Okullarda ve eğitim kurumlarında enfeksiyona karşı koruma
 1. Uygulamalar
 2. Hava Temizleme Toz – Virüs
 3. Okullarda ve eğitim kurumlarında enfeksiyona karşı koruma

Okullarda ve eğitim kurumlarında iki kat etkili enfeksiyon koruması

Aerosol koruyucu panelli akrilik cam ayırma panoları ve yüksek performanslı hava temizleme cihazları, sınıflarda virüs ve damlacıkların uçmasını engeller

Öğrenciler, okullarda ve eğitim kurumlarında çok dar bir alanda birlikte eğitim görüyor. Bu nedenle, Covid-19 gibi enfeksiyon hastalıkları sınıflarda çok kolay bir şekilde yayılabilir. Uygun yüksek performanslı hava temizleme cihazları ve oda havası tekniği sistemleri Coronavirus SARS CoV-2’den kaynaklanan ve hava yoluyla taşınan enfeksiyon tehlikesini minimuma indirirken, masalarda kullanılan aerosol koruyucu panelli akrilik cam ayırma panoları, etrafta uçuşan damlacık ve aerosollere karşı kombine bir koruma sağlar.

Okullar için kullanılan koruma konsepti, şu dört önemli elemanı temel alıyor

Pandemi dönemlerinde, maske takma zorunluluğu olmadan ve pencere açmadan okullar için bilimsel olarak önerilen enfeksiyona karşı koruma

Prof. Dr. Christian Kähler, pandemi dönemlerinde yüz yüze eğitim yapılabileceğinden emin. Maske takma zorunluluğu olmadan ve pencere açmadan da bu mümkün. Çünkü bu önlemler uygulandığında insanlar kendini iyi hissetmiyor ve ders kalitesi düşüyor. Dünya çapında tanınan bilim adamı, Münih’teki Alman Silahlı Kuvvetleri Üniversitesi’nde 25 yıldan uzun bir süredir aerosol partiküllerinin odada oluşturulması, yayılması ve buharlaşması konularını araştırıyor. Prof. Kähler, Trotec adına, öğrenciler ve öğretmenlerin derste Corona virüsüne karşı mümkün olan en iyi şekilde korunabileceği okullara yönelik bir koruma konsepti konusunda araştırma yapıyor. Maske takmak ve pencereleri açarak düzenli kesintili havalandırma uygulamak yerine, TAC yüksek performanslı hava temizleme cihazları ve yeni tip akrilik cam ayırma panolarının birlikte kullanımı, Corona krizinde endişesizce ders yapmayı mümkün kılıyor.

Okullar için kullanılan koruma konsepti, şu dört önemli elemanı temel alıyor:

1. Aerosol koruyucu panelli ayırma panoları, maske takmaktan kurtarıyor
Oturma yerlerinin arasındaki şeffaf koruma duvarları, öğrencilerin, havada uçuşan damlacıklar veya hemen yanlarında oturan arkadaşlarının, nefes alıp verirken açığa çıkan aerosoller nedeniyle Covid-19 virüsüyle enfekte olmasını engeller. Aerosol koruyucu panelli şeffaf ayırma panoları, daha büyük damlacıklara karşı güvenilir bir koruma sağlar ve ayrıca nefes alıp verirken öğrencilerden açığa çıkan aerosollerin ayırma panosunu aşmasını ve yanlarındaki arkadaşlarına gitmesini engeller. Maske takmak artık gerekli değil. Sadece bulunulan yerden ayrılırken maske takılmalıdır.

