Bunlar, TROTEC®GmbH firmasının ticari üretim yapan veya kendi nam ve hesabına mesleki faaliyet gösteren alıcıları için genel sağlayıcı bilgileri, sözleşmenin oluşmasına ilişkin bilgiler ve genel iş şartlarıdır.


Düzenli satın alma durumunda TROTEC® ile sözleşmenin oluşması.

TROTEC® sağlayıcı olarak bu alışveriş sitesi üzerine yerleştirdiği ürünleri sunulan ilgili ürün/hizmete ilişkin sözleşme akdini gerçekleştirmek üzere bağlayıcılığı olmayan teklif olarak muhtemel alıcılara sunmaktadır. Muhtemel alıcı ilgili butona tıklayarak satın almak istediği ürünü sanal alışveriş sepetine koyma imkanına sahiptir. Sanal alışveriş sepetinde toplanan ürünler, istenildiğinde sepet sembolüne tıklanarak açılabilir. Ürünler alışveriş sepeti görünümünde incelenebilir, sayıları değiştirilebilir veya alışveriş sepetinden silinebilir. Sonrasında sistem mevcut kılavuzlar vasıtasıyla sizi sipariş sürecinin diğer adımlarının arasından yönlendirir. Siparişinizi tamamlamadan önce istediğinizde sipariş içeriklerini değiştirme, verileri düzeltme veya silme imkanınız bulunur. Bunun için lütfen değişiklik yapmaya ilişkin kılavuzları ya da internet tarayıcınızın "geri dön butonunu" kullanın. Sipariş işleminin son adımında sipariş butonuna tıklayarak ilgili ürünü/hizmeti belirtilen fiyat ile satın almaya ilişkin irade beyanınızı vermiş olursunuz. Böylelikle irade beyanınız bağlayıcıdır ve bundan cayılamaz. İrade beyanını verme işlemi sipariş sürecinin sonunda "siparişi gönder" butonuna basılarak gerçekleşir. Siparişinizin girişin onayı, siparişin alındığına ilişkin onayla birlikte sipariş verildikten hemen sonra TROTEC® tarafından metin formatında gönderilen bir otomatik e-posta vasıtasıyla gerçekleşir. Bu onayla birlikte satış sözleşmesi oluşmuş (akdedilmiştir). 

Sözleşmenin içeriği ve kaydedilmesi

Sözleşmenin içeriği kaydedilir ve sağlayıcının tanımı, siparişin içeriği ve GİŞ (Genel İş Şartları) gibi tüm ilgili bilgilerle birlikte sipariş onayı e-postasında mevcuttur. İstenildiğinde sözleşme şartları aşağıda belirtilen bağlantıdan indirilebilir: https://tr.trotec.com/shop/ticari-muesteriler-icin-gis  Müşteri olarak kaydınızı yaptıysanız, bu ve önceki siparişlerinizin içeriğini "müşteri girişi" alanında açabilir ve inceleyebilirsiniz. TROTEC® firmasının alışveriş sitesinin her sayfası tarayıcının yazdırma fonksiyonu üzerinden ya da aşağıda bulunan "sayfayı yazdır" butonu vasıtasıyla yazdırılabilir.

Diller

Alışveriş sitesinden çeşitli dillerde faydalanabilirsiniz: Sözleşmeli diller Almanca, İngilizce, Fince, Fransızca, İtalyanca, Lehçe, Rumence, İsveççe, İspanyolca ve Türkçedir. Sözleşme ilişkileri ve sözleşmenin uygulanması açısından geçerli olan dil yalnızca Almancadır.

TROTEC® GmbH firmasının Genel iş Şartları

1. Koşulların geçerliliği

TROTEC® GmbH (buradan itibaren TROTEC® olarak adlandırılır) tüm teslimatları ve hizmetleri yalnızca işbu çalışma koşulları uyarınca sağlar. Sözleşme taraflarının farklı çalışma koşulları, yalnızca TROTEC® firmasının yazılı ve kesin olarak tanıyıp sözleşmeye dahil etmesi durumunda sözleşmenin bileşeni olur ve yalnızca ilgili işlem için geçerlidir.

