Okullarda ve eğitim kurumlarında enfeksiyona karşı koruma
  1. Uygulamalar
  2. Hava Temizleme Toz – Virüs
  3. Okullarda ve eğitim kurumlarında enfeksiyona karşı koruma

Okullarda ve eğitim kurumlarında iki kat etkili enfeksiyon koruması

Aerosol koruyucu panelli akrilik cam ayırma panoları ve yüksek performanslı hava temizleme cihazları, sınıflarda virüs ve damlacıkların uçmasını engeller

Öğrenciler, okullarda ve eğitim kurumlarında çok dar bir alanda birlikte eğitim görüyor. Bu nedenle, Covid-19 gibi enfeksiyon hastalıkları sınıflarda çok kolay bir şekilde yayılabilir. Uygun yüksek performanslı hava temizleme cihazları ve oda havası tekniği sistemleri Coronavirus SARS CoV-2’den kaynaklanan ve hava yoluyla taşınan enfeksiyon tehlikesini minimuma indirirken, masalarda kullanılan aerosol koruyucu panelli akrilik cam ayırma panoları, etrafta uçuşan damlacık ve aerosollere karşı kombine bir koruma sağlar.

Okullar için kullanılan koruma konsepti, şu dört önemli elemanı temel alıyor

Pandemi dönemlerinde, maske takma zorunluluğu olmadan ve pencere açmadan okullar için bilimsel olarak önerilen enfeksiyona karşı koruma

Prof. Dr. Christian Kähler, pandemi dönemlerinde yüz yüze eğitim yapılabileceğinden emin. Maske takma zorunluluğu olmadan ve pencere açmadan da bu mümkün. Çünkü bu önlemler uygulandığında insanlar kendini iyi hissetmiyor ve ders kalitesi düşüyor. Dünya çapında tanınan bilim adamı, Münih’teki Alman Silahlı Kuvvetleri Üniversitesi’nde 25 yıldan uzun bir süredir aerosol partiküllerinin odada oluşturulması, yayılması ve buharlaşması konularını araştırıyor. Prof. Kähler, Trotec adına, öğrenciler ve öğretmenlerin derste Corona virüsüne karşı mümkün olan en iyi şekilde korunabileceği okullara yönelik bir koruma konsepti konusunda araştırma yapıyor. Maske takmak ve pencereleri açarak düzenli kesintili havalandırma uygulamak yerine, TAC yüksek performanslı hava temizleme cihazları ve yeni tip akrilik cam ayırma panolarının birlikte kullanımı, Corona krizinde endişesizce ders yapmayı mümkün kılıyor.

Okullar için kullanılan koruma konsepti, şu dört önemli elemanı temel alıyor:

1. Aerosol koruyucu panelli ayırma panoları, maske takmaktan kurtarıyor
Oturma yerlerinin arasındaki şeffaf koruma duvarları, öğrencilerin, havada uçuşan damlacıklar veya hemen yanlarında oturan arkadaşlarının, nefes alıp verirken açığa çıkan aerosoller nedeniyle Covid-19 virüsüyle enfekte olmasını engeller. Aerosol koruyucu panelli şeffaf ayırma panoları, daha büyük damlacıklara karşı güvenilir bir koruma sağlar ve ayrıca nefes alıp verirken öğrencilerden açığa çıkan aerosollerin ayırma panosunu aşmasını ve yanlarındaki arkadaşlarına gitmesini engeller. Maske takmak artık gerekli değil. Sadece bulunulan yerden ayrılırken maske takılmalıdır.

