Ofisler için enfeksiyona karşı koruma konsepti
  1. Uygulamalar
  2. Hava Temizleme Toz – Virüs
  3. Ofisler ve kamuya açık tesisler için enfeksiyona karşı koruma

Ofisler ve kamuya açık tesisler için enfeksiyona karşı bilimsel olarak önerilen koruma

Şirketinizde ev ofis yöntemiyle çalışmak mümkün değil mi? Aerosol koruyucu panelli akrilik cam ayırma panoları ve yüksek performanslı hava temizleme cihazları, şirketlerde virüs ve damlacıkların uçmasını engeller

Alman Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (BMAS), Corona pandemisiyle mücadelede ev ofis yönteminin daha fazla uygulanmasını destekliyor. Ancak bu, birçok şirkette işletmeyle ilgili nedenlerden dolayı mümkün değil. Alman Ekonomik Araştırma Enstitüsü (DIW) Başkanı Marcel Fratzscher’in bu konudaki görüşleri: “Almanya’daki çalışanların neredeyse yüzde 60’ının evden çalışması mümkün değil” diyor. BMAS, çoğunlukla ofislerde çalışan insanları Covid-19 virüsünün bulaşmasına karşı mümkün olan en iyi şekilde korumak için enfeksiyona karşı korumaya yönelik teknik çözümlerin kullanılmasını öneriyor.

Trotec’in TAC serisi TAC V+ veya AirgoClean® hava temizleme cihazı serisi AirgoClean® One gibi uygun yüksek performanslı hava temizleme cihazları, oda havası tekniği sistemlerine bağlı yüksek performanslı hava temizleme cihazlarında olduğu gibi tüm oda havasında SARS-CoV-2 virüsleriyle kontaminasyon nedeniyle dolaylı enfeksiyon tehlikesini asgariye indirirken, masalardaki aerosol koruyucu panelli yeni tip ayırma panoları, damlacıklar veya aerosoller aracılığıyla insandan insana doğrudan enfeksiyon bulaşmasına karşı etkin bir koruma sağlar.

Ofisler için kullanılan koruma konsepti, şu dört önemli elemanı temel alıyor

Pandemi dönemlerinde ofis alanları için enfeksiyona karşı bilimsel olarak önerilen koruma

Lider şirket temsilcileri, ev ofis çalışma yöntemi konusundaki zorlamanın, sosyal ortakların ortak çabalarının arkasında şüphesiz geri planda kalacağı konusunda uyarıda bulunuyor. Ekonominin birçok alanında, iş yerindeki çalışanları uzun bir süredir Covid-19 virüsü SARS-CoV-2’nin bulaşması risklerine karşı mümkün olan en iyi şekilde korumak için, işletmeler ve çalışanlar tarafından büyük çabalar gösteriliyor. Enfeksiyona karşı korumayla ilgili etkinliği bilimsel olarak ispatlanmışteknik çözümler kullanıluyır. Corona pandemisiyle mücadelede teknik çözümlerin savunucularından biri de Prof. Dr. Christian Kähler. Dünya çapında tanınan bilim adamı, Münih’teki Alman Silahlı Kuvvetleri Üniversitesi’nde 25 yıldan uzun bir süredir aerosol partiküllerinin odada oluşturulması, yayılması ve buharlaşması konularını araştırıyor. Prof. Kähler, insanların kapalı alanlarda Corona virüsünün bulaşmasına karşı çok güvenilir bir şekilde korunabileceği, ofis alanlarına ve okullara yönelik senkronize bir koruma konsepti konusunda Trotec adına araştırma yaptı. Araştırma sonuçları, TAC yüksek performanslı hava temizleme cihazlarının ve yeni tip aerosol koruyucu panelli yeni tip ayırma panolarının birlikte kullanılmasının, çalışma yerinde enfeksiyon riskini önemli ölçüde azalttığını teyit ediyor.