2. Sözleşmenin Konusu

Satış sözleşmesi dahilindeki teslimatın/hizmetin ilgili konusu ve kapsamı, TROTEC® firmasının sipariş anında güncel olan ürün açıklamasına dayanır. Taahhütler, yalnızca ürün açıklamasında varsa ya da TROTEC® tarafından yazılı olarak taahhüt edilmeleri durumunda geçerlidir.

3. Ödeme koşulları / karşı hak talepleri

Ödeme esnek ve kolay bir şekilde kredi kartı, Paypal Ekspres Ödeme, kapıda ödeme veya havale ile ya da fatura üzerine (yalnızca resmi kurumlar için) yapılır.

 1. Kredi kartı ile ödeme yapılması durumunda fatura bedeli siparişin tamamlanmasından sonra TROTEC® tarafından kredi kartı kuruluşundan tahsil edilir. Tahsilatın TROTEC®  bakiyesine yazılmasından sonra sipariş edilen ürün kargolanır. Tamamlayıcı olarak ilgili kredi kartını veren bankanın/kuruluşun genel iş şartları geçerlidir. İşlem, tescilli bir kredi kartından para ödeme sistemi olan ve ödeme işlemleri çerçevesinde bir doğrulama denetlemesi uygulayan Saferpay üzerinden gerçekleşir. TROTEC® kredi kartı bilgilerini kaydetmez. Lütfen bu konuda veri koruma beyanını okuyun.
 2. PayPal©  sitemi üzerinden yapılan ödemelerde ilgili işlemler PayPal© tarafından koşulan şartlar uyarınca gerçekleşir. Bu konudaki detaylar hakkında buradan bilgi edinebilirsiniz:: PayPal© ya da Info-Center.
 3. Kapıda ödemenin seçilmesi durumunda TROTEC® firmasının fatura bedeli teslimatı yapan firma tarafından kapıda ödeme ücretiyle birlikte teslimat esnasında doğrudan tahsil edilir. Bundan dolayı oluşan masraflar ürün açıklamasında belirtilmiştir. İşlemin gerçekleştirilmesi için gerekli olan bilgiler taşımacılık şirketine bildirilmiştir. Lütfen bu konuda da veri koruma beyanını okuyun.
 4. Teslimatın kapıda ödeme işlemi esnasında kabul edilmemesi durumunda alıcı, oluşan kapıda ödeme ve nakliye ücretleri ile 30,00 Euro tutarında işlem ücretlerini ödemek zorundadır; Daha yüksek ya da daha düşük oranda bir zararın oluştuğunun belgelenmesi ilgili sözleşme tarafına mahfuzdur.
 5. Peşin ödeme seçeneğinin seçilmesi durumunda TROTEC® siparişi yazılı olarak onaylar ve fatura bedelini fatura vasıtasıyla tahsil eder. Bu fatura derhal ödenir. Ödemenin girişinden sonra sipariş edilen ürün kargolanır/hizmet kullanıma sunulur. Bunun yanı sıra kanuni düzenleme uyarınca faturanın girişinden 30 gün sonra ödeme gecikmesi başladığına dikkat çekilir.
 6. Fatura ile ödemenin (yalnızca resmi kurumlar) seçilmesi durumunda ürünlerin gönderilmesi siparişin hemen ardından gerçekleşir. Bu durumda faturanın derhal ödenmesi gerekir. Taraflar, ödemenin fatura girişinden sonraki 5 iş günü içerisinde ödenmesi konusunda mutabıktır. Olası bir ihtarnameden bağımsız olarak gecikmenin fatura girişinden 30 gün sonra otomatik olarak başlayacağına dikkat çekilir (Alman Medeni Kanunu'nun 286. maddesinin 2. fıkrası). 3. bendin gecikme düzenlemesi mahfuzdur. Alman Medeni Kanunu'nun 286. maddesi uyarınca faturanın alıcısının ödemeyi fatura girişinden ve vadesi geldikten sonraki 30 gün içinde yapmaması halinde gecikmeye gireceğine dikkat çekilir.
 1. TROTEC®, sözleşme akdinden sonra alıcının sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmesine engel olan durumların mevcut olduğu (örneğin ödeme yükümlülüğünü yerine getirememe) bilgisine ulaşırsa TROTEC® siparişi göndermeyi bir güvence olmaksızın (örneğin kefalet) ya da bir yükümlülük (örneğin ödeme) yerine getirilmeksizin reddetme hakkına sahiptir; TROTEC® bunun için uygun bir müddet verecektir (Alman Medeni Kanunu 321. mad.).
 2. Alıcının borcunu TROTEC®  mahsup etmesi, yalnızca tartışmasız veya kesinleşmiş olarak belirlenmiş bir karşı alacağı olması durumunda mümkündür. Alıkoyma hakkının geçerliliği yalnızca karşı tarafın alacağının aynı sözleşme münasebetine dayanması durumunda mevcuttur.

