarının düzeni

Çepeçevre koruyucu panelli ayırma panoları birbirinin hemen yanında veya karşısında oturan duruşma katılımcılarının arasına monte edilir (Şekil 1b).

TAC veya AirgoClean One yüksek performanslı hava temizleme cihazının yerleştirilmesi

Oda havası temizleme cihazı, 80 m²'ye kadar oturum salonlarında odanın herhangi bir yerine yerleştirilebilir. Daha büyük salonlarda, hava temizleme cihazı sayısı, filtrelenecek oda hacmine uyarlanmalıdır. Trotec hava temizleme cihazları, düşük gürültü oluşumları sayesinde, oturumlarda veya görüşmelerde hiçbir rahatsızlığa neden olmaz. Oda havası temizleme cihazının hacimsel akışı, oda hacminin en az 6 katına eşit olmalıdır. Gerekmesi durumunda veya görüşme molalarında cihazın hacimsel akış değeri kısa süreliğine maksimum güce ayarlanabilir. Odadaki CO2 konsantrasyonunu azaltmak için ayrıca kısa bir havalandırma işleminin uygulanması önerilir. Hava temizleme cihazının filtre performansı bundan etkilenmez.

Filtrenin otomatik dekontaminasyonu için uygulanacak aralık

H14-HEPA filtrenin kullanım ömrünü uzatmak için, TAC serisi yüksek performanslı hava temizleme cihazları benzersiz bir termik dekontaminasyon özelliğiyle donatılmıştır. Bu termik filtre dekontaminasyonu işleminin çalışma saatleri dışında haftada bir kez uygulanması önerilir. Termik dekontanimasyon zamanları, TAC serisi hava temizleme cihazlarında önceden programlanabilir.

Şekil 2a: Pandemi dönemlerinde artık önerilmeyen tipik konferans masası düzeni.
Konferans salonunda önerilmeyen masa düzeni
Şekil 2b: Koruma konseptinde hava temizleme cihazları ve koruma duvarlarının önerilen U şeklindeki bir masa düzeninde yerleştirilmesi.
Koruma konseptinde hava temizleme cihazları ve koruma duvarlarının önerilen U şeklindeki bir masa düzeninde yerleştirilmesi.

İdarenin oturum salonlarına kurulum

Kurullar ve işçi konseylerinde, bölgesel yönetimlerdeki oturumlarda ve konferans ve toplantı odalarındaki diğer panellerde, masaların U şeklinde yerleştirilmesi önerilir (bkz. Şekil 2b).

Doğrudan enfeksiyon tehlikesini minimuma indirmek için, oturma yerlerinin arasına çepeçevre panelli şeffaf koruma duvarları yerleştirilmelidir. Hava temizleme cihazı, dolaylı enfeksiyona karşı optimum koruma sağlamak için masa düzeninin merkezine yerleştirilmelidir. Oda havasını iyileştirmek için, gerektiğinde dış havayı içeriye vermek için CO2 konsantrasyonu, bir BQ30 partikül ölçüm cihazı ile sürekli olarak denetlenmelidir. Virüsler, hava temizleme cihazı tarafından uzaklaştırıldığı için sıcaklık düşüşünün fazla olduğu yoğun bir havalandırma gerekmez.

Binanın içinden geçen tüm yollarda, bu alanlar başka türlü emniyete alınamadığı için FFP2/3 maskeler takılmalıdır. Basit ağız burun örtüleri ve cerrahi maskeler aerosollere karşı yeterli düzeyde koruma sağlamaz.

