Verilerinizin korunması bizim için önemlidir

Bu beyanın konusu TROTEC® firmasının sunduğu hizmetler kullanıldığında toplanan kişisel bilgilerin alınması, işlenmesi ve kullanılmasıdır. İnternet sitemize olan ilginizden mutluluk duyarız. Aşağıda alınan verilerinizin nasıl işlendiği hakkında sizi bilgilendireceğiz.
TROTEC® verileri yalnızca AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (DSGVO/GDPR) ve Federal Veri Koruma Kanunu (BDSG) ile Tele Medya Kanunu'nun (TMG) veri koruma hükümlerine uygun olarak alır ve kullanır. TROTEC® bu konuda daima AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin temel ilkelerine uygun olarak hareket eder:

 • Veri tasarrufu ("yalnızca gerektiği kadar")
 • Verilerin doğruluğu ("veriler alındığında değiştirilmez")
 • Amaca uygunluk ("yalnızca amaca ulaşmaya uygun olduğu şekilde")
 • Veri güvenliği ("verilerin korunması için tedbir alma", örneğin SSL şifreleme)
 • Şeffaflık ("verilerin anlaşılabilir şekilde işlenmesi")

Veriler, koşulan bu şartlara ve her seferinde mevcut gerekliliğe göre yalnızca TROTEC® firmasının kullanımı ve verdiği hizmet açısından gerekli olduğunda veya veriler, özellikle de kişisel veriler, satış işleminin gerçekleştirilmesi ya da diğer hizmetler için gerekli olduğunda alınır.

Genel bilgiler

 1. Sorumlu kuruluş
  Veri koruma hukuku açısından 2016/679 sayılı AB Yönetmeliği ("GDPR") 4. mad. 4. bendi gereğince sorumlu kuruluş TROTEC® GmbH firmasıdır (bkz. künye). Verilerinizin kullanımına ilişkin sorularınız varsa ya da burada açıklanan yasal yolları kullanmak isterseniz iletişim formunu kullanın. Elbette TROTEC® firmasının sunduğu hizmeti şahsınıza ilişkin herhangi bir bilgi vermeksizin ya da kişisel bilgilerinizi girmeksizin kullanabilirsiniz. Bu esnada yalnızca kişisel referansı olmayan erişim bilgileri (örneğin internet sağlayıcısı, kullanılan tarayıcının türü, hizmetimize erişimi sağladığınız site ya da talep edilen dosyanın adı) alınır; bu verilerden yola çıkarak şahsınıza ulaşmak mümkün değildir. Bu veriler yalnızca verdiğimiz hizmeti daha iyi sunabilmek için kullanılır.

 2. Kullanıma onay vermeme
  Verilerinizin kullanımı açısından belirleyici ölçüt geçerli ilgili yasal hükümler, bilhassa Federal Veri Koruma Kanunu ve Tele Medya Yasasıdır. Bu hükümler uyarınca onayınızın alınmasını gerektiren veriler belli bir amaç için alınırken her seferinde açık bir şekilde onayınız talep edilir. Bir defa verdiğiniz onayı istediğiniz zaman gelecekte geçerli olmak üzere geri alabilirsiniz ve/veya bu verilerinizin gelecekte kullanılmasına itiraz edebilirsiniz. Kaydınızı yapmanız, hizmetlerimizi kullanmanız ya da bu beyan hakkında bilgilendirilmiş olmanız açık onay beyanınızın yerine geçmez.

 3. Verilerinizin kullanılması
  Aşağıda verilerinizin ne şekilde kullanılabileceği kısaca açıklanmaktadır. Sitemizi tarayıcınız veya mobil cihazınızdaki uygulama üzerinden açtığınızda yalnızca tarayıcınızın veya mobil cihazınızın otomatik olarak aktardığı kişisel bilgileri alarak internet sitemizi ziyaretinizi veya mobil uygulamamızı kullanmanızı mümkün kılar, istikrar ve güvenliği sağlarız. Bu veriler bilhassa

  • IP adresiniz,
  • talebin içeriği, tarih ve saati,
  • talebin kendisinden sitemize yönlendirildiği internet sitesi,
  • talep edilen sayfa,
  • aktarılan veri miktarı,
  • kullanılan tarayıcı türü,
  • işletim sisteminiz,
  • tarayıcı yazılımının dili ve sürümü,
  • internet hizmet sağlayıcınız,

  olabilir. Bu verilerin işlenmesiyle

  • internet sitesinin bağlantı kurmasının sorunsuz bir şekilde sağlanması,
  • sunduğumuz hizmet ve ürünlerin gösterilmesi,
  • hizmetlerimizin kullanılabilirliği,
  • sistem güvenliğinin ve sağlamlığının değerlendirilmesi
  • ve site yönetimine dair diğer hususlar amaçlanmaktadır.

   Kişisel verilerinizin işlemesinin hukuki dayanağı, AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. mad. 1. fık. 1. bendidir. Bizim bu konudaki haklı menfaatimiz, yukarıda belirtilen veri toplama amaçlarından doğmaktadır.