2. TAC yüksek performanslı hava temizleme cihazları, sınıflardaki havanın virüssüz olmasını sağlar
Oda havasındaki virüs yüklü aerosol partikülleri, SARS CoV-2 virüsünün ana taşıyıcısı olarak kabul edilir. Bu çok küçük partiküller (0,1 - 0,3 mikrometre), TAC serisi bir yüksek performanslı hava temizleme cihazı kullanılarak en kısa süre içinde güvenilir bir şekilde (% 99,995) oda havasından temizlenir. Hava temizleme cihazı, oda havasını filtreler ve odadaki virüs yükü sabit ve düşük bir seviyede tutulduğu için dolaylı enfeksiyon riskini asgariye indirir. Yoğun kesintili havalandırmaya artık gerek kalmaz. Bunun sonucunda, sınıflardaki hava değişmeden sıcak kalır ve 20 dakikada bir havalandırma nedeniyle dersin kesilmesi gerekmez. Havalandırma işlemi, kirlenen oda havasını taze havayla değiştirmek için teneffüslerle sınırlandırılabilir.

3. Binada güvenli bir şekilde hareket etmek için FFP2/3 maskeler
Öğretmenler, öğrencilere doğrudan yaklaşmaları gerekiyorsa, partikülleri filtreleyen solunum koruma maskeleri (FFP2/3) kullanmalıdır. Ancak öğrencilerin FFP2/3 maskeleri sadece yerlerini terk ederken, okul binasının içinden geçerken veya okula gitmek için toplu taşıma araçlarını kullanırken takmaları gerekir.

4. Kontrollü bir havalandırma uygulaması için CO2 ampulleri
Yüksek bir CO2 miktarı, aynı şekilde yüksek aerosol konsantrasyonları için iyi bir göstergedir. Ancak CO2 değerlerinin çok yüksek olması, insanların kendini kötü hissetmesine ve konsantrasyon becerisinin azalmasına da neden olur. Pratik BQ30 hava kalitesi monitörü ile CO2 oda havası konsantrasyonunu güvenilir bir şekilde gözünüzün önünde tutabilirsiniz. Bu sayede, gerektiğinde içeriye taze hava vererek oda iklimini iyileştirebilirsiniz.

Çepeçevre aerosol koruyucu panelli akrilik cam koruma duvarının çalışma prensibi

Trotec'in akrilik cam koruma duvarının çepeçevre aerosol koruyucu paneli, aerosol partikülü akımının panelde girdap oluşturmasını sağlar. Bu sayede, aerosol partikülleri enfekte olmuş kişinin bulunduğu bölgede daha uzun süre kalır ve oda havası temizleme cihazı tarafından seyreltilmeden ve ayrıştırılmadan önce havaya karışır. PANELSİZ bir koruma duvarında, akrilik cam plakaya gelen aerosol partikülleri engellenmeden plakanın kenarından dışarı doğru akar. Bu şekilde, enfeksiyona neden olabilen aerosol partikülleri bir sonraki masaya yayılabilir.

Kısaca açıklayacak olursak: Okullar için bilimsel koruma konsepti

Bu videoda, doğrudan ve dolaylı SARS-CoV-2 enfeksiyon riskini asgariye indirmek için sınıfların nasıl hazırlanması ve donatılması gerektiği, Prof. Kähler tarafından gösteriliyor.

Şekil 1a: Sınıftaki klasik masa yerleşim düzeni. Masalar birbirine çok yakın durur ve öğrenciler ve öğretmenler koruma duvarları ve hava temizleme cihazları aracılığıyla korunmaz.
Sınıftaki klasik masa yerleşim düzeni. Masalar birbirine çok yakın durur ve öğrenciler ve öğretmenler koruma duvarları ve hava temizleme cihazları aracılığıyla korunmaz.
Şekil 1b: Koruma konseptinde önerilen masa yerleşim düzeni. Masalar birbirinden oldukça ayrı durur ve öğrenciler ve öğretmenler koruma duvarları ve hava temizleme cihazları aracılığıyla korunur.
Koruma konseptinde önerilen masa yerleşim düzeni. Masalar birbirinden oldukça ayrı durur ve öğrenciler ve öğretmenler koruma duvarları ve hava temizleme cihazları aracılığıyla korunur.