2. TAC yüksek performanslı hava temizleme cihazları, sınıflardaki havanın virüssüz olmasını sağlar
Oda havasındaki virüs yüklü aerosol partikülleri, SARS CoV-2 virüsünün ana taşıyıcısı olarak kabul edilir. Bu çok küçük partiküller (0,1 - 0,3 mikrometre), TAC serisi bir yüksek performanslı hava temizleme cihazı kullanılarak en kısa süre içinde güvenilir bir şekilde (% 99,995) oda havasından temizlenir. Hava temizleme cihazı, oda havasını filtreler ve odadaki virüs yükü sabit ve düşük bir seviyede tutulduğu için dolaylı enfeksiyon riskini asgariye indirir. Yoğun kesintili havalandırmaya artık gerek kalmaz. Bunun sonucunda, sınıflardaki hava değişmeden sıcak kalır ve 20 dakikada bir havalandırma nedeniyle dersin kesilmesi gerekmez. Havalandırma işlemi, kirlenen oda havasını taze havayla değiştirmek için teneffüslerle sınırlandırılabilir.

3. Binada güvenli bir şekilde hareket etmek için FFP2/3 maskeler
Öğretmenler, öğrencilere doğrudan yaklaşmaları gerekiyorsa, partikülleri filtreleyen solunum koruma maskeleri (FFP2/3) kullanmalıdır. Ancak öğrencilerin FFP2/3 maskeleri sadece yerlerini terk ederken, okul binasının içinden geçerken veya okula gitmek için toplu taşıma araçlarını kullanırken takmaları gerekir.

4. Kontrollü bir havalandırma uygulaması için CO2 ampulleri
Yüksek bir CO2 miktarı, aynı şekilde yüksek aerosol konsantrasyonları için iyi bir göstergedir. Ancak CO2 değerlerinin çok yüksek olması, insanların kendini kötü hissetmesine ve konsantrasyon becerisinin azalmasına da neden olur. Pratik BQ30 hava kalitesi monitörü ile CO2 oda havası konsantrasyonunu güvenilir bir şekilde gözünüzün önünde tutabilirsiniz. Bu sayede, gerektiğinde içeriye taze hava vererek oda iklimini iyileştirebilirsiniz.

Çepeçevre aerosol koruyucu panelli akrilik cam koruma duvarının çalışma prensibi

Trotec'in akrilik cam koruma duvarının çepeçevre aerosol koruyucu paneli, aerosol partikülü akımının panelde girdap oluşturmasını sağlar. Bu sayede, aerosol partikülleri enfekte olmuş kişinin bulunduğu bölgede daha uzun süre kalır ve oda havası temizleme cihazı tarafından seyreltilmeden ve ayrıştırılmadan önce havaya karışır. PANELSİZ bir koruma duvarında, akrilik cam plakaya gelen aerosol partikülleri engellenmeden plakanın kenarından dışarı doğru akar. Bu şekilde, enfeksiyona neden olabilen aerosol partikülleri bir sonraki masaya yayılabilir.

Kısaca açıklayacak olursak: Okullar için bilimsel koruma konsepti

Bu videoda, doğrudan ve dolaylı SARS-CoV-2 enfeksiyon riskini asgariye indirmek için sınıfların nasıl hazırlanması ve donatılması gerektiği, Prof. Kähler tarafından gösteriliyor.

Şekil 1a: Sınıftaki klasik masa yerleşim düzeni. Masalar birbirine çok yakın durur ve öğrenciler ve öğretmenler koruma duvarları ve hava temizleme cihazları aracılığıyla korunmaz.
Sınıftaki klasik masa yerleşim düzeni. Masalar birbirine çok yakın durur ve öğrenciler ve öğretmenler koruma duvarları ve hava temizleme cihazları aracılığıyla korunmaz.
Şekil 1b: Koruma konseptinde önerilen masa yerleşim düzeni. Masalar birbirinden oldukça ayrı durur ve öğrenciler ve öğretmenler koruma duvarları ve hava temizleme cihazları aracılığıyla korunur.
Koruma konseptinde önerilen masa yerleşim düzeni. Masalar birbirinden oldukça ayrı durur ve öğrenciler ve öğretmenler koruma duvarları ve hava temizleme cihazları aracılığıyla korunur.

Hijyen konseptinin sınıfta uygulanması

SARS-CoV-2 enfeksiyonlarına karşı mümkün olan en iyi şekilde koruma sağlamak için masa düzeninde minimum mesafelere uyulmalıdır. Mevcut odadan optimum şekilde faydalanılmalı ve bu anlamda mesafeler ve hareket yolları uyarlanmalıdır.