 1. Verilerin toplanması
  Kişisel veriler, bir sipariş işlemi başlattığınızda ya da bir müşteri hesabı açtığınızda ya da haber bültenine abone olduğunuzda toplanır. Bu kapsamda şahsınıza ilişkin bilgiler ile işlemi gerçekleştirmek için gerekli olan veriler toplanır. Bu verilerden yalnızca sözleşme münasebeti için ihtiyaç duyulan bilgiler zorunlu bilgiler olarak kabul edilir. Sürekli müşteri fonksiyonunu kullanırsanız TROTEC® tarayıcınızın bize aktardığı teknik verileri otomatik olarak toplar ve sunucuların sitem günlüğüne kaydeder. Bunlar bilhassa çerez dosyalarına (bkz. "Çerezler" bölümü) kaydedilip servis fonksiyonları için ihtiyaç duyulan verilerdir.

 2. Verilerin işlenmesi ve kullanılması
  TROTEC® toplanan verileri dört temel amaç için kullanır. Ancak bu verilerin hepsi tüm amaçlar için kullanılmaz:
  1. Sitedeki hesabınız için şahsınız ve adresiniz hakkındaki bilgiler (envanter bilgileri) kullanım münasebetinin (siparişin) temelini oluşturma ve gereğinin yerine getirilmesi için kullanılır.
  2. Münferit hizmetleri kullanmanıza ilişkin verileri (kullanım verileri), kullanılan hizmetin teknik olarak gerçekleştirilmesi için kullanmaktayız (basit sipariş). Bu esnada birbirinden farklı hizmetlerin kullanım verilerinin faturalandırma işlemleri için birleştirilmeleri mümkündür.
  3. Sözleşmenin yerine getirilmesi ve satış bedelinin tamamen ödenmesinden sonra toplanan verileriniz kullanıma kapatılır ve şayet açık bir şekilde verilerinizin kullanılmamasının devamını (müşteri hesabı açarak) onaylamadıysanız vergi ve ticari yasaların zorunlu kıldığı muhafaza süresi bittikten sonra silinir.
  4. Haber bültenine abone olmanız durumunda e-posta adresiniz siz haber bülteni aboneliğiniz sonlandırmadıkça kendi reklam amaçlarımız için kullanılır.

 3. Verilerin üçüncü kişilere aktarımı
  TROTEC® kişisel bilgilerinizi yalnızca aşağıdaki durumlarda üçüncü kişilere aktarır:
  1. Veri aktarımı, verilen siparişin gerçekleştirilmesi veya faturalandırılması için gerekli olduğunda, bilhassa üçüncü kişilerin sözleşme şartlarını yerine getirmek için bu verilere ihtiyaç duyması halinde yapılır (örneğin kredi kartı kuruluşları veya nakliye şirketleri; bu kapsamda veriler bu üçüncü kişilere yalnızca bunların hizmeti sağlamak için gerekli olduğu kapsamda aktarılır).
  2. Tarafımızca haklı bir nedenin mevcut olduğu münferit durumlarda kişisel bilgiler yasal çerçeve içerisinde gereken durumlarda verilen bilgilerin geçerliliğini kontrol etmek (örneğin kredi kartı bilgileri, banka bilgileri vs.) ve kredi değerlendirmesi yapmak amacıyla üçüncü kişilere aktarılır. Bu kapsamda veriler yalnızca işlemin yapılması için gerekli olan yerlere iletilir. Bunlar özellikle bilgileri verilen banka ve TROTEC® firmasının birlikte çalıştığı aşağıdaki şirketlerdir:

   Kredi kartı denetim şirketi
   B+S Card Service GmbH
   Lyoner Straße 9
   D-60528 Frankfurt/Main

   Nakliye şirketleri
   Bunun yanı sıra geçerli yasalar çerçevesinde devlet daireleri de yasal görevlerini yerine getirmek amacıyla, , örneğin cezai kovuşturma nedeniyle, gerekli durumlarda bizden bilgi veya veriler talep edebilirler.
   Bunun haricinde kişisel bilgileriniz yalnızca siz AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. mad. 1. fık. 1. cüm. 1 a bendi uyarınca onayınızı vermiş olmanız ya da AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6. mad. 1. fık. 1. cüm. 1 c bendi uyarınca yasal bir izin vermiş olmanız halinde aktarılır.
   Kişisel bilgileri Avrupa Ekonomik Alanı dışındaki ülkelerde üçüncü kişilere aktarmamız söz konusu olduğunda verileri alan kuruluşun AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 4. maddesine uygun bir veri koruma seviyesine olması tarafımızca sağlanır. Bir uygunluk kararının ibraz edilmemesi halinde TROTEC®, verileri alan kuruluşun AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 46. mad. uyarınca uygun garantiler vermiş olmasına dikkat edecektir ve özellikle de Avrupa Birliği'nin AB dışına veri aktarma için örnek sözleşmelerini güncel metinleriyle kullanır. Verilerin ABD'ye aktarılması durumunda TROTEC®, verileri alan kuruluşun Privacy Shields ilkelerine uyması (yani kişisel bilgilerle çalışmanın azami standartlarının kabulü) konusunda yükümlülük altına almak için çaba gösterir.

 4. Verilerin silinmesi
  Alınan verileriniz, faturalandırma da dahil olmak üzere, yukarıda belirtilen amaçlar için gerekli olmadığında silinir. Her silme işleminde veriler ilk önce kullanıma kapatılır ve yanlışlıkla silinme ya da olası kasti zarar verme durumlarını önlemek amacıyla belli bir süre geçtikten sonra nihai olarak silinir. Teknik nedenlerinden dolayı veriler gerektiğinde veri yedekleme dosyalarında ve yansıtma sunucularında yedeklenir. Bu tür kopyalar da aynı şekilde teknik zorunluluk nedeniyle belli bir süre geçtikten sonra silinir. Bunun haricinde gerçekleştirilen işlemlere dair bazı verilerin belli bir süreliğine muhafaza edilmesi ticari ve vergi hukuku açısından zorunludur.