4. Teslimat

 1. Teslimatın TROTEC® firmasının kendisine gelecek teslimatların gelmemesi nedeniyle imkansız olması durumunda TROTEC® sözleşmeden ayrılma hakkına sahiptir. Bu durumda TROTEC® alıcıyı derhal ürünün mevcut olmadığına ilişkin bilgilendirecek ve yapmış olduğu ödemeleri derhal iade edecektir.
 2. AB içerisinde teslimat 1 ila 3 iş günü içinde gerçekleşir. AB dışında teslimat süresi 3 ila 5 iş günüdür. Bu teslimat bilgileri siparişin girişi ve ödemenin onaylanması durumuna ilişkindir. Ürünün gönderime hazır oluşuna dair bilgiler merkezi depoda hazır bulunuşu ve ödeme onayından sonraki gönderime hazır oluşuna ilişkindir. Siparişten sonraki teslimat süresi bundan dolayı seçilen ödeme türüne (örneğin PayPal® veya kredi kartı) ve hazırda bulunmasına bağlıdır. Lütfen bu konuda teslimat durumu bildirimini okuyun.
 3. Şayet sipariş konusu ürün ya da siparişin kapsamı alıcının isteği üzerine teklifin kabulünden sonra (TROTEC® tarafından) değiştirilirse bu durum her hâlükârda siparişin değiştirilmeyen kısmı için de yeni bir uygun teslimat süresini zorunlu kılar.
 4. Alıcı, teslimat tarihinin ya da teslimat süresinin iki hafta aşılması durumunda TROTEC® firmasına sözleşme yükümlülüğünü en az 10 gün olmak üzere uygun bir süre içerisinde yerine getirmesi için yazılı ihtarname gönderebilir. Ancak bu husus, alıcının TROTEC® firmasının yükümlülüğünü yerine getirilmesinde kendi üzerine düşeni yapmaması veya reddetmesi durumunda geçerli değildir. TROTEC® verilen sürenin bitiminden sonra yükümlülüğünü yerine getirmediyse alıcı sözleşmeden çekilebilir (Alman Medeni Kanunu 323. mad.) Ancak verilen sürenin aşımının toplumsal olaylar, işletmenin durması, grev, lokavt gibi mücbir sebeplerden ya da öngörülemeyen diğer engellerden dolayı meydana gelmesi ve bunun TROTEC® firmasının sağlayıcılarında olması durumunda geçerli değildir. TROTEC® piyasa nedenli sapmaların olması hakkını, siparişin konusunun önemli ölçüde değişmemesi ve bu durumun alıcı tarafından kabul edilebilir olması koşuluyla saklı tutar.
 5. Ürünün ekran üzerindeki renk görünümü gerçek renginden düşük ölçüde farklılık gösterebilir.