Öğrencilerin arasındaki akrilik cam ayırma panolarının düzeni

Çepeçevre koruyucu panelli ayırma panoları yan yana oturan öğrencilerin arasına monte edilir (Şekil 1b). Hareket yolları, masaların arasında 1,5 m’lik yeterli bir mesafe bırakmaya olanak sağlıyorsa, koridor tarafındaki yerlerin ayrıca ayırma panolarıyla emniyete alınması gerekmez.

TAC yüksek performanslı hava temizleme cihazının yerleştirilmesi

Hava temizleme cihazı, tercihe bağlı olarak tahtanın yanına veya arka bölüme ortalanmış şekilde yerleştirilmelidir. Oda havası temizleme cihazı, U şeklindeki bir masa düzeninde odanın ortasına da yerleştirilebilir. TAC, sadece 1,3 m’lik yüksekliği sayesinde merkezi olarak yerleştirildiğinde öğretmeni ve tahtayı rahatça görmeye olanak sağlar. Tavan, fanın yerleştirildiği bölümde mümkün olduğunca kaygan olmalıdır. Oda havası temizleme cihazının hacimsel akışı, oda hacminin en az 6 katına eşit olmalıdır. Hacimsel akış, teneffüslerde maksimum güç değerine ayarlanmalıdır. Odadaki CO2 konsantrasyonunu azaltmak için ayrıca kısa bir havalandırma işleminin uygulanması önerilir. Alternatif olarak, tüm ders esnasında kanadın üst tarafından bir pencere açık durumda kalabilir. Hava temizleme cihazının filtre performansı bundan etkilenmez.

Şekil 3a: Yemek yeme alanlarında (örn. okul yemekhanesi) 4’erli masalardan oluşan ve önerilmeyen düzen.
Yemek yeme alanlarında (örn. okul yemekhanesi) 4’erli masalardan oluşan ve önerilmeyen düzen.
Şekil 3b: Koruma konseptinde yemek yeme alanları için önerilen masa yerleşim düzeni. İnsanlar, koruma duvarları ve hava temizleme cihazları aracılığıyla korunur.
Koruma konseptinde yemek yeme alanları için önerilen masa yerleşim düzeni. İnsanlar, koruma duvarları ve hava temizleme cihazları aracılığıyla korunur.

Hijyen konseptinin okul yemeğinde (okul yemekhanesi) uygulanması

Mümkünse, öğlen yemeğinde küçük tekli masalar kullanılmamalıdır (Şekil 3a). Bunun yerine, karşılıklı oturan öğrencilerin arasında yeterli mesafe olacak şekilde bir tahta düzeni uygulanması önerilir. (Şekil 3b).

Öğrencilerin arasındaki akrilik cam ayırma panolarının düzeni

Öğrencilerin arasına, çepeçevre aerosol koruyucu panelli şeffaf koruma duvarları monte edilmelidir. Alternatif olarak, bir duvarın kenarına bir masa sırası da yerleştirilebilir.

TAC yüksek performanslı hava temizleme cihazının yerleştirilmesi

Dolaylı enfeksiyon riskini azaltmak için yüksek performanslı hava temizleme cihazları gerekir. Tüm yemek alanında yüksek verimli HEPA hava temizleme ile saatte en az 6 oda hava sirkülasyonu sağlamak için oda durumuna ve büyüklüğüne bağlı olarak çok sayıda cihaz kullanılması önerilir. Yemek servisinde görevli kişiler de aerosol koruyucu panelli ayırma panoları aracılığıyla korunmalıdır. Yemek servisinde görevli personel, kendilerini ve öğrencileri mümkün olan en iyi şekilde korumak için ayrıca FFP2/3 maskeler kullanmalıdır.