Şekil 3a: Ofisteki klasik masa yerleşim düzeni. Masalar birbirine çok yakın durur ve çalışanlar koruma duvarları ve hava temizleme cihazları aracılığıyla korunmaz.
Ofisteki klasik masa yerleşim düzeni. Masalar birbirine çok yakın durur ve çalışanlar koruma duvarları ve hava temizleme cihazları aracılığıyla korunmaz.
Şekil 3c: Ofis masalarının klasik duvar kenarındaki yerleşim düzeni. Çalışanlar bir sırada birbirine çok yakın oturur ve koruma duvarları ve hava temizleme cihazları aracılığıyla korunmaz.
Ofis masalarının klasik duvar kenarındaki yerleşim düzeni
Şekil 3b: Koruma konseptinde önerilen masa yerleşim düzeni. Masalar birbirinden oldukça ayrı durur ve çalışanlar koruma duvarları ve hava temizleme cihazları aracılığıyla korunur.
Koruma konseptinde önerilen masa yerleşim düzeni. Masalar birbirinden oldukça ayrı durur ve çalışanlar koruma duvarları ve hava temizleme cihazları aracılığıyla korunur.
Şekil 3d: Koruma konseptinde masalar için önerilen duvar kenarı yerleşim düzeni. Çalışanlar, koruma duvarları ve hava temizleme cihazları aracılığıyla korunur.
Koruma konseptinde masalar için önerilen duvar kenarı yerleşim düzeni. Çalışanlar, koruma duvarları ve hava temizleme cihazları aracılığıyla korunur.

Hijyen konseptinin ofis alanlarında ve ofis çalışma yerlerinde uygulanması

SARS-CoV-2 enfeksiyonlarına karşı mümkün olan en iyi şekilde koruma sağlamak için çalışma yeri düzeninde minimum mesafelere uyulmalıdır. Mevcut odadan optimum şekilde faydalanılmalı ve bu anlamda mesafeler ve hareket yolları uyarlanmalıdır. Mekânlar çok sayıda insan tarafından eşzamanlı olarak kullanılıyorsa, insan başına on metrekarenin mevcut olması gerekir. Minimum mesafelere ve dolulukla ilgili yönetmeliklere uyulamayan durumlar için, güncel iş güvenliği kurallarında en azından tıbbi yüz maskelerinin takılması öngörülmektedir.

Çalışanların arasındaki akrilik cam ayırma panolarının düzeni

Çepeçevre koruyucu panelli ayırma panoları yan yana veya karşı karşıya oturan insanların arasına monte edilir (Şekil 3b/3d).

TAC veya AirgoClean One yüksek performanslı hava temizleme cihazının yerleştirilmesi

Hava temizleme cihazı, 80 m²'ye kadar odalarda herhangi bir konuma yerleştirilebilir. Daha büyük odalarda, hava temizleme cihazı sayısı, filtrelenecek oda hacmine uyarlanmalıdır. Trotec hava temizleme cihazları, küçük boyutları ve kullanım alanları sayesinde, kullanıldığı işletmenin virüs filtreleme fonksiyonunu olumsuz etkilemez. Oda havası temizleme cihazının hacimsel akışı, oda hacminin en az 6 katına eşit olmalıdır. Gerekmesi durumunda veya mesai saatlerinden sonra cihazın hacimsel akış değeri kısa süreliğine maksimum güce ayarlanabilir. Odadaki CO2 konsantrasyonunu azaltmak için ayrıca kısa bir havalandırma işleminin uygulanması önerilir. Alternatif olarak oda havalandırması molalarda yapılabilir. Hava temizleme cihazının filtre performansı bundan etkilenmez.

Filtrenin otomatik dekontaminasyonu için uygulanacak aralık

H14-HEPA filtrenin kullanım ömrünü uzatmak için, TAC serisi yüksek performanslı hava temizleme cihazları benzersiz bir termik dekontaminasyon özelliğiyle donatılmıştır. Bu termik filtre dekontaminasyonu işleminin ofis saatleri dışında haftada bir kez uygulanması önerilir. Termik dekontanimasyon zamanları, TAC serisi hava temizleme cihazlarında önceden programlanabilir.

Şekil 4a: Yemek yeme alanlarında (örn. kantinler) 4'erli masalardan oluşan ve önerilmeyen düzen.
Yemek yeme alanlarında (örn. kantinler) 4'erli masalardan oluşan ve önerilmeyen düzen.
Şekil 4b: Koruma konseptinde yemek yeme alanları için önerilen masa yerleşim düzeni. İnsanlar, koruma duvarları ve hava temizleme cihazları aracılığıyla korunur.
Koruma konseptinde yemek yeme alanları için önerilen masa yerleşim düzeni. İnsanlar, koruma duvarları ve hava temizleme cihazları aracılığıyla korunur.