Ofis alanları için kullanılan koruma konsepti, şu dört önemli elemanı temel alıyor:

1. Nefes alıp verme alanlarını ayırmaya yönelik aerosol koruyucu panelli ayırma panoları
Karşı karşıya veya yan yana oturan insanların çalışma alanlarının arasındaki şeffaf koruma duvarları, çalışanların, kısa mesafelerde nefes alıp verme, konuşma, öksürme veya hapşırma yoluyla açığa çıkan damlacıklar veya aerosol partikülleri nedeniyle Covid-19 virüsüyle enfekte olmasını engeller. Aerosol koruyucu panelli şeffaf ayırma panoları, büyük damlacıklara karşı güvenilir bir tükürük koruması sağlar ve ayrıca, çalışma yerinde nefes yoluyla dışarı verilen aerosollerin ayırma panosunu aşmasını ve doğrudan bitişik çalışma yerine akmasını önler.

2. Yüksek performanslı hava temizleme cihazları çalışma ve solunum havasının virüssüz olmasını sağlar
Oda havasındaki virüs yüklü aerosol partikülleri, SARS CoV-2 virüsünün ana taşıyıcısı olarak kabul edilir. Bu çok küçük partiküller (0,1 - 5 mikrometre), TAC serisi veya AirgoClean® One serisi bir yüksek performanslı hava temizleme cihazı kullanılarak en kısa süre içinde güvenilir bir şekilde (% 99,995) oda havasından temizlenir. Hava temizleme cihazı, oda havasını filtreler ve odadaki virüs yükü sabit ve düşük bir seviyede tutulduğu için dolaylı enfeksiyon riskini asgariye indirir. Yoğun kesintili havalandırmaya artık gerek kalmaz. Bunun sonucunda, ofis alanlarındaki hava değişmeden sıcak kalır ve sadece, çalışanların zamanından önce yutulmasına neden olabilen ve konsantrasyon becerisini olumsuz etkileyen yüksek CO2 değerleri nedeniyle havalandırma uygulamak gerekir. Havalandırma işlemi, kirlenen oda havasını taze havayla değiştirmek için teneffüslerle sınırlandırılabilir.

3. Binada güvenli bir şekilde hareket etmek için tıbbi maskeler
FFP2/ N95/KN95 maskeler veya tıbbi ağız burun maskeleri, şirketin, çalışanların serbestçe hareket ettiği tüm bölümlerinde takılmalıdır. FFP2/ N95/KN95 maskeler, maske malzemesinden geçerken damlacıklar ve aerosol partikülleri hava akımından güvenilir bir şekilde filtrelendiği için, toplum genelinde kullanılan maskelere nazaran çok daha yüksek bir koruma sağlar.

4. Kontrollü bir havalandırma uygulaması için CO2 ampulleri
Yüksek bir CO2 miktarı, insanların kendini kötü hissetmesine ve konsantrasyon becerisinin zayıflamasına neden olur. Odadaki CO2 konsantrasyonu, yüksek bir aerosol konsantrasyonunun göstergesi olarak da işlev görebilir. Pratik BQ30 hava kalitesi monitörü ile gerçekleştirilir CO2 oda havası konsantrasyonunu güvenilir bir şekilde gözünüzün önünde tutabilirsiniz. Bu sayede, gerektiğinde içeriye dış hava vererek oda iklimini iyileştirebilirsiniz.

 

Çepeçevre aerosol koruyucu panelli akrilik cam koruma duvarının çalışma prensibi

Trotec'in akrilik cam koruma duvarının çepeçevre aerosol koruyucu paneli, aerosol partikülü akımının panelde girdap oluşturmasını sağlar. Bu sayede, aerosol partikülleri enfekte olmuş kişinin bulunduğu bölgede daha uzun süre kalır ve oda havası temizleme cihazı tarafından seyreltilmeden ve ayrıştırılmadan önce havaya karışır. PANELSİZ bir koruma duvarında, akrilik cam plakaya gelen aerosol partikülleri engellenmeden plakanın kenarından dışarı doğru akar. Bu şekilde, enfeksiyona neden olabilen aerosol partikülleri doğrudan bitişik çalışma yerine kadar yayılabilir.