Şekil 2: Koruma konseptinde hava temizleme cihazları ve koruma duvarlarının önerilen U şeklindeki bir masa düzeninde yerleştirilmesi.
Koruma konseptinde hava temizleme cihazları ve koruma duvarlarının önerilen U şeklindeki bir masa düzeninde yerleştirilmesi.
Şekil 4: Aerosol partikülleri yandan ve yukarıya doğru oda havasına karıştığı için basit ağız burun örtüleri veya cerrahi maskeler enfeksiyona karşı yeterli düzeyde koruma sağlayamaz. Aerosol partikülleri, nefes alırken de maske kenarındaki boşluktan engellenmeden geçerek akciğerlere ulaşır. Bu nedenle koruma konseptinde FFP2/3 maskeler önerilir.
Basit ağız burun örtüleri veya cerrahi maskeler enfeksiyona karşı yeterli düzeyde koruma sağlamaz.

Konferans salonlarında/ öğretmen odalarında kurulum

Konferans salonlarında ve öğretmen odalarında masaların U şeklinde yerleştirilmesi önerilir (bkz. Şekil 2).

Doğrudan enfeksiyon tehlikesini minimuma indirmek için, alanların arasında çepeçevre panelli şeffaf koruma duvarları yerleştirilmelidir. Hava temizleme cihazı, dolaylı enfeksiyona karşı optimum koruma sağlamak için masa düzeninin merkezine yerleştirilmelidir. Oda havasını iyileştirmek için, gerektiğinde dış havayı içeriye vermek için CO2 konsantrasyonu bir BQ30 partikül ölçüm cihazı ile sürekli olarak denetlenmelidir. Virüsler, hava temizleme cihazı tarafından uzaklaştırıldığı için sıcaklık düşüşünün fazla olduğu yoğun bir havalandırma gerekmez.

Okulun içinden geçen tüm yollarda, bu alanlar başka türlü emniyete alınamadığı için FFP2/3 maskeler takılmalıdır. Basit ağız burun örtüleri veya cerrahi maskeler yeterli düzeyde koruma sağlamaz (Şekil 4).

BQ30 hava kalitesi monitörü

Düzenli havalandırma ve CO2 ampulleri

Sürekli hava temizlemeyi tamamlayıcı olarak odadaki herkese, CO2 değeri 1000 ppm ve üzerinde olduğunda kesintili havalandırma için sınıflardaki pencereleri açmaları yönünde talimat verilir. Ancak bu, oda havası temizleme cihazlarının kullanılması durumunda, aerosol konsantrasyonlarını azaltmak için mutlaka gerekli değildir. Ancak bu şekilde, oda havasında kendini iyi hissetmeme ve konsantrasyon kaybına neden olabilecek çok yüksek CO2 değerlerinin oluşması önlenir. CO2 miktarının denetimi, ihtiyaca bağlı olarak (odadaki insan sayısına bağlı olarak) BQ30 hava kalitesi monitörü ile gerçekleştirilir.

“Okulda güvenli eğitim için çözüm rehberi” başlıklı dokümandaki tüm bilgiler

PDF olarak mevcut olan “Okulda güvenli eğitim için çözüm rehberi” başlıklı dokümanda, okullar için güvenli bir hijyen konseptinin kıyaslanabilir ölçüde ne kadar kolay bir şekilde gerçekleştirilebileceğine şaşırabilirsiniz. Danışman dokümanı, okullarda Prof. Christian Kähler tarafından önerilen hijyen konseptinin, sınıfta bulaşma riskleriyle ilgili bilimsel olarak kanıtlanmış gerçekler ve derste bulaşma riskini asgariye indirmeye yönelik teknik çözümlerin uygulanmasıyla ilgili bir “Nasıl yapılır” bölümü içerir. PDF dosyasını buradan direkt olarak indirebilirsiniz:

Güvenli derslerle ilgili danışmana git
Okullarda ve eğitim kurumlarında enfeksiyona karşı koruma

Prof. Kähler'den okullar için koruma konseptleri hakkında web semineri

Okullarda enfeksiyon nasıl engellenebilir? Prof. Dr. Kähler, yaklaşık 50 dakikalık bu web seminerinde okullara yönelik koruma konseptinin tüm noktalarını açıklıyor ve bilimsel arka planını ayrıntılı olarak ele alıyor.