Hijyen konseptinin şirket yemekhanesinde uygulanması

Mümkünse, öğlen yemeğinde küçük tekli masalar kullanılmamalıdır (Şekil 4a). Bunun yerine, karşılıklı oturan insanların arasında yeterli mesafe olacak şekilde bir masa düzeni uygulanması önerilir. (Şekil 4b).

İnsanların arasındaki akrilik cam ayırma panolarının düzeni

Yemek yiyenlerin arasına, çepeçevre aerosol koruyucu panelli şeffaf koruma duvarları monte edilmelidir. Alternatif olarak, bir duvarın kenarına bir masa sırası da yerleştirilebilir.

TAC veya AirgoClean One yüksek performanslı hava temizleme cihazının yerleştirilmesi

Dolaylı enfeksiyon riskini azaltmak için yüksek performanslı hava temizleme cihazları gerekir. Tüm yemek alanında yüksek verimli HEPA hava temizleme ile saatte en az 6 oda hava sirkülasyonu sağlamak için oda durumuna ve büyüklüğüne bağlı olarak çok sayıda cihaz kullanılması önerilir. Yemek servisinde görevli kişiler de aerosol koruyucu panelli ayırma panoları aracılığıyla korunmalıdır. Yemek servisinde görevli personel, kendilerini ve çalışanları mümkün olan en iyi şekilde korumak için ayrıca FFP2/3 maskeler kullanmalıdır.

Filtrenin otomatik dekontaminasyonu için uygulanacak aralık

H14-HEPA filtrenin kullanım ömrünü uzatmak için, TAC serisi yüksek performanslı hava temizleme cihazları benzersiz bir termik dekontaminasyon özelliğiyle donatılmıştır. Bu termik filtre dekontaminasyonu işleminin çalışma saatleri dışında haftada bir kez uygulanması önerilir. Termik dekontanimasyon zamanları, TAC serisi hava temizleme cihazlarında önceden programlanabilir.

BQ30 hava kalitesi monitörü

Düzenli havalandırma ve CO2 ampulleri

Sürekli hava temizlemeyi tamamlayıcı olarak ofis alanlarındaki odadaki tüm çalışanlara, CO2 değeri 1000 ppm ve üzerinde olduğunda kesintili havalandırma için sınıflardaki pencereleri açmaları yönünde talimat verilir. Ancak bu, oda havası temizleme cihazlarının kullanılması durumunda, aerosol konsantrasyonlarını azaltmak için mutlaka gerekli değildir. Ancak bu şekilde, oda havasında kendini iyi hissetmeme ve konsantrasyon kaybına neden olabilecek çok yüksek CO2 değerlerinin oluşması önlenir. CO2 miktarının denetimi, ihtiyaca bağlı şekilde (odadaki çalışan sayısına bağlı olarak) BQ30 hava kalitesi monitörü ile.

Ofisler ve ofis alanları için enfeksiyona karşı koruma

"Okullar, ofisler ve idari bölümler için koruma duvarlarıyla ilgili danışman"daki tüm bilgiler

PDF formatında mevcut olan "Resmi makamlar, okullar, ofisler ve idari bölümler için koruma duvarlarıyla ilgili danışmanımız"; resmi makamlar, okullar, ofisler, mahkeme binaları ve oturum salonlarında güvenli bir hijyen konseptinin nasıl realize edilebileceği hakkında sizi kapsamlı şekilde bilgilendirir. Danışman dokümanı, kapalı mekânlarda durmayla ilgili olarak Prof. Christian Kähler tarafından önerilen hijyen konseptinin, iç mekânlarda bulaşma riskleriyle ilgili bilimsel olarak kanıtlanmış gerçekler ve ofis alanlarında bulaşma riskini asgariye indirmeye yönelik teknik çözümlerin uygulanmasıyla ilgili bir "Nasıl yapılır" bölümü içerir. PDF dosyasını buradan direkt olarak indirebilirsiniz:

Doğrudan okullar,ofisler ve ticari alanlar için koruma duvarlarıyla ilgili danışmana git
Doğrudan mahkemeler için bilimsel koruma konseptine git

Pandemide duruşmalar nasıl yapılıyor?