Şekil 1a: Ofisteki klasik masa yerleşim düzeni. Masalar birbirine çok yakın durur ve çalışanlar koruma duvarları ve hava temizleme cihazları aracılığıyla korunmaz.
Ofisteki klasik masa yerleşim düzeni. Masalar birbirine çok yakın durur ve çalışanlar koruma duvarları ve hava temizleme cihazları aracılığıyla korunmaz.
Şekil 1c: Ofis masalarının klasik duvar kenarındaki yerleşim düzeni. Çalışanlar bir sırada birbirine çok yakın oturur ve koruma duvarları ve hava temizleme cihazları aracılığıyla korunmaz.
Ofis masalarının klasik duvar kenarındaki yerleşim düzeni
Şekil 1b: Koruma konseptinde önerilen masa yerleşim düzeni. Masalar birbirinden oldukça ayrı durur ve çalışanlar koruma duvarları ve hava temizleme cihazları aracılığıyla korunur.
Koruma konseptinde önerilen masa yerleşim düzeni. Masalar birbirinden oldukça ayrı durur ve çalışanlar koruma duvarları ve hava temizleme cihazları aracılığıyla korunur.
Şekil 1d: Koruma konseptinde masalar için önerilen duvar kenarı yerleşim düzeni. Çalışanlar, koruma duvarları ve hava temizleme cihazları aracılığıyla korunur.
Koruma konseptinde masalar için önerilen duvar kenarı yerleşim düzeni. Çalışanlar, koruma duvarları ve hava temizleme cihazları aracılığıyla korunur.

Hijyen konseptinin ofis alanlarında ve ofis çalışma yerlerinde uygulanması

SARS-CoV-2 enfeksiyonlarına karşı mümkün olan en iyi şekilde koruma sağlamak için çalışma yeri düzeninde minimum mesafelere uyulmalıdır. Mevcut odadan optimum şekilde faydalanılmalı ve bu anlamda mesafeler ve hareket yolları uyarlanmalıdır. Mekânlar çok sayıda insan tarafından eşzamanlı olarak kullanılıyorsa, insan başına on metrekarenin mevcut olması gerekir. Minimum mesafelere ve dolulukla ilgili yönetmeliklere uyulamayan durumlar için, güncel iş güvenliği kurallarında en azından tıbbi yüz maskelerinin takılması öngörülmektedir.

Çalışanların arasındaki akrilik cam ayırma panolarının düzeni

Çepeçevre koruyucu panelli ayırma panoları yan yana veya karşı karşıya oturan insanların arasına monte edilir (Şekil 1b).

TAC veya AirgoClean® One yüksek performanslı hava temizleme cihazının yerleştirilmesi

Hava temizleme cihazı, 80 m²’ye kadar odalarda herhangi bir konuma yerleştirilebilir. Daha büyük odalarda, hava temizleme cihazı sayısı, filtrelenecek oda hacmine uyarlanmalıdır. Trotec hava temizleme cihazları, küçük boyutları ve kullanım alanları sayesinde, kullanıldığı işletmenin virüs filtreleme fonksiyonunu olumsuz etkilemez. Oda havası temizleme cihazının hacimsel akışı, oda hacminin en az 6 katına eşit olmalıdır. Gerekmesi durumunda veya mesai saatlerinden sonra cihazın hacimsel akış değeri kısa süreliğine maksimum güce ayarlanabilir. Odadaki CO2 konsantrasyonunu azaltmak için ayrıca kısa bir havalandırma işleminin uygulanması önerilir. Alternatif olarak oda havalandırması molalarda yapılabilir. Hava temizleme cihazının filtre performansı bundan etkilenmez.