Hijyen konseptinin sınıfta uygulanması

SARS-CoV-2 enfeksiyonlarına karşı mümkün olan en iyi şekilde koruma sağlamak için masa düzeninde minimum mesafelere uyulmalıdır. Mevcut odadan optimum şekilde faydalanılmalı ve bu anlamda mesafeler ve hareket yolları uyarlanmalıdır.

Öğrencilerin arasındaki akrilik cam ayırma panolarının düzeni

Çepeçevre koruyucu panelli ayırma panoları yan yana oturan öğrencilerin arasına monte edilir (Şekil 1b). Hareket yolları, masaların arasında 1,5 m’lik yeterli bir mesafe bırakmaya olanak sağlıyorsa, koridor tarafındaki yerlerin ayrıca ayırma panolarıyla emniyete alınması gerekmez.

TAC yüksek performanslı hava temizleme cihazının yerleştirilmesi

Hava temizleme cihazı, tercihe bağlı olarak tahtanın yanına veya arka bölüme ortalanmış şekilde yerleştirilmelidir. Oda havası temizleme cihazı, U şeklindeki bir masa düzeninde odanın ortasına da yerleştirilebilir. TAC, sadece 1,3 m’lik yüksekliği sayesinde merkezi olarak yerleştirildiğinde öğretmeni ve tahtayı rahatça görmeye olanak sağlar. Tavan, fanın yerleştirildiği bölümde mümkün olduğunca kaygan olmalıdır. Oda havası temizleme cihazının hacimsel akışı, oda hacminin en az 6 katına eşit olmalıdır. Hacimsel akış, teneffüslerde maksimum güç değerine ayarlanmalıdır. Odadaki CO2 konsantrasyonunu azaltmak için ayrıca kısa bir havalandırma işleminin uygulanması önerilir. Alternatif olarak, tüm ders esnasında kanadın üst tarafından bir pencere açık durumda kalabilir. Hava temizleme cihazının filtre performansı bundan etkilenmez.

Şekil 3a: Yemek yeme alanlarında (örn. okul yemekhanesi) 4’erli masalardan oluşan ve önerilmeyen düzen.
Yemek yeme alanlarında (örn. okul yemekhanesi) 4’erli masalardan oluşan ve önerilmeyen düzen.
Şekil 3b: Koruma konseptinde yemek yeme alanları için önerilen masa yerleşim düzeni. İnsanlar, koruma duvarları ve hava temizleme cihazları aracılığıyla korunur.
Koruma konseptinde yemek yeme alanları için önerilen masa yerleşim düzeni. İnsanlar, koruma duvarları ve hava temizleme cihazları aracılığıyla korunur.

Hijyen konseptinin okul yemeğinde (okul yemekhanesi) uygulanması

Mümkünse, öğlen yemeğinde küçük tekli masalar kullanılmamalıdır (Şekil 3a). Bunun yerine, karşılıklı oturan öğrencilerin arasında yeterli mesafe olacak şekilde bir tahta düzeni uygulanması önerilir. (Şekil 3b).

Öğrencilerin arasındaki akrilik cam ayırma panolarının düzeni

Öğrencilerin arasına, çepeçevre aerosol koruyucu panelli şeffaf koruma duvarları monte edilmelidir. Alternatif olarak, bir duvarın kenarına bir masa sırası da yerleştirilebilir.

TAC yüksek performanslı hava temizleme cihazının yerleştirilmesi

Dolaylı enfeksiyon riskini azaltmak için yüksek performanslı hava temizleme cihazları gerekir. Tüm yemek alanında yüksek verimli HEPA hava temizleme ile saatte en az 6 oda hava sirkülasyonu sağlamak için oda durumuna ve büyüklüğüne bağlı olarak çok sayıda cihaz kullanılması önerilir. Yemek servisinde görevli kişiler de aerosol koruyucu panelli ayırma panoları aracılığıyla korunmalıdır. Yemek servisinde görevli personel, kendilerini ve öğrencileri mümkün olan en iyi şekilde korumak için ayrıca FFP2/3 maskeler kullanmalıdır.