Doğrudan okullar için bilimsel koruma konseptine git

Normal, nasıl olacak?
Öğretmenler ve ebeveynlere yönelik bilgiler:

Corona'dan bu yana her şey farklı. Farklı bir günlük hayata sahip olduk. Alışılmış normal olan özlem hâlâ mevcut. Okullarda eğitimi tüm katılımcılar için tekrar daha rahat ve basit bir hale getirebilmek için çözümler mevcut mu?

Burada, bulaşmaya karşı korumayı iyileştiren ve buna rağmen günlük okul hayatında kolaylıklar sağlayanokullar için bilimsel koruma konsepti hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Koruma konsepti, SARS-CoV-2 iş güvenliği standartlarını karşılar:

Burada, Alman Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın iş güvenliği standartlarından bir alıntıyı okuyabilirsiniz:

Özel teknik önlemler

1. Çalışma yeri tasarımı
Çalışanlar, diğer insanlarla aralarında yeterli bir mesafe (en az 1,5 m) bırakmalıdır. Çalışma organizasyonunun önlemleriyle bunun mümkün olmadığı yerlerde alternatif koruma önlemleri alınmalıdır. İnsan kalabalığının olduğu yerlerde ve mümkünse, koruma mesafesinin belirtilmediği çalışma yerlerini ayırmak için de şeffaf ayırma araçları monte edilmelidir.

Ayrıca, örneğin kesintili havalandırmada olduğu gibi, hava temizleme cihazları kullanıldığında sınıftaki sıcaklık 19 °C’nin altına düşmediği için, koruma konsepti nedeniyle oda sıcaklığıyla ilgili iş güvenliği kuralları ihlal edilmez.

Satın alma

Teknik bilgiler

Masa ayırma panosu, Small

Teknik bilgiler
Genel
  Ürün numarası 4.311.000.100
Ebat
  Genişlik (ambalaj hariç) [mm] 1.000
  Yükseklik (ambalaj hariç) [mm] 500
  Genişlik (Koruma duvarı bölgesi) [mm] 800
  Yükseklik (Koruma duvarı bölgesi) [mm] 500
Ağırlık
  (ambalaj hariç) [kg] 11,5

 Standart donanım

 Opsiyonel olarak temin edilebilenler

 mevcut olmayanlar

Masa ayırma panosu, Medium

Teknik bilgiler
Genel
  Ürün numarası 4.311.000.105
Ebat
  Genişlik (ambalaj hariç) [mm] 1.200
  Yükseklik (ambalaj hariç) [mm] 688
  Genişlik (Koruma duvarı bölgesi) [mm] 1.007
  Yükseklik (Koruma duvarı bölgesi) [mm] 688
Ağırlık
  (ambalaj hariç) [kg] 12

 Standart donanım

 Opsiyonel olarak temin edilebilenler

 mevcut olmayanlar

Masa ayırma panosu, Ofis

Teknik bilgiler
Genel
  Ürün numarası 4.311.000.110
Ebat
  Genişlik (ambalaj hariç) [mm] 1.158
  Yükseklik (ambalaj hariç) [mm] 688
Ağırlık
  (ambalaj hariç) [kg] 12

 Standart donanım

 Opsiyonel olarak temin edilebilenler

 mevcut olmayanlar

Banko adaptörü S

Teknik bilgiler
Genel
  Ürün numarası 4.311.000.150
Ebat
  Genişlik (ambalaj hariç) [mm] 750
  Yükseklik (ambalaj hariç) [mm] 750
Ağırlık
  (ambalaj hariç) [kg] 11,5