Şekil 2a: Yemek yeme alanlarında (örn. kantinler) 4'erli masalardan oluşan ve önerilmeyen düzen.
Yemek yeme alanlarında (örn. kantinler) 4'erli masalardan oluşan ve önerilmeyen düzen.
Şekil 2b: Koruma konseptinde yemek yeme alanları için önerilen masa yerleşim düzeni. İnsanlar, koruma duvarları ve hava temizleme cihazları aracılığıyla korunur.
Koruma konseptinde yemek yeme alanları için önerilen masa yerleşim düzeni. İnsanlar, koruma duvarları ve hava temizleme cihazları aracılığıyla korunur.

Hijyen konseptinin şirket yemekhanesinde uygulanması

Mümkünse, öğlen yemeğinde küçük tekli masalar kullanılmamalıdır (Şekil 2a). Bunun yerine, karşılıklı oturan insanların arasında yeterli mesafe olacak şekilde bir masa düzeni uygulanması önerilir. (Şekil 2b).

İnsanların arasındaki akrilik cam ayırma panolarının düzeni

Yemek yiyenlerin arasına, çepeçevre aerosol koruyucu panelli şeffaf koruma duvarları monte edilmelidir. Alternatif olarak, bir duvarın kenarına bir masa sırası da yerleştirilebilir.

TAC veya AirgoClean® One yüksek performanslı hava temizleme cihazının yerleştirilmesi

Dolaylı enfeksiyon riskini azaltmak için yüksek performanslı hava temizleme cihazları gerekir. Tüm yemek alanında yüksek verimli HEPA hava temizleme ile saatte en az 6 oda hava sirkülasyonu sağlamak için oda durumuna ve büyüklüğüne bağlı olarak çok sayıda cihaz kullanılması önerilir. Yemek servisinde görevli kişiler de aerosol koruyucu panelli ayırma panoları aracılığıyla korunmalıdır. Yemek servisinde görevli personel, kendilerini ve çalışanları mümkün olan en iyi şekilde korumak için ayrıca FFP2/3 maskeler kullanmalıdır.

Şekil 3a: Pandemi dönemlerinde artık önerilmeyen tipik konferans masası düzeni.
Konferans salonunda önerilmeyen masa düzeni
Şekil 3b: Koruma konseptinde hava temizleme cihazları ve koruma duvarlarının önerilen U şeklindeki bir masa düzeninde yerleştirilmesi.
Koruma konseptinde hava temizleme cihazları ve koruma duvarlarının önerilen U şeklindeki bir masa düzeninde yerleştirilmesi.

Konferans ve toplantı salonlarında kurulum

Konferans ve toplantı salonlarında masaların U şeklinde yerleştirilmesi önerilir (bkz. Şekil 2).

Doğrudan enfeksiyon tehlikesini minimuma indirmek için, oturma yerlerinin arasına çepeçevre panelli şeffaf koruma duvarları yerleştirilmelidir. Hava temizleme cihazı, dolaylı enfeksiyona karşı optimum koruma sağlamak için masa düzeninin merkezine yerleştirilmelidir. Oda havasını iyileştirmek için, gerektiğinde dış havayı içeriye vermek için CO2 konsantrasyonu, bir BQ30 partikül ölçüm cihazı ile sürekli olarak denetlenmelidir. Virüsler, hava temizleme cihazı tarafından uzaklaştırıldığı için sıcaklık düşüşünün fazla olduğu yoğun bir havalandırma gerekmez.

Şirketin içinden geçen tüm yollarda, bu alanlar başka türlü emniyete alınamadığı için FFP2/3 maskeler takılmalıdır. Basit ağız burun örtüleri ve cerrahi maskeler aerosollere karşı yeterli düzeyde koruma sağlamaz.