Uygun hijyen konseptleri, mahkemelerin ve resmi makamların dava görme becerisine sahip olmasını sağlar!

Federal Baro Başkanı (BRAK) Ulrich Wessels: "Artan enfeksiyon sayılarında da mahkemelerin ve resmi makamların çalışabilmesini sağlamalıyız". "Bu nedenle, eyaletler ve ülke genelinde adalet makamlarından mahkemelerin teknik donanımının iyileştirilmesini ve adalet için geniş kapsamlı hijyen konseptlerinin yürürlüğe sokulmasını bekliyoruz".

Mahkemeler ve resmi makamlar için uygun bir hijyen konseptinin nasıl uygulanabileceğini ve görüşmeler sırasındaki bulaşma riskinin azaltılması için hangi teknik önlemlerin gerekli olduğunu burada bulabilirsiniz.

Burada; mahkemeler, idari bölümler ve daireler için bulaşma riskine karşı güvenliği iyileştiren bilimsel bir koruma konsepti hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Koruma konsepti, SARS-CoV-2 iş güvenliği standartlarını karşılar:

Burada, Alman Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın iş güvenliği standartlarından bir alıntıyı okuyabilirsiniz:

Özel teknik önlemler

1. Çalışma yeri tasarımı
Çalışanlar, diğer insanlarla aralarında yeterli bir mesafe (en az 1,5 m) bırakmalıdır. Çalışma organizasyonunun önlemleriyle bunun mümkün olmadığı yerlerde alternatif koruma önlemleri alınmalıdır. İnsan kalabalığının olduğu yerlerde ve mümkünse, koruma mesafesinin belirtilmediği çalışma yerlerini ayırmak için de şeffaf ayırma araçları monte edilmelidir.

Ayrıca, örneğin kesintili havalandırmada olduğu gibi, hava temizleme cihazları kullanıldığında sınıftaki sıcaklık 19 °C'nin altına düşmediği için, koruma konsepti nedeniyle oda sıcaklığıyla ilgili iş güvenliği kuralları ihlal edilmez.

Satın alma

Okul Masaüstü Koruyucu Bölme Akrilik Cam SMALL 800 x 69 X 500 Trotec Webshop'da göster

Okul Masaüstü Koruyucu Bölme Akrilik Cam SMALL 800 x 69 X 500

Made in Germany – Çevreleyen, yuvarlatılmış aerosol koruyucu kenar ve uzatma tabanı ile kaliteli RÖHM akrilik levha

1.972,18 TL KDV dahil KDV hariç net fiyatı göster

Satın alma

Okul Masaüstü Koruyucu Bölme Akrilik Cam MEDIUM 1007 x 69 x 688 Trotec Webshop'da göster

Okul Masaüstü Koruyucu Bölme Akrilik Cam MEDIUM 1007 x 69 x 688

Made in Germany – Çevreleyen, yuvarlatılmış aerosol koruyucu kenar ve uzatma tabanı ile kaliteli RÖHM akrilik levha

2.277,95 TL KDV dahil KDV hariç net fiyatı göster

Satın alma

Ofis Masaüstü Koruyucu Bölme Akrilik Cam 1158 x 69 x 688 Trotec Webshop'da göster

Ofis Masaüstü Koruyucu Bölme Akrilik Cam 1158 x 69 x 688

Made in Germany – çevreleyen, yuvarlatılmış aerosol koruyucu kenar ve uzatma tabanı ile kaliteli RÖHM akrilik levha, metal kelepçelerle sabitlemek için koruyucu kenarda delikler dahil

2.277,95 TL KDV dahil KDV hariç net fiyatı göster

Satın alma

Banko Üzeri Koruyucu Bölme Akrilik Cam SMALL 595 x 250 X 750 Trotec Webshop'da göster