 Standart donanım

 Opsiyonel olarak temin edilebilenler

 mevcut olmayanlar

Banko adaptörü M

Teknik bilgiler
Genel
  Ürün numarası 4.311.000.151
Ebat
  Genişlik (ambalaj hariç) [mm] 795
  Yükseklik (ambalaj hariç) [mm] 750
Ağırlık
  (ambalaj hariç) [kg] 11,5

 Standart donanım

 Opsiyonel olarak temin edilebilenler

 mevcut olmayanlar

Banko adaptörü L

Teknik bilgiler
Genel
  Ürün numarası 4.311.000.152
Ebat
  Genişlik (ambalaj hariç) [mm] 995
  Yükseklik (ambalaj hariç) [mm] 750
Ağırlık
  (ambalaj hariç) [kg] 11,5

 Standart donanım

 Opsiyonel olarak temin edilebilenler

 mevcut olmayanlar

Karşıdan yüklemeler

Yükleniyor...

Videolar

 • Corona pandemisi sırasında noter tasdiki ve kayıt işlemleri

  Corona pandemisi, noterleri tamamen yeni zorlayıcı durumlarla karşı karşıya getiriyor. Birçok resmi noter işlemi sistem açısından kritik öneme sahip olduğu için noterler, vakaların en yüksek olduğu zamanlarda bile açık ve ziyaret edilebilir durumda kalmak zorundadır. "Örneğin yaşlı veya kritik hastalığı bulunan insanlardan, vasiyetlerin kısa bir süre içinde hazırlanması ve noterde onaylanması veya...

  Ek bilgi
 • Corona pandemisi sırasında terapi seansları

  Sokağa çıkma kısıtlamaları, temas yasakları, evden çalışma zorunluluğu, okullar, çocuk yuvaları ve bakım kuruluşlarının kapatılması gibi günlük hayattaki tüm kısıtlamalar toplum üzerinde çeşitli izler bıraktı. Pandemide birçok yetişkin; kaygı bozuklukları, varoluşsal kaygılar ve depresyonla ilgili sıkıntılar çekiyor. Ancak pandemi, çocuklar ve gençleri de etkilemeden bırakmıyor. Birçok araştırma,...

  Ek bilgi
 • Aşı merkezlerindeki hijyen ve enfeksiyon korumasına yönelik gerekliliklere uymak için H14-HEPA komple çözümü

  Güncel Corona pandemisi gibi pandemi dönemleri, Covid-19 virüsü SARS-CoV-2’nin yayılmasını önlemek için alışılmışın dışında esnek önlemler ve teknik çözümler gerektirir. Sabit ve mobil aşı merkezlerindeki Corona enfeksiyonu riski, TAC XT yüksek performanslı hava temizleme cihazlarının kullanımıyla mümkün olan en iyi şekilde azaltılabilir. Mobil olarak kullanılabilen bu çok yönlü yetenek, değişken...

  Ek bilgi
 • Ofisler ve kamuya açık tesisler için enfeksiyona karşı koruma

  Alman Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (BMAS), Corona pandemisiyle mücadelede ev ofis yönteminin daha fazla uygulanmasını destekliyor. Ancak bu, birçok şirkette işletmeyle ilgili nedenlerden dolayı mümkün değil. Alman Ekonomik Araştırma Enstitüsü (DIW) Başkanı Marcel Fratzscher'in bu konudaki görüşleri: “Almanya’daki çalışanların neredeyse yüzde 60'ının evden çalışması mümkün değil”. BMAS,...

  Ek bilgi
 • Mahkemeler, idari bölümler ve daireler için enfeksiyon koruması

  Memurlar, resmi makamlar, mahkemeler veya idari bölümler güncel Corona pandemisinde işlerine devam etmek için ne yapıyor? Mahkeme salonlarında ve dairelerinde hizmetleri, oturumları ve pazarlıkları devam ettirmek için hangi teknik enfeksiyon koruması çözümleri kullanılıyor? Mahkemeler, yargı makamları ve belediyelere yönelik en iyi uygulama örneğimiz, çalışanların ve vatandaşların Covid-19 virüs...