Çepeçevre aerosol koruyucu panelli akrilik cam banko adaptörü
Çepeçevre aerosol koruyucu panelli akrilik cam banko adaptörü
Çepeçevre aerosol koruyucu panelli akrilik cam banko adaptörü

Karşılama alanında güvenli müşteri iletişimi:
Çepeçevre aerosol koruyucu panelli akrilik cam banko adaptörü

Şirketinizin karşılama alanında enfeksiyon riski çok yüksektir. Burada müşteriler, tedarikçiler ve ziyaretçiler karşılanır ve doküman, ürünler gönderilir veya bilgi alışverişi yapılır. Bu nedenle çok sayıda insanla doğrudan temas kurulması kaçınılmazdır. Özel olarak, bulaşma riskinin yüksek olduğu bu tür durumlar için görsel olarak etkileyici çepeçevre aerosol panelli banko adaptörü kullanılması önerilir. Şeffaf ayırma panosu, hem ziyaretçileri hem de karşılama alanındaki personeli uçan damlacıklara ve aerosollere karşı mümkün olan en iyi şekilde korur.

Basit kurulum, yüksek koruma etkisi

Memnun edici şekilde hafif banko ayırma paneli, en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş konstrüksiyonu sayesinde, hiçbir montaj çalışması olmadan çok kolay bir şekilde kurulabilir ve değiştirilebilir. Doğrudan müşterilerle temas kuran çalışanlar daha kolay ve daha esnek bir şekilde korunamaz.

Banko ayırma paneli üç standart boyutta temin edilebilir (diğer boyutlar talep üzerine sağlanabilir):

  • SMALL (Y: 750 x G: 595 mm)
  • MEDIUM (Y: 750 x G: 795 mm)
  • LARGE (Y: 750 x G: 995 mm)

26 cm genişliğindeki ve 12,5 cm yüksekliğindeki geçiş yeri; büyük damlacıklara ve küçük aerosol partiküllerine karşı yüksek bir koruma olanağıyla birlikte, para veya doküman alışverişinin basit bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak sağlar

BQ30 hava kalitesi monitörü

Düzenli havalandırma ve CO2 ampulleri

Sürekli hava temizlemeyi tamamlayıcı olarak ofis alanlarındaki odadaki tüm çalışanlara, CO2 değeri 1000 ppm ve üzerinde olduğunda kesintili havalandırma için sınıflardaki pencereleri açmaları yönünde talimat verilir. Ancak bu, oda havası temizleme cihazlarının kullanılması durumunda, aerosol konsantrasyonlarını azaltmak için mutlaka gerekli değildir. Ancak bu şekilde, oda havasında kendini iyi hissetmeme ve konsantrasyon kaybına neden olabilecek çok yüksek CO2 değerlerinin oluşması önlenir. CO2 miktarının denetimi, ihtiyaca bağlı şekilde (odadaki çalışan sayısına bağlı olarak) BQ30 hava kalitesi monitörü ile gerçekleştirilir.

Ofisler ve ofis alanları için enfeksiyona karşı koruma

“Okullar, ofisler ve ticari alanlar için koruma duvarlarıyla ilgili çözüm rehberi” daki tüm bilgiler

PDF olarak mevcut olan “Okullar, ofisler ve ticari alanlar için koruma duvarlarıyla ilgili çözüm rehberi” başlıklı dokümanı okuduğunuzda, güvenli bir hijyen konseptinin şirketinizde de kıyaslanabilir ölçüde ne kadar kolay bir şekilde gerçekleştirilebileceğine şaşırabilirsiniz. Danışman dokümanı, kapalı mekânlarda durmayla ilgili olarak Prof. Christian Kähler tarafından önerilen hijyen konseptinin, iç mekânlarda bulaşma riskleriyle ilgili bilimsel olarak kanıtlanmış gerçekler ve ofis alanlarında bulaşma riskini asgariye indirmeye yönelik teknik çözümlerin uygulanmasıyla ilgili bir “Nasıl yapılır” bölümü içerir. PDF dosyasını buradan direkt olarak indirebilirsiniz:

Doğrudan okullar, ofisler ve ticari alanlar için koruma duvarlarıyla ilgili danışmana git
Doğrudan ofisler için bilimsel koruma konseptine git

Ev ofis yöntemiyle çalışmak mümkün değil mi?
Çalışanlarınızı ofiste oluşabilecek enfeksiyonlara karşı koruyun!