Verilerin sunduğumuz hizmetlerden faydalanılabilmesi için işlenmesi
Ürün ve hizmetlerimizi kullanmak isterseniz çeşitli zamanlarda aşağıda belirtilen kişisel bilgilerinizi vermeniz talep edilebilir:


 • adınız,
 • doğum tarihiniz,
 • adresiniz,
 • e-posta adresiniz,
 • ev veya cep telefonu numaranız ve
 • kredi kartı bilgileriniz.


Kişisel bilgileriniz tarafımızca aşağıda belirtilen amaçlarla işlenir ve bu amaçlar için gereklidir:

 1. AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6 mad. 1. fık. 1. cüm. b bendi uyarınca sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve verdiğiniz siparişlerin işlenmesi için sözleşme öncesi işlemlerin yapılması, örneğin kimliğinizin doğrulanması, ödemelerinizin işlenmesi ve müşteri hizmetlerimizin size sunulabilmesi, sizinle irtibata geçip iletişim kurulabilmesi, sizin ya da bizim tarafımızdan haklarımızın uygulanması, internet sitemizin teknik idaresi ve müşterilerimizin bilgilerinin yönetimi için;
 2. AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6 mad. 1. fık. 1. cüm. b bendi uyarınca sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile yasal zorunluluklar nedeniyle: size internet sitemizin kullanımı, sunulan ürün ve hizmetlerimiz, yasa veya mevzuata ilişkin yükümlülüklerimizle bağlantılı teknik sorunlar veya hususlar hakkındaki güncel bilgileri içeren önemli e-postalar gönderebilmemiz için; ve
 3. AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6 mad. 1. fık. 1. cüm. c bendi uyarınca yasal zorunluluklar nedeniyle veya AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6 mad. 1. fık. 1. cüm. e bendi uyarınca kamu yararı nedeniyle: sizi ve kendimizi (bize bağlı şirketler de dahil olmak üzere) dolandırıcılıktan korumak ve kimlik ve yaş denetimi için.


İletişim formunun kullanımı
Bizimle irtibata geçebilmenizi sağlamak amacıyla web sitesi üzerinde bir iletişim formunu kullanımınıza sunmaktayız. Formun kullanımı için geçerli bir e-posta adresinin girilmesi gerekmekte olup diğer bilgilerin verilmesi zorunlu değildir. Bu verilerin işlenmesi bizimle iletişim kurmanızı sağlama amaçlıdır ve AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6 mad. 1. fık. 1. cüm. a bendi uyarınca sizin gönüllü onay beyanınıza dayanır.

Çerezler
TROTEC® internet sitesi üzerinde "çerezler", yani yazılı metin içeren siteye girildiğinde kullandığınız cihazın sabit diski üzerine kaydedilen küçük dosyalar ("çerezler") kullanır. Kaydedilen çerez dosyasının içerisine kullanmakta olduğunuz cihaza bağlı olarak oluşturulan bilgiler kaydedilir. Ancak bu durum, bizim bu vasıtayla doğrudan sizin kimliğiniz hakkında bilgiye sahip olduğumuz anlamına gelmez.
Biz çerezleri sitemiz üzerindeki yönlendirmeleri ve kullanımı mümkün olduğunca kullanıcı dostu olarak düzenlemek için kullanmaktayız. Çerezlere, sitemize başarılı girişinizden sonra sitede bulunduğunuz tüm süre boyunca kimliğinizi belirlemek ve size gerekli izinleri verebilmek için ihtiyaç duymaktayız. Bu çerezler tarayıcı oturumunun bitiminden sonra otomatik olarak cihazınızın sabit diskinden silinir (oturum çerezleri).

Bunun yanı sıra tarayıcı oturumunuzun bitiminden sonra da sabit diskinizin üzerinde belli bir süre kalan (kalıcı çerezler) çerezleri de kullanmaktayız. Bu çerezler, örneğin belli bilgi girişleri ve ayarların sürekli yeniden yapılması zorunluluğunu ortadan kaldırarak, size internet sitemizin, hizmet ver ürünlerimizin kullanımını kolaylaştırır. Ayrıca bu çerezler bize sitemizin kullanım istatistiklerini kaydetme imkanı sağlar, ürün sunumumuzun optimizasyonuna ve internet sitelerimizi ve ürünlerimizi sizin için kişiselleştirmesine yardımcı olur (bunun için bkz. bu Veri Koruma Beyanının VII. maddesi). Bu kalıcı çerezler sabit diskinize kaydedilir ve öngörülen ve çerezden çereze farklılık gösterebilen bir süre sonra tarayıcı tarafından silinir. Bu çerezler, diğer sağlayıcıların çerezleri (Third Party Cookies) de olabilir. Zira biz, size internet üzerinden sunduğumuz ürün ve hizmetlerin ve sitelerimizin sizin için daha ilgi çekici olarak düzenlenmesi amacıyla reklamcı partnerlerimizin hizmetlerinden de istifade etmekteyiz (bunun için bkz. bu Veri Koruma Beyanının VII. maddesi).
Çerezler vasıtasıyla işlenen veriler, belirtilen amaçlar için bizim ve üçüncü kişilerin AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6 mad. 1. fık. 1. cüm. f bendi uyarınca haklı menfaatlerinin korunması için gereklidir.
Sitemizi veya akıllı telefon uygulamamızı (ilk) ziyaretinizde sizi bu konuda bilgilendiririz. İstediğiniz zaman gelecekte geçerli olmak üzere, mevcut çerezleri silip tarayıcı özelliklerinden çerezlerin kabulünü reddederek çerezlerin kullanımını durdurabilirsiniz. Bunun yanı sıra tarayıcınızı, çerezleri kaydetmesi durumunda sizi bilgilendirecek ve her seferinde çerezlere münferit olarak izin verebilecek, ayrıca çerezlerin kaydedilmesini belli bazı durumlarda reddedecek ve çerezleri tarayıcı kapatıldığında otomatik olarak silecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu durumda muhtemelen sunduğumuz hizmetlerin avantajları tam olarak kullanılamayabilir. Bu tür değişiklikleri yapmaya dar talimatları bu bağlantıda www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ bulabilirsiniz.