Şekil 2: Koruma konseptinde hava temizleme cihazları ve koruma duvarlarının önerilen U şeklindeki bir masa düzeninde yerleştirilmesi.
Koruma konseptinde hava temizleme cihazları ve koruma duvarlarının önerilen U şeklindeki bir masa düzeninde yerleştirilmesi.
Şekil 4: Aerosol partikülleri yandan ve yukarıya doğru oda havasına karıştığı için basit ağız burun örtüleri veya cerrahi maskeler enfeksiyona karşı yeterli düzeyde koruma sağlayamaz. Aerosol partikülleri, nefes alırken de maske kenarındaki boşluktan engellenmeden geçerek akciğerlere ulaşır. Bu nedenle koruma konseptinde FFP2/3 maskeler önerilir.
Basit ağız burun örtüleri veya cerrahi maskeler enfeksiyona karşı yeterli düzeyde koruma sağlamaz.

Konferans salonlarında/ öğretmen odalarında kurulum

Konferans salonlarında ve öğretmen odalarında masaların U şeklinde yerleştirilmesi önerilir (bkz. Şekil 2).

Doğrudan enfeksiyon tehlikesini minimuma indirmek için, alanların arasında çepeçevre panelli şeffaf koruma duvarları yerleştirilmelidir. Hava temizleme cihazı, dolaylı enfeksiyona karşı optimum koruma sağlamak için masa düzeninin merkezine yerleştirilmelidir. Oda havasını iyileştirmek için, gerektiğinde dış havayı içeriye vermek için CO2 konsantrasyonu bir BQ30 partikül ölçüm cihazı ile sürekli olarak denetlenmelidir. Virüsler, hava temizleme cihazı tarafından uzaklaştırıldığı için sıcaklık düşüşünün fazla olduğu yoğun bir havalandırma gerekmez.

Okulun içinden geçen tüm yollarda, bu alanlar başka türlü emniyete alınamadığı için FFP2/3 maskeler takılmalıdır. Basit ağız burun örtüleri veya cerrahi maskeler yeterli düzeyde koruma sağlamaz (Şekil 4).

BQ30 hava kalitesi monitörü

Düzenli havalandırma ve CO2 ampulleri

Sürekli hava temizlemeyi tamamlayıcı olarak odadaki herkese, CO2 değeri 1000 ppm ve üzerinde olduğunda kesintili havalandırma için sınıflardaki pencereleri açmaları yönünde talimat verilir. Ancak bu, oda havası temizleme cihazlarının kullanılması durumunda, aerosol konsantrasyonlarını azaltmak için mutlaka gerekli değildir. Ancak bu şekilde, oda havasında kendini iyi hissetmeme ve konsantrasyon kaybına neden olabilecek çok yüksek CO2 değerlerinin oluşması önlenir. CO2 miktarının denetimi, ihtiyaca bağlı olarak (odadaki insan sayısına bağlı olarak) BQ30 hava kalitesi monitörü ile gerçekleştirilir.

“Okulda güvenli eğitim için çözüm rehberi” başlıklı dokümandaki tüm bilgiler

PDF olarak mevcut olan “Okulda güvenli eğitim için çözüm rehberi” başlıklı dokümanda, okullar için güvenli bir hijyen konseptinin kıyaslanabilir ölçüde ne kadar kolay bir şekilde gerçekleştirilebileceğine şaşırabilirsiniz. Danışman dokümanı, okullarda Prof. Christian Kähler tarafından önerilen hijyen konseptinin, sınıfta bulaşma riskleriyle ilgili bilimsel olarak kanıtlanmış gerçekler ve derste bulaşma riskini asgariye indirmeye yönelik teknik çözümlerin uygulanmasıyla ilgili bir “Nasıl yapılır” bölümü içerir. PDF dosyasını buradan direkt olarak indirebilirsiniz:

Güvenli derslerle ilgili danışmana git
Okullarda ve eğitim kurumlarında enfeksiyona karşı koruma

Prof. Kähler'den okullar için koruma konseptleri hakkında web semineri

Okullarda enfeksiyon nasıl engellenebilir? Prof. Dr. Kähler, yaklaşık 50 dakikalık bu web seminerinde okullara yönelik koruma konseptinin tüm noktalarını açıklıyor ve bilimsel arka planını ayrıntılı olarak ele alıyor.