Corona'dan bu yana her şey farklı. Farklı bir günlük hayata sahip olduk. Ancak ev ofis, her işletme veya departman için bir alternatif teşkil etmiyor. Ofiste çalışmayı enfeksiyona karşı mümkün olduğunca güvenli hale getirmek için çözümler mevcut mu?

Burada, bulaşmaya karşı güvenliği iyileştiren ve ofislereyönelik bilimsel koruma konsepti hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Koruma konsepti, SARS-CoV-2 iş güvenliği standartlarını karşılar:

Burada, Alman Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın iş güvenliği standartlarından bir alıntıyı okuyabilirsiniz:

Özel teknik önlemler

1. Çalışma yeri tasarımı
Çalışanlar, diğer insanlarla aralarında yeterli bir mesafe (en az 1,5 m) bırakmalıdır. Çalışma organizasyonunun önlemleriyle bunun mümkün olmadığı yerlerde alternatif koruma önlemleri alınmalıdır. İnsan kalabalığının olduğu yerlerde ve mümkünse, koruma mesafesinin belirtilmediği çalışma yerlerini ayırmak için de şeffaf ayırma araçları monte edilmelidir.

Ayrıca, örneğin kesintili havalandırmada olduğu gibi, hava temizleme cihazları kullanıldığında sınıftaki sıcaklık 19 °C’nin altına düşmediği için, koruma konsepti nedeniyle oda sıcaklığıyla ilgili iş güvenliği kuralları ihlal edilmez.

Satın alma

Okul Masaüstü Koruyucu Bölme Akrilik Cam SMALL 800 x 69 X 500 Trotec Webshop'da göster

Okul Masaüstü Koruyucu Bölme Akrilik Cam SMALL 800 x 69 X 500

Made in Germany – Çevreleyen, yuvarlatılmış aerosol koruyucu kenar ve uzatma tabanı ile kaliteli RÖHM akrilik levha

1.993,04 TL KDV dahil KDV hariç net fiyatı göster

Satın alma

Okul Masaüstü Koruyucu Bölme Akrilik Cam MEDIUM 1007 x 69 x 688 Trotec Webshop'da göster

Okul Masaüstü Koruyucu Bölme Akrilik Cam MEDIUM 1007 x 69 x 688

Made in Germany – Çevreleyen, yuvarlatılmış aerosol koruyucu kenar ve uzatma tabanı ile kaliteli RÖHM akrilik levha

2.302,04 TL KDV dahil KDV hariç net fiyatı göster

Satın alma

Ofis Masaüstü Koruyucu Bölme Akrilik Cam 1158 x 69 x 688 Trotec Webshop'da göster

Ofis Masaüstü Koruyucu Bölme Akrilik Cam 1158 x 69 x 688

Made in Germany – çevreleyen, yuvarlatılmış aerosol koruyucu kenar ve uzatma tabanı ile kaliteli RÖHM akrilik levha, metal kelepçelerle sabitlemek için koruyucu kenarda delikler dahil

2.302,04 TL KDV dahil KDV hariç net fiyatı göster

Satın alma

Banko Üzeri Koruyucu Bölme Akrilik Cam SMALL 595 x 250 X 750 Trotec Webshop'da göster

Banko Üzeri Koruyucu Bölme Akrilik Cam SMALL 595 x 250 X 750

Made in Germany – Çevreleyen kenar ve ayaklara sahip kaliteli RÖHM akrilik cam levha