Çerezler TROTEC® firmasının sunduğu hizmetlerin kullanımını kolaylaştırır. Tarayıcınızın ayarlarında "çerezleri kabul etme" ayarını seçerek çerezlerin sabit diskinizin üzerine kaydedilmesini engelleyebilirsiniz. Ayrıca tarayıcınızı çerezleri kaydetmeden önce sizden onayınızı isteyecek şekilde de ayarlayabilirsiniz. Bunun haricinde önceden kaydedilmiş olan çerezleri istediğiniz zaman silebilirsiniz. Bunun nasıl yapılacağının detaylarını lütfen tarayıcınızın üreticisinin kullanım kılavuzundan öğreniniz.

Bilgi edinme hakkı
Elbette istediğiniz zaman TROTEC® firmasından kaydedilen bilgileriniz hakkında ücret ödemeksizin bilgi edinme hakkına sahipsiniz. Sitemize kayıtlıysanız kişisel bilgileriniz kullanıcı hesabınızda bulunur ve bu bilgileri istediğiniz zaman bloke edebilir ya da ilebilirsiniz. Lütfen çevrimdışı olarak kaydedilmiş bilgilerinizin aramızdaki sözleşme konusu işlemlerin tamamlanması için gerekli oldukları müddetçe silinemeyeceklerini dikkate alınız. Şayet kayıtlı değilseniz e-posta formunu doldurup bize göndererek talebinizi tarafımıza iletiniz. Kullanıcı hesabınızın silinmesini isterseniz lütfen buraya tıklayın (ayrıca bkz. bölüm "Verilerin silinmesi").
AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6 mad. uyarınca istediğiniz zaman bünyemizde kayıtlı bulunan kişisel bilgileriniz hakkında bilgi edinme hakkına sahipsiniz. Bilhassa bilgi işlem amaçları, kaydedilen kişisel bilgilerin kategorisi, bilgilerinizin kendilerine açıklandığı ya da açıklanacağı alıcıların kategorileri, planlanan kaydetme süresi, düzeltme, silme, işlemeye sınırlama getirme ya da itiraz etme hakkının bulunup bulunmadığı, bir şikayet hakkının bulunup bulunmadığı, bilgilerinizin tarafımızca toplanmamış olması durumunda bunların kaynağı ve profilleme de dahil olmak üzere bir karar alma otomasyonunun mevcut olup olmadığı ve gerekirse bunların detayları hakkında anlaşılır bilgi talep etme hakkınız bulunmaktadır.
Bunun yanı sıra AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği 17. md. uyarınca bizden yanlış olan bilgilerinizin derhal düzeltilmesini talep edebilir ve AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği 17. md. uyarınca bünyemizde kayıtlı kişisel bilgilerinizin işlenmesi ifade özgürlüğü ve bilgi edinme hakkının kullanılması, bir yasal yükümlülüğün yerine getirilmesi, kamu yararı nedenlerinden dolayı ya da hakların ileri sürülmesi, kullanılması veya savunulması için gerekli değilse bunların silinmesini talep edebilirsiniz.
Ayrıca AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği 18. md. uyarınca bilgilerin doğruluğuna tarafınızca itiraz ediliyor, işlenmesi haksız yere yapılıyorsa, fakat siz silinmesini reddediyorsanız ve biz bu verilere artık ihtiyaç duymuyorsak, ancak siz haklarınızın ileri sürülmesi, kullanılması veya savunulması için bu bilgilere ihtiyaç duymaktaysanız veya siz AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği 21. md. gereğince işlenmesine itiraz etmişseniz kişisel bilgilerinizin işlenmesinin sınırlandırılmasını talep edebilirsiniz.

Haber bülteni ve reklam / Onay beyanının geri alınması
İnternet sitemizde yaptığınız kayıt çerçevesinde verdiğiniz onay ile e-posta veya telefon vasıtasıyla sizin için ilginç olabileceğini düşündüğümüz ürün ve hizmetlerimiz veya bize bağlı olan kuruluşların ürün ve hizmetleri hakkında haber bülteni ve reklam malzemeleri göndereceğiz.
Kişisel bilgilerinizin doğrudan reklam amaçlı olarak kullanılmasını gelecekte geçerli olmak üzere reddedebilir ve haber bülteni aboneliğinizi sonlandırabilirsiniz. Bunun için her haber bülteninde bulunan bağlantıya tıklayın ya da bizi https://de.trotec.com/shop/­datenschutzerklarung bağlantısına göndereceğiniz bir e-posta ile bu konuda bilgilendirin.
Bizden satın aldığınız ürün ve hizmetlere benzer ürün ve hizmetler hakkında onayınız olmadan da size e-posta vasıtasıyla teklifler gönderme hakkımızı saklı tutarız. İstediğiniz zaman kişisel bilgilerinizin işlenmesine karşı itiraz başvurusunda bulunma hakkınız mevcuttur. Bu hakkınızı https://de.trotec.com/shop/­datenschutzerklarung bağlantısı vasıtasıyla göndereceğiniz bir e-posta ile ya da haber bülteninde bulunan ilgili bağlantıya tıklayarak, bu konuda temel tarifeye göre herhangi bir masraf oluşmaksızın kullanabilirsiniz. Kişisel verilerinizin haber bülteni gönderme amacıyla işlenmesine AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği 6. md. 1. fık. 1. cüm. f bendi dayanak teşkil eder.