  Ek bilgi
 • Restoran ve kantinlerde mikropsuz oda havası

  Öncelikle gastronomi şirketleri, Corona sebebiyle işe ara verme yüzünden varlıkları tehlikeye giren kuruluşlar arasında en önlerde yer alıyor. Birikimler eriyor, zaman baskısı artıyor ve önlemlerin adım adım gevşetilmesi yönündeki kararlara, personelin ve misafirlerin korunmasıyla ilgili etkili hijyen konseptlerine yönelik sorular eşlik ediyor. Havadan kaynaklanan enfeksiyonlara karşı koruma...

  Ek bilgi
 • Klima sistemleri, vantilatörler mi? Hayır! Hava temizleme cihazları!

  Klima cihazları ve hava temizleme cihazlarıyla ilgili tehlikeli kulaktan dolma, uydurma bilgiler ve önerilerin sosyal medya ortamlarında hızla yayılmasına sadece Corona zamanlarında rastlamıyoruz. Buralarda klima sistemlerinin virüs yayıcı olduğu yönünde uyarılar yapılıyor. Basit vantilatörler, havadaki bulaşıcı aerosollere karşı koruma önlemi olarak yüceltiliyor. Pencerenin açık veya kapalı...

  Ek bilgi
 • Kreşlerde bakterisiz ve virüssüz oda havası

  Enfeksiyon hastalıkları çocuk yuvalarında, çocuk bakımında ve benzeri bakım kuruluşlarında sıkça görülür. Kabakulak, kızamık, kızamıkçık, suçiçeği, boğmaca ve beşinci hastalık gibi bilenen çocuk hastalıklarının yanı sıra, ishalli hastalıklar ve üst solunum yolları enfeksiyonlarına sıkça rastlanır. Coronavirus SARS-CoV-2 ile özellikle eğitimciler açısından ciddi zorluk oluşturan yeni bir...

  Ek bilgi
 • Okullarda bakterisiz ve virüssüz oda havası

  Okulların kalıcı olarak yeniden başlatılması, sınıftaki solunum havasının virüssüz olması için etkinliği ispat edilebilir bir hijyen konseptinin uygulanmasını zorunlu hale getiriyor. Burada, Coronavirus SARS-CoV-2 öğretmenler, temizlik personeli ve okul yönetimi için ciddi bir zorluk oluşturuyor. Çünkü püskürtme ve silme yoluyla düzenli olarak yapılan dezenfeksiyon işlemleri, temas ve damlacık...

  Ek bilgi
 • Otellerde ve konferans salonlarında virüslere karşı filtrelenmiş oda havası

  Otel ve yemek servisi sektörü, Corona virüsün halen hissedilen etkilerinden çok ciddi şekilde etkilendi. Neredeyse tüm oteller ilk önce kapatılmak zorunda kaldı ve dünya çapındaki bu pandemiden sonra da çok uzun bir süre bunun sonuçlarını çekecek. Corona virüsünün bulaşma korkusu otellerin alışılan konforundan daha büyük olduğu sürece, birçok otel müşterisi, vazgeçilebilir konaklamalarını iptal...

  Ek bilgi
 • Ofisler ve halka açık mekanlarda H14 virüs filtreleme ile mikropsuz oda havası

  Büyük odalı ofisler, müzeler, kamuya açık tesisler ve resmi daireler ortak bir sorunu paylaşıyor İnsanların yoğun bir şekilde girip çıktığı alanlarda hastalığa neden olan asılı maddeler, alerjenler, sporlar, bakteriler ve virüslerin oda havası aracılığıyla yayılma tehlikesi her zaman ortaya çıkar. Nüfus müdürlüğünde kimlik süresini uzatmak, trafik dairesinde aracı tescil ettirmek veya tescilini...