1.529,55 TL KDV dahil KDV hariç net fiyatı göster

Satın alma

Banko Üzeri Koruyucu Bölme Akrilik Cam MEDIUM 795 x 250 X 750 Trotec Webshop'da göster

Banko Üzeri Koruyucu Bölme Akrilik Cam MEDIUM 795 x 250 X 750

Made in Germany – Çevreleyen kenar ve ayaklara sahip kaliteli RÖHM akrilik cam levha

1.838,55 TL KDV dahil KDV hariç net fiyatı göster

Satın alma

Banko Üzeri Koruyucu Bölme Akrilik Cam LARGE 995 x 250 x 750 Trotec Webshop'da göster

Banko Üzeri Koruyucu Bölme Akrilik Cam LARGE 995 x 250 x 750

Made in Germany – Çevreleyen kenar ve ayaklara sahip kaliteli RÖHM akrilik cam levha

1.993,04 TL KDV dahil KDV hariç net fiyatı göster

Satın alma

Detaylar

Masa ayırma panosu, Small

Teknik bilgiler
Genel
  Ürün numarası 4.311.000.100
Ebat
  Genişlik (ambalaj hariç) [mm] 1.000
  Yükseklik (ambalaj hariç) [mm] 500
  Genişlik (Koruma duvarı bölgesi) [mm] 800
  Yükseklik (Koruma duvarı bölgesi) [mm] 500
Ağırlık
  (ambalaj hariç) [kg] 11,5

 Standart donanım

 Opsiyonel olarak temin edilebilenler

 mevcut olmayanlar

Masa ayırma panosu, Medium

Teknik bilgiler
Genel
  Ürün numarası 4.311.000.105
Ebat
  Genişlik (ambalaj hariç) [mm] 1.200
  Yükseklik (ambalaj hariç) [mm] 688
  Genişlik (Koruma duvarı bölgesi) [mm] 1.007
  Yükseklik (Koruma duvarı bölgesi) [mm] 688
Ağırlık
  (ambalaj hariç) [kg] 12

 Standart donanım

 Opsiyonel olarak temin edilebilenler

 mevcut olmayanlar

Masa ayırma panosu, Ofis

Teknik bilgiler
Genel
  Ürün numarası 4.311.000.110
Ebat
  Genişlik (ambalaj hariç) [mm] 1.158
  Yükseklik (ambalaj hariç) [mm] 688
Ağırlık
  (ambalaj hariç) [kg] 12

 Standart donanım

 Opsiyonel olarak temin edilebilenler

 mevcut olmayanlar

Banko adaptörü S

Teknik bilgiler
Genel
  Ürün numarası 4.311.000.150
Ebat
  Genişlik (ambalaj hariç) [mm] 750
  Yükseklik (ambalaj hariç) [mm] 750
Ağırlık
  (ambalaj hariç) [kg] 11,5

 Standart donanım

 Opsiyonel olarak temin edilebilenler

 mevcut olmayanlar

Banko adaptörü M

Teknik bilgiler
Genel
  Ürün numarası 4.311.000.151
Ebat
  Genişlik (ambalaj hariç) [mm] 795
  Yükseklik (ambalaj hariç) [mm] 750
Ağırlık
  (ambalaj hariç) [kg] 11,5

 Standart donanım

 Opsiyonel olarak temin edilebilenler

 mevcut olmayanlar

Banko adaptörü L

Teknik bilgiler
Genel
  Ürün numarası 4.311.000.152
Ebat
  Genişlik (ambalaj hariç) [mm] 995
  Yükseklik (ambalaj hariç) [mm] 750
Ağırlık
  (ambalaj hariç) [kg] 11,5

 Standart donanım

 Opsiyonel olarak temin edilebilenler

 mevcut olmayanlar

Karşıdan yüklemeler

Yükleniyor...

Videolar

Trotec/89