Veri güvenliği
TROTEC® kişisel bilgilerinizin yetkisiz erişime, kaybolmaya, kötüye kullanılmasına veya tahrip edilmesine karşı korumak için daima çaba gösterecektir. Kişisel bilgilerinize yalnızca işlerini usulüne uygun şekilde yerine getirmek ve ürün ve hizmetlerimizi size en iyi şekilde sunabilmek için bilgilerinize mecburen erişimi olmak zorunda olan çalışanlarımız erişim sağlayabilir. Sipariş esnasında hassas bilgiler TROTEC® sistemlerine SSL yöntemiyle şifrelenerek aktarılır. Kayıtlı olan müşterilerin kendi müşteri hesaplarına erişimi yalnızca kullanıcı adı ve şifrenin girilmesiyle mümkündür. Bu nedenle giriş bilgilerinizi daima gizli tutmanızı ve üçüncü kişilerin erişemeyeceği şekilde muhafaza etmenizi rica ederiz. Ayrıca TROTEC® sitesini giriş yaparak kullandığınız her sefer, başka bir site açmadan önce tarayıcı penceresini tamamen kapatmalısınız, özellikle de aynı bilgisayarı başkaları başkalarıyla ortak kullanıyorsanız, bilgisayar başkalarının erişimine açıksa veya internete bağlanmak için kamuya açık bir bağlantı kullanıyorsanız.

Verilerin kayıt süresi
Kişisel bilgilerinizi, kayıt ile hedeflenen amaca ulaşmak için gerekli olduğu süre boyunca kayıtlı tutarız. AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği 6. md. 1. fık. 1. cüm. c bendi uyarınca vergi hukuku, ticari hukuk veya diğer yasal muhafaza veya dokümantasyon yükümlülükleri bizi daha uzun süreli kayıtlı tutmaya zorunlu kılması ya da sizin, verilerinizin daha uzun süreli kayıtlı tutulabilmesi için bize AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği 6. md. 1. fık. 1. cüm. c bendi uyarınca onay vermiş olmanız durumları haricinde kayıtlı bilgileriniz bunun ardından silinir.

Analiz hizmetleri
Halihazırda kullanılan analiz hizmetleri:

Google Analytics
Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View
CA 94043, ABD


Onayınızı vermiş olmanız durumunda bu site üzerinde Google Inc. şirketinin bir hizmeti olan Google Analytics hizmetleri kullanılır. Bu kullanım "Universal Analytics" işletim türünü kapsar. Bu sayede verilerin, oturumların ve etkileşimlerin birden çok cihaz üzerinde tek bir rumuz olan kullanıcı kimliğine bağlanması ve böylelikle kullanıcının faaliyetlerinin birden çok cihaz üzerinde analiz edilmesi mümkün olur.
Google Analytics hizmeti "çerez" denilen metin dosyaları kullanır ve bu dosyalar bilgisayarınıza kaydedilerek sitenin tarafınızca kullanımını analiz edilmesini sağlar. Web sitesi kullanımınız ile ilgili olarak çerezler tarafından üretilen bu bilgiler Gogole şirketinin Amerika'da bulunan servis sağlayıcılarına yollanacak ve orada depolanacaktır. Bu web sitesinde IP anonimleştirmenin etkinleştirilmesi durumunda IP adresiniz, Avrupa Birliği Üye Devletleri ya da Avrupa Ekonomik Alanındaki anlaşma dahilindeki ülkelerde kullanımdan önce kısaltılır. IP adresi yalnızca istisnai durumlarda eksiksiz olarak Google şirketinin ABD’deki sunucusuna aktarıldıktan sonra kısaltılır. IP adreslerinin anonim bir şekilde kayıt altına alınmasını (IP maskeleme) sağlamak amacıyla bu web sitesinde Google Analytics hizmetlerine IP anonimleştirmenin eklendiğini bildirmek isteriz. Google Analytics çerçevesinde kullanıcının tarayıcısından aktarılan IP adresi diğer bilgilerle birleştirilmez. Kullanım koşulları ve veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi https://www.google.com/analytics/­terms/de.html ve https://policies.google.com/?hl=de adreslerinden edinebilirsiniz