5. Risk devri

 1. Her türlü kayıp veya eşyanın durumunun kötüleşmesi riski, teslimatın yapılmasıyla veya alıcı kaynaklı teslim alma gecikmeleri durumunda satışın gönderimle gerçekleşmesi halinde ürünün nakliyeyi gerçekleştirecek kişiye verilmesiyle alıcıya geçer. Gönderimin TROTEC® firmasının kabahati olmaksızın imkansızlaşması ya da alıcının üzerine düşeni yapmaması nedeniyle engellenmesi durumunda risk, gönderime hazır oluşla birlikte alıcıya geçer.
 2. Alıcı farklı bir talimat vermiş olsa dahi, bundan dolayı ürünün durumunun kötüleşmesi ya da tahrip olması açısından önemli ölçüde bir riskin bulunmaması durumunda TROTEC® ürünü belirtilen nakliye türünden farklı bir nakliye yoluyla gönderme hakkını saklı tutar. Mali mesuliyet BGB II (Alman Medeni Kanunu) 447. md. uyarınca kaba ihmalkârlık ve kasıt durumu ile sınırlıdır.
 3. Nakliye hasarlı ürün olarak belirtilen ürünlerin sözleşme akdi esnasında ürün açıklamasında belirtilen hasarları nakliye hasarı olarak kabul edilemez.

6. Ürünlerin denetimi ve tazminat

Alıcı teslim edilen ürünleri aldıktan hemen sonra muhtemel nakliye hasarının olup olmadığını kontrol etmek ve mevcut hasarları derhal TROTEC®  firmasına bildirmek zorundadır. Haklı bir nakliye hasarı şikayetinde bulunulduğunda TROTEC®  yasal haklarını kendi tercihine göre alıcıya devreder ya da bu hakları kendi adına talep eder; bu durumda ticari müşteri, bu hakların talep edilmesi için TROTEC®  firmasına gerekli ölçüde vekalet vermeye yükümlüdür.

 1. Şayet alıcı malı teslim almada gecikmeye girerse her türlü tahribat ya da bozulmanın riski kendisine ait olup TROTEC®  firmasının kaba ihmal ya da kastı olduğuna dair yerinde bir iddianın mevcut olması, bundan müstesnadır. TROTEC® bu tür bir durumda siparişi yeniden göndermeyi reddetme hakkına sahiptir ve alıcıdan yeniden oluşan nakliye ücretini uygun bir süre içinde peşin olarak ödemesini talep edebilir.
 2. Şayet alıcı yukarıda b. harfi altında açıklanan verilen süre içerisinde ürünü teslim alma ya da gönderim ücretini peşin ödeme yükümlülüğünü yerine getirmezse TROTEC® sözleşmeden çekilme ve tazminat talep etme hakkına sahiptir.
 3. TROTEC® sözleşmeden haklı olarak çekilirse TROTEC® tazminat talep etme hakkına sahiptir. Tazminat, ürünün net değerinin %30'u ve buna ilave olarak oluşan diğer nakliye ve depolama giderleridir. Daha yüksek tutarda hasarlar hakkında tazminat talep etme hakkı saklıdır. Daha düşük bir zararın oluştuğunun belgelenmesi yükümlülüğü alıcıya aittir.