Banko Üzeri Koruyucu Bölme Akrilik Cam SMALL 595 x 250 X 750

Made in Germany – Çevreleyen kenar ve ayaklara sahip kaliteli RÖHM akrilik cam levha

1.513,54 TL KDV dahil KDV hariç net fiyatı göster

Satın alma

Banko Üzeri Koruyucu Bölme Akrilik Cam MEDIUM 795 x 250 X 750 Trotec Webshop'da göster

Banko Üzeri Koruyucu Bölme Akrilik Cam MEDIUM 795 x 250 X 750

Made in Germany – Çevreleyen kenar ve ayaklara sahip kaliteli RÖHM akrilik cam levha

1.819,31 TL KDV dahil KDV hariç net fiyatı göster

Satın alma

Banko Üzeri Koruyucu Bölme Akrilik Cam LARGE 995 x 250 x 750 Trotec Webshop'da göster

Banko Üzeri Koruyucu Bölme Akrilik Cam LARGE 995 x 250 x 750

Made in Germany – Çevreleyen kenar ve ayaklara sahip kaliteli RÖHM akrilik cam levha

1.972,18 TL KDV dahil KDV hariç net fiyatı göster

Satın alma

Teknik bilgiler

Masa ayırma panosu, Small

Teknik bilgiler
Genel
  Ürün numarası 4.311.000.100
Ebat
  Genişlik (ambalaj hariç) [mm] 1.000
  Yükseklik (ambalaj hariç) [mm] 500
  Genişlik (Koruma duvarı bölgesi) [mm] 800
  Yükseklik (Koruma duvarı bölgesi) [mm] 500
Ağırlık
  (ambalaj hariç) [kg] 11,5

 Standart donanım

 Opsiyonel olarak temin edilebilenler

 mevcut olmayanlar

Masa ayırma panosu, Medium

Teknik bilgiler
Genel
  Ürün numarası 4.311.000.105
Ebat
  Genişlik (ambalaj hariç) [mm] 1.200
  Yükseklik (ambalaj hariç) [mm] 688
  Genişlik (Koruma duvarı bölgesi) [mm] 1.007
  Yükseklik (Koruma duvarı bölgesi) [mm] 688
Ağırlık
  (ambalaj hariç) [kg] 12

 Standart donanım

 Opsiyonel olarak temin edilebilenler

 mevcut olmayanlar

Masa ayırma panosu, Ofis

Teknik bilgiler
Genel
  Ürün numarası 4.311.000.110
Ebat
  Genişlik (ambalaj hariç) [mm] 1.158
  Yükseklik (ambalaj hariç) [mm] 688
Ağırlık
  (ambalaj hariç) [kg] 12

 Standart donanım

 Opsiyonel olarak temin edilebilenler

 mevcut olmayanlar

Banko adaptörü S

Teknik bilgiler
Genel
  Ürün numarası 4.311.000.150
Ebat
  Genişlik (ambalaj hariç) [mm] 750
  Yükseklik (ambalaj hariç) [mm] 750
Ağırlık
  (ambalaj hariç) [kg] 11,5

 Standart donanım

 Opsiyonel olarak temin edilebilenler

 mevcut olmayanlar

Banko adaptörü M

Teknik bilgiler
Genel
  Ürün numarası 4.311.000.151
Ebat
  Genişlik (ambalaj hariç) [mm] 795
  Yükseklik (ambalaj hariç) [mm] 750
Ağırlık
  (ambalaj hariç) [kg] 11,5

 Standart donanım

 Opsiyonel olarak temin edilebilenler

 mevcut olmayanlar

Banko adaptörü L

Teknik bilgiler
Genel
  Ürün numarası 4.311.000.152
Ebat
  Genişlik (ambalaj hariç) [mm] 995
  Yükseklik (ambalaj hariç) [mm] 750
Ağırlık
  (ambalaj hariç) [kg] 11,5

 Standart donanım

 Opsiyonel olarak temin edilebilenler

 mevcut olmayanlar

Karşıdan yüklemeler

Yükleniyor...

Videolar