Veri işlemenin amaçları
Google, bu sitenin işlemecisinin görevlendirmesiyle sizin internet sitesini kullanımınızı değerlendirmek, internet sitesi aktiviteleri hakkında rapor oluşturmak ve internet sitesi işletmecisine karşı internet sitesi ve internet kullanımı ile ilgili diğer hizmetleri verebilmek için bu bilgileri kullanır.
Hukuki dayanak
Google Analytics hizmetinin kullanılmasının hukuki dayanağı sizin https://dsgvo-gesetz.de/art-6-dsgvo/ (AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği 6. mad) uyarınca verdiğiniz onaydır.
Verileri alanlar / Veri alıcı sınıfları
Toplanan verileri alan kuruluş Google.com'dur.
Üçüncü ülkelere aktarım
Kişisel veriler, AB-ABD Privacy Shield kapsamında Avrupa Komisyonu'nun uygunluk kararı temelinde ABD'ye aktarılır. İlgili sertifikayı burada bulabilirsiniz.
Veri kaydının süresi
Tarafımızca gönderilen, çerezler, kullanıcı rumuzları (ör. kullanıcı ID'si) veya reklam ID'si ile bağlantılanan veriler 14 ay sonra otomatik olarak silinir. Muhafaza müddetleri dolan verilerin silinmesi ayda bir defa otomatik olarak gerçekleşir.
Kullanıcının hakları
Kullanıcı olarak, tarayıcı yazılımındaki uygun ayarlar ile çerezlerin kaydedilmesini gelecekte geçerli olmak üzere önleyerek verdiğiniz onayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Ancak bu durumda web sitesinin tüm fonksiyonlarının kısıtlamasız olarak kullanılamayacağına dikkatinizi çekeriz.

Bunun haricinde çerezler tarafından oluşturulan ve sizin siteyi kullanımınıza ilişkin olan verilerin (IP adresiniz de dahil) Google'a gönderilmesini ve bu verilerin Google tarafından işlenmesini bu tarayıcı eklentisini indirip yükleyerek önleyebilirsiniz. Opt-Out çerezleri ilerideki ziyaretlerinizde verilerinizin kaydedilmesi engellenir. Universal Analytics tarafından birden fazla cihaz üzerinde yapılan veri kayıtlarını önlemek için Opt-Out işlemini kullanılan tüm cihazlar üzerinde uygulamalısınız. Buraya tıklayarak Opt-Out çerezinin uygulanmasını sağlarsınız: Google Analytics'i devre dışı bırak.
Çerezlerin kaydedilmesiniz tarayıcı yazılımındaki uygun ayarlar ile de engelleyebilirsiniz, bu durumda web sitesinin tüm fonksiyonları kısıtlamasız olarak kullanılmayabilir.
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Datenschutzerklärung von Google Analytics


Eklentilerin kullanılması
TROTEC® internet sitelerinde üzerinde eklentiler kullanılmaktadır. TROTEC® firmasının eklenti kullanılan sitelerinden birini açtığınızda ilgili eklentiyi sağlayan firmanın sunucularıyla bir bağlantı kurulur ve bu eklenti tarayıcınıza bir bildirim yaparak internet sitesinde gösterilir. Böylelikle eklenti sağlayıcısının internet sunucusuna bizim hangi sitemizi ziyaret ettiğinize dair bilgi aktarılır. İlgili eklentinin sağlayıcısında üye olarak kayıtlıysanız bu bilginin kişisel kullanıcı hesabınızla eşleştirilmesi mümkündür. Eklentilerin kullanılması durumunda (ör. bir "butona" tıklayarak, bir yorum ekleyerek) bu bilgiler de kullanıcı hesabınızla eşleştirilir. Ancak bunu eklentiyi kullanmadan önce çıkış yaparak önleyebilirsiniz.

Verilerin toplanması hakkında ve ayrıca toplanan verilerin kullanılmasının ve verilerin toplanmasının önlenmesi imkanı hakkında ve ayrıca kişisel bilgilerinizin korunması olanaklarına ilişkin daha fazla bilgiyi ilgili eklenti sağlayıcıların veri gizliliğine ilişkin beyanlarından edinebilirsiniz. Tanımlarının ardından eklenmiş olan bağlantılara tıklayarak bunları doğrudan inceleyebilirsiniz.

Halihazırda kullanılan eklenti hizmetleri ve diğer hizmetler:

facebook.com
Facebook Inc.,
1601 S. California Ave,
Palo Alto, CA 94304, ABD/USA
Facebook Veri Koruma Beyanı

Google+
Google Inc.,
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View
CA 94043, ABD/USA
google+ Veri Koruma Beyanı

Youtube
YouTube LLC
901 Cherry Avenue
San Bruno
CA 94066, ABD/USA
Burada Google Veri Koruma Beyanı geçerlidir

Twitter
Twitter, Inc.
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco
CA 94103, ABD/USA
Twitter Veri Koruma Beyanı

Instagram
Instagram LLC
Kevin Systrom ve Mike Kriege tarafından temsil edilir
1601 Willow Rd
Menlo Park
CA 94025, ABD/USA
Instagram Veri Koruma Beyanı