Doğrudan okullar için bilimsel koruma konseptine git

Normal, nasıl olacak?
Öğretmenler ve ebeveynlere yönelik bilgiler:

Corona'dan bu yana her şey farklı. Farklı bir günlük hayata sahip olduk. Alışılmış normal olan özlem hâlâ mevcut. Okullarda eğitimi tüm katılımcılar için tekrar daha rahat ve basit bir hale getirebilmek için çözümler mevcut mu?

Burada, bulaşmaya karşı korumayı iyileştiren ve buna rağmen günlük okul hayatında kolaylıklar sağlayanokullar için bilimsel koruma konsepti hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Koruma konsepti, SARS-CoV-2 iş güvenliği standartlarını karşılar:

Burada, Alman Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın iş güvenliği standartlarından bir alıntıyı okuyabilirsiniz:

Özel teknik önlemler

1. Çalışma yeri tasarımı
Çalışanlar, diğer insanlarla aralarında yeterli bir mesafe (en az 1,5 m) bırakmalıdır. Çalışma organizasyonunun önlemleriyle bunun mümkün olmadığı yerlerde alternatif koruma önlemleri alınmalıdır. İnsan kalabalığının olduğu yerlerde ve mümkünse, koruma mesafesinin belirtilmediği çalışma yerlerini ayırmak için de şeffaf ayırma araçları monte edilmelidir.

Ayrıca, örneğin kesintili havalandırmada olduğu gibi, hava temizleme cihazları kullanıldığında sınıftaki sıcaklık 19 °C’nin altına düşmediği için, koruma konsepti nedeniyle oda sıcaklığıyla ilgili iş güvenliği kuralları ihlal edilmez.

Satın alma

Okul Masaüstü Koruyucu Bölme Akrilik Cam SMALL 800 x 69 X 500 Trotec Webshop'da göster

Okul Masaüstü Koruyucu Bölme Akrilik Cam SMALL 800 x 69 X 500

Made in Germany – Çevreleyen, yuvarlatılmış aerosol koruyucu kenar ve uzatma tabanı ile kaliteli RÖHM akrilik levha

1.972,18 TL KDV dahil KDV hariç net fiyatı göster

Satın alma

Okul Masaüstü Koruyucu Bölme Akrilik Cam MEDIUM 1007 x 69 x 688 Trotec Webshop'da göster

Okul Masaüstü Koruyucu Bölme Akrilik Cam MEDIUM 1007 x 69 x 688

Made in Germany – Çevreleyen, yuvarlatılmış aerosol koruyucu kenar ve uzatma tabanı ile kaliteli RÖHM akrilik levha

2.277,95 TL KDV dahil KDV hariç net fiyatı göster

Satın alma

Ofis Masaüstü Koruyucu Bölme Akrilik Cam 1158 x 69 x 688 Trotec Webshop'da göster

Ofis Masaüstü Koruyucu Bölme Akrilik Cam 1158 x 69 x 688

Made in Germany – çevreleyen, yuvarlatılmış aerosol koruyucu kenar ve uzatma tabanı ile kaliteli RÖHM akrilik levha, metal kelepçelerle sabitlemek için koruyucu kenarda delikler dahil

2.277,95 TL KDV dahil KDV hariç net fiyatı göster

Satın alma

Banko Üzeri Koruyucu Bölme Akrilik Cam SMALL 595 x 250 X 750 Trotec Webshop'da göster