  Ek bilgi
 • Kulüplerde ve diskoteklerde virüssüz oda havası

  Birçok yerde kulüpler ve diskotekler Corona krizinin sonuçlarıyla mücadele ediyor. Restoranlar ve perakendeciler tekrar açılırken, bu karar kulüpler ve diskotekler için henüz olumlu değil – bunun bir nedeni de, bu yerlerin genelde potansiyel virüs merkezi olarak görülmeleri. Tam da bu husus, işletmecilerin misafirleri ve çalışanları için, havayla taşınan enfeksiyon tehlikesini güvenilir şekilde...

  Ek bilgi
 • Spor salonları ve terapi odaları için H14 virüs filtreleme özelliğine sahip hava temizleme cihazı

  Spor salonlarının işletmecileri, tescilli fizyoterapistler ve fizik tedavi uzmanları sorunun farkında: Mevsime ve sıcaklığa bağlı olarak spor salonundaki veya muayene odasındaki hava, mevcut havalandırma sistemine rağmen aynen kalır. Ayrıca solunum havası, örneğin tozlar, azot oksit ve formaldehit gibi asılı maddelerle ve aynı zamanda, solunum yollarına veya boğaza yerleşen, burada çoğalan ve...

  Ek bilgi
 • Süpermarketler, yapı marketleri ve dükkânlarda virüssüz oda ve solunum havası

  A/H5N1 (kuş gribi) veya COVID-19 (Corona virüsü) gibi yeni tip enfeksiyon hastalıkları, kamu hayatının çeşitli bölümleri üzerinde sert etkilerle birlikte dünya genelinde düzensiz fakat sürekli olarak yayılıyor. Zaruri ürün satmayan birçok perakendeci, çok bulaşıcı salgın dönemlerinde, yeni keşfedilen bir virüsün yayılmasını ve bu sayede genel nüfus içinde hasta ve ölü sayısını azaltmak için...

  Ek bilgi
 • Lojistik merkezlerinde ve üretim bölümlerinde virüssüz oda havası

  Posta ve paket dağıtım merkezlerindeki ve çeşitli işleme tesislerindeki güncel Corona salgınları, personelde enfeksiyon taşıyan tek bir kişi bile olsa ve çalışma bölgeleri dahilinde hava yoluyla bulaşmayı önlemek için etkili karşı önlemlerin alınmaması durumunda, üretim veya lojistik süreçlerinin ciddi bir şekilde ne kadar çabuk kesilebileceğinin etkileyici birer kanıtıdır. Havadan kaynaklanan...

  Ek bilgi
 • Et üretim tesislerinde virüssüz oda havası

  Mezbahalarda ve et işlenen çeşitli tesislerde Corona salgınları, personelde enfeksiyon taşıyan tek bir kişi bile olsa ve çalışma bölgeleri dahilinde hava yoluyla bulaşmayı önlemek için etkili karşı önlemlerin alınmaması durumunda, üretim süreçlerinin ve bütün bir şirketin enfeksiyon zincirleri nedeniyle ne kadar hızlı bir şekilde tamamen durabileceği konusunda açık bir uyarıdır. Havadan...

  Ek bilgi
 • Hava temizleme cihazları kullanılarak tozsuz şantiyeler

  Şantiyeler tozlanır. Özellikle tüm delik delme, zımparalama, kesme ve freze çalışmaları ile eski sıvanın veya fayansların çıkartılması sırasında. Küçük işletmeler genellikle solunum korumasından yardım alır ve ciddi temizleme giderlerini göze almalıdır. Yüzeylere ve akciğerlere girmeden önce tozu emen hava temizleme cihazlarının kullanılması genellikle daha verimli ve sağlıklıdır.

  Ek bilgi
 • Oda havası tekniği sistemlerinin temizlenmesi

  Çalışma alanında ve kamuya açık binalardaki oda havasının temiz olması sadece yasal olarak zorunlu değildir, insanların her gün kendini iyi hissetmesine de önemli katkıda bulunur. Oda havası tekniği sistemlerinin düzenli olarak temizlenmesi, havanın temiz kalmasını garanti eder. Bu sırada asılı maddelerin öngörüldüğü gibi filtrelenebilmesi için, hizmet sağlayıcılar kendi donanımları için HEPA...

  Ek bilgi