Pinterest
Pinterest Europe Ltd.
Palmerston House, 2nd Floor
Fenian Street
Dublin 2, İrlanda
Pinterest Veri Koruma Beyanı

rapidmail
rapidmail GmbH
Augustinerplatz 2
79098 Freiburg i.Br.
Almanya
rapidmail Veri Koruma Beyanı 1. TROTEC® sunduğu bazı ürünlerde Sovendus GmbH şirketinin indirim kuponu istemini kullanır.
  Trotec, güncel olarak sizin için ilgi çekici olabilecek indirim kuponu tekliflerini rumuz kullanılarak ve e-posta adresinizin Hash değeri şifrelenerek Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe firmasına aktarılır (Sovendus) (AB Veri Koruma Yönetmeliği 6 mad. 1. fık. f bendi). E-posta adresinin rumuz kullanılarak oluşturulan hash değeri, Sovendus firmasından gelen reklamlara karşı olası bir itiraz olasılığı dikkate alınarak kullanılmaktadır (AB Veri Koruma Yönetmeliği 21. mad. 3. fık., 6. mad. 1. fık. c bendi). IP adresi Sovendus tarafından yalnızca veri güvenliği amaçları için kullanılır ve normalde yedi gün sonra anonimleştirilir (AB Veri Koruma Yönetmeliği 6 mad. 1. fık. f bendi). Bunun yanı sıra faturalandırma amaçlı olarak rumuz kullanılarak sipariş numarası, ilgili para birimi cinsinden sipariş bedeli, oturum ID'si, indirim kuponu numarası ve zaman damgasını Sovendus'a aktarırız (AB Veri Koruma Yönetmeliği 6 mad. 1. fık. f bendi). Sovendus'un indirim kuponu tekliflerine ilgi duyuyorsanız, e-posta adresinize ilişkin bir itiraz bulunmuyorsa ve yalnızca bu durumda gösterilen kupon simgesine tıklarsanız ilgili indirim kuponunun hazırlanması için hitap şekli, isim ve e-posta adresi bilgileriniz Sovendus'a aktarılır (AB Veri Koruma Yönetmeliği 6 mad. 1. fık. b, f bentleri).

  Verilerinizin Sovendus tarafından işlenmesine ilişkin daha fazla bilgiyi lütfen https://www.sovendus.de/de/datenschutz/ bağlantısına tıklayarak online veri koruma bilgilerinden edinin.


 1. TROTEC® bazı ürün ve hizmetlerinde Sovendus GmbH firmasının avantajlı tekliflerini kullanır:
  Sizin için yerel olarak ilgi çekici olabilecek avantajlı tekliflerinden birinin seçilmesi için rumuz kullanılarak ve şifrelenerek hitap şekli, doğum yılı, ülke, posta kodu, e-posta adresinizin Hash değeri ve IP adresiniz Trotec tarafından Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe firmasına aktarılır (Sovendus) (AB Veri Koruma Yönetmeliği 6. mad. 1. fık. f bendi). E-posta adresinin rumuz kullanılarak oluşturulan hash değeri, Sovendus firmasından gelen reklamlara karşı olası bir itiraz olasılığı dikkate alınarak kullanılmaktadır (AB Veri Koruma Yönetmeliği 21. mad. 3. fık., 6. mad. 1. fık. c bendi). IP adresi Sovendus tarafından yalnızca veri güvenliği amaçları için kullanılır ve normalde yedi gün sonra anonimleştirilir (AB Veri Koruma Yönetmeliği 6 mad. 1. fık. f bendi).

  Ayrıca herhangi bir avantajlı teklife tıkladığınızda ürün sağlayıcısı tarafından kişiselleştirilmiş teklif talebinin hazırlanması amacıyla tarafımızca Sovendus firmasına adınız, adres bilgileriniz ve e-posta adresiniz şifrelenmiş olarak aktarılır (AB Veri Koruma Yönetmeliği 21. mad. 3. fık., 6. mad. 1. fık. b, f bentleri).

  Verilerinizin Sovendus tarafından işlenmesine ilişkin daha fazla bilgiyi lütfen bu bağlantıdakihttps://www.sovendus.de/de/datenschutz/ online veri gizliliği bilgilerinden edinin.


Tamamlayıcı olarak yasal mevzuatı burada bulabilirsiniz: Almanya Federal Veri Koruma Yasası ile Tele Medya Yasası'nın Veri Gizliliği Yönetmeliği. Bunlar ilgili metne tıklanarak görüntülenebilir.

Facebook Pixel / Custom Audience

Biz ayrıca Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ABD/USA ("Facebook") şirketinin "Conversion Pixel (dönüşüm kodu)" ve "ziyaretçi reaksiyonu pikseli" uygulamalarını kullanırız. Bu piksel vasıtasıyla bu internet sitesinin kullanımıyla ilgili bilgiler (ör. görüntülenen ürünler hakkındaki bilgiler) Facebook Inc. şirketi tarafından toplanır. Bu bilgiler, Facebook Inc. şirketinin örneğin sizin sahibi olduğunuz bir "Facebook" sosyal medya hesabında kaydetmiş olduğu diğer bilgilerden faydalanılarak şahsi bilgilerinizle eşleştirilebilir. Piksel vasıtasıyla elde edilen veriler üzerinden Facebook hesabınızda ilgilerinize yönelik olarak bizim ürün ve hizmetlerimize ilişkin reklam görselleri gösterilebilir (Retargeting). Piksel vasıtasıyla alınan bilgileriniz ayrıca Facebook Inc. şirketi tarafından toplanabilir ve bu şekilde toplanan bilgileriniz Facebook Inc. tarafından kendi reklam amaçları için veya üçüncü kişilerin reklam amaçları için kullanılabilir. Örneğin Facebook Inc. böylelikle bu internet sitesindeki tutumunuzdan mevcut ilgilerinizin neler olduğunu saptayıp ve bu bilgileri üçüncü kişilerin ürünlerini almanız için reklam yapabilir. Facebook Inc. bu piksel üzerinden toplanan bilgilerinizi ayrıca Facebook Inc. şirketinin hakkınızda diğer internet siteleri üzerinden topladığı bilgileri ve/veya "Facebook" sosyal medya ağını kullanımınızdan hakkınızda edindiği bilgileri birbirine bağlayarak size ilişkin bir profil oluşturup kaydedebilir. Bu profil reklam sunma amaçlı olarak kullanılabilir. Facebook Inc. şirketinin veri koruma politikası hakkındaki bilgilere bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz:https://de-de.facebook.com/about/privacy/update