7. Garanti

 1. Yeni mallar
  Yeni üretilen mallar için aşağıda belirtilen hükümler geçerlidir.
  1. Garanti süresi bir yıldır ve malın teslimatından/yerinden alınmasından itibaren başlar. Satın alınan malların teslimatta/yerinden almada derhal hasar kontrolleri yapılmak zorundadır. Görünen kusurlar, teslimat/yerinde alım veya üründen haber alımdan itibaren iki iş günü içerisinde yazılı olarak TROTEC® firmasına bildirilmelidir. Açıkça görülmeyen kusurlar, kusurun ortaya çıkışından itibaren üç iş günü içerisinde yazılı olarak TROTEC® firmasına bildirilmelidir.
  2. Satışın çift taraflı bir ticari satış olması durumunda kusur bildiriminin ürünün teslim alımından veya kusurun tespit edilmesinden itibaren iki iş günü içerisinde TROTEC® firmasına bildirilmesi, Alman Ticaret Kanunu'nun 377. md. uyarınca kusur bildirim yükümlülüğüne uyum için yeterlidir.
  3. Şayet üründe bir kusur varsa veya garanti süresi içinde tespit edilirse TROTEC® kendi tercihine göre bu kusuru ardıl gönderim, yedek gönderim veya kusuru düzeltme vasıtasıyla giderme hakkına sahiptir. Şayet iki defa kusur giderme sonucunda kusursuzluğa ulaşılamamışsa alıcının yasal garanti hakları saklı kalır.
  4. TROTEC® firmasının işletim kılavuzu veya bakım talimatlarına uyulmaması, ilgili ürünlerde değişiklikler yapılmış olması, parçaların değiştirilmiş ya da orijinal şartnameye uygun olmayan sarf malzemelerin kullanılması durumunda garanti geçersiz olur.
  5. Doğal aşınmaya maruz kalan işletme malzemeleri ve aksesuarlar garanti kapsamının dışındadır.
  6. Kalan stoklar ve nakliye hasarı ürünleri açıkça kullanılmış ürün olarak belirtilmedikçe yeni ürün sayılır.
  7. Üreticinin ya da TROTEC® firmasının bağımsız garanti hizmetleri yukarıda belirtilen kurallara tabi değildir.
  8. Yazılımın hizmet kapsamına dahil olması halinde ek olarak madde 11 geçerlidir.
 2. Kullanılmış mallar
  Kullanılmış (ikinci el) mallar için aşağıda belirtilen hükümler geçerlidir.
  1. Alıcı siparişinde sunulanlar da dahil olmak üzere, kullanılmış mallar ve teşhir cihazları hiçbir garanti verilmeksizin satılır.
  2. Ürün açıklamasında açıkça belirtilen garanti hizmetleri açıklamaları, taahhütler ve garanti hizmetleri bundan etkilenmez.
  3. Yazılımın hizmet kapsamına dahil olması halinde ek olarak madde 11 geçerlidir.

8. Sorumluluk

İster yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden dolayı olsun, sözleşmeden ya da yasadan doğan yan yükümlülüklerden, sözleşme akdedildiğinde neden olunan, üçüncü kişiler için koruma etkisi olan sözleşmelerden ve izin verilmeyen faaliyetten dolayı olsun, TROTEC® ve yasal temsilcilerine karşı ve namına çalıştırdığı yardımcılarına veya işlerini yaptırdığı yardımcılarına karşı her türlü hukuki dayanaktan doğan tazminat hakları, zarar kasten veya kaba ihmalkarlıktan doğmadığı müddetçe geçersiz ve olasılık dışıdır. Bu husus, alıcıyı, üründeki kusurların sonradan yol açabileceği zararlardan koruması için kendisine taahhüt edilen özelliklerden doğan tazminat hakları açısından geçerli değildir.

Ayrıca TROTEC® aşağıda belirtilen durumlarda mali sorumluluk taşır:

 1. kendisinin, yasal temsilcilerinin ve yönetici sıfatıyla namına çalıştırdığı yardımcılarının neden olduğu kaba ihmalkarlık durumunda yükü hasarın toplam tutarı kadar, ancak yönetici sıfatı olmaksızın namına çalıştırdığı yardımcıların kaba ihmalkarlıkla neden oldukları hasarlar hariç;
 2. bunun yanı sıra sözleşmenin ana yükümlülüklerinin her türlü kabahatli ihlali durumunda, yönetici sıfatı olmaksızın namına çalıştırdığı yardımcıların neden oldukları dahil.
 3. Mali sorumluluğun tutarı tipik olarak öngörülebilen zarar ile sınırlıdır.

9. Muafiyet

Yukarıda madde 7 ve 8 bünyesinde belirtilen garanti ve mali sorumluluktan muafiyet, TROTEC® firmasının kaba ihmalkarlıkla yükümlülüklerini yerine getirmemesinin neden olduğu veya TROTEC® firmasının yasal temsilcilerinden birinin ya da namına çalıştırdığı yardımcılarının kasten ya da kaba ihmalkarlıkla yükümlülüklerini yerine getirmemesinden dolayı meydana gelen hayata, bedene veya sağlığa verilen zararlarda geçersizdir.