Banko Üzeri Koruyucu Bölme Akrilik Cam SMALL 595 x 250 X 750

Made in Germany – Çevreleyen kenar ve ayaklara sahip kaliteli RÖHM akrilik cam levha

1.513,54 TL KDV dahil KDV hariç net fiyatı göster

Satın alma

Banko Üzeri Koruyucu Bölme Akrilik Cam MEDIUM 795 x 250 X 750 Trotec Webshop'da göster

Banko Üzeri Koruyucu Bölme Akrilik Cam MEDIUM 795 x 250 X 750

Made in Germany – Çevreleyen kenar ve ayaklara sahip kaliteli RÖHM akrilik cam levha

1.819,31 TL KDV dahil KDV hariç net fiyatı göster

Satın alma

Banko Üzeri Koruyucu Bölme Akrilik Cam LARGE 995 x 250 x 750 Trotec Webshop'da göster

Banko Üzeri Koruyucu Bölme Akrilik Cam LARGE 995 x 250 x 750

Made in Germany – Çevreleyen kenar ve ayaklara sahip kaliteli RÖHM akrilik cam levha

1.972,18 TL KDV dahil KDV hariç net fiyatı göster

Satın alma

Teknik bilgiler

Masa ayırma panosu, Small

Teknik bilgiler
Genel
  Ürün numarası 4.311.000.100
Ebat
  Genişlik (ambalaj hariç) [mm] 1.000
  Yükseklik (ambalaj hariç) [mm] 500
  Genişlik (Koruma duvarı bölgesi) [mm] 800
  Yükseklik (Koruma duvarı bölgesi) [mm] 500
Ağırlık
  (ambalaj hariç) [kg] 11,5

 Standart donanım

 Opsiyonel olarak temin edilebilenler

 mevcut olmayanlar

Masa ayırma panosu, Medium

Teknik bilgiler
Genel
  Ürün numarası 4.311.000.105
Ebat
  Genişlik (ambalaj hariç) [mm] 1.200
  Yükseklik (ambalaj hariç) [mm] 688
  Genişlik (Koruma duvarı bölgesi) [mm] 1.007
  Yükseklik (Koruma duvarı bölgesi) [mm] 688
Ağırlık
  (ambalaj hariç) [kg] 12

 Standart donanım

 Opsiyonel olarak temin edilebilenler

 mevcut olmayanlar

Masa ayırma panosu, Ofis

Teknik bilgiler
Genel
  Ürün numarası 4.311.000.110
Ebat
  Genişlik (ambalaj hariç) [mm] 1.158
  Yükseklik (ambalaj hariç) [mm] 688
Ağırlık
  (ambalaj hariç) [kg] 12

 Standart donanım

 Opsiyonel olarak temin edilebilenler

 mevcut olmayanlar

Banko adaptörü S

Teknik bilgiler
Genel
  Ürün numarası 4.311.000.150
Ebat
  Genişlik (ambalaj hariç) [mm] 750
  Yükseklik (ambalaj hariç) [mm] 750
Ağırlık
  (ambalaj hariç) [kg] 11,5

 Standart donanım

 Opsiyonel olarak temin edilebilenler

 mevcut olmayanlar

Banko adaptörü M

Teknik bilgiler
Genel
  Ürün numarası 4.311.000.151
Ebat
  Genişlik (ambalaj hariç) [mm] 795
  Yükseklik (ambalaj hariç) [mm] 750
Ağırlık
  (ambalaj hariç) [kg] 11,5

 Standart donanım

 Opsiyonel olarak temin edilebilenler

 mevcut olmayanlar

Banko adaptörü L

Teknik bilgiler
Genel
  Ürün numarası 4.311.000.152
Ebat
  Genişlik (ambalaj hariç) [mm] 995
  Yükseklik (ambalaj hariç) [mm] 750
Ağırlık
  (ambalaj hariç) [kg] 11,5

 Standart donanım

 Opsiyonel olarak temin edilebilenler

 mevcut olmayanlar

Karşıdan yüklemeler

Yükleniyor...

Videolar