Facebook sitesinin Custom Audiences (özel hedef kitle) uygulamasına itiraz etmek istiyorsanız bunu buradan yapabilirsiniz: FacebookOpt-Out


Uptain

Ziyaretçilerimizle etkileşimi geliştirmek için uptain GmbH firmasının bir Javascript eklentisini kullanmaktayız. ("uptain-Plugin"). Bu eklenti sayesinde internet sitemizin tarafınızca nasıl kullandığını inceleme ve müşteri hizmetlerimizi geliştirme imkanına sahip oluruz (ör. bir diyalog penceresi vasıtasıyla). Bu amaçla kullanım sitemizi kullanış tutumunuz hakkında, yani imleç hareketlerini, kalma süresi, tıklanan bağlantılar ve ayrıca girilen bilgilere ilişkin veri toplarız. Bu veri işlemenin hukuki dayanağı, doğrudan ürün tanıtımı ve sitemizin kullanıma sunulabilmesine ilişkin haklı menfaatlerimizdir (AB Veri Koruma Yönetmeliği 6. mad. 1. fık. f bendi). uptain GmbH firması hizmet sağlayıcı olarak verdiğimiz talimatlara uymakla yükümlüdür. Yasal olarak buna zorunlu olduğumuz durumlar hariç, toplanan bilgiler üçüncü kişilere verilemez. uptain eklentisi tarafından toplanan verilerin kişisel bilgiler içermesi durumunda bunlar sitemizi ziyaretinden hemen sonra silinir.

uptain eklentisinin kullanılmasını istediğiniz zaman aşağıdaki bağlantıya tıklayarak devre dışı bırakabilirsiniz:https://de.trotec.com/shop/datenschutz?__up_tracking_unsubscribe

Outbrain

Biz Outbrain UK Ltd. ("Outbrain") sağlayıcısının teknolojisini kullanmaktayız. Bu teknoloji bize, kendi sitemiz veya üçüncü kişilerin sitelerinde sizin için muhtemelen ilgi çekici olabilecek içeriklere yönlendirme imkanı sağlar. Bu içeriklerin seçimi ve sunulması Outbrain tarafından sağlanır. Bunun için gerekli olan bilgiler çerezlere kaydedilir.size gösterilen içerikler, tarafınızca daha önceden internette görüntülenen içeriklere dayanır. Çerezlerde bu amaçla bir defalık bir kimlik (UUID, Universally Unique Identifier) kaydedilir ve bu kimlik tarafınızca kullanılan cihazlar ve tarayıcılar ile küresel konumunuz ve internette açılan içeriklerle eşleştirilir. Bu esnada küresel konumunuz, son sekizliği kesilerek kısaltılan IP adresiniz vasıtalıyla tespit edilir. Bu şekilde oluşturulan profiller rumuz vasıtasıyla gizlenmiş olup diğer veri kaynaklarıyla birleştirilmezler. Kişisel bilgilerle ilişkilendirilen bir değerlendirilme gerçekleşmez. Kaydedilen veriler siteyi ziyaretinizden 60 gün sonra.Outbrain firmasının veri koruma politikası hakkında daha fazla bilgiyi bu bağlantıdan https://www.outbrain.com/legal/privacy edinebilirsiniz. Bu bağlantıya gidiphttps://www.outbrain.com/de/legal/imprint#advertising_behavioral_targeting Opt-Out butonuna tıklayarak Outbrain uygulamasının kullanılmasına itiraz edebilirsiniz (bunun için lütfen sayı turuncu renkteki butona kadar aşağı kaydırın). Lütfen bunu sitemize erişim sağladığınız kullandığınız tüm cihazlarda ayrı ayrı yapmak zorunda olduğunuzu unutmayın.

Plista

Sitemiz / uygulamamız plista GmbH, Torstraße 33, 10119 Berlin firmasının teknolojisi tarafından desteklenir. Bu teknoloji vasıtasıyla sitemizin reklam faaliyetlerinin verimliliğini ölçüp geliştirebilir ve reklam partnerlerimizin ücretlerini buna göre saptayabiliriz. plista firması bunun için reklam görsellerimizi izleyen kullanıcıların sitemizi / uygulamamızı kullanma tutumlarına ilişkin bilgileri değerlendirir. Bu bilgiler plista firması tarafından çerezler vasıtasıyla toplanır ve rastlantısal bir kimlik (çerez ID'si) ile birleştirerek ya da bizim tarafımızdan bir reklam ID'si (IDFA ya de diğer) ile birlikte plista firmasına gönderilir (mobil uygulama ortamlarında). Bu konuya ve plista firmasının veri korumaya ilişkin daha ayrıntılı bilgilerini bu bağlantıda https://www.plista.com/de/about/privacy/ bulabilirsiniz. Elbette plista hizmetini istediğiniz zaman devre dışı bırakmada serbestsiniz. Bunun için örneğin https://www.plista.com/de/about/opt-out/ bağlantısında Opt-Out tercihinizi beyan edebilir ya da cihazınızın veri koruma ayarlarında "ad tracking" seçeneğini devre dışı bırakabilirsiniz (mobil uygulamalar için).

Güncellik Kasım 2019