10. Veri koruma/bilgilendirme

Lütfen ana menüde veri koruma beyanı altında bulunan Veri Koruma Beyanını okuyun.

11. Yazılım bileşenleri / yazılım teslimatındaki kendine özgü durumlar

Teslim satış konusu ürünün tamamının ya da bir kısmının işletimi ve/veya kullanımı kapsamına yazılım da dahil ise aşağıda belirtilen koşullar geçerli olur.

 1. İlgili yazılım amacı dışında kullanılamaz. İlgili yazılım üreticisinin açık izni olmaksızın yazılım çoğaltılamaz. Her halükarda üreticinin lisans koşulları geçerlidir.
 2. Her halükarda yürürlükteki yasalardan, örneğin Avrupa Birliği ve uluslararası telif hakkı yasalarından, marka ve sair ticari haklardan doğan koruma hakları dikkate alınmalıdır.
 3. TROTEC® yazılım bileşenlerinin işlevselliğini yalnızca ilgili üreticinin verdiği bilgiler çerçevesinde garanti altına alır.
 4. İlaveten mevcut durumda yazılım üreticisinin sözleşmenin bir bileşeni olarak sözleşmeye dahil edilen genel iş şartları da geçerlidir.

12. Ekler / bağlı alışverişler

Münferit ürünlerde ücretsiz eklerin bulunması halinde bunlar ana alışverişe bağlıdır ve bunlara ayrı ayrı itiraz edilemez. Eklerin mülkiyeti, ana ürünün cayma müddeti dolduktan sonra alıcıya geçer.

 1. Ana alışveriş iptal edilirse ek alışveriş de ana alışverişin bileşeni olduğundan mülkiyeti hala TROTEC® firmasına ait olup ana ürünle birlikte iade edilmek zorundadır.

13. Dış ticaret konusu ürünlerdeki özel durumlar

Belirli ürünler yalnızca Avrupa Birliği pazarı için öngörülmüş olup AB dışı ülkelere satılmaları yasaktır. Ürünlerden birinin satışının geçerli yasalar uyarınca yasak olması durumunda TROTEC® sözleşmeyi haklı nedenlerle iptal etme hakkını saklı tutar ve sözleşmenin diğer tarafını derhal bu konuda bilgilendirecek ve ödenmiş olan olası tutarları gecikmeden iade edecektir.

14. İfa yeri, mahkeme yeri, geçerli hukuk

İfa yeri ve mahkeme yeri, her iki taraf için de 52525 Heinsberg olup bu değişim ve çek istemleri için de geçerlidir.

 1. Alıcının ikamet yerinin veya mutat meskeninin yurt dışında olması ya da ürünün yurt dışına teslim edilmesi halinde dahi taraflar arasındaki tüm hukuki münasebetler için Almanya Federal Cumhuriyeti Hukuku geçerli olup, BM alışveriş hukukuna dahil değildir. Aynı durum alıcının mutat meskenini sonradan yurtdışına taşıması ya da ulaşılamaz olması halinde de geçerlidir.

Satıcının kimliği:

Trotec Endüstri Ürünleri
14. Sok. No. 61
Giyimkent Sitesi
34235 Esenler - İSTANBUL
Telefon: +90 212 438 56 55
Faks: +90 212 438 56 51
E-posta: online-tr@trotec.com.tr


ile temsil edilen: Bay Alparslan Ölmez

İnternet üzerinden uyuşmazlık çözümü:

AB Komisyonu uyuşmazlıkların internet üzerinden giderilmesi için bir internet platformu ("OS Plattform"). Uzlaşma platformu, internet üzeri alıveriş münasebetlerinden doğan sözleşme yükümlülükleri için mahkeme dışı anlaşmalar için bir başvuru merkezidir. Uzlaşma platformuna aşağıda bağlantıdan ulaşabilirsiniz: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Trotec GmbH arabuluculuk davalarına katılmaz.